DOÇENT DR.

İsim:

KAMİL DEMİRHAN

e-Posta:

demirhankamil

Telefon:

03722911614

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : ['Siyaset Bilimi', 'Siyasal Düşünceler']

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi

Siyasal İletişim

Siyaset Bilimi Metodolojisi

Öğrenim Bilgileri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 09/09/2008 - Bitiş Tarihi 23/06/2015

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / SİYASET BİLİMİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 08/09/2003 - Bitiş Tarihi 02/06/2008

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Türk Mevzuatında Unutulma Hakkına İlişkin Müstakil Bir Düzenlemenin Gerekliliği

MEHMET SİNAN YEŞİLGİL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

Türkiye'de covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde kriz yönetimi ve kamu politikaları

HÜSNÜ GÜRKAN GÜLER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

Türkiye'de Modernleşme Sürecinde Ordu-Siyaset İlişkisinin Karşılaştırmalı Analizi

MUHAMMED TEKİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

Merkezi İdarede Yeni Kamu Politikası Aktörleri: Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları ve Ofisleri.

HASAN OCAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

MODERN DEMOKRASİ KURAMLARININ KADININ SİYASAL KATILIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

CEYDA TAŞKIRAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

Activities, Effects and Challenges of Human Rights and Humanitarian Aid Organizations in Civil Wars: The Case of the Yemeni Civil War

SEDANUR KARAKOÇ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

Yerel Yönetimlerde Kriz Yönetimi; Covid 19 Salgınıyla Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü Kocaeli İli Örneği

ÖZGÜR ŞAHİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (9)

Covid-19 Salgınında Aşı Karşıtlarının Twitter’da #aşıolmayacağım Etiketi Altında Yaptığı Paylaşımların Kamu Sağlığı Politikaları Bağlamında Analizi

Yeni Medya

Tarih: 12/2021 Sayı: 11 Cilt: None Sayfa: 102- DEMİRHAN KAMİL, BAŞÇOBAN ALİ ERDEM

Endeks:Asos ISSN:2587-1285

Website

Türkiye’de Kamusal Aktörler Olarak Sivil Toplum Örgütlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımı

Amme Idaresi Dergisi

Tarih: 9/2018 Sayı: 3 Cilt: 51 Sayfa: 61- DEMİRHAN KAMİL,ONUR İNCE FATMA HİLAL

Endeks:SSCI ISSN:1300-1795

Website

Türkiye`de 2014 Yılı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sürecinde Twitter Kullanımının Müzakereci Demokrasi ve Agonistik Demokrasi Yaklaşımları Çerçevesinde İncelenmesi

AJIT-e Bilişim Teknolojileri Elektronik Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 30 Cilt: 8 Sayfa: 131- DEMİRHAN KAMİL

Endeks:EBSCO ISSN:None doi:10.5824/1309‐1581.2017.5.006.x

Website

Ulusal Alanyazında Uluslararası Öğrenciler ve Uluslararası Öğrencileri Siyasal Açıdan Düşünmek

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: None Cilt: None Sayfa: 547- DEMİRHAN KAMİL

Endeks:EBSCO ISSN:None doi:10.17130/ijmeb.2017ICMEB1734650

Website

A Bayesian approach for the estimation of probability distributions under finite sample space

Statistical Papers

Tarih: 9/2016 Sayı: 3 Cilt: 57 Sayfa: 589- DEMİRHAN HAYDAR,DEMİRHAN KAMİL

Endeks:SSCI ISSN:0932-5026 doi:10.1007/s00362-015-0669-z

Website

Gender and Politics Patriarchal Discourse on Social Media

Public Relations Review

Tarih: 6/2015 Sayı: 2 Cilt: 41 Sayfa: 308- DEMİRHAN KAMİL,ÇAKIR DEMİRHAN DERYA

Endeks:SSCI ISSN:03638111 doi:10.1016/j.pubrev.2014.11.010

Website

The Usage of E-Governance Applications by Higher Education Students

Educational Sciences: Theory Practice

Tarih: 9/2014 Sayı: None Cilt: 14 Sayfa: 1925- ÖKTEM MUSTAFA KEMAL,DEMİRHAN KAMİL,DEMİRHAN HAYDAR

Endeks:SSCI ISSN:13030485 doi:10.12738/estp.2014.5.2051

Website

Politics in the Globalization Thinking on the Relationships Between Social Capital and Political Participation

International Journal of Social Sciences and Humanity Studies

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 229- DEMİRHAN KAMİL

Endeks:EBSCO ISSN:None

Website

Political Character of the Social Actions in the Process of Globalization A Case Study

