Inst.

Name:

DİNÇER BİÇER

Email:

dincer.bicer

Phone:

02910705

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Eğitim Bilimleri

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2010-2014

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Yüksek Lisans

2010-2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Lisans

2003-2006

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

Lisans

2002-2003

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Ulusal Makaleler (1)

Comparison of Computer Assisted Language Learning Software Before Investment Bilgisayar Destekli Dil Öğrenim Yazılımlarının Yatırım Öncesi Karşılaştırılması

TOJDEL (The Online Journal of Distance Education and e-Learning) Çevrimiçi Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme Dergisi)

Tarih: 10/2013 Sayı: 4 Cilt: 1 Sayfa: 1-9 Dinçer Biçer, Ramazan Şükrü Parmaksız

Uluslararası Bildiriler (4)

Asya ve Uzakdoğuda Yükseköğretimde Kalite Çalışmaları Hindistan ve Filipinler Örneği

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı 12.12.2013 14.12.2013 Dinçer Biçer, Murat İnce

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Öğrenme Stillerinin Yabancı Dil Okulu Öğrencilerinin Başarısına Etkisi

(Tam metin bildiri)

Dünya Uluslararası Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Liderliği Konferansı 27.10.2013 29.10.2013 BİÇER DİNÇER

Bilgisayar Destekli Dil Öğrenim Yazılımlarının Yatırım Öncesi Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Uzaktan Eğitim Kongresi 25.06.2013 27.06.2013 Dinçer Biçer, Ramazan Şükrü Parmaksız Sayı: 4 Cilt: 1 Sayfa:1-9

BEU Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Çoklu Zeka Profilleri Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

(Özet bildiri)

III. Uluslararası İngilizce Öğretimi ve Uygulamalı Dilbilim Kongresi 03.05.2013 05.05.2013 BİÇER DİNÇER

Ulusal Bildiriler (2)

Ortaöğretime Geçiş Sürecinin Almanya ve Rusya Örnekleriyle Karşılaştırılması ve Yaşanan Sorunlara Çözüm Önerileri

(Tam metin bildiri)

Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Kongresi 16.01.2014 18.01.2014 BİÇER DİNÇER

Lisans Hazırlık Sınıfı İngilizce Eğitim Programı Değerlendirmesi ve Bir Ünite İçin Örnek Program Geliştirme Çalışması

(Özet bildiri)

II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi 27.09.2012 29.09.2012 Dinçer Biçer, Murat İnce

Akademik Görevler

OKUTMAN

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

OKUTMAN

2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Dersler - Doktora
Dersler - Lisans

(Lisans)

YDL184

Projeler (2)

Yabancı Diller Yüksekokulu Dil Laboratuarlarının Teknik Altyapısının Yenilenerek Yabancı Dil Eğitim Kalitesinin ve Enerji Verimliliğinin Artırılması

BAP 6 (Devam Ediyor)

Bilgisayar Destekli Dil Öğrenim Yazılımlarının Yatırım Öncesi Karşılaştırılması

BAP 6 (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler

Karacan Eğitim Kurumları

2005-2010

Soru Yazarı

YDS Test Sorusu Yazarı / Ticari (Özel)