Professor

Name:

HATİCE ÇÖLGEÇEN

Email:

colgecen

Phone:

291 1152-1773

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Biology

Plant Morphology and Anatomy

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1999-2005

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOLOJİ (DR)

Yüksek Lisans

1996-1999

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)

Lisans

1992-1996

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

DOĞAL TETRAPLOİD TRİFOLİUM PRATENSE L.' DE GÜMÜŞ (AG) NANOPARTİKÜLÜNÜN İN VİTRO BİYOSENTEZİ VE FONKSİYONEL FİDE ÜRETİMİ

HAVVA ATAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı

(Doktora)

Bryum capillare hedw., Sphagnum palustre L. ve thamnobryum alopecurum (Hedw.) gangulee'nin doku kültürü yöntemleriyle çoğaltılması, biyolojik aktivite ve fenolik içeriklerinin tesbiti

YASİN HAZER
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Medicago sativa L. cv. Elçi (Elçi Yoncası)'nda büyük ölçekli hücre süspansiyon kültürlerinde bazı fitoöstrojenlerin analizi

TAYFUN AKTAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Globularıa trıchosantha ssp. trıchosantha bitkisinden üretilen kallusların ince yapısı

HAVVA ATAR
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Bitki doku kültürü teknikleri ile üretilen doğal tetraploid Trıfolıum pratense L. rejenerantları arasındaki somaklonal varyasyonun belirlenmesi

YEŞİM KORKMAZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Scorzonera Ahmet-Duranii S. Makbul & Coskunçelebi (Asteraceae)'de in vitro organogenez

CANSU SÜRÜCÜ
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (25)

ACHENE ULTRASTRUCTURE İN SOME SPECİES OF SENECİO (ASTERACEAE)

Indian Journal of Plant Sciences

Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 32-41 BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN,ÇÖLGEÇEN HATİCE,BUDAK ÜMİT

Endeks:Google Scholar, Copernicus, American Chemical Society ISSN:2319-3824

Callus production and analysis of some secondary metabolites in Globularia trichosantha subsp. trichosantha

Turkish Journal of Botany

Sayı: 5 Cilt: 42 Sayfa: 559-567 ÇÖLGEÇEN HATİCE,Atar Havva,TOKER GÜLNUR,Akgül Gencay

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1300-008X

In vitro organogenesis of Scorzonera ahmet-duranii

Romanian Biotechnological Letters

Sayı: 2 Cilt: 23 Sayfa: 13466-13472 Sürücü Cansu,ÇÖLGEÇEN HATİCE,MAKBUL SERDAR,HAZER YASİN,Çoskunçelebi Kamil

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1224-5984

Stem and leaf anatomy and achene structure in some species of Senecio (Asteraceae).

Annals of Plant Science

Tarih: 12/2017 Sayı: 12 Cilt: 6 Sayfa: 1845-1854 BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN,ÇÖLGEÇEN HATİCE,BUDAK ÜMİT

Endeks:mendeley, academia.eu

Stem and leaf anatomy and achene structure in some species of Senecio (Asteraceae)

Annals of Plant Sciences

Tarih: 11/2017 Sayı: 12 Cilt: 6 Sayfa: 1845-1854 BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN,ÇÖLGEÇEN HATİCE,BUDAK ÜMİT

Endeks:Google Scholar

Calli Ultrastructure of Globularia trichosantha ssp. trichosantha

Periodicum Biologorum

Tarih: 9/2017 Sayı: 3 Cilt: 119 Sayfa: 209-218 Attar Havva,ÇÖLGEÇEN HATİCE,AKGÜL GENÇAY

Endeks:SCI-Expanded ISSN:00315362 doi:10.18054/pb.v119i3.4496

Website

Calli Ultrastructure of Globularia trichosantha ssp. trichosantha

Periodicum Biologorum

Tarih: 9/2017 Sayı: 3 Cilt: 119 Sayfa: 209-218 Atar Havva,ÇÖLGEÇEN HATİCE,Akgül Gencay

Endeks:SCI-Expanded

TDZ induction in somatic embryogenesis of natural tetraploid Trifolium pratense L.

