DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

ERDEM DİRİMEŞE

e-Posta:

erdemdirimese

Telefon:

2912864

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Sosyoloji

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Eğitim Sosyolojisi

Din Sosyolojisi

Irk ve Etnisite Çalışmaları

Öğrenim Bilgileri

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 31/08/2023 - Bitiş Tarihi Devam Ediyor
Önlisans

ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU / UYGULAMALI İNGİLİZCE ÇEVİRMENLİK

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 09/09/1996 - Bitiş Tarihi 16/07/2001
Lisans-Anadal

İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İLAHİYAT

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 17/09/2005 - Bitiş Tarihi 15/08/2013
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 07/09/2001 - Bitiş Tarihi 15/08/2005
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 13/10/2014 - Bitiş Tarihi 05/06/2017
Lisans-Anadal

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Devrek Yöresinde Sosyo-Kültürel Değişim Bağlamında Dini Bayramlar ve Ritüeller

ASLI NUR KALINCILAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Pandemi dönemi gençlerin sosyalleşme sürecinde aile ve çevre ilişkileri

ŞEYDA ÖZTAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Toplumda Roman Vatandaş Algısı ve Sosyal Dışlanma; Zonguldak Örneği

BETÜL GÖK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Çinlilerin Türkiye'ye uyumu ve gündelik hayatta Türk kültürü ile etkileşimleri

ELİF EMRE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Yeni medyada boşanma nedenleri ve boşanma sonrası damgalamanın sosyokültürel çevre ile ilişkisi

MUSTAFA KORAY URU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Sosyal Medyadaki Kanaat Önderlerinin Kimlik Oluşumunun Üzerindeki Etkilerinin Sekülerlik Üzerinden İncelenmesi

ÇİĞDEM KARAKAYA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Romanların Toplumsal Yaşamda Kimlik İnşaasına Dair Sosyokültürel Bir Çalışma-Gökçebey Örneği

KAMİL EFE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Türkiye'ye Afgan Göçünün Sosyo-Kültürel Boyutları ve Sorunlar: Sakarya Örneğİ

BEYZA NUR TEKİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Zonguldak'ta Yabancılardan Kalan Yalnızlaştırılmış Yapıların Turizm ve Kültür Açısından Değeri

OĞUZ FURKAN KALYONCU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Yaşantıların Üstüne Giydirilmiş Dijital Tulum: Simülasyonun Kültürel Yönetimi-Sosyal Medya Analizi

MEHTAP KABAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Sosyal ve Kültürel Bağlamda Zihinsel Engellilerin ve Ailelerinin Yaşadıkları Problemler 'Uzunmehmet Özel Eğitim Uygulama Okulu Örneği'

ESRA ŞENOL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Mekan ve Sosyal Tabakalaşma ilişkisi: Zonguldak TTK lojmanları örneği

DİCLE GÜLER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer

Zonguldak'ta Bir Kültürel Kimlik İnşası: Kıvırcıklar

ÇAĞLA GÜL GÜĞERÇİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (9)

The Stigmatization of The Divorced Individuals

Universal Journal of History and Culture

Tarih: 4/2023 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 16- URU MUSTAFA KORAY, DİRİMEŞE ERDEM

Endeks:İndex Copernicus, Asos İndex, CiteFactor, EuroPub, ESJI, I2OR, ISSN:2667-8179 doi:10.52613/ujhc.1172698

Website

Türkiyede Romanlar Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

kulturarastirmalari

Tarih: 3/2023 Sayı: 16 Cilt: None Sayfa: 269- GÖK BETÜL, DİRİMEŞE ERDEM

Endeks:MLA, ICI, MIAR, ASOS İndeks, EuroPub, OAJI, ULRICHSWEB, BASE, , Cite Factor ISSN:2651-3145 doi:10.46250/kulturder.1213281

Website

İşverenlerin Gözünden Romanların İstihdam Edilmesinde Karşılaşılan Problemler

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi

Tarih: 1/2023 Sayı: 59 Cilt: 18 Sayfa: 87- GÖK BETÜL, DİRİMEŞE ERDEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-0845 doi:10.14783/maruoneri.1187102

Website

Simmel’in Para Felsefesini Squid Game Dizisi ile Örneklendirmek

Journal of Sustainable Education Studies

Tarih: 1/2023 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 1- SOYDAŞ ECEM, DİRİMEŞE ERDEM

Endeks:EuroPub, İdealonline ISSN:2757-5284

Website

Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Yoksulluk

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

Tarih: 12/2022 Sayı: 3 Cilt: 12 Sayfa: 545- DİRİMEŞE ERDEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5967 doi:10.5961/higheredusci.1139389

Website

Avrupa Birliği Toplumsal Cinsiyet Politikaları ve Türkiye’de Roman Kadınların Durumu: Zonguldak Örneği

Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 1- DİRİMEŞE ERDEM

Endeks:ASOS Index ISSN:2636-8005

Website

Göçmenlerin Türkiye’ye Entegrasyonu ve Gündelik Hayatta Kültürel Etkileşimleri: Çinliler Örneği

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 297- EMRE ELİF, DİRİMEŞE ERDEM

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) ISSN:2602-4276

Website

Duygu ve Zekâ Kavramlarına Sosyolojik Bakmak

Avrasya Terim Dergisi

Tarih: 1/2022 Sayı: 2 Cilt: 10 Sayfa: 51- DİRİMEŞE ERDEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-7507 doi:10.31451/ejatd.1154775

Website

Bilgi Stoku Bağlamında Sosyokültürel Yapının Kadın Kimliğini, Kimlik İnşası Sürecinde Etiketlemesi: Atasözleri Örneği

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

Tarih: 4/2021 Sayı: 1 Cilt: 11 Sayfa: 111- URU MUSTAFA KORAY, DİRİMEŞE ERDEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5959 doi:10.5961/jhes.2021.433

Website

Ulusal Makaleler (1)

Kur’an Perspektifinden Duygusal Zekâ-Din Eğitimi İlişkisi

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Tarih: 1/2013 Cilt: 3 Sayfa: 66- DİRİMEŞE ERDEM, EV HALİT

ISSN:1309-8918

Website

Uluslararası Bildiriler (14)

Netflix Squid Game Dizisinin George Simmel'in Para Felsefesi İle İncelenmesi

(Özet bildiri)

Dokuz Eylül Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2022-06-22 2022-06-24 Sözlü Sunum SOYDAŞ ECEM, DİRİMEŞE ERDEM Sayfa:294- ISBN:978-975-441-565-0 Basım Tarihi : 26.10.2022

Website

Kadının Toplumdaki Rolünün Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencileri Açısından Değerlendirilmesi

(Özet bildiri)

Dokuz Eylül Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2022-06-22 2022-06-24 Sözlü Sunum GÖK BETÜL, DİRİMEŞE ERDEM Sayfa:61- ISBN:978-975-441-565-0 Basım Tarihi : 26.10.2022

Website

Devrek'teki Dini Bayramların Gurbetçiler Üzerindeki Etkilerinin Kültürel Açıdan İncelenmesİ

(Özet bildiri)

INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2022-10-20 Sözlü Sunum KALINCILAR ASLI NUR, DİRİMEŞE ERDEM Sayfa:127- Basım Tarihi : 19.10.2022

Website

Netflix Squid Game Dizisinin Georg Simmel’in Para Felsefesi İle İncelenmesi

(Özet bildiri)

Dokuz Eylül Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2022-06-22 2022-06-24 Sözlü Sunum SOYDAŞ ECEM, DİRİMEŞE ERDEM Sayfa:294- ISBN:978-975-441-565-0 Basım Tarihi : 15.10.2022

Website

Özel Eğitim Uygulama Okuluna Devam Eden Öğrencilerin ve Ebeveynlerinin Yaşadıkları Problemler; Sosyal Dışlanma Örneği

(Özet bildiri)

IV. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (USVES) 2021-09-04 2021-09-05 Sözlü Sunum ŞENOL ESRA, DİRİMEŞE ERDEM Sayfa:108- ISBN:978-625-7813-94-5 Basım Tarihi : 07.09.2021

Website

Türkiye’de Covıd-19 Salgını ve Ulusal Medyada Yaşlı Ayrımcılığı

(Tam metin bildiri)

International Kosovo Congress on Culture, Arts and Multı-Disciplinary Studies 2021-04-16 2021-04-18 Sözlü Sunum ÖZTAŞ ŞEYDA, DİRİMEŞE ERDEM Sayfa:270- ISBN:978-605-74582-2-3 Basım Tarihi : 26.04.2021

Website

Selvi Boylum Al Yazmalım’’ Filminin ‘Sevgi’nin Değişimi Bağlamında Sosyolojik Analizi

(Tam metin bildiri)

International Kosovo Congress on Culture, Arts and Multı-Disciplinary Studies 2021-04-16 2021-04-18 Sözlü Sunum ÖZTAŞ ŞEYDA, DİRİMEŞE ERDEM Sayfa:447- ISBN:978-605-74582-2-3 Basım Tarihi : 26.04.2021

Website

Kadınların Sivil Toplum Kuruluşlarındaki Yeri: Zonguldak İli Örneği

(Tam metin bildiri)

6 th International Management and Social Research Conference 2021-01-16 2021-01-18 Sözlü Sunum EMRE ELİF, DİRİMEŞE ERDEM Cilt: 2 Sayfa:153- ISBN:978-605-65197-9-6 Basım Tarihi : 24.02.2021

