DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

ERHAN YEŞİLYURT

Email:

erhanyesilyurt

Telefon:

3233872

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Türkçe Eğitimi

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2011-2015

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Yüksek Lisans

2008-2011

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Yabancılara Türkçe öğretiminde kültür aktarımının başka bir boyutu: Ders kitaplarının cinsiyet tercihi açısından incelenmesi

ZEHRA GÜLLE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan "Yedi iklim Türkçe Öğretim Seti"nin çoklu zeka kuramı açısından incelenmesi

HİLAL KESKİN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Tahir Nejat Gencan'ın "Türkçe öğreniyorum" adlı kitabının yabancılara Türkçe öğretimi açısından incelenmesi

HANDE AYTEN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğreniyorum setinin değerler eğitimi açısından İncelenmesi

HASAN ERÇELİK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Çocuk Haftası dergisinin çocuk edebiyatı açısından incelenmesi

AHMET ASAR
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (10)

Yurt Dışında Yaşayan İki Dilli Türk Çocukları İçin Yazılan Türkçe Öğretim Kitaplarındaki Atasözü ve Deyimlerin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

Turkish Studies - Educational Sciences

Tarih: 8/2020 Sayı: 4 Cilt: 15 Sayfa: 3013-3026 YEŞİLYURT ERHAN,KESKİN HİLAL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2667-5609

Website

Tahir Nejat Gencan’xxın ”Türkçe Öğreniyorum” Adlı Kitabının Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından İncelenmesi

Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks

Tarih: 12/2019 Sayı: 3 Cilt: 11 Ayten Hande,YEŞİLYURT ERHAN

Endeks:Google Akademik ISSN:1868-8934

Website

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımının Başka Bir Boyutu: Ders Kitaplarının Cinsiyet Tercihi Açısından İncelenmesi

Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks

Tarih: 8/2019 Sayı: 2 Cilt: 11 Sayfa: 213-233 YEŞİLYURT ERHAN,Gülle Zehra

Endeks:Google Akademik ISSN:1868-8934

Website

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan “Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti” nin Çoklu Zekâ Kuramı Açısından İncelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 4/2019 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 1-18 Keskin Hilal,YEŞİLYURT ERHAN

Endeks:Google Akademik ISSN:2148-2888

Website

İkidilli Türk Çocukları İçin Hazırlanan “Türkçe ve Türk Kültürü” Kitaplarında Atasözü Öğretimi

International Journal of Languages’ Education and Teaching

Tarih: 6/2018 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 174-183 METE FİLİZ,YEŞİLYURT ERHAN,KESKİN Hilal

Endeks:MLA, DOAJ, ASOS, IC, OAJI, SIS, TEİ, DRJI, SOBİAD ISSN:2198-4999 doi:http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.2792

Website

Çocuk Haftası Dergisinin Çocuk Edebiyatı Açısından İncelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 296-315 ASAR AHMET,YEŞİLYURT ERHAN

Endeks:Google Scholar, ASOS Index, Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

Osmanlı Döneminde İngilizlere Türkçe Öğretimi Kitaplarının Bibliyografik Olarak İncelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 102-113 ŞAHİN ABDULLAH,YEŞİLYURT ERHAN

Endeks:index copernicus, asos index, Scientific Indexing Services, Google Scholar ISSN:2148-2888

Website

An Investigation of The Convenience of Cartoon Films In Terms of Developmental Levels of Pre-School Children

The Online Journal of New Horizons in Education

Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 13-19 ZORLU FULYA,YEŞİLYURT ERHAN,KORAY ÖZLEM,Güngör Bahriye,Tom Elif

Endeks:DOAJ

Osmanlı Döneminde İngilizlere Türkçe Öğretmek Amacıyla Yazılan Kitapların Dil Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Tarih: 7/2016 Sayı: 3 Cilt: 4 Sayfa: 277-294 YEŞİLYURT ERHAN