Journal of Animal Plant Sciences

Tarih: 7/2017 Sayı: 2 Cilt: 33 Sayfa: 5301-5307 ÇÖLGEÇEN HATİCE

Bryofitlerden Elde Edilen Fenolik Bileşikler

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 333-340 HAZER YASİN,ÇÖLGEÇEN HATİCE,UYAR GÜRAY

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987 doi:10.72122Fzkufbd.v1i1.493

Analysis of phenolic compounds for determinatıon of cambium differentiation and tracheal elements in olive graft combinations

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences

Tarih: 2/2016 Cilt: 4 Sayfa: 714-720 Azimi Mahmut,ÖZKAYA MÜCAHİT TAHA,ÇÖLGEÇEN HATİCE,BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN

Endeks:Index Copernicus

Comparative leaf stem and root anatomies of taxa Marrubium bourgaei and Marrubium heterodon Lamiaceae

Australian Journal of Crop Science

Sayı: 11 Cilt: 10 Sayfa: 1516-1522 BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN,ÇÖLGEÇEN HATİCE,Akgül Gencay

Endeks:scopus

Ultrastructural observations in somatic embryogenesis of natural tetraploid Trifolium pratense L

Turkish Journal of Botany

Cilt: 40 Sayfa: 496-505 ÇÖLGEÇEN HATİCE,BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN,KOCA ÇALIŞKAN UFUK

Endeks:SCI-Expanded

Assessment of Graft Compatibility of Some Olive Cultivars on Gemlik Rootstock by Florescence Microscopy

Jordan Journal of Agricultural Sciences

Sayı: 3 Cilt: 11 Sayfa: 705-712 ÇÖLGEÇEN HATİCE,Azimi Mahmoud

Endeks:ISI (Thomson Reuters) ISSN:1815-8625

Website

Comprehensive evaluation of phytoestrogen accumulation in plants and in vitro cultures of Medicago sativa L Elçi and natural tetraploid Trifolium pratense L

Turkish Journal of Biology 38, 619-627 (2014)

Cilt: 38 Sayfa: 619-627 ÇÖLGEÇEN HATİCE,KOCA ÇALIŞKAN UFUK,KARTAL MURAT,BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN Atıf Sayısı: 1

Endeks:SCI-Expanded

In vitro isoflavonoid production and analysis in natural tetraploid Trifolium pratense red clover calluses

Revista Brasileira de Farmacognosia

Tarih: 1/2012 Sayı: 5 Cilt: 22 Sayfa: 964-970 Ercetin Tugba, Toker Gulnur, Kartal Murat, Colgecen Hatice, Toker Mehmet C. Atıf Sayısı: 1

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0102-695X doi:10.1590/S0102-695X2012005000102

Website

Mericarp micromorphology and anatomy of Salvia hedgeana Dönmez S huberi Hedge and S rosifolia Sm section Salvia Hedge Lamiaceae

Acta Botanica Croatica

Tarih: 1/2011 Sayı: 1 Cilt: 70 Sayfa: 65-80 BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN,KAHRAMAN AHMET,ÇÖLGEÇEN HATİCE,DOĞAN MUSA,KARABACAK ERSİN Atıf Sayısı: 5

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0365-0588 doi:10.2478/v10184-010-0011-8

Website

Plant regeneration of Senecio hypochionaeus var argaeus

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY

Sayı: 18 Cilt: 10 Sayfa: 3567-3570 Colgecen Hatice

Endeks:SCI-Expanded

SEED MORPHOLOGY AND HISTOLOGY OF SOME PARONYCHIA TAXA CARYOPHYLLACEAE FROM TURKEY

BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY

Sayı: 2 Cilt: 38 Sayfa: 171-176 KAPLAN AYŞE,ÇÖLGEÇEN HATİCE,BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN Atıf Sayısı: 5

Endeks:SCI-Expanded

Pollen characteristics and in vitro pollen germination of Cedrus libaniA Rich

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY

Sayı: 21 Cilt: 8 Sayfa: 5696-5701 Caliskan Belma , Colgecen Hatice , Pehlivan Sevil

Endeks:SCI-Expanded

ÇÖLGEÇEN H KAPLAN A BÜYÜKKARTAL H N 2009 Calcıum Oxalate Crystals in Leaves of Quercus Cerrıs L and Q Ilex L Bangladesh Journal of Botany 38 1 103 105 Short Communication

Bangladesh Journal of Botany

Sayı: 1 Cilt: 38 Sayfa: 103-105 ÇÖLGEÇEN HATİCE

Endeks:SCI-Expanded

In vitro germination and structure of hard seed testa of naturaltetraploid Trifolium pratense L

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY

Sayı: 10 Cilt: 7 Sayfa: 1473-1478 Coelgecen H. , Bueyuekkartal H. N. , Toker M. C. Atıf Sayısı: 5

