DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

ELİF AKDEMİR

Email:

elif.akdemir

Telefon:

3723233870

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2012-2015

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR)

Yüksek Lisans

2007-2009

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)

Lisans

1997-2001

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ / COĞRAFYA BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Eğitim fakültesi öğrencilerinin duygusal zekâ seviyelerinin ve problem çözme becerilerinin farklı değişkenlere göre karşılaştırılması

MEHMET ALİ AKYOL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Üniversite yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin teknoloji destekli yabancı dil öğrenimine yönelik tutumları

SİNAN GÜRLEYİK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Ortaöğretim İngilizce dersine yönelik öğrenci tutumlarının ve öğretmen görüşlerinin belirlenmesi

DİLEK TÜRKARSLAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Öğretmen adaylarının mobil öğrenmeye ilişkin tutumlarının belirlenmesi

KEMAL TURGUT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Görme yetersizliği olan öğrenciler için görsel sanatlar dersi öğretim programının CIIP modeline göre değerlendirilmesi

AYNUR SARISOY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sınıf öğretmenlerinin üstbilişsel farkındalık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

NUR İREM KILAVUZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (8)

The Determination of Teachers’s Motivation Based on Herzberg’s Motivation Theory

The Turkish Online Journal of Educational Technology

Tarih: 10/2020 Sayı: 4 Cilt: 19 Sayfa: 89-101 AKDEMİR ELİF

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2146-7242

Website

Input for Curriculum Design:Determining The Attitudes Of Students Towards English Courses

The Turkish Online Journal of Educational Technology

Tarih: 10/2019 Cilt: 1 Sayfa: 151-163 Türkarslan Dilek,AKDEMİR ELİF

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2146-7242

Comparison of Emotional Intelligence Levels and Problem Solving Skills of Prospective Teachers According to Different Variables

World Journal of Education

Tarih: 6/2019 Sayı: 3 Cilt: 9 Sayfa: 131-141 Akyol Mehmet Ali,AKDEMİR ELİF

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:1925-0754 doi:10.5430/wje.v9n3p131

The Investigation of the Attitudes of Teachers towardsUsing Student Centered Teaching Methodsand Techniques

Universal Journal of Educational Research

Tarih: 4/2019 Sayı: 4 Cilt: 7 Sayfa: 1147-1153 AKDEMİR ELİF,Özçelik Ceyda

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2332-3213

Investigating The Reflective Thinking Skills Of Students For Problem Solving

The Turkish Online Journal of Educational Technology

Tarih: 12/2018 Cilt: 1 Sayfa: 971-977 AKDEMİR ELİF

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2146-7242

Guiding Curriculum Development: Student Perceptions for the SecondLanguage Learning in Technology-Enhanced Learning Environments

Journal of Education and Training Studies

Tarih: 4/2018 Sayı: 4 Cilt: 6 Sayfa: 131-138 Gurleyik Sinan,AKDEMİR ELİF

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2324-8068

Perceived Instrumenality Of Eduational Sciences Courses By Prospective Teachers

The Turkish Online Journal of Educational Technology

Tarih: 12/2016 Sayfa: 199-202 ARSLAN ALİ,SİCAK ALI,AKDEMİR ELİF,KARAMEŞE ESMA NUR

Endeks:Journals Indexed in Eric

The Investigation Of Relationship Between Teacher Candidates Goal Orientations And Epistemological Beliefs

The Turkish Online Journal of Educational Technology

Tarih: 11/2015 Sayfa: 652-655 ARSLAN ALİ,AKDEMİR ELİF,KARAMEŞE ESMA NUR

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2146-7242

Ulusal Makaleler (7)

Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnancı Aynakları Ve Yaşama Doyumlarının İncelenmesi

Turkish Studies

Tarih: 10/2019 Sayı: 5 Cilt: 14 Sayfa: 2013-2030 AKDEMİR ELİF,Güneri Birsen,Akcaalan Mümine

Endeks:TR DİZİN ISSN:1468-3849

Öğretmen Adaylarının Mobil Öğrenmeye İlişkin Tutumları

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches

Tarih: 9/2019 Sayı: 19 Cilt: 13 Turgut Kemal,AKDEMİR ELİF

Endeks:TR DİZİN ISSN:2528-9527

Determination of In-Service Training Needs Of School Administrators

Turkish Studies

Tarih: 7/2019 Sayı: 3 Cilt: 14 Sayfa: 189-213 AKDEMİR ELİF

Endeks:TR DİZİN ISSN:2667-5609

Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerileri, Teknolojiye Yönelik Eğilimleri Ve Bireysel Girişimcilik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Turkish Studies

Tarih: 12/2018 Sayı: 27 Cilt: 13 Sayfa: 73-85 AKDEMİR ELİF,Yavuz Özlem

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140

İngilizce hazırlık öğretim programına ilişkin öğrenci görüşleri

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

Tarih: 6/2018 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 401-409 Saglam Duygu,AKDEMİR ELİF

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5959 doi:https://doi.org/10.5961/jhes.2018.282

The investigation of the effects of using the smart board on the achievement of students in geography courses (Akıllı Tahta Uygulamalarının Öğrencilerin Coğrafya Ders Başarıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi)

International Journal of Human Sciences

Tarih: 1/2013 Cilt: 10 Sayfa: 76-97 AKDEMİR ELİF,Yaşaroğlu Faruk

Endeks:EBSCO ISSN:2458-9489

Aday Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 25-41 AKDEMİR ELİF

Endeks:SOBIAD ISSN:2147-1908

Uluslararası Bildiriler (5)

