DOÇENT DR.

İsim:

ERSİN KANAT

e-Posta:

ersinkanat

Telefon:

3725563573-182

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Finans

Finansal Tahmin ve Modelleme

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Yatırımlar ve Portföy Yönetimi

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2012-2016

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MUHASEBE FİNANSMAN (DR)

Tez Adı : Hisse senedi fiyatlarının bulanık mantık yöntemi ile tahmin edilmesi

Yüksek Lisans

2008-2011

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MUHASEBE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Dünyada ve Türkiye’xxde melek sermaye uygulaması

Lisans

2000-2006

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (12)

Küresel Ekonomik Politika Belirsizliği ve Kripto Paralar: Bootstrap Panel Nedensellik Analizi

Journal of Research in Business

Tarih: 12/2021 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 319-331 KANAT ERSİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2630-6255 doi:10.54452/jrb.922994

Website

Effects of Global Outbreaks on Insurance Companies' Stocks: An Event Study on Stock Markets of Turkey and G7 Countries

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 11/2021 Cilt: 39 Sayfa: 173-193 TORAMAN CENGİZ, TETİK NEVZAT, KANAT ERSİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-8752 doi:10.17065/huniibf.870588

Website

Is it possible to get abnormal return under the assumption of calendar anomalies?

International Anatolian Journal of Social Sciences

Tarih: 5/2021 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 492-505 KANAT ERSİN

Endeks:Index Copernicus, DRJI ISSN:2619-9475 doi:10.47525/ulasbid.875780

Website

Determination of the University Employees’ Money Beliefs and Demographic Features

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 9/2020 Sayı: 3 Cilt: 5 Sayfa: 472-490 KÜBİLAY BİLGEHAN,KANAT ERSİN

Endeks:Sobiad, Drji, Sis ISSN:2602-2486 doi:10.29106/fesa.774597

Website

Kadın Girişimcilerin Ekonomik Sorunları ve Finansal Okuryazarlığın Önemi

Journal of Academic Value Studies

Tarih: 3/2020 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 24-33 ÇELİK GAYE MAT,KANAT ERSİN,BURTAN DOĞAN BAHAR

Endeks:Index Copernicus, Sobiad, ESJI, DRJI, CiteFactor ISSN:2149-8598 doi:10.29228/javs.39531

Website

Determination of Optimum Artificial Neural Network in the Stock Market

Turkish Studies - Economics, Finance, Politics

Tarih: 3/2020 Sayı: 1 Cilt: 15 Sayfa: 239-252 KANAT ERSİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2667-5625

Website

Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Kamu ve Özel Bankaların Performanslarının Karşılaştırılması

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 9/2019 Sayı: 96 Cilt: 7 Sayfa: 135-146 KANAT ERSİN

Endeks:Sobiad, Index Copernicus, Sis, Asos, Oaji ISSN:2148-2489

Website

Finans Sektöründe Girişimci ve Yenileşim Odaklılık-ICO (Initial Coin Offering)

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2019 Sayı: 9 Cilt: 6 Sayfa: 1-8 ÇELİK GAYE MAT,KANAT ERSİN

Endeks:Asos, Index Copernicus, Esji ISSN:2148-9963

Osmanlı Devleti’nde Menkul Kıymet İşlemleri

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi (MUFTAV)

Tarih: 7/2019 Sayı: 17 Sayfa: 142-151 TETİK NEVZAT,KANAT ERSİN

Endeks:EBSCOhost, ASOS ISSN:2146-4928

Website

Pay Senedi Fiyatlarının Bulanık Mantık Yaklaşımı İle Tahmin Edilmesi

International Journal of Management Economics and Business

Tarih: 12/2018 Sayı: 4 Cilt: 14 Sayfa: 977-1002 KANAT ERSİN,DİLEK ŞENER

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9194 doi:10.17130/ijmeb.2018445666

Website

Bitcoin İle Türkiye ve G7 Ülke Borsaları Arasındaki Uzun ve Kısa Dönemli İlişkilerin İncelenmesi

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 9/2018 Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa: 601-614 KANAT ERSİN,ÖGET EMRAH

