DOÇENT DR.

İsim:

ERSİN KANAT

e-Posta:

ersinkanat

Telefon:

03725563573-182

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Finans

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Yatırımlar ve Portföy Yönetimi

Finansal Tahmin ve Modelleme

Öğrenim Bilgileri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 09/08/2022 - Bitiş Tarihi Devam Ediyor
Önlisans

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 09/08/2022 - Bitiş Tarihi Devam Ediyor
Önlisans Programı

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 10/09/2008 - Bitiş Tarihi 15/02/2011
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MUHASEBE VE FİNANSMAN

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 15/09/2000 - Bitiş Tarihi 09/06/2006
Lisans-Anadal

İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 18/09/2012 - Bitiş Tarihi 05/10/2016
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MUHASEBE VE FİNANSMAN

Uluslararası Makaleler (13)

Üniversite Öğrencilerinin Kripto Para Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Ölçümü: ZBEUN Örneği

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 6/2023 Sayı: 1 Cilt: 19 Sayfa: 143- ÖGET EMRAH, KANAT ERSİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1306-3553

Website

Küresel Ekonomik Politika Belirsizliği ve Kripto Paralar: Bootstrap Panel Nedensellik Analizi

Journal of Research in Business

Tarih: 12/2021 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 319- KANAT ERSİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2630-6255 doi:10.54452/jrb.922994

Website

Effects of Global Outbreaks on Insurance Companies' Stocks: An Event Study on Stock Markets of Turkey and G7 Countries

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 11/2021 Sayı: None Cilt: 39 Sayfa: 173- TORAMAN CENGİZ, TETİK NEVZAT, KANAT ERSİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-8752 doi:10.17065/huniibf.870588

Website

Is it possible to get abnormal return under the assumption of calendar anomalies?

International Anatolian Journal of Social Sciences

Tarih: 5/2021 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 492- KANAT ERSİN

Endeks:Index Copernicus, DRJI ISSN:2619-9475 doi:10.47525/ulasbid.875780

Website

Determination of the University Employees’ Money Beliefs and Demographic Features

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 9/2020 Sayı: 3 Cilt: 5 Sayfa: 472- KÜBİLAY BİLGEHAN,KANAT ERSİN

Endeks:Sobiad, Drji, Sis ISSN:2602-2486 doi:10.29106/fesa.774597

Website

Kadın Girişimcilerin Ekonomik Sorunları ve Finansal Okuryazarlığın Önemi

Journal of Academic Value Studies

Tarih: 3/2020 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 24- ÇELİK GAYE MAT,KANAT ERSİN,BURTAN DOĞAN BAHAR

Endeks:Index Copernicus, Sobiad, ESJI, DRJI, CiteFactor ISSN:2149-8598 doi:10.29228/javs.39531

Website

Determination of Optimum Artificial Neural Network in the Stock Market

Turkish Studies - Economics, Finance, Politics

Tarih: 3/2020 Sayı: 1 Cilt: 15 Sayfa: 239- KANAT ERSİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2667-5625

Website

Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Kamu ve Özel Bankaların Performanslarının Karşılaştırılması

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 9/2019 Sayı: 96 Cilt: 7 Sayfa: 135- KANAT ERSİN

Endeks:Sobiad, Index Copernicus, Sis, Asos, Oaji ISSN:2148-2489

Website

Finans Sektöründe Girişimci ve Yenileşim Odaklılık-ICO (Initial Coin Offering)

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2019 Sayı: 9 Cilt: 6 Sayfa: 1- ÇELİK GAYE MAT,KANAT ERSİN

Endeks:Asos, Index Copernicus, Esji ISSN:2148-9963

Website

Osmanlı Devleti’nde Menkul Kıymet İşlemleri

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi (MUFTAV)

Tarih: 7/2019 Sayı: 17 Cilt: None Sayfa: 142- TETİK NEVZAT,KANAT ERSİN

Endeks:EBSCOhost, ASOS ISSN:2146-4928

Website

Pay Senedi Fiyatlarının Bulanık Mantık Yaklaşımı İle Tahmin Edilmesi

International Journal of Management Economics and Business

Tarih: 12/2018 Sayı: 4 Cilt: 14 Sayfa: 977- KANAT ERSİN,DİLEK ŞENER

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9194 doi:10.17130/ijmeb.2018445666