Endeks:SCI-Expanded

Plant regeneration of natural tetraploid Trifolium pratense L

BIOLOGICAL RESEARCH

Sayı: 1 Cilt: 41 Sayfa: 25-31 Coelgecen Hatice , Toker M. Cihat Atıf Sayısı: 2

Endeks:SCI-Expanded

The reasons of sterility during pollen grain formation in the natural tetraploid Trifolium pratense L

International Journal of Botany

BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN,ÇÖLGEÇEN HATİCE

Endeks:Thomson ISI

Development of anther wall throughout microsporogenesis in Vitis vinifera L. cv. Çavuş

International Journal of Agriculture and Biology

BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN,ÇÖLGEÇEN HATİCE,Marasalı Kunter Birhan

Endeks:google schlar ISSN:2319-7064

Polen seed morphology of diploids and natural tetraploid of Trifolium pratense L Leguminosae

Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica,

Sayı: 43 Cilt: 43 Sayfa: 27-32 Pınar NM, Büyükkartal HN, Çölgeçen H Atıf Sayısı: 2

Endeks:SCI-Expanded

Ulusal Makaleler (12)

Analysis of Somaclonal Variation in Natural Tetraploid Trifolium pratense L. Regenerants Using RAPD Markers

Commagene Journal of Biology

Tarih: 6/2019 KORKMAZ YEŞİM,ÇÖLGEÇEN HATİCE,ATAR HAVVA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2602-456X

Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee in vitro Doku Kültürü, Fitokimyasal İçeriği, Biyolojik Aktivitesi. , 9(1), 142-151, 2019

Karaelmas Science and Engineering Journal

Tarih: 5/2019 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 142-151 HAZER YASİN,ÇÖLGEÇEN HATİCE,KOCA ÇALIŞKAN UFUK,UYAR GÜRAY

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987 doi:http://dx.doi.org/10.72122Fzkufbd.v1i1.1480

Regeneration in Origanum onites L. by Plant Tissue Culture

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 177-180 Atar Havva,ÇÖLGEÇEN HATİCE

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987

Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris, Senecio lividus L. ve Senecio viscosus L. (Asteraceae) türlerinde gövde ve yaprak anatomisi ile aken yapısı

Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 63-76 BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN,ÇÖLGEÇEN HATİCE,BUDAK ÜMİT

Endeks:IDEALONLINE,Google scholar ISSN:2536-4383

Farklı Bitki Türlerinden Bitki Doku Kültürü Teknikleriyle Flavonoidlerin Üretimi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 665-673 Aktaş Tayfun,ÇÖLGEÇEN HATİCE

Endeks:TR DİZİN

Bryofitlerden Elde Edilen Fenolik Bileşikler

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 9/2017 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 333-340 HAZER YASİN,ÇÖLGEÇEN HATİCE,UYAR GÜRAY

Endeks:TR DİZİN

Comparative studies on seed coat ultrastructure of hard seeded varieties of Vicia sativa L Turkish Journal of Botany 37 270 275

Turkish Journal of Botany

Sayı: 37 Cilt: 37 Sayfa: 270-275 BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN,PINAR NUR MÜNEVVER,ÇÖLGEÇEN HATİCE,erdoğan neslihan Atıf Sayısı: 7

Endeks:SCI-Expanded

Sertavul geçidi ve Mut (Mersin) çevresinde yayılış gösteren bazı Euphorbia L. takson-larının anatomik yönden incelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Erdoğan Neslihan,BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN,Karadeniz A,ÇÖLGEÇEN HATİCE

Endeks:Google scholar, Index copernicus ISSN:1309-2243

Influence of different sterilization methods on callus initiation andproduction of pigmented callus in Arnebia densiflora Ledeb

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY

Sayı: 4 Cilt: 35 Sayfa: 513-520 ÇÖLGEÇEN HATİCE,KOCA ÇALIŞKAN UFUK,KOCA ÇALIŞKAN UFUK,Gülnur Toker Atıf Sayısı: 2

Endeks:SCI-Expanded doi:10.3906/biy-0911-161

A new record for the flora of Turkey Scorzonera ketzkhovelii Grossh Asteraceae

TURKISH JOURNAL OF BOTANY

Tarih: 1/2010 Sayı: 1 Cilt: 34 Sayfa: 57-61 HAMZAOĞLU ERGİN,AKSOY AHMET,MARTİN ESRA,PINAR NUR MÜNEVVER,ÇÖLGEÇEN HATİCE Atıf Sayısı: 23

Endeks:SCI-Expanded doi:10.3906/bot-0905-6

Spore morphology of some Turkish Tortula and Syntrichia species Pottiaceae Schimp Bryophyta

Herb. J. Sys. Bot.