Website

Yunus Emre Düşüncesiyle Toplumsal Değişme ve Tüketim Kültürü

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi 2016-12-01 2016-12-04 Sözlü Sunum DİRİMEŞE ERDEM, UYGUN MELİKE ÖZLEM Cilt: 5 Sayfa:403- ISBN:978-975-93505-5-0 Basım Tarihi : 30.12.2016

Website

Dijital ve Mobil Oyunların Yabancılaşma ve Sosyalleşme ile İlişkisi

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi 2015-05-07 2015-05-08 Sözlü Sunum DİRİMEŞE ERDEM Sayfa:520- ISBN:978-975-442-678-6 Basım Tarihi : 01.09.2015

Din Eğitiminde Sosyal Duygusal Öğrenme Modeli

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Sempozyumu 2013-11-28 2013-11-30 Sözlü Sunum DİRİMEŞE ERDEM, EV HALİT Sayfa:176- Basım Tarihi : 12.10.2014

Eğitimde Duygusal Cehaletten Okuryazarlığa Sosyal ve Ahlaki Boyut Açısından Duygusal Zekânın Önemi

(Özet bildiri)

EJER Congress 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi 2014-04-24 2014-04-26 Sözlü Sunum DİRİMEŞE ERDEM Basım Tarihi : 28.04.2014

Website

Hemşirelik Eğitiminde Eleştirel Düşünme

(Özet bildiri)

EJER Congress 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi 2014-04-24 2014-04-26 Sözlü Sunum DİRİMEŞE ERDEM, KARAHAN ELİF Basım Tarihi : 28.04.2014

Website

Postmodern Toplumda Narsizme Mesneviden Cevap Vermek

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Mevlana Düşüncesinde Beşeri Münasebetler Sempozyumu 2022-12-08 2022-12-09 Sözlü Sunum DİRİMEŞE ERDEM

Ulusal Bildiriler (2)

Göçün Sosyal Yapıya Etkisi

(Özet bildiri)

Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik Haftası Sempozumu 2016-05-13 2016-05-13 Davetli Konuşmacı DİRİMEŞE ERDEM

Türkiye’de Yaşayan Yabancıların Türk Kültürü ile Etkileşimleri: Çinliler Örneği

(Özet bildiri)

1. Sinoloji ve Çin Araştırmaları Sempozyumu 2021-09-24 2021-09-25 Sözlü Sunum DİRİMEŞE ERDEM, EMRE ELİF

İdari Görevler

Müdür

13-07-2021 / 13-07-2024

ROMAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Anabilim Dalı Başkanı

22-09-2020 / 25-02-2022

Uygulamalı Sosyoloji

Anabilim Dalı Başkanı

22-09-2017 / 22-09-2020

Uygulamalı Sosyoloji

Bölüm Başkanı

19-06-2017 / 14-11-2019

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkan Yardımcısı

31-05-2016 / 19-06-2017

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Anabilim Dalı Başkanı

18-09-2014 / 18-09-2017

Uygulamalı Sosyoloji

Kitaplar (16)

Küreselleşen Dünyada Sosyal Bilimler

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye’de Yaşayan Çinlilerin Kültürel Etkileşimleri Editör: Sarıbaş, Serap Basım Sayısı::(1) Sayfa::89 114 Yayınevi:: Duvar yayınları ISBN: 978-625-6945-37-1 Tarih: 2023

Çocuk Resimlerinin Analizi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Dezavantajlı Çocuklarda Resim Editör: AKAY Recai, BAŞKURT Abdurrahman Basım Sayısı::(1) Sayfa::351 381 Yayınevi:: Efe Akademi Yayınları ISBN: 978-625-6452-60-2 Tarih: 2023

Sosyal Bilimler Üzerine Araştırmalar - II

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Popüler Kültür Bağlamında Instagram “Fotoğrafçılığı” Editör: Kırcı Çevik, Nüket Basım Sayısı::(1) Sayfa::119 152 Yayınevi:: Özgür Yayınları ISBN: 978-975-447-587-6 Tarih: 2023

Sosyal & Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler II

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Covid-19 Pandemi Dönemi Çevrimiçi Eğitim Sisteminde Ahlâki Davranış Açısından Kopya Çekme Eyleminin Değerlendirilmesi Editör: Çatalcalı Ceylan Ayşe, Kaya Melisa Çağla Basım Sayısı::(1) Sayfa::205 222 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-625-430-436-1 Tarih: 2022

Research in Social Sciences

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Zonguldak Kentinde Gündelik Hayata Sosyolojik Bakış Editör: SARIBAŞ, Serap Basım Sayısı::(1) Sayfa::76 107 Yayınevi:: Duvar Yayınları ISBN: 978-625-8109-53-5 Tarih: 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt:XI

(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: Otobüs Terminali Editör: Kozak Nazmi, Kozak Metin Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Detay Yayıncılık ISBN: 978-605-254-562-1 Tarih: 2022

Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Medyada “Gerçeklik” Kavramının Guy Debord ve Jean Baudrıllard Düşüncesiyle İnstagram Üzerinden İncelenmesi Editör: Kimter Nurten Basım Sayısı::(1) Sayfa::429 444 Yayınevi:: Serüven Yayınevi ISBN: 978-625-7721-81-3 Tarih: 2022

Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Zonguldak'ta Mekâna Sosyolojik Bir Bakış Editör: Ünvan Yüksel Akay, İnan Ruhi Basım Sayısı::(1) Sayfa::447 471 Yayınevi:: Livre De Lyon ISBN: 978-2-38236-279-2 Tarih: 2022

Ve Zonguldak... Bir Maden Şehrinden Ötesi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Zonguldak'ta Eğitim Editör: Dirimeşe Erdem Basım Sayısı::(1) Sayfa::75 101 Yayınevi:: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No:38 ISBN: 978-605-9678-32-2 Tarih: 2022

Ve Zonguldak... Bir Maden Şehrinden Ötesi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Tarihi ve Sosyolojik Açıdan Zonguldak'ta Siyaset Editör: Dirimeşe Erdem Basım Sayısı::(1) Sayfa::103 151 Yayınevi:: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No:38 ISBN: 978-605-9678-32-2 Tarih: 2022

Ve Zonguldak... Bir Maden Şehrinden Ötesi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Zonguldak'ta Dini Hayat Editör: Dirimeşe Erdem Basım Sayısı::(1) Sayfa::153 183 Yayınevi:: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No:38 ISBN: 978-605-9678-32-2 Tarih: 2022

Sosyolojik Uygulama : Müdahale ve Toplumsal Değişim

(Kitap Tercümesi)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Atıf Yayınları ISBN: 9786257868631 Tarih: 2021

Kur’ân ve Duygusal Zekâ: Toplum ve Eğitim Açısından

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-05-26 ) ISBN: 978-3-330-31869-4 Tarih: 2017

Aile Sosyolojisi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Aile Tanım ve Türleri-Tarihsel Süreç İçerisinde Aile (Tarihsel Aile Sınıflaması) Editör: Avcı Nazmi, Aksoy Erdal Basım Sayısı::(1) Sayfa::13 29 Yayınevi:: Lisans Yayıncılık ISBN: 978-605-5044-86-2 Tarih: 2016

Zonguldak taki Mülteciler Yaşam Deneyimleri Sorunlar ve Öneriler

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-00-1 Tarih: 2016

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Etkileşimi Üniversitenin Şehre Etkileri ve Şehrin Üniversite Algısı

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-01-8 Tarih: 2016

Projeler (4)

Türkiye Soylulaştırma Yazını Kavramsal ve Kuramsal Ön Kabullere Dair Karşılaştırmalı ve Eleştirel Bir Değerlendirme

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-07-01

Bitiş Tarihi : 2015-09-16

Zonguldak taki Mülteciler Yaşam Deneyimleri Sorunlar ve Öneriler

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-02-12

Bitiş Tarihi : 2016-12-20

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Etkileşimi Üniversitenin Şehre Etkileri ve Şehrin Üniversite Algısı

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-07-09

Bitiş Tarihi : 2016-12-20

Zonguldak Madencilerinin Afet Müdahale Tecrübelerinin Toplumsal Ve Kriz Müdahale Önerileri Açısından Değerlendirilmesi

Proje Türü : (-Tübitak 1002)

Proje Durumu : (Devam Ediyor)

Başlangıç Tarihi : 2023-05-01

Ödüller (4)

AHMET YESEVİ TEŞVİK ÖDÜLÜ

Tarih: 2016
(ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİ)
(Mesleki Dernekler)

TAKDİRNAME

Tarih: 2010
(Kamu)

AYLIKLA ÖDÜLLENDİRME

Tarih: 2008
(Kamu)

Teşekkür Belgesi

Tarih: 2007
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)
Üniversite Dışı Deneyimler

KARS FEN LİSESİ

2012-0

ÖĞRETMEN

None

KONAK VALİ VECDİ GÖNÜL ANADOLU LİSESİ

2010-0

ÖĞRETMEN

None

GAZİEMİR YAHYA KEMAL BEYATLI İLKÖĞRETİM OKULU

2009-0

MÜDÜR BAŞYARDIMCI

None

GAZİEMİR YAHYA KEMAL BEYATLI İLKÖĞRETİM OKULU

2008-0

MÜDÜR YARDIMCISI

None

BUCA HOCA AHMET YESEVİ LİSESİ

2002-0

ÖĞRETMEN

None

HAKKARİ ANADOLU LİSESİ

2001-0

ÖĞRETMEN

None

HAKKARİ İMAM HATİP LİSESİ

2001-0

ÖĞRETMEN

None