DOÇENT DR.

İsim:

KAMİL DEMİRHAN

e-Posta:

demirhankamil

Telefon:

0 372 291 1711

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Siyaset Bilimi

Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi

Siyasal İletişim

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2008-2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / SİYASET BİLİMİ (DR)

Lisans

2003-2008

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Covid-19 Salgınıyla Mücadelede Sağlık Çalışanlarının Yaşadığı Sorunların İncelenmesi

HÜSNÜ GÜRKAN GÜLER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türkiye'de Sosyal Medyanın Yargılama Süreci ve Yargı Kararlarına Etkisi

MEHMET SİNAN YEŞİLGİL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türkiye'de Modernleşme Sürecinde Ordu-Siyaset İlişkisinin Karşılaştırmalı Analizi

MUHAMMED TEKİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Merkezi İdarede Yeni Kamu Politikası Aktörleri: Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları ve Ofisleri.

HASAN OCAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

MODERN DEMOKRASİ KURAMLARININ KADININ SİYASAL KATILIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

CEYDA TAŞKIRAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Activities, Effects and Challenges of Human Rights and Humanitarian Aid Organizations in Civil Wars: The Case of the Yemeni Civil War

SEDANUR KARAKOÇ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Yerel Yönetimlerde Kriz Yönetimi; Covid 19 Salgınıyla Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü Kocaeli İli Örneği

ÖZGÜR ŞAHİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (9)

Covid-19 Salgınında Aşı Karşıtlarının Twitter’da #aşıolmayacağım Etiketi Altında Yaptığı Paylaşımların Kamu Sağlığı Politikaları Bağlamında Analizi

Yeni Medya

Tarih: 12/2021 Sayı: 11 Sayfa: 102-115 DEMİRHAN KAMİL, BAŞÇOBAN ALİ ERDEM

Endeks:Asos ISSN:2587-1285

Website

Türkiye’de Kamusal Aktörler Olarak Sivil Toplum Örgütlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımı

Amme Idaresi Dergisi

Tarih: 9/2018 Sayı: 3 Cilt: 51 Sayfa: 61-87 DEMİRHAN KAMİL,ONUR İNCE FATMA HİLAL

Endeks:SSCI ISSN:1300-1795

Türkiye`de 2014 Yılı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sürecinde Twitter Kullanımının Müzakereci Demokrasi ve Agonistik Demokrasi Yaklaşımları Çerçevesinde İncelenmesi

AJIT-e Bilişim Teknolojileri Elektronik Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 30 Cilt: 8 Sayfa: 131-154 DEMİRHAN KAMİL

Endeks:EBSCO doi:10.5824/1309‐1581.2017.5.006.x

Ulusal Alanyazında Uluslararası Öğrenciler ve Uluslararası Öğrencileri Siyasal Açıdan Düşünmek

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayfa: 547-562 DEMİRHAN KAMİL

Endeks:EBSCO doi:10.17130/ijmeb.2017ICMEB1734650

A Bayesian approach for the estimation of probability distributions under finite sample space

Statistical Papers

Tarih: 9/2016 Sayı: 3 Cilt: 57 Sayfa: 589-603 DEMİRHAN HAYDAR,DEMİRHAN KAMİL

Endeks:SSCI ISSN:0932-5026 doi:10.1007/s00362-015-0669-z

Website

Gender and Politics Patriarchal Discourse on Social Media

Public Relations Review

Tarih: 6/2015 Sayı: 2 Cilt: 41 Sayfa: 308-310 DEMİRHAN KAMİL,ÇAKIR DEMİRHAN DERYA

Endeks:SSCI ISSN:03638111 doi:10.1016/j.pubrev.2014.11.010

Website

The Usage of E-Governance Applications by Higher Education Students

Educational Sciences: Theory Practice

Tarih: 9/2014 Cilt: 14 Sayfa: 1925-1943 ÖKTEM MUSTAFA KEMAL,DEMİRHAN KAMİL,DEMİRHAN HAYDAR

Endeks:SSCI ISSN:13030485 doi:10.12738/estp.2014.5.2051

Website

Politics in the Globalization Thinking on the Relationships Between Social Capital and Political Participation

International Journal of Social Sciences and Humanity Studies

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 229-238 DEMİRHAN KAMİL

Endeks:EBSCO

Website

Political Character of the Social Actions in the Process of Globalization A Case Study