Website

Bitcoin İle Türkiye ve G7 Ülke Borsaları Arasındaki Uzun ve Kısa Dönemli İlişkilerin İncelenmesi

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 9/2018 Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa: 601- KANAT ERSİN,ÖGET EMRAH

Endeks:ASOS, DRJI ISSN:2602-2486 doi:10.29106/fesa.422113

Website

Davranışsal Finans Perspektifi İle Küresel Finansal Kriz ve Değerlendirilmesi

Reforma İktisadi Bilimler Dergisi

Tarih: 4/2016 Sayı: 70 Cilt: 2 Sayfa: 42- TETİK NEVZAT,KANAT ERSİN

Endeks:SIS, Academic Resources Index, eLibrary.ru ISSN:1694-5158

Website

Ulusal Makaleler (2)

Türkiye’nin Teknoloji Sektörü Ve Döviz Kurları İle İlişkisi: Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi

Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi

Tarih: 11/2018 Sayı: 645 Cilt: 55 Sayfa: 61- KANAT ERSİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-7112

Döviz Kuru Riskinin Ölçülmesinde Garch Yönteminin Uygulanması

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

Tarih: 5/2016 Sayı: 37 Cilt: 17 Sayfa: 122- TETİK NEVZAT,KANAT ERSİN

Endeks:ASOS, OAJI ISSN:2149-5858

Website

Uluslararası Bildiriler (10)

Galata Bankers And Their Effects On Today’s Financial System

(Tam metin bildiri)

1. UluslararasıTürkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi 2019-10-10 2019-10-12 Sözlü Sunum TETİK NEVZAT,KANAT ERSİN Sayfa:235- ISBN:978-605-9720-40-3 Basım Tarihi : 25.12.2019

Sürdürülebilir Kırsal Turizm İçin Finansal Performans Ölçümü

(Özet bildiri)

III. International Rural Tourism and Development Congress 2019-06-13 2019-06-16 Sözlü Sunum KANAT ERSİN,ÇELİK GAYE MAT Basım Tarihi : 15.07.2019

Finans Sektöründe Girişimci ve Yenileşim Odaklılık

(Özet bildiri)

ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2019-04-27 2019-04-29 Sözlü Sunum ÇELİK GAYE MAT,KANAT ERSİN Basım Tarihi : 30.04.2019

Kadın Gı̇rı̇şimcı̇lerı̇n Ekonomı̇k Sorunları ve Fı̇nansal Okuryazarlığın Önemı̇

(Özet bildiri)

6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu 2019-04-18 2019-04-20 Sözlü Sunum KANAT ERSİN,ÇELİK GAYE MAT,BURTAN DOĞAN BAHAR Basım Tarihi : 17.04.2019

Grı̇ İlı̇şkı̇sel Analı̇z Yöntemı̇yle Kamu ve Özel Bankaların Performanslarının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

6. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu 2019-04-18 2019-04-20 Sözlü Sunum KANAT ERSİN Basım Tarihi : 17.04.2019

Finansal Performans ve Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişki: BİST30’daki Bankalar Üzerine Bir Araştırma

(Özet bildiri)

International Congress of Human Studies 2018-12-06 2018-12-09 Sözlü Sunum KANAT ERSİN Sayfa:115- ISBN:978-605-9636-52-0 Basım Tarihi : 11.12.2018

Website

Optimal Portfolio Selection: BIST 100

(Özet bildiri)

6th International Conference on Science, Culture, and Sport 2018-04-25 2018-04-27 Sözlü Sunum DAVER GİZAY,KANAT ERSİN Basım Tarihi : 01.06.2018

Yapay Sinir Ağları İle Döviz Kuru Tahmini

(Özet bildiri)

International Congress of Management Economy and Policy 2018-04-28 2018-04-29 Sözlü Sunum KANAT ERSİN,DAVER GİZAY Sayfa:65- ISBN:978-605-81728-1-4 Basım Tarihi : 30.04.2018

Website

Döviz Kurunun Girişimciler için Önemi ve Tahmin Edilmesi: Döviz Kuru Riskinin Ölçülmesinde Garch Yönteminin Uygulanması

(Tam metin bildiri)

II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu 2015-10-09 2015-10-11 Sözlü Sunum TETİK NEVZAT,KANAT ERSİN Basım Tarihi : 29.10.2015

