Assistant Professor

Name:

ECEHAN DEMİR

Email:

ecehan.demir

Phone:

2613600-3541

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Endodonti

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2013-2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ENDODONTİ (DR) (GAZİ ÜNİV. ORTAK)

Lisans

2006-2011

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Uluslararası Makaleler (2)

Efficacy of XP-Endo Finisher and Passive Ultrasonic Irrigation on Modified Triple Antibiotic Paste Removal

Cumhuriyet Dental Journal

Sayı: 1 Cilt: 22 Sayfa: 108-113 DEMİR ECEHAN,SAĞLAM BARAN CAN,KOÇAK SİBEL,KOÇAK MUSTAFA MURAT

Endeks:copernicus ISSN:1302-5805 doi:10.7126/cumudj.490589

Website

Evaluation of Postoperative Pain After Using Different File Systems: A Randomized Clinical Study

Cumhuriyet Dental Journal

Sayı: 3 Cilt: 22 Sayfa: 292-298 ÖZDEMİR OLCAY,DEMİR ECEHAN,KOÇAK MUSTAFA MURAT,KOÇAK SİBEL,SAĞLAM BARAN CAN

Endeks:copernicus ISSN:1302-5805 doi:10.7126/cumudj.565698

Website

Ulusal Makaleler (6)

Endodontik Tedavi Öncesi Acil Durumlar ve Tedavi Yaklaşımları

Türkiye Klinikleri Endodonti

Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 28-33 SAĞLAM BARAN CAN,DEMİR ECEHAN

Endeks:Türkiye Atıf Dizini

Farklı preparasyon genişliklerinde iki elektronik apeks bulucu cihazın doğruluğunun değerlendirilmesi

Acta Odontologica Turcica

Tarih: 11/2017 Sayı: 2 Cilt: 32 Sayfa: 47-50 DEMİR ECEHAN,SAĞLAM BARAN CAN,KOÇAK SİBEL,KOÇAK MUSTAFA MURAT,AKTEMUR TÜRKER SEVİNÇ

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-690X

Üç Adet Distal Kanala Sahip Alt Çene Birinci Büyük Azı Dişinin Kök Kanal Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Dicle Diş Hekimliği Dergisi

Sayı: 1 Cilt: 17 Sayfa: 92-94 SAĞLAM BARAN CAN,DEMİR ECEHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-0903

The cleaning efficacy of passive ultrasonic irrigation and XP-Endo Finisher after post-space preparation

Selcuk Dental Journal

SAĞLAM BARAN CAN,DEMİR ECEHAN,KOÇAK MUSTAFA MURAT,KOÇAK SİBEL,AKTEMUR TÜRKER SEVİNÇ

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-7529

Kök Rezorpsiyonları

Journal of International Dental Sciences

ÖZDEMİR OLCAY,DEMİR ECEHAN,KOÇAK SİBEL,KOÇAK MUSTAFA MURAT,SAĞLAM BARAN CAN

ISSN:2149-8628

Endodontic Treatment of a Mandibular Second Premolar with Three Roots and a Maxillary Second Molar with Two Seperated Palatal Roots

Journal of International Dental Sciences

DEMİR ECEHAN,SAĞLAM BARAN CAN,HAZAR AHMET

Uluslararası Bildiriler (11)

Distile Su veya İ-Prf ile Karıştırılan Mineral Trioksit Agregatın Push-Out Bağlanma Dayanımının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslarası Bilimsel Kongresi 26.05.2016 29.05.2016 Poster ÇİÇEK ERSAN,KOÇAK MUSTAFA MURAT,SAĞLAM BARAN CAN,KOÇAK SİBEL,BAKİ ÖMER FARUK,DEMİR ECEHAN

Farklı Kinematiklerin Apikalden Taşan Debris Miktarına Etkisi

(Özet bildiri)

Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu 11.05.2017 14.05.2017 Poster KOÇAK SİBEL,GENÇ ŞEN ÖZGÜR,DEMİR ECEHAN,ÖZDEMİR OLCAY,KOÇAK MUSTAFA MURAT

Pasif Ultrasonik İrrigasyon ve XP Endo Finisher’ın Modifiye Üçlü Antibiyotik Patı Uzaklaştırma Üzerine Etkisi

(Özet bildiri)

Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu 11.05.2017 14.05.2017 Sözlü Sunum DEMİR ECEHAN,SAĞLAM BARAN CAN,KOÇAK SİBEL,KOÇAK MUSTAFA MURAT

The Cleaning Efficacy of Passive Ultrasonic Irrigation and XP-Endo Finisher After Post Space Preparation

(Özet bildiri)