Aşçı Barış,ÇETER TALİP,PINAR NUR MÜNEVVER,ÇÖLGEÇEN HATİCE,ÇETİN BARBAROS

Sentetik Tohum

Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Tarih: 1/2006 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 323-336 ÇÖLGEÇEN HATİCE,TOKER Cihat

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-3160

Uluslararası Bildiriler (17)

Globularia trichosantha subsp. trichosantha’ nın antioksidan aktivitesi

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology 22.11.2018 23.11.2018 Poster ATAR HAVVA,ÇÖLGEÇEN HATİCE

Doğal Tetraploid Trifolium pratense L.’ nin Antioksidan Aktivitesi

International Eurasian Conference on biological and Chemical Science 26.04.2018 27.04.2018 Poster ATAR HAVVA,ÇÖLGEÇEN HATİCE,aktaş tayfun

Production of phytoestrogens in Globularia trichosantha ssp. trichosantha

The 5th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences 26.04.2019 28.04.2019 Sözlü Sunum ATAR HAVVA,ÇÖLGEÇEN HATİCE

The effects of Trifolium Prtanese l. On the expression of leukemia inhibitory factor in the Ishikawa cell line.

(Özet bildiri)

14th multinational microscopy Congres 15.09.2019 21.09.2019 Poster USTA EMEL,Doğan Sibel,ÇÖLGEÇEN HATİCE,TANRIVERDİ GAMZE,Öztürk Feride

Production of phytoestrogens in Globularia trichosantha ssp. trichosantha

(Özet bildiri)

The Fifth International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences (ISPBS – 5) 26.04.2019 28.04.2019 Sözlü Sunum Atar Havva,ÇÖLGEÇEN HATİCE Cilt: 19

Effects of phenolic compounds on differentiation of cambium and tracheal elements in graft unions of olive cultivars (Olea europaea L.)

(Tam metin bildiri)

Proc. VIII Int. Olive Symposium 05.04.2018 07.04.2018 Sözlü Sunum ÖZKAYA MÜCAHİT TAHA,Azimi Mahmut,ÇÖLGEÇEN HATİCE,BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN

Achene structure inJacobeae(Asteraceae: Senecio) species”

(Özet bildiri)

Internatıonal Symposium onbiodiversity and edible wild species(BEWS 2017) 03.04.2017 05.04.2017 Poster BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN,ÇÖLGEÇEN HATİCE,BUDAK ÜMİT Sayfa:278-None

The Compound Analysisof Eurhynchium striatum, Oxyrhynchium hians and Palamocladium euchloronSpread in Zonguldak

(Özet bildiri)

The Third Symposium Mediterranean on Aromatic anMedicinal Plants(MESMAP-3) 13.04.2017 16.04.2017 Poster HAZER YASİN,ÇÖLGEÇEN HATİCE,ÖREN MUHAMMET,HAMAMCIOĞLU AYŞE CEYLAN Sayfa:283-None

The phenolic compounds analysis of Cratoneuron filicinum and Campyliadelphus elodes spread in Zonguldak

(Özet bildiri)

The Third Symposium Mediterranean on Aromatic and Medicinal Plants(MESMAP-3), Girne – T.R.N.C, 13.04.2017 16.04.2017 Sözlü Sunum HAZER YASİN,ÇÖLGEÇEN HATİCE,ÖREN MUHAMMET,HAMAMCIOĞLU AYŞE CEYLAN Sayfa:109-None

THE PHENOLIC COMPOUNDS ANALYSIS of Cratoneuron filicinum and Campyliadelphus elodes SPREAD IN ZONGULDAK

(Özet bildiri)

The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants 13.04.2017 16.04.2017 Sözlü Sunum HAZER YASİN,ÇÖLGEÇEN HATİCE,ÖREN MUHAMMET,HAMAMCIOĞLU AYŞE CEYLAN Sayfa:109-None

THE COMPOUND ANALYSIS of Eurhynchium striatum, Oxyrhynchium hians and Palamocladium euchloron SPREAD IN ZONGULDAK

(Özet bildiri)

The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants 13.04.2017 16.04.2017 Poster HAZER YASİN,ÇÖLGEÇEN HATİCE,ÖREN MUHAMMET,HAMAMCIOĞLU AYŞE CEYLAN Sayfa:283-None

Achene Structure in Jacobeae (Asteraceae : Senecio) species.