21.Yüzyıl Girişimcileri için Melek Sermayenin Modern Finansal Teknikler İçerisindeki Yeri ve Önemi

(Tam metin bildiri)

6. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 2014-04-24 2014-04-26 Sözlü Sunum TETİK NEVZAT,KANAT ERSİN Sayfa:264- ISBN:978-9967-27-362-7 Basım Tarihi : 27.05.2014

Ulusal Bildiriler (1)

Osmanlı Döneminde Menkul Kıymet Piyasaları

(Tam metin bildiri)

2. İşletme Tarihi Konferansı 2019-03-21 2019-03-22 Sözlü Sunum TETİK NEVZAT,KANAT ERSİN Sayfa:151- ISBN:978 - 605 - 333 - 350 - 0 Basım Tarihi : 24.03.2019

Website

İdari Görevler

Müdür

13-02-2023 / 13-02-2026

DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm Başkanı

29-09-2021 / 29-09-2024

FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ

Müdür Yardımcısı

19-08-2019 / 29-09-2021

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Müdür Yardımcısı

27-04-2017 / 19-07-2019

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Kitaplar (9)

Geleceğin Bankacılığına Doğru

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: COVID-19 Pandemisi Döneminde ve Öncesinde Türkiye’deki Mevduat Bankaları Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle İncelenmesi Editör: Daver Gizay, Hanişoğlu Gülay Selvi Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 10 Yayınevi:: Scala Yayıncılık ISBN: 978-625-6478-05-3 Tarih: 2023

Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası İçin Akademik Öneriler

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Bist (Borsa İstanbul) Üzerindeki Etkileri Editör: Öztürk Musa, Kırca Mustafa Basım Sayısı::(1) Sayfa::113 122 Yayınevi:: Özgür Yayınları ISBN: 978-975-447-613-2 Tarih: 2023

Handbook of Research on Cyber Approaches to Public Administration and Social Policy

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Financial Literacy Practices as a 21st Century Skill in Turkey and the World Within the Framework of Public Administration Policy Editör: Özsungur Fahri Basım Sayısı::(1) Sayfa::115 137 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781668433805 Tarih: 2022

CRYPTO ASSETS Conceptual Framework and Empirical Evidences

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Relationship between Cryptocurrency Prices and the VIX Index: A Study on the Cryptocurrencies with the Highest Market Capitalization Editör: KARACA Süleyman Serdar, GÖKER KANDİL İlkut Elif Basım Sayısı::(1) Sayfa::113 129 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-8443-30-1 Tarih: 2021

Finansal Etkinlik Çerçevesinde Uygulamalı Çalışmalar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE ARAS VE MOORA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Editör: AHMET ŞİT Basım Sayısı::(1) Sayfa::161 179 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-7855-73-0 Tarih: 2020

Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar - 2

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Döviz Kurundaki Dalgalanmaların Dış Ticarete Etkisi Editör: KARACA Süleyman Serdar, DEMİRELİ Erhan Basım Sayısı::(1) Sayfa::203 215 Yayınevi:: Ekin Yayınevi ISBN: 978-625-7983-44-0 Tarih: 2020

FİNANSAL DİNAMİKLER Küreselleşme Sürecinde Finansal Gelişmeler ve Etkileri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Temel Parite Koşulları ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama Editör: Musa Öztürk Basım Sayısı::(1) Sayfa::153 169 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-625-402-377-4 Tarih: 2020

Contemporary Approaches in Businesses

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Value at Risk Calculation by Nonparametric Methods Editör: UYAR Süleyman Basım Sayısı::(1) Sayfa::107 118 Yayınevi:: IJOPEC ISBN: 978-1-912503-69-8 Tarih: 2019

Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar: İnsan Çalışmaları 1

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Finansal Performans ve Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişki: BİST30’xxdaki Bankalar Üzerine Bir Araştırma Editör: KARACAGİL Zeynel, ANAZ Efecan Basım Sayısı::(1) Sayfa::296 304 Yayınevi:: Bilgin Kültür Sanat Yayınları ISBN: 978-605-9636-55-1 Tarih: 2018

Projeler (1)

Avrupa Birliği Hibe Programları Proje Yazma ve Uygulama Eğitimi

Proje Türü : (Diğer (Ulusal))

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2019-07-01

Bitiş Tarihi : 2019-07-04