Endeks:IM: Index Medicus ISSN:2147-6020 doi:10.16916/aded.21353

Website

Osmanlı Dönemi İngilizlere Türkçe Öğretiminde Deyimler ve Atasözleri

International Journal of Languages' Education

Tarih: 7/2015 Sayı: Volume 3 Issue 3 Cilt: 1 Sayfa: 172-194 ŞAHİN ABDULLAH,YEŞİLYURT ERHAN

Endeks:ASOS ISSN:2198-4999 doi:10.18298/ijlet.538

Website

Ulusal Makaleler (1)

Türkçe Ögretmen Adaylarının Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlikleri

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 7/2014 Sayı: 3 Cilt: 7 Sayfa: 253-261 ŞAHİN ABDULLAH,YEŞİLYURT ERHAN

Endeks:ASOS İndeks, Eğitim Bilimleri İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, İSAM ISSN:1308-738X

Website

Uluslararası Bildiriler (14)

Filistin’de Öğrenim Gören Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Nedenlerine İlişkin Bir Durum Çalışması

(Özet bildiri)

5th International Scientific Research E-Congress (IBAD-2020) 01.09.2020 02.09.2020 Sözlü Sunum ALJARADAAT YOUNİS,YEŞİLYURT ERHAN

Website

Ders Günlükleri Kullanılarak Yapılan Öğretim Etkinliklerinin Öz-Düzenleme Becerilerinin Öğretimine Etkisi

(Özet bildiri)

III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 12.04.2019 14.04.2019 Sözlü Sunum EKER CEVAT,YEŞİLYURT ERHAN,SARIDEDE HATİCE ISBN:978-605-67570-4-4

Website

Osmanlı Dönemi İngilizlere Türkçe Öğretimi kitaplarında Değer Aktarımı

(Özet bildiri)

III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 12.04.2019 14.04.2019 Sözlü Sunum YEŞİLYURT ERHAN,SAVAŞ SERDAR ISBN:978-605-67570-4-4

Website

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Açısından Turkish Basic Course Adlı Eserin İncelenmesi

(Özet bildiri)

İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu 30.10.2018 01.11.2018 Sözlü Sunum YEŞİLYURT ERHAN

Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Yazılan Yabancı DilOlarak Türkçe Öğretimi Kitaplarının Atasözü ve DeyimlerAçısından Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi BilgiŞöleni 17.05.2017 19.05.2017 Sözlü Sunum Keskin Hilal,YEŞİLYURT ERHAN,METE FİLİZ

Osmanlı Dönemi İngilizlere Türkçe Öğretimi Kitaplarının Oryantalizm Açısından İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi – Öğretimi Kurultayı 06.10.2016 08.10.2016 KARAGÖL EFECAN,YEŞİLYURT ERHAN

Abu Saıd ve İngilizlere Türkçe Öğretimi

(Tam metin bildiri)

8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi – Öğretimi Kurultayı 01.10.2015 03.10.2015 YEŞİLYURT ERHAN

Taaşşuk ı talat ve Fitnat ın Bağdaşıklık Tutarlılık ve Metin Elementleri Açısından Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

UDEK Uluslararası dil ve Edebiyat Konferansı 25.05.2012 26.05.2012 KEKLİK Saadettin, YEŞİLYURT Erhan Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:182-199

Evlilik adetleri yönünden Bolu ve civarındaki 2 köyün karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarih ve Kültürü Sempozyumu 17.10.2009 21.10.2009 YEŞİLYURT ERHAN

Çizgi Filmlerin Okul Öncesi Çocuklarının Gelişim Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

International Conference on New Horizons in Education 10.06.2015 12.06.2015 YEŞİLYURT ERHAN,ZORLU FULYA,KORAY ÖZLEM,Güngör Bahriye,Tom Elif,Hızarcı Haver,Kılıçaslan Gülhan

Türkçe Ders Kitaplarında Karakter Eğitimi

(Tam metin bildiri)

