ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İsim:

ESMA NUR KARAMEŞE

Email:

enur.karamese

Telefon:

3233872

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2016-

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ (DR)

Yüksek Lisans

2013-

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)

Lisans

2009-2013

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ / YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (6)

Investigation of Students’xx Poor Reading Habits and Lateness To School Behavior: Nominal Group Technique and Root Cause Analysis

International Journal of Eurasian Education and Culture

Tarih: 10/2019 Sayı: 7 Cilt: 4 Sayfa: 298-311 TURAN SELÇUK,ÖZDEMİR NEDİM,KARAMEŞE ESMA NUR

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2602-4047

The Effects of Prospective Teacher-Lecturer Rapport on Prospective Teachers’xx Attitudes and Self-Efficacy Beliefs towards Teaching Profession

International Journal of Psycho-Educational Sciences

Tarih: 4/2018 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 41-50 ARSLAN ALİ,KARAMEŞE ESMA NUR

Endeks:Index Copernicus International

Prospective social studies teachers’xx perceptions on the concept of ”citizen(ship)”

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimnler Dergisi

Cilt: 9 KAYAALP FATİH,KARAMEŞE ESMA NUR,KARADENİZ OĞUZHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-1961

Öğretmen Adaylarının Çalışma Becerilerine Yönelik Algılarının İncelenmesi (Ereğli Eğitim Fakültesi Örneği)

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Cilt: 6 Sayfa: 303-316 ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT,KARAMEŞE ESMA NUR

Endeks:Diğer endeksler ISSN:2148-2888

The Investigation Of RelationshipBetween Teacher Candidates Goal Orientations And Epistemological Beliefs

The Turkish OnlineJournal of Educational Technology

Sayfa: 652-655 ARSLAN ALİ,AKDEMİR ELİF,KARAMEŞE ESMA NUR

Endeks:ERIC

Descriptive Analysis of researches on curriculum development in education

Procedia-Social and Behavioral Sciences

Sayı: 174 Sayfa: 3199-3203 AKDEMİR ELİF,KARAMEŞE ESMA NUR,ARSLAN ALİ

Endeks:Conference Proceedings Citation Index

Uluslararası Bildiriler (9)

Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Vatanseverlik Değerinin Türk Düşünce Dünyasındaki İdeolojik Seyri

(Özet bildiri)

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi 2017 06.04.2017 08.04.2017 Sözlü Sunum KARADENİZ OĞUZHAN,ÖNTAŞ TURĞAY,KARAMEŞE ESMA NUR

Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kültür Fuarları

(Özet bildiri)

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Kongresi 10.05.2018 12.05.2018 Sözlü Sunum KARADENİZ OĞUZHAN,KARAMEŞE ESMA NUR

Website

Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Öğretim Programı Kazanımlarının Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı İlkelerine göre Değerlendirilmesi

(Özet bildiri)

2.Uluslararası Avrasya Sosyal Blimler Kongresi 04.04.2018 07.04.2018 Sözlü Sunum KARADENİZ OĞUZHAN,KARAMEŞE ESMA NUR,KAYAALP FATİH ISBN:978-605-68062-3-0978-605-68062-3-0

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Vatandaş(lık) Kavramına Ilişkin Algıları: Bir Matafor Analizi

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Avrasya Sosyal Blimler Kongresi 04.04.2018 07.04.2018 Sözlü Sunum KAYAALP FATİH,KARAMEŞE ESMA NUR,KARADENİZ OĞUZHAN ISBN:978-605-68062-3-0

Üniversite Öğrencilerinin Dil Öğrenme Motivasyonlarının Yordayıcıları Olarak Özyeterlik İnancı ve Dil Öğrenme Stratejileri

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi 04.04.2018 07.04.2018 Sözlü Sunum KARAMEŞE ESMA NUR ISBN:978-605-68062-3-0

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagoji Yaklaşımları ile Demokratik Tutuları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

(Özet bildiri)

ICPESS 2017 19.05.2017 22.05.2017 Sözlü Sunum KAPLAN GAMZE,KARAMEŞE ESMA NUR,BAŞOĞLU NURAN

Öğretmen Adaylarının Eğitsel Değerlerinin Belirlenmesi

(Özet bildiri)

ICPESS 2017 19.05.2017 22.05.2017 Sözlü Sunum KAPLAN GAMZE,KARAMEŞE ESMA NUR,BAŞOĞLU NURAN

Descriptive Analysis of Researches on Curriculum Development in Education

(Sözlü Bildiri)

International Conference on New Horizons in Education 25.06.2014 27.06.2014 AKDEMİR ELİF,KARAMEŞE ESMA NUR,ARSLAN ALİ

Examination of Primary School Curriculum of Turkey and Bosnia Herzegovina in Terms of Peace Education

(Sözlü Bildiri)

International Congress on Turkey and The Balkans 15.05.2015 17.05.2015 KARAMEŞE ESMA NUR

Akademik Görevler

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI

Kitaplar (2)

Determination of Prospective Teachers’xx Pedagogical Values

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Cambridge Scholars Publishing ISBN: 1-5275-0850-1 Tarih: 2018

Cutting-Edge Topics and Approaches in Education and Applied Linguistics

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: An Investigation of the Relationship between Critical Pedagogy Approaches and Democratic Attitudes of Prospective Teachers Editör: Cihat Atar Basım Sayısı::(1) Sayfa::87 103 Yayınevi:: Cambridge Scholars Publishing ISBN: 978-1-5275-0804-0 Tarih: 2018

Projeler (2)

Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe, Matematik ve Fen Dersi Başarısını Etkileyen Okul ve Öğrenci Düzeyine İlişkin Bazı Değişkenlerin İncelenmesi ve Politika Önerilerinin Geliştirilmesi

-Tübitak 1003 22 (Devam Ediyor) 01.06.2018

Eğitim Progrmları ve Öğretim Alanında Yapılan Çalışmaların Betimsel Analizi

BAP 6 (Tamamlandı)