DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

DENİZ ŞÜKRÜOĞLU

Email:

dsukruoglu

Telefon:

0 372 291 1684

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Ekonometri

Ekonometri Teorisi

Panel Veri Ekonometrisi

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2002-2008

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EKONOMETRİ (DR)

Yüksek Lisans

2001-2002

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EKONOMETRİ (YL) (TEZSİZ) (İÖ)

Lisans

1996-2000

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Dış borçlanmaya dayalı büyüme hipotezinin markov rejim değişim modeli ile incelenmesi: Türkiye uygulaması

YUSUF DOĞAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türkiye dış ticareti belirleyicilerinin çekim modeli çerçevesinde analizi

BÜŞRA DÖNMEZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zonguldak Karabük Bartın illerinde mutluluk ekonomisinin karşılaştırmalı analizi

ALPER ŞIK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (3)

NON ENERGY IMPORT DEMAND FUNCTION IN TURKEY NEW EVIDENCE

Asian Economic and Financial Review

Tarih: 6/2016 Sayfa: 750-761 TAY BAYRAMOĞLU ARZU,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ

Endeks:EconLit ISSN:2305-2147

Website

Energy consumption and economic growth in the next 11 countries the bootstrapped autoregressive metric causality approach

ENERGY ECONOMICS

Tarih: 6/2014 Cilt: 44 Sayfa: 14-21 YILDIRIM ERTUĞRUL,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ,ASLAN ALPER Atıf Sayısı: 27

Endeks:SSCI ISSN:0140-9883

The Macroeconomic Determinants of Stock Market Development in Selected European Countries Dynamic Panel Data Analysis

International Journal of Economics and Finance

Tarih: 1/2014 Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 64-71 ŞÜKRÜOĞLU DENİZ,TEMEL NALIN HALİME

Endeks:ABDC, EBSCOhost, EconLit, ERAGale’xxs Academic Databases,JEL, Lockss, Open J-Gate, PKP Open Archives Harvester, ProQuest, Ulrich’xxs, Universe Digital Library ISSN:1916-971X doi:10.5539/ijef.v6n3p

Website

Ulusal Makaleler (2)

An Analysis of the Dynamics of Investment Savings and Economic Growth in Turkey 1950 2004

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Tarih: 7/2007 Sayı: 14 Sayfa: 1-28 SARIDOĞAN ERCAN,ŞENER SEFER,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ

Endeks:Asos, Tübitak Ulakbim. ISSN:2148-3043

The Impact of Macroeconomic and Institutional Variables on Foreign Direct Investment Flows in Emerging Markets

T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 7/2007 Sayı: 2 Cilt: 23 Sayfa: 133-166 Dumludağ Devrim, Şükrüoğlu Deniz Atıf Sayısı: 2

Endeks:EBSCO-host

Website

Uluslararası Bildiriler (10)

Borsa İstanbul Şirketlerinin Ağ Yapısının Analizi

(Özet bildiri)

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 12.02.2020 14.02.2020 Sözlü Sunum ŞÜKRÜOĞLU DENİZ

Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme: Rejim Değişim Modelleri Çerçevesinde Analiz

(Özet bildiri)

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu (ISEFE 2018) 06.12.2018 07.12.2018 Sözlü Sunum DOĞAN YUSUF,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ

Serbest Ticaret Antlaşmaları ile Ekonomik İşbirliklerinin Türk Dış Ticaretine Etkileri: Çekim Modeli Çerçevesinde Bir Değerlendirme

(Özet bildiri)

TÜRK DIŞ POLİTİKASI ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ 15.11.2018 17.11.2018 Sözlü Sunum ŞÜKRÜOĞLU DENİZ,DÖNMEZ ERKAHRAMAN BÜŞRA

THE RELATIONSHIP BETWEEN GROWTH AND UNEMPLOYMENT: AN ECONOMETRIC ANALYSIS IN LEVEL 3 REGIONAL CLASSIFICATION FRAMEWORK

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS 2017 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum KESİKOĞLU FERDİ,AÇIKGÖZ ERSİN,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ Sayfa:172-172 ISBN:978-605-82184-0-6

Website

Türkiye de Büyüme Ve İşsizlik İlişkisi İbbs Düzey 2 Çerçevesinde Ampirik Bir Analiz

(Sözlü Bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY 26.11.2016 27.11.2016 KESİKOĞLU FERDİ,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ

THE MACROECONOMIC DETERMINANTS OF STOCK MARKET DEVELOPMENT IN EMERGING MARKETS ASIA

(Tam metin bildiri)

3rd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014-Tokyo, Japan 10.09.2014 12.09.2014 ŞÜKRÜOĞLU DENİZ Sayfa:191-204

Website

Turkey Import Demand from Russia A Cointegration Analysis

(Tam metin bildiri)

II. Black Sea and Balkans Economic and Political Studies Symposium 09.11.2015 13.11.2015 TAY BAYRAMOĞLU ARZU,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ,GÜDENOĞLU ERDEM

