PROFESSOR DR.

Name:

ABDULLAH ERDAL COŞKUN

Email:

ecoskun

Phone:

2911740

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Mathematics

Matematiksel Analiz

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1987-1992

Eberhard Karls Universitaet Tübingen

Matematik Enstitüsü

Tez Adı : Faltungshalbgruppen von Wahrscheinlichkeitsmassen auf einer Hilbert-Lie-Gruppe

Doktora

1985-1987

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MATEMATİK (DR)

Yüksek Lisans

1983-1985

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MATEMATİK (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Diferansiyel Denklemlerin Fouriyer Serileriyle Çözümü

Lisans

1979-1983

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Doğrusal k-pozitif operatör dizilerinin tam fonksiyonlar uzayında yakınsaklığı

SEDA KARATEKE
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Sürekli ve yerel integrallenebilir fonksiyonlar uzayında doğrusal pozitif operatör dizilerinin yakınsaklığı

NAZMİYE GÖNÜL
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Hipergruplara giriş

FATMA AŞÇIOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Fuzzy metrik uzaylar

MELİH ÇINAR
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Fuzzy normlu uzaylarda operatörler ve tamlanışı

NAZMİYE GÖNÜL
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Çarpım ölçümleri

NEJLA ÖZMEN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Polish uzayları üzerinde ölçüm

BÜLENT KİBAROĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Banach uzaylarında bir parametreli yarı gruplar

NİLGÜN KOLAY
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sezgisel kümelerde sezgisel alfa-cebir ve sezgisel ölçümler

EMİNE GÜVEN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

7. sınıf düzeyinde denklemler konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yöntemi ile geleneksel yöntemin öğrenci başarısına etkileri

GÜLÇİN KİRNİK
Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (12)

Convergence properties of linear k-positive operators in subspace of entire functions

European International journal of Sciences and Technology

Tarih: 6/2018 Sayı: 4 Cilt: 7 Sayfa: 21-36 KARATEKE SEDA,COŞKUN ABDULLAH ERDAL

Endeks:Google Scholar Scientific Commons Electronic Journals and Newsletter

Approximation with modifed Gadjiev Ibragimov operators in C 0 A

Journal of Computational Analysis and Applications

Sayı: 5 Cilt: 15 Sayfa: 868-880 GÖNÜL NAZMİYE, COŞKUN ERDAL

Endeks:SCI-Expanded

Approxiamation Properties of Modified Gadjiev Ibragimov Operators in Weighted spaces

Proceedings of the Azerbaijan National Academy of Sciences

Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 1-11 GÖNÜL NAZMİYE, COŞKUN ERDAL

Endeks:Springer

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri

H.U. Journal of Education

Tarih: 1/2008 Sayı: 34 Cilt: 34 Sayfa: 276-286 YAVUZ SONER, COŞKUN ERDAL

Endeks:SSCI

Application of the Lévy Khinchine Formula on Abelian Lie Groups

Reports of National Academy of Sciences of Azerbaijan

Tarih: 1/2007 Sayı: 2 Cilt: 63 Sayfa: 9-16 COŞKUN ERDAL

Endeks:Springer

Systems on Intuitionistic Sets and Intuitionistic Measures

Information Sciences

Tarih: 1/2001 Sayı: 128 Cilt: 1 Sayfa: 105-118 COŞKUN ERDAL

Endeks:SCI

On neighborhood structures intuitionistic topological spaces

Math. Balkanica

Sayı: 3 Cilt: 12 Sayfa: 283-293 COŞKUN ERDAL, ÇOKER DOĞAN

Endeks:Springer

Differentiable functions on abelian Hilbert Lie groups

Math. Balkanica

Tarih: 1/1997 Sayı: 4 Cilt: 3 Sayfa: 4-14 COŞKUN ERDAL

Endeks:Springer

Differentiable functions and the generators on a Hilbert Lie group

Tr. J. of Mathematics

Sayı: 1 Cilt: 21 Sayfa: 245-256 COŞKUN ERDAL

Endeks:Springer

Convolution semigroup of probability measures on abelian Hilbert Lie groups

Mathematica

Sayı: 2 Cilt: 62 Sayfa: 201-213 COŞKUN ERDAL

Endeks:Springer

On the generating functional of a convolution semigroup on a Hilbert Lie group

Ann. Math. Blaise Pascal

Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa: 51-64 COŞKUN ERDAL, HEYER HERBERT