International Journal of Social Sciences and Humanity Studies

Tarih: 7/2011 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 159-168 ÇAKIR DEMİRHAN DERYA,DEMİRHAN KAMİL

Endeks:EBSCO

Website

Ulusal Makaleler (8)

KAMU YÖNETİMİNDE ÇEVRİMİÇİ KİTLE KAYNAK KULLANIMI: SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE AÇILAN #SAĞLIKBAKANLIĞISİZİDİNLİYOR ETİKETİ ÖRNEĞİ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 11/2021 Sayfa: 55-68 DEMİRHAN KAMİL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-8752 doi:10.17065/huniibf.898867

Website

Mintzberg’in Örgütsel Yapılandırma Teorisi Bağlamında Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir İncelenme

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Tarih: 1/2018 Sayı: 30 DEMİRHAN KAMİL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2922

Türkiye`de 2017 Anayasa Referandumu Sürecinde Siyasal İletişim Aracı Olarak Twitter Kullanımı

Erciyes İletişim Dergisi

Tarih: 7/2017 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 262-280 DEMİRHAN KAMİL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-3198

Yeni Medyada Siyasal İletişim Sürecinin Kavramsallaştırılmasında Alternatif Modeller: Müzakereci ve Agonistik Demokrasi Yaklaşımları

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Tarih: 4/2017 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 174-200 DEMİRHAN KAMİL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-3301 doi:10.19145/gumuscomm.288417

Website

İşlem Maliyeti Kuramı Çerçevesinde Devletin Gerekliliği Tartışması ve Güncel Kamu Yönetimi Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 105-116 DEMİRHAN KAMİL,SADİOĞLU UĞUR

Endeks:DAIJ, ASOS Index ISSN:2249-8377

Website

Yönetimin Sınırlandırılması ve Siyasal Temsil İlkelerinin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 10/2014 Cilt: 42 Sayfa: 111-120 DEMİRHAN KAMİL

Endeks:TR DİZİN

Modernleşme Sürecinde Ataerkil Rollerin Yeniden Yapılandırılması Erkek Feminizmi ve Türk Edebiyatından Örnekler

Kadın/Woman 2000

Tarih: 6/2014 Sayı: 1 Cilt: 15 Sayfa: 1-24 DEMİRHAN KAMİL

Endeks:TR DİZİN ISSN:13029916

Electronic Participation in the Policy Making Process A Case Study

International Journal of eBusiness and eGovernment Studies

Tarih: 1/2011 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 59-78 DEMİRHAN KAMİL,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL

Endeks:EBSCO ISSN:2146-0744

Website

Akademik Görevler

DOÇENT

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2016-2019

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2015-2016

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2009-2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği

2021

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Yönetim Kurulu Üyeliği

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

SBK799 Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

SBK798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

SBK704 Kamu Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri

(Yüksek Lisans)

BYE900 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma Yayın Etiği

(Yüksek Lisans)

BYE900 Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Araştırma Yayın Etiği

Dersler - Lisans

(Lisans)

MLY208 İnsan Hakları (İkinci Öğretim)

(Lisans)

MLY208 İnsan Hakları

(Lisans)

KAM404 Diploma Çalışması (İkinci Öğretim)

(Lisans)

KAM404 Diploma Çalışması (İKinci Öğretim)

(Lisans)

KAM404 Diploma Çalışması

(Lisans)

KAM315 Demokrasi Kuramları (İkinci Öğretim)

(Lisans)

KAM315 Demokrasi Kuramları

(Lisans)

KAM310 İnsan Hakları Hukuku (İkinci Öğretim)

(Lisans)

KAM310 İnsan Hakları Hukuku

(Lisans)

KAM307 AraştırmaYöntem veTeknikleri (İkinci Öğretim)

(Lisans)

KAM307 AraştırmaYöntem veTeknikleri

(Lisans)

KAM307 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (İkinci Öğretim)

(Lisans)

KAM307 Araştırma Yöntem ve Teknikleri

(Lisans)

KAM307 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri (İkinci Öğretim)

(Lisans)

KAM307 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri

(Lisans)

KAM205 Siyasi Düşünceler Tarihi (İkinci Öğretim)

(Lisans)

KAM205 Siyasi Düşünceler Tarihi

(Lisans)

KAM205 Siyasal Düşünceler Tarihi (İkinci Öğretim)

(Lisans)