The Effects Of Information And Communication Technologies Ict On The Production Of Scientific And Technical Journal Articles

(Tam metin bildiri)

International 6th Knowledge, Economy & Management Congress, 26.12.2007 28.12.2007 ŞÜKRÜOĞLU DENİZ,SARIDOĞAN ERCAN Sayfa:151-163

ECONOMIC GROWTH AND ENERGY CONSUMPTION IN 15 EU COUNTRIES Panel Data Analysis

(Tam metin bildiri)

BEMTUR Global conference on Bussiness, economics, management and Tourism 26.10.2013 27.10.2013 ŞÜKRÜOĞLU DENİZ

Foreign Direct Investment in Emerging Markets and Turkey The Role of Institutions

(Tam metin bildiri)

ULUSLARARASI KÜRESELLEŞME VE DEMOKRATİKLEŞME VE TÜRKİYE SEMPOZYUMU 27.03.2008 30.03.2008 DUMLUDAĞ DEVRİM,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ

Ulusal Bildiriler (2)

Emek Piyasası ve Beveridge Eğrisi Türkiye Örneği

(Sözlü Bildiri)

17. Ulusal Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi 02.06.2016 04.06.2016 KESİKOĞLU FERDİ,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ

Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırım Hareketlerinde Kurumsal Değişkenlerin Rolü

(Tam metin bildiri)

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2007 14.12.2007 15.12.2007 DUMLUDAĞ DEVRİM,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ Sayfa:59-71 ISBN:978-9944-89430-2

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

2008-2008

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ / UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Dekan Yardımcısı

2016

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

Uygulamalı ekonometri I

(Doktora)

Uygulamalı Ekonometri I

(Doktora)

UYGULAMALI EKONOMETRİ II

(Doktora)

UYGULAMALI EKONOMETRİ I

(Doktora)

Ekonometrik Modeller

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Uygulamalı Ekonometri II

(Yüksek Lisans)

Uygulamalı Ekonometri

(Yüksek Lisans)

UYGULAMALI EKONOMETRİ

(Yüksek Lisans)

Ekonometrik Analiz

(Yüksek Lisans)

EKONOMETRİK ANALİZ

(Yüksek Lisans)

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma-Yayın Etiği

Dersler - Lisans

(Lisans)

İstatistik II

(Lisans)

İstatistik I

(Lisans)

İstatisik

(Lisans)

İktisada Giriş II

(Lisans)

İSTATİSTİK II

(Lisans)

İSTATİSTİK I

(Lisans)

Zaman Serileri Analizi

(Lisans)

Uygulamalı İktisat

(Lisans)

Ekonometri II

(Lisans)

Ekonometri I

(Lisans)

Ekonometri

(Lisans)

EKONOMETRİ

Kitaplar (5)

Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Eşanlı Panel Veri Modelleri Editör: Selahattin Güris Basım Sayısı::(1) Sayfa::133 171 Yayınevi:: Der Yayınevi ISBN: 978-975-353-513-7 Tarih: 2018

Madencilik Sektörünün Zonguldak İlindeki Yeri ve Önemi Ekonometrik ve İstatistik Analiz

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: T.C. Bülent Ecevit Üniversitesi yayınları. Yayın no:12 ISBN: 978-605-9678-03-2 Tarih: 2016

STATA ile Panel Veri Modelleri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Eşanlı Panel Veri Modelleri Editör: Selahattin GÜRİŞ Basım Sayısı::(1) Sayfa::106 146 Yayınevi:: DER Yayınları ISBN: 978-975-353-433-8 Tarih: 2015

ZONGULDAK İLİNDE TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİNİN EKONOMİK ETKİ ANALİZİ

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: BULUŞ Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic. ISBN: 978-975-92847-9-4 Tarih: 2015

Zonguldak İlinde Göçün Sosyo Ekonomik Nedenleri ve Alınabilecek Tedbirler

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-975-92847-4-9 Tarih: 2014

Projeler (8)

Zonguldak ilinde taşkomürü üretimi Ekonometrik ve istatistiki analizi

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Devam Ediyor) 08.03.2016

İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarının Etki Fayda Analizi

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 18.02.2016 - 18.06.2016

Zonguldak İlinde Çıraklık Eğitiminin Güçlendirilmesi Etki Analizi

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 18.02.2016 - 18.06.2016

Zonguldak İlinde Madencilik Sektörü ve İl Ekonomisi Üzerindeki Etki Analizi

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 15.09.2014 - 10.02.2016

The Macroeconomıc Determınants of Stock Market Development in Emergıng Markets Asıa

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 28.08.2014 - 28.02.2015

Zonguldak İlinde Taş Kömürü Üretiminin Ekonomik Etki Analizi

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 04.07.2014 - 04.10.2014

Zonguldak tan Göçün Nedenleri ve Aalınabilecek Tedbirler

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 10.10.2013 - 10.04.2014

15 Avrupa Ülkesinde Enerji Kullanımı ve Ekonomik Büyüme Panel Veri analizi

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 23.07.2013 - 23.01.2014