International Journal of Social Sciences and Humanity Studies

Tarih: 7/2011 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 159- ÇAKIR DEMİRHAN DERYA,DEMİRHAN KAMİL

Endeks:EBSCO ISSN:None

Website

Ulusal Makaleler (8)

KAMU YÖNETİMİNDE ÇEVRİMİÇİ KİTLE KAYNAK KULLANIMI: SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE AÇILAN #SAĞLIKBAKANLIĞISİZİDİNLİYOR ETİKETİ ÖRNEĞİ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 11/2021 Sayfa: 55- DEMİRHAN KAMİL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-8752 doi:10.17065/huniibf.898867

Website

Mintzberg’in Örgütsel Yapılandırma Teorisi Bağlamında Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir İncelenme

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Tarih: 1/2018 Sayı: 30 DEMİRHAN KAMİL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2922

Türkiye`de 2017 Anayasa Referandumu Sürecinde Siyasal İletişim Aracı Olarak Twitter Kullanımı

Erciyes İletişim Dergisi

Tarih: 7/2017 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 262- DEMİRHAN KAMİL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-3198

Yeni Medyada Siyasal İletişim Sürecinin Kavramsallaştırılmasında Alternatif Modeller: Müzakereci ve Agonistik Demokrasi Yaklaşımları

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Tarih: 4/2017 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 174- DEMİRHAN KAMİL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-3301 doi:10.19145/gumuscomm.288417

Website

İşlem Maliyeti Kuramı Çerçevesinde Devletin Gerekliliği Tartışması ve Güncel Kamu Yönetimi Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 105- DEMİRHAN KAMİL,SADİOĞLU UĞUR

Endeks:DAIJ, ASOS Index ISSN:2249-8377

Website

Yönetimin Sınırlandırılması ve Siyasal Temsil İlkelerinin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 10/2014 Cilt: 42 Sayfa: 111- DEMİRHAN KAMİL

Endeks:TR DİZİN

Modernleşme Sürecinde Ataerkil Rollerin Yeniden Yapılandırılması Erkek Feminizmi ve Türk Edebiyatından Örnekler

Kadın/Woman 2000

Tarih: 6/2014 Sayı: 1 Cilt: 15 Sayfa: 1- DEMİRHAN KAMİL

Endeks:TR DİZİN ISSN:13029916

Electronic Participation in the Policy Making Process A Case Study

International Journal of eBusiness and eGovernment Studies

Tarih: 1/2011 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 59- DEMİRHAN KAMİL,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL

Endeks:EBSCO ISSN:2146-0744

Website

Uluslararası Bildiriler (21)

KENT KONSEYİ KADIN MECLİSLERİNİN COVİD-19 İLE MÜCADELE SÜRECİNDEKİ ROLÜ: ESENYURT KADIN MECLİSİ ÖRNEĞİ

(Özet bildiri)

I. International Artuklu Congress on Economic, Administrative and Political Sciences 2021-11-20 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL, BÜYÜKPINAR RABİA Basım Tarihi : 20.11.2021

Website

Covid 19 Salgını Sürecinde aşı Karşıtlığı Söylemleri ve Kamu Sağlığı Politikaları: #Aşıolmayacağım Etiketi Altındaki Paylaşımlar Üzerine Bir İnceleme

(Özet bildiri)

IV. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA 21) 2021-10-07 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL, BAŞÇOBAN ALİ ERDEM Basım Tarihi : 08.10.2021

Website

Toplumsal ve Siyasal Boyutlarıyla Hayat Boyu Öğrenme ve Eğitimde Yenilikler

(Tam metin bildiri)

1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİMVE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 2018-11-22 2018-11-24 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL ISBN:978-605-68886-1-8 Basım Tarihi : 25.11.2018

Yeni Medyanın Toplumsal Eşitlik İçin Sağladığı Olanaklar Ve Dijital Uçurumla İlişkili Sorunlar

(Tam metin bildiri)

1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 2018-11-22 2018-11-24 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL ISBN:978-605-68886-1-8 Basım Tarihi : 25.11.2018

The Crisis of E-Governance as the Failure of Sustainability: Temporal Comparison of the Success ofMunicipalities in Ankara

(Özet bildiri)

The 2nd Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory 2018-07-16 2018-07-20 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL Basım Tarihi : 21.07.2018

Gender Equality and Communicative Power of Individuals on Twitter: A Research on Twitter Communication during 2014 Presidential Election in Turkey

(Tam metin bildiri)

Istanbul Gelişim University III. International New Media Conference 2017-04-20 2017-04-21 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL Sayfa:125- ISBN:978-605-4827-45-9 Basım Tarihi : 08.11.2017

