ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İsim:

ERDEM GÜDENOĞLU

Email:

erdem.gudenoglu

Telefon:

0 372 291-1544

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Makro İktisat

Gelişme Ekonomisi - Makro

Konjonktür Dalgalanmaları

Büyüme

Öğrenim Bilgileri

Bütünleşik Doktora

2012-

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (DR) (KOCAELİ ÜNİV. ORTAK)

Lisans

2006-2011

EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (3)

TÜRKİYE’DE DÖVİZ REZERVLERİ VE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİ: NARDL YAKLAŞIMI BULGULARI - THE ASYMMETRIC RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN EXCHANGE RESERVES AND EXCHANGE RATE IN TURKEY: EVIDENCE FROM NARDL APPROACH

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 3/2020 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 231-251 ÇEŞTEPE HAMZA,GÜDENOĞLU ERDEM

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2149-1658 doi:https://doi.org/10.30798/makuiibf.690336

The Relationship between Coal Consumption, Income Level and CO2 Emissions in Turkey

Research Journal of Politics Economics and Business

Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 75-85 ÇEŞTEPE HAMZA,GÜDENOĞLU ERDEM,ÖZ DAMLA

Endeks:EBSCO, RePEc doi:https://doi.org/10.25272/j.2147-7035.2018.6.2.06

Website

Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Ekonomisinin Zaman Serileri ile Analizi

BANKACILIK VE FİNANSAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa: 43-66 BEŞKAYA AHMET,GÜDENOĞLU ERDEM

Endeks:DRJI, ASOS, SOBİAD ISSN:2148-4090

Website

Uluslararası Bildiriler (8)

Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Ekonomisinin Zaman Serileriyle Analizi /

(Özet bildiri)

EconWorld2014 03.09.2014 05.09.2014 Sözlü Sunum BEŞKAYA AHMET,GÜDENOĞLU ERDEM

Türkiye’de Cari Açık ve Dış Borç Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi

(Tam metin bildiri)

1. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu 03.09.2014 05.09.2014 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,URSAVAŞ UĞUR,GÜDENOĞLU ERDEM

Website

Political Business Cycles: The Case of Turkey (1985-2014)

(Özet bildiri)

EconWorld2015 18.08.2015 20.08.2015 Sözlü Sunum GÜDENOĞLU ERDEM,BEŞKAYA AHMET

Afpm Modeli̇ Çerçevesi̇nde Türki̇ye’de Parasal Büyüklüklerdeki̇ Seçi̇msel Dalgalanmaların Anali̇zi̇

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 04.05.2018 05.05.2018 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,GÜDENOĞLU ERDEM

Neoliberal İktisat Politikalarının İşsizlik Üzerindeki Etkisinin Zaman Serileri ile Analizi: Türkiye Örneği

(Özet bildiri)

European Congress on Economic Issues–ECOEI 2017 30.03.2017 01.04.2017 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,GÜDENOĞLU ERDEM

Türkiye’de Kömür Tüketimi, Gelir Düzeyi ve CO2 Emisyonu İlişkisinin Analizi

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business - ICMEB’17 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,GÜDENOĞLU ERDEM,ÖZ DAMLA ISBN:978-605-82184-0-6

Neoliberal İktisat Politikalarının İşsizlik Üzerindeki Etkisinin Zaman Serileri ile Analizi: Türkiye Örneği

(Özet bildiri)

Euroepan Congress on Economic Issues 30.03.2017 01.04.2017 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,GÜDENOĞLU ERDEM ISBN:978-605665528-9

Website

Analysis of the Relationship Between Coal Consumption, Income Level and CO2 Emissions in Turkey

International Congress on Management Economics and Business 07.09.2017 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,GÜDENOĞLU ERDEM,ÖZ DAMLA

Akademik Görevler

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

Dersler - Doktora
Dersler - Lisans

(Lisans)

İktisada Giriş

(Lisans)

Mikro İktisa

Kitaplar (2)

Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Bölüm Adı: Neoliberal İktisat Politikalarının İşsizlik Üzerindeki Etkisinin Zaman Serileri ile Analizi: Türkiye Örneği Editör: Koç Selçuk, Yılmaz Genç Sema, Çolak Kerem Basım Sayısı::(2) Sayfa::1 14 Yayınevi:: Umuttepe Yayınları ISBN: 978-605-2012-22-2 Tarih: 2017

Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Neoliberal İktisat Politikalarının İşsizlik Üzerindeki Etkisinin Zaman Serileri İle Analizi: Türkiye Örneği Editör: S. Koç, S.Y. Genç ve K. Çolak Basım Sayısı::(1) Sayfa::120 140 Yayınevi:: Kocaeli üniversitesi Vakfı Yayınları ISBN: 978-1-9997035-5-4 Tarih: 2017

Üniversite Dışı Deneyimler

Dumlupınar Üniversitesi

2011-2011

Araştırma Görevlisi

/ Diğer