Endeks:ASOS, DRJI ISSN:2602-2486 doi:10.29106/fesa.422113

Website

Davranışsal Finans Perspektifi İle Küresel Finansal Kriz ve Değerlendirilmesi

Reforma İktisadi Bilimler Dergisi

Tarih: 4/2016 Sayı: 70 Cilt: 2 Sayfa: 42-52 TETİK NEVZAT,KANAT ERSİN

Endeks:SIS, Academic Resources Index, eLibrary.ru ISSN:1694-5158

Website

Ulusal Makaleler (2)

Türkiye’nin Teknoloji Sektörü Ve Döviz Kurları İle İlişkisi: Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi

Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi

Tarih: 11/2018 Sayı: 645 Cilt: 55 Sayfa: 61-74 KANAT ERSİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-7112

Döviz Kuru Riskinin Ölçülmesinde Garch Yönteminin Uygulanması

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

Tarih: 5/2016 Sayı: 37 Cilt: 17 Sayfa: 122-139 TETİK NEVZAT,KANAT ERSİN

Endeks:ASOS, OAJI ISSN:2149-5858

Website

Uluslararası Bildiriler (10)

Galata Bankers And Their Effects On Today’s Financial System

(Tam metin bildiri)

1. UluslararasıTürkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi 10.10.2019 12.10.2019 Sözlü Sunum TETİK NEVZAT,KANAT ERSİN Sayfa:235-241 ISBN:978-605-9720-40-3 Basım Tarihi : 25.12.2019

Sürdürülebilir Kırsal Turizm İçin Finansal Performans Ölçümü

(Özet bildiri)

III. International Rural Tourism and Development Congress 13.06.2019 16.06.2019 Sözlü Sunum KANAT ERSİN,ÇELİK GAYE MAT Basım Tarihi : 15.07.2019

Finans Sektöründe Girişimci ve Yenileşim Odaklılık

(Özet bildiri)

ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 27.04.2019 29.04.2019 Sözlü Sunum ÇELİK GAYE MAT,KANAT ERSİN Basım Tarihi : 30.04.2019

Kadın Gı̇rı̇şimcı̇lerı̇n Ekonomı̇k Sorunları ve Fı̇nansal Okuryazarlığın Önemı̇

(Özet bildiri)

6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu 18.04.2019 20.04.2019 Sözlü Sunum KANAT ERSİN,ÇELİK GAYE MAT,BURTAN DOĞAN BAHAR Basım Tarihi : 17.04.2019

Grı̇ İlı̇şkı̇sel Analı̇z Yöntemı̇yle Kamu ve Özel Bankaların Performanslarının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

6. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu 18.04.2019 20.04.2019 Sözlü Sunum KANAT ERSİN Basım Tarihi : 17.04.2019

Finansal Performans ve Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişki: BİST30’daki Bankalar Üzerine Bir Araştırma

(Özet bildiri)

International Congress of Human Studies 06.12.2018 09.12.2018 Sözlü Sunum KANAT ERSİN Sayfa:115-116 ISBN:978-605-9636-52-0 Basım Tarihi : 11.12.2018

Website

Optimal Portfolio Selection: BIST 100

(Özet bildiri)

6th International Conference on Science, Culture, and Sport 25.04.2018 27.04.2018 Sözlü Sunum DAVER GİZAY,KANAT ERSİN Basım Tarihi : 01.06.2018

Yapay Sinir Ağları İle Döviz Kuru Tahmini

(Özet bildiri)

International Congress of Management Economy and Policy 28.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum KANAT ERSİN,DAVER GİZAY Sayfa:65-65 ISBN:978-605-81728-1-4 Basım Tarihi : 30.04.2018

Website

Döviz Kurunun Girişimciler için Önemi ve Tahmin Edilmesi: Döviz Kuru Riskinin Ölçülmesinde Garch Yönteminin Uygulanması

(Tam metin bildiri)

II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu 09.10.2015 11.10.2015 Sözlü Sunum TETİK NEVZAT,KANAT ERSİN Basım Tarihi : 29.10.2015

21.Yüzyıl Girişimcileri için Melek Sermayenin Modern Finansal Teknikler İçerisindeki Yeri ve Önemi

(Tam metin bildiri)

6. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 24.04.2014 26.04.2014 Sözlü Sunum TETİK NEVZAT,KANAT ERSİN Sayfa:264-272 ISBN:978-9967-27-362-7 Basım Tarihi : 27.05.2014

