DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

MEHMET DURNALI

Email:

durnali

Telefon:

3723233870

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Eğitim Politikaları

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2016-2017

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)

Doktora

2016-2018

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (DR)

Yüksek Lisans

2012-2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)

Önlisans

2012-2015

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ

Lisans

1999-2004

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (7)

School administrators’ communication skills as a predictor of organizational silence (Öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeylerinin yordayıcısı olarak okul yöneticilerinin iletişim yeterlikleri),

i.e.: inquiry in education,

Tarih: 5/2020 Sayı: 1 (7) Cilt: 2 Sayfa: 1-21 DURNALI MEHMET,AKBAŞLI SAİT,Diş Okan

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2154-6282

Website

İlkokul Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Yıldırma Davranışları ile Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki (The Relationship between Mobbing Behaviors Primary School Teachers Encountered and Their Motivation)

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 5/2020 Sayı: 49 Cilt: 49 Sayfa: 564-581 AKBAŞLI SAİT,Diş Okan,DURNALI MEHMET

Endeks:ESCI- TR DİZİN ISSN:1301-0085 doi:10.9779/pauefd.596426

Website

Okul Müdürü Teknolojik Liderlik Davranışının Okul Örgütü Bilgi Yönetimine Etkisi (The Impact of Technological Leadership Behaviours of School Principal on School Knowledge Management),

Milli Eğitim Dergisi

Tarih: 2/2020 Sayı: 225 Cilt: 49 Sayfa: 23-54 DURNALI MEHMET,AKBAŞLI SAİT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-5600

Website

The Relationship between Faculty Members’ Job Satisfaction and Perceptions of Organizational Politics

Participatory Educational Research

Tarih: 12/2019 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 169-188 DURNALI MEHMET,AYYILDIZ PINAR

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2148-6123 doi:10.17275/per.19.20.6.2

Website

Delaware Okul İklimi Ölçeği Öğrenci Versiyonunun Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 11/2019 Sayı: 6 Cilt: 27 Sayfa: 2651-2661 DURNALI MEHMET,FİLİZ BİJEN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-8811 doi:10.24106/kefdergi.3513

Website

The Views of Pre-Service Teachers at an Internship High School on Pedagogical Formation Program in Turkey

European Journal of Educational Research

Tarih: 4/2019 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 395-407 FİLİZ BİJEN,DURNALI MEHMET

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2165-8714 doi:10.12973/eu-jer.8.2.395

Website

Önlisans öğrencilerinin gelecek beklentileri ile akademik motivasyonlarının incelenmesi

Journal of Human Sciences

Tarih: 11/2017 Sayı: 4 Cilt: 14 AKBAŞLI SAİT,KUBİLAY SEVDA,DURNALI MEHMET

Endeks:tei,WorldCat,index copernicus, GoogleScholar ISSN:2458-9489 doi:10.14687/jhs.v14i4.5003

Website

Ulusal Makaleler (9)

Bir uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezinin örgütsel amaçlarının analizi: Bir devlet üniversitesi örneği

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 42 Cilt: 22 Sayfa: 85-110 DURNALI MEHMET,KOŞAR DİDEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-5265 doi:10.31795/baunsobed.658802

Website

Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış (Ziya BURSALIOĞLU, 2015).

İlköğretim Online

Tarih: 12/2019 Sayı: 4 Cilt: 18 Sayfa: 18-22 DURNALI MEHMET

Endeks:SCOPUS ISSN:1305-3515 doi:10.17051/ilkonline.2019.641206

Website

Bir uzaktan eğitim merkezinin örgütsel amaçlarının analizi: Bir devlet üniversitesi örneği

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 42 Cilt: 22 Sayfa: 85-110 DURNALI MEHMET,KOŞAR DİDEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-5265

Delaware Sosyal-Duygusal Yeterlik Ölçeğinin (DSDY-Ö) Türk Diline Uyarlanması

Kuramsal Eğitimbilim

Tarih: 7/2019 Sayı: 3 Cilt: 12 Sayfa: 962-977 FİLİZ BİJEN,DURNALI MEHMET

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-1659 doi:10.30831/akukeg.458032

Website

Dijital Teknolojilere Erişim Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sakarya University Journal of Education

Tarih: 12/2018 Sayı: 4 Cilt: 8 Sayfa: 75-88 ERÇETİN ŞEFİKA ŞULE,AKBAŞLI SAİT,DURNALI MEHMET

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-7455 doi:10.19126/suje.431126

Website

Okula Uyum Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlanması

Sakarya University Journal of Education

Tarih: 12/2018 Sayı: 3 Cilt: 8 Sayfa: 115-127 DURNALI MEHMET,FİLİZ BİJEN,AYDIN ELİF

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-7455 doi:10.19126/suje.357548

Website

Doktora Öğrencilerinin Doktora Eğitimi ve Öğretim Üyelerine Yönelik Metaforik Algıları

Sakarya University Journal of Education

Tarih: 4/2018 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 26-40 LİMON İbrahim,DURNALI MEHMET

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-7455 doi:10.19126/suje.336878

Website

Çağdaş Türk Eğitim Denetimi Sistemi (Değişimler ve Yasal Dayanakları)

Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 3/2018 Sayı: 2 Cilt: 26 Sayfa: 413-425 DURNALI MEHMET,LİMON İbrahim

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-8811 doi:10.24106/kefdergi.389801

Website

İşbirlikçi İklim Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sakarya University Journal of Education

Tarih: 8/2017 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 282-294 LİMON İbrahim,DURNALI MEHMET

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-7455 doi:10.19126/suje.335818

Website

Uluslararası Bildiriler (7)