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi 04.05.2012 07.05.2012 AYTAN Necmi, YEŞİLYURT Erhan Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:2096-2107

Drama Yoluyla Okuma Eğitimi Etkinlikleri

(Tam metin bildiri)

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi 04.05.2012 07.05.2012 YEŞİLYURT Erhan, AYTAN Necmi Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:2088-2095

Koca Dev İle Peri Kızı Masalının Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi 06.06.2013 09.06.2013 KILINÇ Aziz, AYTAN Necmi, YEŞİLYURT Erhan Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:2127-2137

Osmanlı Dönemi İngilizlere Türkçe Öğretiminde Atasözleri ve Deyimlerin Önemi

(Tam metin bildiri)

VI. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi 05.06.2014 08.06.2014 ŞAHİN Abdullah, YEŞİLYURT Erhan

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

(Yüksek Lisans)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

(Yüksek Lisans)

Türkiye Türkçesi

(Yüksek Lisans)

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

(Yüksek Lisans)

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ - YAYIN ETİĞİ

(Yüksek Lisans)

Bilimsel araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

(Yüksek Lisans)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Araştırma

Dersler - Lisans

(Lisans)

ŞİİR İNCELEMELERİ

(Lisans)

Şiir İncelemeleri

(Lisans)

Öğretmenlik Uygulaması

(Lisans)

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I

(Lisans)

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

(Lisans)

Yaratıcı Düşünme ve Eğitim

(Lisans)

Yabancılara Türkçe Öğretimi

(Lisans)

YENİ TÜRK EDEBİYATI II

(Lisans)

YENİ TÜRK EDEBİYATI I

(Lisans)

YARATICI DÜŞÜNME VE EĞİTİM

(Lisans)

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

(Lisans)

TİYATRO VE DRAMA UYGULAMALARI

(Lisans)

TİYATRO VE CANLANDIRMA

(Lisans)

Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi

(Lisans)

Türk Dil Bilgisi 2: Şekil Bilgisi

(Lisans)

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ

(Lisans)

TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ

(Lisans)

TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ

(Lisans)

Topluma Hizmet Uygulamaları

(Lisans)

Tiyatro ve Drama Uygulamaları

(Lisans)

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

(Lisans)

SANAT VE ESTETİK

(Lisans)

Okul Deneyimi

(Lisans)

OKUL DENEYİMİ

(Lisans)

KÜLTÜR VE DİL

(Lisans)

Hızlı Okuma Teknikleri

(Lisans)

HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

(Lisans)

Genel Dilbilimi

(Lisans)

Eski Türk Edebiyatı II

(Lisans)

Eski Türk Edebiyatı I

(Lisans)

Engelli Çocukların Eğitiminde Drama

(Lisans)

ETKİLİ İLETİŞİM

(Lisans)

ESKİ TÜRK EDEBİYATI II

(Lisans)

ESKİ TÜRK EDEBİYATI I

(Lisans)

DİL VE KÜLTÜR

(Lisans)

Dil ve Kültür

(Lisans)

Cumhuriyet Dönemi Metinleri

(Lisans)

CUMHURİYET DÖNEMİ METİNLERİ

(Lisans)

Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi

(Lisans)

Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi

Kitaplar (2)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Ders Kitapları Editör: Ülker Şen Basım Sayısı::(1) Sayfa::167 190 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-605-241-537-5 Tarih: 2019

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi-Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Osmanlı Döneminde İngilizlere Tür Editör: Abdullah ŞAHİN Basım Sayısı::(1) Sayfa::34 53 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-605-364-919-9 Tarih: 2018

Projeler (1)

Çizgi Filmlerin Okul Öncesi Çocuklarının Gelişim Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 10.06.2015 - 12.06.2015

Ödüller (1)

Türk Dünyasına Hizmet Ödülü

Tarih: 2019
(Türklerin Dünyası Enstitüsü / Institut für die Welt der Türken)
(Sivil Toplum Kuruluşu)