From Foreign Students to International Students: International Students in National Studies and an Evaluation From Political Perspective

(Özet bildiri)

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi 2017-09-07 2017-09-10 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL Sayfa:232- ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

Civil Society on Digital Era and NGOs on Internet in Turkey

(Tam metin bildiri)

International Journal of Arts Sciences Conference, Humanities Social Sciences Review 2013-10-22 2013-10-25 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa:265- Basım Tarihi : 02.06.2014

Website

What Can E Government Studies Learn From Crises The Case of 2011 Van Earthquake

(Özet bildiri)

Second Global Conference on Public Policy and Administration in the Middle East 2013-11-14 2013-11-15 Sözlü Sunum YILDIZ METE,DEMİRHAN KAMİL Basım Tarihi : 14.11.2013

Forecasting Election Results via the Sequential Nature of Bayes Theorem and an Application to the Turkish General Elections

(Özet bildiri)

ISBA 2012 Conference 2012-06-25 2012-06-27 Poster DEMİRHAN HAYDAR,DEMİRHAN KAMİL Basım Tarihi : 26.06.2012

The Crisis of E-Governance as The Failure of Sustainability: Temporal Comparision of the Success of Municipalities in Ankara

(None)

The 2nd Annual Meeting and International Conference of the Consortıium for Research in Political Theory 2018-07-16 2018-07-20 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL

Social Media Use After Disasters The Case of Van Earthquake in Turkey

(None)

2012 EGPA Annual Conference 2012-09-05 2012-09-08 Sözlü Sunum YILDIZ METE,DEMİRHAN KAMİL

Thinking on the Relationship between Social Capital and Political Participation

(None)

International Conference On Social Sciences 2012-10-05 2012-10-07 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL

Non Governmental Organizations and Social Media in Turkish Politics

(None)

International Conference on eBusiness and eGovernment 2013-04-07 2014-04-10 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL

Political Character of the Social Actions in the Process of Globalization A Case Study

(None)

International Conference On Social Science 2011-10-07 2011-10-09 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL,ÇAKIR DEMİRHAN DERYA

Rethinking the Lumpen Proletariat in the Process of Globalization

(None)

Global Capitalism and Transnational Class Formation 2011-09-16 2011-09-18 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL,ÇAKIR DEMİRHAN DERYA

The Content Analysis of Tweets: The Case of Turkish Presidential Election 2014 (Seminer)

(None)

Seminer: Social Media and Digital Methods (Düzenleyen Kuruluş ”Digital Footprints Research Group Centre for International Studies of Aarhus University”) 2014-12-05 2014-12-05 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL

E participation in Turkey A Case Study of Higher Education Student

(None)

IGU Commission on Geography of Governance New Challenges for Local Governance 2012-04-15 2012-04-16 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL

Electronic Participation in the Policy Making Process on Municipality Level A Case Study

(None)

International Conference On e-Business and e-Government 2011-04-16 2011-04-18 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL

Gender and Politics: Patriarchal Discourse On Social Media

(None)

BledCom 2014 Digital Publics: NewGeneration, New Media, New Rules 2014-07-04 2014-07-05 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL,ÇAKIR DEMİRHAN DERYA

Adoption of Political Parties in Turkish Parliament to the Use of Information and Communication Technologies in Politics

(None)

Political Studies Association Annual International Conference 2013-03-25 2013-03-27 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL,ÇAKIR DEMİRHAN DERYA

Ulusal Bildiriler (5)

E Devlet Uygulamalarında Kadın Perspektifini Geliştirmek

(Tam metin bildiri)

TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı 2015-12-03 2015-12-05 Sözlü Sunum ÖKTEM MUSTAFA KEMAL,DEMİRHAN KAMİL Sayfa:103- ISBN:978-9944-5291-9-8 Basım Tarihi : 03.12.2015

Van Depremi Sonrasında Çeşitli Kamu Politikası Aktörlerinin Facebook Kullanımı

(Tam metin bildiri)

29. Ulusal Bilişim Kurultayı 2012-11-22 2012-11-24 Sözlü Sunum YILDIZ METE,DEMİRHAN KAMİL Sayfa:152- ISBN:978-9944-5291-5-0 Basım Tarihi : 22.11.2012

Histogram Çözümlemesi İçin Bir Bayesci Yaklaşım ve Bir Uygulama

(Özet bildiri)

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi 2011-04-28 2011-05-01 Sözlü Sunum DEMİRHAN HAYDAR,DEMİRHAN KAMİL Basım Tarihi : 28.04.2011

Muhafazakar Modernleşme Erkek Feminizmi ve Türk Edebiyatından Örnekler

SİTD X. Lisanüstü Kongresi 2012-12-18 2012-12-21 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL

Ziya Gökalp Fuat Köprülü ve Pertev Naili Boratav ın Kültür ve Medeniyet Yaklaşımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

(Özet bildiri)

SİTD IX. Lisansüstü Konferansı 2011-12-03 2011-12-05 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL

İdari Görevler

Dekan Yardımcısı

02-08-2019 / 08-04-2022

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

26-07-2016 / 11-10-2017

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖL.