The Relationship Between Social-Emotional Competency and Academic Achievement Motivation

(Özet bildiri)

13th FIEP European Congress and 29th FIEP World Congress 26.09.2018 29.09.2018 Sözlü Sunum DURNALI MEHMET,ARIKAN FİDAN NESLİHAN,FİLİZ BİJEN

The contributions of E‐School, a student information management system, to the data process, environment, education, and economy of Turkey

(Tam metin bildiri)

TheThird Asian Conference on Technology in the Classroom 25.04.2013 28.04.2013 Sözlü Sunum DURNALI MEHMET

Website

The importance of student information system (SIS) in the context of efficient management of education

(Tam metin bildiri)

VIth International Eurasian Educational Research Congress 19.06.2019 22.06.2019 Sözlü Sunum OCAK MEHMET AKİF,EFE ABDULLAH ALPER,DURNALI MEHMET ISBN:978-605-170-313-8

A Suggestion for Robotics Coding Curricula for Vocational and Technical Secondary Education Schools

(Tam metin bildiri)

The 28th International Conference on Educational Sciences(ICES/UEBK-2019) 25.04.2019 28.04.2019 Sözlü Sunum OCAK MEHMET AKİF,EFE ABDULLAH ALPER,DURNALI MEHMET

Website

Planning and management issues of large-scale ICT projects

(Tam metin bildiri)

VIth International EURASIAN Educational Research Congress 19.06.2019 22.06.2019 Sözlü Sunum OCAK MEHMET AKİF,EFE ABDULLAH ALPER,DURNALI MEHMET ISBN:978-605-170-313-8

Açık Öğretim Okulları Elektronik İçerik Geliştirme Süreci Yönetimi Örneğinde Bir Yönetim Süreçleri Çözümlemesi

(Tam metin bildiri)

The 14th International Congress on Educational Administration 02.05.2019 04.05.2019 Sözlü Sunum DURNALI MEHMET

Determining 21st Century Skills Level of Teacher Candidates

(Tam metin bildiri)

The 7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2019) 09.10.2019 12.10.2019 Sözlü Sunum ORAKCI ŞENOL,DURNALI MEHMET,FİLİZ BİJEN ISBN:978-605-80060-6-5

Ulusal Bildiriler (3)

Acil durumlarda E-Eğitim.

(Tam metin bildiri)

FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2017 17.11.2017 18.11.2017 Sözlü Sunum DURNALI MEHMET,ŞAHİN YAŞAR ISBN:978-975-11-4507-9

Website

Yapay zeka ve eğitim 4.0 perspektifinde mesleki ve teknik ortaöğretimde kodlama ve robotik eğitimine bakış

(Tam metin bildiri)

2. FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018 02.11.2018 03.11.2018 Sözlü Sunum EFE ABDULLAH ALPER,ORAKCI ŞENOL,ŞAHİN YAŞAR,DURNALI MEHMET ISBN:978-975-11-4852-0

Dijital tehlikelere karşı temel eğitim öğrencilerine yönelik öğretim amaçlı sosyal medya platformu geliştirilmesi.

(Tam metin bildiri)

2. FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018 02.11.2018 03.11.2018 Sözlü Sunum ŞAHİN YAŞAR,EFE ABDULLAH ALPER,DURNALI MEHMET,ORAKCI ŞENOL ISBN:978-975-11-4852-0

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2019-2019

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

2020

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Dersler - Lisans

(Lisans)

Öğretmenlik Uygulaması II

(Lisans)

Türk Eğitim Tarihi

(Lisans)

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

(Lisans)

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim

(Lisans)

Eğitimde Proje Hazırlama

(Lisans)

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

(Lisans)

Eğitim Felsefesi

Kitaplar (8)

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Yönetim Kuramları Editör: Necati Cemaloğlu Basım Sayısı::(1) Sayfa::185 228 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-625-7228-24-4 Tarih: 2020

Handbook of Research on Critical Thinking and Teacher Education Pedagogy

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Fostering critical thinking using instructional strategies in English classes Editör: Sandra P.A. Robinson, Verna Knight, Basım Sayısı::(1) Sayfa::299 316 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781522578307 Tarih: 2019

Cases on Smart Learning Environments

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The smart learning potential of Turkey’s education system in the context of FATIH project. Editör: A. Darshan Singh, S. Raghunathan, E. Robeck, B. Sharma Basım Sayısı::(1) Sayfa::227 243 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 1522561366 Tarih: 2019

Chaos, Complexity and Leadership 2016

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The perception of administrators, teachers, and master trainers working for public education centers regarding key competencies of lifelong learning. Editör: Ş. Erçetin Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-319-64552-0 Tarih: 2018

Educational development and infrastructure for immigrants and refugees

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The background of challenges on developing education policy for Syrians in Turkey: Organizations Editör: Ş. Erçetin Basım Sayısı::(1) Sayfa::85 107 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781522533252 Tarih: 2018

Economic and Geopolitical Perspectives of the Commonwealth of Independent States and Eurasia

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Curriculum reforms in Turkey Editör: O. Karnaukhova, A. Udovikina, B. Christiansen Basım Sayısı::(1) Sayfa::225 251 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781522532644 Tarih: 2018

Educational development and infrastructure for immigrants and refugees

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Legal challenges on developing education policy for immigrants in Turkey Editör: Ş. Erçetin Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781522533252 Tarih: 2018

Economic and Geopolitical Perspectives of the Commonwealth of Independent States and Eurasia

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Turkey’s higher education potential for human capital of Eurasian Region Editör: O. Karnaukhova, A. Udovikina, B. Christiansen Basım Sayısı::(1) Sayfa::201 224 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781522532644 Tarih: 2018