22. BASS Congress 04.05.2017 06.05.2017 Poster SAĞLAM BARAN CAN,DEMİR ECEHAN,KOÇAK MUSTAFA MURAT,KOÇAK SİBEL,AKTEMUR TÜRKER SEVİNÇ

Üst Kesici Dişlerin Ototransplantasyon ve Replantasyon Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu 11.05.2017 14.05.2017 Poster DEMİR ECEHAN,KOÇAK SİBEL,GÜLŞEN UĞUR

Effect of diode laser activation of EDTA with two different output powers on removal of smear layer and dentine erosion

17th Biennial ESE Congress 16.09.2015 19.09.2015 Poster DEMİR ECEHAN,SAĞLAM BARAN CAN,ÇİÇEK ERSAN,KOÇAK MUSTAFA MURAT,KOÇAK SİBEL

Başarısız Periradiküler Küretaj Sonrası, Mineral Trioksit Agregat ve Biyoseramik Esaslı Kök Kanal Patı Kullanılarak Yapılan Cerrahi Olmayan Tekrarlayan Tedavi

Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu 10.05.2018 13.05.2018 Poster DEMİR ECEHAN,HAZAR AHMET,SAĞLAM BARAN CAN

Batı Karadeniz Populasyonunda Alt Çene Molar Dişlerdeki Kök Kanal Morfolojisinin CBCT ile İncelenmesi

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26.05.2016 29.05.2016 Poster SAĞLAM BARAN CAN,DEMİR ECEHAN,İÇEN MURAT,Göktepe Şeyda

The efficacy of two irrigation activation methods in removing bioceramic root canal sealer and gutta percha during retreatment

19th Biennial ESE Congress 11.09.2019 14.09.2019 Poster DEMİR ECEHAN,COŞKUN EZGİ,KOÇAK SİBEL,SAĞLAM BARAN CAN,KOÇAK MUSTAFA MURAT

The efficacy of different techniques in removal of root canal filling during retreatment of oval shaped root canals

19th Biennial ESE Congress 11.09.2019 14.09.2019 Poster DEMİR ECEHAN,SAĞLAM BARAN CAN,ATASOY ULUSOY ÖZGÜR İLKE,KOÇAK MUSTAFA MURAT,KOÇAK SİBEL

Efficacy of Repeated Sterilization Cycles on the Surface Alterations of Different Rotary Ni-Ti Instruments

(Özet bildiri)

19th Biennial ESE Congress, Vienna, Austria 12.09.2019 14.09.2019 Poster ÖZDEMİR OLCAY,DEMİR ECEHAN,SAĞLAM BARAN CAN,KOÇAK MUSTAFA MURAT,KOÇAK SİBEL

Akademik Görevler

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ / ENDODONTİ ANABİLİM DALI

Dersler - Doktora
Dersler - Ön Lisans

(Önlisans)

ADS101 DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 1

(Önlisans)

ADS101 Diş hekimliği klinik çalışma yöntemleri 1

(Önlisans)

ADS 203 Koruyucu diş hekimliği

(Önlisans)

ADS 203 KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ

(Önlisans)

ADS 201 DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 3

(Önlisans)

ADS 201 Diş hekimliği klinik çalışma yöntemleri 3

(Önlisans)

ADS 111 Hasta muayene ve kayıt sistemleri

(Önlisans)

ADS 111 HASTA MUAYENE VE KAYIT SİSTEMLERİ

(Önlisans)

ADS 103 DİŞ HEKİMLİĞİ ARAÇ GEREÇ BİLGİSİ

(Önlisans)

ADS 103 Diş hekimliği araç gereç bilgisi

Projeler (4)

Farklı Dolum Tekniklerinin Dentin Tübül Penetrasyonuna Etkisi: Konfokal Lazer Taramalı Mikroskop Çalışması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Devam Ediyor) 14.04.2020

Eğimli ve Aşırı Eğimli Kök Kanallarda Farklı Preparasyon Tekniklerinin Apikalden Debris Taşkınlığına Etkisi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Devam Ediyor) 06.04.2020

Farklı solventlerin fiber postların uzun vadeli push-out bağlanma dayanımı üzerine etkileri

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Devam Ediyor) 10.04.2019

Oval şekilli kanalların tekrarlayan tedavilerinde farklı tekniklerin kök kanal dolgusunu uzaklaştırma etkinliklerinin değerlendirilmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 22.04.2016 - 22.04.2018

Ödüller (1)

7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu en iyi poster bildiri üçüncülük ödülü

Tarih: 2017
(Türk Endodonti Derneği)
(Mesleki Dernekler)