Kitaplar (12)

Türkiyede Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiyede Kamu Yönetiminin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Kadının Dezavantajlı Konumuna Duyarlılığı ve E-Devlet Editör: Azize ERGENELİ - Berrin KOYUNCU LORASDAĞI Basım Sayısı::(1) Sayfa::143 167 Yayınevi:: Nobel ISBN: 9786254023439 Tarih: 2020

Teknoloji ve Kamu Politikaları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Medya ve Güvenlik Politikaları Editör: Mete Yıldız, Cenay Babaoğlu Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Gazi Yayınevi ISBN: 9786257727280 Tarih: 2020

Handbook of Research on Social Inequality and Education

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: An Overview of International Students and Discrimination in Higher Education Editör: Sherrie Wisdom, Lynda Leavitt, Cynthia Bice Basım Sayısı::(1) Sayfa::333 347 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781522591085 Tarih: 2019

Political Scandal, Corruption, and Legitimacy in the Age of Social Media

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: IGI GLOBAL ISBN: 9781522520191 Tarih: 2017

Political Scandal, Corruption, and Legitimacy in the Age of Social Media

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Participation, Civil Society and the Facebook Use of NGOs in Turkey Editör: Kamil Demirhan, Derya Çakır-Demirhan Basım Sayısı::(1) Sayfa::223 246 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781522520191 Tarih: 2017

Political Scandal, Corruption, and Legitimacy in the Age of Social Media

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Scandal Politics and Political Scandals in the Era of Digital Interactive Media Editör: Kamil Demirhan, Derya Çakır-Demirhan Basım Sayısı::(1) Sayfa::25 50 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781522520191 Tarih: 2017

Political Scandal, Corruption, and Legitimacy in the Age of Social Media

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781522520191 Tarih: 2017

Social Media and Networking Concepts Methodologies Tools and Applications

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Relationship between Social Media and Political Parties: The Case of Turkey Editör: Mehdi Khosrow-Pour Basım Sayısı::(1) Sayfa::1196 1125 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 978-1-4666-8614-4 Tarih: 2016

Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Analysis and Comparison of The Role of Local Governments with Other Policy Actors in Disaster Relief via Social Media: The Case of Turkey Editör: Sadioğlu Uğur, Dede Kadir Basım Sayısı::(1) Sayfa::462 483 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781522503170 Tarih: 2016

Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar III

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Charles Taylor: Tanınma Politikası ve Çok-Kültürcülük Editör: Hilal Onur İnce Basım Sayısı::(1) Sayfa::258 295 Yayınevi:: DoğuBatı ISBN: 9786055063429 Tarih: 2015

Social Media in Politics Case Studies on the Political Power of Social Media

(Bilimsel Kitap)

Editör: Bogdan Patrut, Monica Patrut Basım Sayısı::(1) Sayfa::281 314 Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-319-04665-5 Tarih: 2014

Political Campaigning in the Information Age

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Relationship between Social Media and Political Parties:The Case of Turkey Editör: Ashu M. G. Solo Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 31 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781466660625 Tarih: 2014

Projeler (4)

“Türkiye’de Üniversiteler ve Siyasal Aşırıcılık”

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2016-09-07

Bitiş Tarihi : 2017-09-07

Avrupa da Türk Yerel Medyası

Proje Türü : (Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç))

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2013-03-24

Bitiş Tarihi : 2013-06-30

Türkiye de Siyasal Katılım Bakımından Sivil Toplum Örgütlerinin Sosyal Medya Kullanımı

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2013-04-10

Bitiş Tarihi : 2014-03-01

Sosyal Medyanın Kentsel Gelişme ve Katılım Sürecinde Kullanımı Zonguldak Örneği

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-04-10

Bitiş Tarihi : 2014-08-20

Üniversite Dışı Deneyimler

Aarhus Üniversitesi (Danimarka)

2014-0

Misafir Araştırmacı

Doktora Tezi Kapsamında Araştırma (Agustos 2014 - Aralık 2014)