From Past to Present Trend Analysis of Cooperative Learning Studies

(Tam metin bildiri)

International Conference On New Horizons In Education 05.07.2012 07.07.2012 Sözlü Sunum AKDEMİR ELİF,ARSLAN ALİ Sayı: 5 Cilt: 55 Sayfa:212-215

Development Of Motivation Scale For Teachers

(Tam metin bildiri)

International Conference On New Horizons In Education 25.06.2013 27.06.2013 Sözlü Sunum AKDEMİR ELİF,ARSLAN ALİ Sayı: 2013 Cilt: 106 Sayfa:860-864

Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programının Cıpp Modeline Göre Değerlendirilmesi

(Özet bildiri)

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 25.04.2019 28.04.2019 Sözlü Sunum SARISOY AYNUR,AKDEMİR ELİF,ÜNLÜ EMRE Sayfa:134-136

Website

Bologna Sürecinde Türkiye

(Tam metin bildiri)

7th International Computer and Instructional Technology Symposium 24.05.2013 26.05.2013 Sözlü Sunum AKDEMİR ELİF

Descriptive analysis of researches on curriculum development ineducation

(Tam metin bildiri)

International Conference on New Horizons in Education 25.06.2014 27.06.2014 Sözlü Sunum AKDEMİR ELİF,KARAMEŞE ESMA NUR,ARSLAN ALİ Cilt: 174 Sayfa:3199-3203

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2007-2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

EPÖ703 Öğrenme Kuramları ve Eğitime Yansımaları

(Doktora)

EPO703 Öğrenme Kuramları ve Eğitime Yansımaları

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

EPO799 Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

EPO798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

EPO797 Seminer

(Yüksek Lisans)

EPO797 Seminer

(Yüksek Lisans)

EPO766 Hizmetiçi Eğitim Programları

(Yüksek Lisans)

EPO761 Proje

(Yüksek Lisans)

EPO757 Öğretme Stratejileri, Yöntemleri ve Teknikleri

(Yüksek Lisans)

EPO757 Öğretim Stratejileri Yöntem ve Teknikleri

(Yüksek Lisans)

EPO755 Öğrenme Kuramları ve Öğretim

(Yüksek Lisans)

EPO754 Öğretim Modelleri: Kuram ve Uygulama

(Yüksek Lisans)

EPO751 Program Geliştirmenin Temelleri

(Yüksek Lisans)

EPO710 Nitel Araştırma Yöntemleri

(Yüksek Lisans)

EPO709 Öğrenme Kuram ve Yaklaşımları

(Yüksek Lisans)

EPO708 Öğrenme Öğretme Süreçleri

(Yüksek Lisans)

EPO 799 Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

EPO 798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

Dersler - Lisans

(Lisans)

ZEO472 Öğretmenlik Uygulaması II

(Lisans)

ZEO372 Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları

(Lisans)

SNO494 Eğitimde Program Geliştirme

(Lisans)

SNO372 Ölçme ve Değerlendirme

(Lisans)

SNO271 Öğretim İlke ve Yöntemleri

(Lisans)

SNO171 Eğitim Bilimine Giriş

(Lisans)

SBO441 Program Geliştirme

(Lisans)

SBO272 Öğretim İlke ve Yöntemleri

(Lisans)

PDR204 İnsan İlişkileri ve İletişim

(Lisans)

PDR117 Eğitim Bilimine Giriş

(Lisans)

PDR112 Gelişim Psikolojisi I

(Lisans)

PDR101 Psikolojiye Giriş

(Lisans)

MBD202 Öğretim İlke ve Yöntemleri

(Lisans)

MBD104 Eğitim Felsefesi

(Lisans)

MBD101 Eğitime Giriş

(Lisans)

IMO271 Öğretim İlke ve Yöntemleri

(Lisans)

IMO171 Eğitim Bilimine Giriş

(Lisans)

FBO454 Programı Geliştirme ve Öğretim

(Lisans)

FBO171 Eğitim Bilimine Giriş

(Lisans)

EPO767 Öğretmen Eğitimi ve Programları

(Lisans)

ECE171 Eğitim Bilimine Giriş

Kitaplar (2)

Öğretim İlke ve Yöntemleri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Öğretim Kuram ve Modelleri Editör: Arslan. A. Eker, C. Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Nobel Yayınevi ISBN: 9786053209881 Tarih: 2018

Eğitim Bilimlerine Giriş

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Eğitimin Teknolojik Temelleri Editör: Arslan A. Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Nobel Yayınları ISBN: 978-605-320-701-6 Tarih: 2017

Projeler (6)

Investigating The Reflective Thinking Skills Of Students For Problem Solving

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 01.07.2018 - 01.10.2018

Öğretmen Adaylarının Eğitim Bilimleri Derslerini Araçsal Olarak Algılama Düzeylerinin Belirlenmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 01.06.2016 - 01.09.2016

The Investigation Of Relationship Between Teacher Candidates Goal Orientations And Epistemological Beliefs

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 10.05.2015 - 10.08.2015

Descriptive Analysis of Curriculum and Instruction Studies

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 27.05.2014 - 27.08.2014

Geçmişten Günümüze İşbirlikçi Öğrenme Çalışmalarına İlişkin Trend Analizi

BAP 6 (Tamamlandı)

Development Of Motivation Scale For Teachers

BAP 6 (Tamamlandı)