Endeks:Springer

Diffuse and discrete semigroups of probability measures on abelian Hilbert Lie groups

Rendiconti di Matematica

Sayı: 7 Cilt: 16 Sayfa: 189-202 COŞKUN ERDAL

Endeks:SPRINGER

Ulusal Bildiriler (3)

An application of convolution semigroup of probability measures on abelian Hilbert Lie groups

(Tam metin bildiri)

VIII.Ulusal Mat. Sempozyumu COŞKUN ERDAL Sayi: 0 Cilt: 0 Sayfa:0-0

Another proof of the Lévy Khinchine formula for convolution semigroups on Lie groups

(Tam metin bildiri)

VI.Ulusal Mat. Sempozyumu COŞKUN ERDAL Sayi: 0 Cilt: 0 Sayfa:76-83

Hilbert Lie grupları üzerinde difarensiyellenebilir fonksiyonlar için Taylor açılımı

(Tam metin bildiri)

V.Ulusal Mat. Sempozyumu COŞKUN ERDAL Sayi: 0 Cilt: 0 Sayfa:37-45

Akademik Görevler

PROFESÖR

2003

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ / ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1999-2003

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ / ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1997-1999

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ / FONKSİYONLAR TEORİSİ VE FONKSİYONEL ANALİZ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1993-1997

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1985-1993

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan

2005

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı

2000

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

1999

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

1999

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

İleri Fuzzy Ölçüm Kuramı I, II

(Doktora)

Topolojik Vektör Uzayları

(Doktora)

Harmonik Analiz

(Doktora)

Doktora Uzmanlık Alanı

(Doktora)

Doktora Tez Çalışması

(Doktora)

DOKTORA UZMANLIK ALANI

(Doktora)

DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI

(Doktora)

ARAŞTIRMA PROJESİ I, II

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

İleri Ölçüm Kuramı I, II

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

(Yüksek Lisans)

Gerçel ve Karmaşık Analiz

Dersler - Lisans

(Lisans)

İleri Programlama

(Lisans)

Ölçüm Kuramı I, II

(Lisans)

Sosyal Sorumluluk Projesi

(Lisans)

Matematik Yazım Programı

(Lisans)

MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJESİ I, II

(Lisans)

Karmaşık Analiz II

(Lisans)

Gerçel Analiz I, II

(Lisans)

Araştırma Projesi I, II

(Lisans)

Analiz I, II

(Lisans)

ANALİZ I, II

Kitaplar (4)

Analiz II

(Bilimsel Kitap)

Yayınevi:: Alp Yayınları ISBN: 9756674172 Tarih: 2003

Bilgisayara Giriş Bilgisayar Kullanımı

(Bilimsel Kitap)

Yayınevi:: Alp Yayınları ISBN: 9789756674086 Tarih: 2002

Analiz I

(Bilimsel Kitap)

Yayınevi:: Alp Yayınları ISBN: 9756674067 Tarih: 2002

İleri Analiz

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türev Yayınevi:: Bilim Yayınları ISBN: 9755560246 Tarih: 1996

Projeler (2)

Belirtisiz ve Sezgisel Matematikte Son Gelişmeler

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Doğrusal Pozitif Operatörler Dizilerinin Sürekli ve Yerel İntegrallenebilir Fonksiyonlar Uzayında Yakınsaklığı

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

2003-

Profesör Doktor

Akademisyen

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

1999-2003

Doçent Doktor

Akademisyen

Hacettepe Üniversitesi

1997-1999

Doçent Doktor

Akademisyen

Hacettepe Üniversitesi

1993-1997

Yardımcı Doçent Doktor

Akademisyen

Hacettepe Üniversitesi

1985-1993

Araştırma Görevlisi

Akademisyen