KAM205 Siyasal Düşünceler Tarihi

(Lisans)

KAM204 Siyasi Tarih (İkinci Öğretim)

(Lisans)

KAM204 Siyasi Tarih

(Lisans)

KAM201 Türk Anayasa Hukuku (Yaz Okulu)

(Lisans)

KAM102 Anayasa Hukukuna Giriş (İkinci Öğretim)

(Lisans)

KAM102 Anayasa Hukukuna Giriş (Yaz Okulu)

(Lisans)

KAM102 Anayasa Hukukuna Giriş

(Lisans)

KAM102 Anayasa Hukuku (İkinci Öğretim)

Kitaplar (11)

Türkiyede Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiyede Kamu Yönetiminin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Kadının Dezavantajlı Konumuna Duyarlılığı ve E-Devlet Editör: Azize ERGENELİ - Berrin KOYUNCU LORASDAĞI Basım Sayısı::(1) Sayfa::143 167 Yayınevi:: Nobel ISBN: 9786254023439 Tarih: 2020

Teknoloji ve Kamu Politikaları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Medya ve Güvenlik Politikaları Editör: Mete Yıldız, Cenay Babaoğlu Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Gazi Yayınevi ISBN: 9786257727280 Tarih: 2020

Handbook of Research on Social Inequality and Education

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: An Overview of International Students and Discrimination in Higher Education Editör: Sherrie Wisdom, Lynda Leavitt, Cynthia Bice Basım Sayısı::(1) Sayfa::333 347 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781522591085 Tarih: 2019

Political Scandal, Corruption, and Legitimacy in the Age of Social Media

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: IGI GLOBAL ISBN: 9781522520191 Tarih: 2017

Political Scandal, Corruption, and Legitimacy in the Age of Social Media

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Participation, Civil Society and the Facebook Use of NGOs in Turkey Editör: Kamil Demirhan, Derya Çakır-Demirhan Basım Sayısı::(1) Sayfa::223 246 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781522520191 Tarih: 2017

Political Scandal, Corruption, and Legitimacy in the Age of Social Media

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Scandal Politics and Political Scandals in the Era of Digital Interactive Media Editör: Kamil Demirhan, Derya Çakır-Demirhan Basım Sayısı::(1) Sayfa::25 50 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781522520191 Tarih: 2017

Social Media and Networking Concepts Methodologies Tools and Applications

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Relationship between Social Media and Political Parties: The Case of Turkey Editör: Mehdi Khosrow-Pour Basım Sayısı::(1) Sayfa::1196 1125 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 978-1-4666-8614-4 Tarih: 2016

Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Analysis and Comparison of The Role of Local Governments with Other Policy Actors in Disaster Relief via Social Media: The Case of Turkey Editör: Sadioğlu Uğur, Dede Kadir Basım Sayısı::(1) Sayfa::462 483 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781522503170 Tarih: 2016

Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar III

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Charles Taylor: Tanınma Politikası ve Çok-Kültürcülük Editör: Hilal Onur İnce Basım Sayısı::(1) Sayfa::258 295 Yayınevi:: DoğuBatı ISBN: 9786055063429 Tarih: 2015

Social Media in Politics Case Studies on the Political Power of Social Media

(Bilimsel Kitap)

Editör: Bogdan Patrut, Monica Patrut Basım Sayısı::(1) Sayfa::281 314 Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-319-04665-5 Tarih: 2014

Political Campaigning in the Information Age

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Relationship between Social Media and Political Parties:The Case of Turkey Editör: Ashu M. G. Solo Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 31 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781466660625 Tarih: 2014

Projeler (4)

“Türkiye’de Üniversiteler ve Siyasal Aşırıcılık”

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 07.09.2016 - 07.09.2017

Sosyal Medyanın Kentsel Gelişme ve Katılım Sürecinde Kullanımı Zonguldak Örneği

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 10.04.2014 - 20.08.2014

Türkiye de Siyasal Katılım Bakımından Sivil Toplum Örgütlerinin Sosyal Medya Kullanımı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 10.04.2013 - 01.03.2014

Avrupa da Türk Yerel Medyası

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 24.03.2013 - 30.06.2013

Üniversite Dışı Deneyimler

Aarhus Üniversitesi (Danimarka)

2014-2015

Misafir Araştırmacı

Doktora Tezi Kapsamında Araştırma (Agustos 2014 - Aralık 2014)