Ulusal Bildiriler (1)

Osmanlı Döneminde Menkul Kıymet Piyasaları

(Tam metin bildiri)

2. İşletme Tarihi Konferansı 21.03.2019 22.03.2019 Sözlü Sunum TETİK NEVZAT,KANAT ERSİN Sayfa:151-154 ISBN:978 - 605 - 333 - 350 - 0 Basım Tarihi : 24.03.2019

Website

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ / FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

2021

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Uluslararası Ticarette Finansman Yöntemleri

Dersler - Lisans

(Lisans)

Şirketler Muhasebesi

(Lisans)

İstatistik 1

(Lisans)

Yatırım Proje Analizi

(Lisans)

Uluslararası Finans

(Lisans)

Sosyal Sorumluluk Projesi

(Lisans)

Sermaye Piyasası İşlemleri ve Uygulamaları

(Lisans)

Sermaye Piyasaları ve Bankacılık Hukuku

(Lisans)

Sermaye Piyasaları

(Lisans)

Maliyet Muhasebesi II

(Lisans)

Maliyet Muhasebesi 1

(Lisans)

Maliyet Muhasebesi

(Lisans)

Genel Muhasebe 2

(Lisans)

Genel Muhasebe 1

(Lisans)

Genel Muhasebe

(Lisans)

Fon Yönetimi

(Lisans)

Finansal Yönetim 2

(Lisans)

Finansal Yönetim 1

(Lisans)

Finansal Piyasalarda Modelleme

(Lisans)

Finans Matematiği

(Lisans)

Envanter Bilanço

(Lisans)

Diploma Çalışması

(Lisans)

Bilgisayarlı Muhasebe

Kitaplar (7)

Handbook of Research on Cyber Approaches to Public Administration and Social Policy

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Financial Literacy Practices as a 21st Century Skill in Turkey and the World Within the Framework of Public Administration Policy Editör: Özsungur Fahri Basım Sayısı::(1) Sayfa::115 137 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781668433805 Tarih: 2022

CRYPTO ASSETS Conceptual Framework and Empirical Evidences

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Relationship between Cryptocurrency Prices and the VIX Index: A Study on the Cryptocurrencies with the Highest Market Capitalization Editör: KARACA Süleyman Serdar, GÖKER KANDİL İlkut Elif Basım Sayısı::(1) Sayfa::113 129 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-8443-30-1 Tarih: 2021

Finansal Etkinlik Çerçevesinde Uygulamalı Çalışmalar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE ARAS VE MOORA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Editör: AHMET ŞİT Basım Sayısı::(1) Sayfa::161 179 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-7855-73-0 Tarih: 2020

Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar - 2

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Döviz Kurundaki Dalgalanmaların Dış Ticarete Etkisi Editör: KARACA Süleyman Serdar, DEMİRELİ Erhan Basım Sayısı::(1) Sayfa::203 215 Yayınevi:: Ekin Yayınevi ISBN: 978-625-7983-44-0 Tarih: 2020

FİNANSAL DİNAMİKLER Küreselleşme Sürecinde Finansal Gelişmeler ve Etkileri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Temel Parite Koşulları ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama Editör: Musa Öztürk Basım Sayısı::(1) Sayfa::153 169 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-625-402-377-4 Tarih: 2020

Contemporary Approaches in Businesses

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Value at Risk Calculation by Nonparametric Methods Editör: UYAR Süleyman Basım Sayısı::(1) Sayfa::107 118 Yayınevi:: IJOPEC ISBN: 978-1-912503-69-8 Tarih: 2019

Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar: İnsan Çalışmaları 1

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Finansal Performans ve Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişki: BİST30’xxdaki Bankalar Üzerine Bir Araştırma Editör: KARACAGİL Zeynel, ANAZ Efecan Basım Sayısı::(1) Sayfa::296 304 Yayınevi:: Bilgin Kültür Sanat Yayınları ISBN: 978-605-9636-55-1 Tarih: 2018

Projeler (1)

Avrupa Birliği Hibe Programları Proje Yazma ve Uygulama Eğitimi

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 01.07.2019 - 04.07.2019

Üniversite Dışı Deneyimler