(Özet bildiri)

International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species 03.04.2017 05.04.2017 Poster BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN,ÇÖLGEÇEN HATİCE,BUDAK ÜMİT Sayfa:278-None

HPLC UV analysis of phenolic compounds in three mosses samples either collected from nature or produced via in vitro culture

(Özet bildiri)

The Second Symposium Mediterranean on Medicinal and Aromatic Plants(MESMAP-2) 22.04.2015 25.04.2015 Yasin Hazer,ÇÖLGEÇEN HATİCE,KOCA ÇALIŞKAN UFUK,UYAR GÜRAY Sayfa:160-None

Pollen structure in species of sectionJacobeae Asteraceae Senecio

(Poster)

Mediterranean Palynology 6 th. European Symposium on Aerobiology Society 02.09.2015 10.09.2015 PINAR NUR MÜNEVVER,Barış Aşçı,BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN,ÇÖLGEÇEN HATİCE,BUDAK ÜMİT,ACAR AYDAN

Çölgeçen H Production of Secondary Metabolites in Medicinal Plants by Plant Tissue Cultures 1st Medicinal Crops 2011 MEDICROPS 11 International Conference On Medicinal Crops Plants and Mushrooms Challenges and Prospects for Sustainable Development in Small Scale Farming p33 Athens Greece 9 12 November 2011

(Davetli konuşmacı)

1st Medicinal Crops 2011(MEDICROPS'11) International Conference On Medicinal Crops 09.11.2011 12.11.2011 ÇÖLGEÇEN HATİCE Sayı: 33 Cilt: 33 Sayfa:33-33

Çölgeçen H M Kartal S Akbas U Koca H N Büyükkartal Establishing Callus Culture of natural tetraploid Trifolium pratense L Elçi red clover and Determination of isoflavanoids production in Field Samples and Callus Cultures 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries 6th CMAPSEEC p51 Antalya Turkey April 2010

(Özet bildiri)

6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries (6th CMAPSEEC) 13.04.2010 15.04.2010 ÇÖLGEÇEN HATİCE Sayı: 51 Cilt: 51 Sayfa:51-51

Tontu H ve G Algan Effects of different concentration of 2 4 D and BAP on Cambium activity and xylem differentiation in Coleus blumei cuttings Journal of Experimental Botany 50 s 29 Society for Experimental Biology Annual Meeting Heriot Watt University Edinburgh March 1999 Sözlü Bildiri

(Özet bildiri)

Society for Experimental Biology Annual Meeting 04.03.1999 06.03.1999 ÇÖLGEÇEN HATİCE Sayı: 50 Cilt: 50 Sayfa:29-29

Ulusal Bildiriler (7)

Senecio viscosus Asteraceae Senecio da gövde ve yaprak anatomisi

(Poster)

II. Ulusal Botanik/ Bitki Bilimi Kongresi 25.08.2015 28.08.2015 BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN,ÇÖLGEÇEN HATİCE,BUDAK ÜMİT,PINAR NUR MÜNEVVER

Doğal tetraploid Trifolium pratense de somatik embriyogenez

(Poster)

I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi 02.09.2015 04.09.2015 ÇÖLGEÇEN HATİCE,BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN,KOCA ÇALIŞKAN UFUK,KARTAL MURAT

Marrubium astracanicum ssp macrodon Lamiaceae da Kök Gövde ve Yaprak Anatomisi

(Poster)

I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi 02.09.2015 04.09.2015 BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN,ÇÖLGEÇEN HATİCE,Gencay Akgül

Globularia trichosantha ssp trichosantha da Üretilen Kallusların İnce Yapısı

(Poster)

22. Elektron Mikroskopi Kongresi 02.09.2015 04.09.2015 ÇÖLGEÇEN HATİCE,Havva Atar,Gencay Akgül

Senecio pseudo orientalis Schischk Asteraceae Senecio de Aken yapısı ve Polen Morfolojisi

(Poster)

22. Elektron Mikroskopi Kongresi 02.09.2015 04.09.2015 BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN,ÇÖLGEÇEN HATİCE,BUDAK ÜMİT,PINAR NUR MÜNEVVER,Barış Aşçı

Lathyrus gorgoni Parl var gorgoni Fabaceae de Tohum Kabuğu Yapısı

(Poster)

22. Elektron Mikroskopi Kongresi 02.09.2015 04.09.2015 BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN,ÇÖLGEÇEN HATİCE,ERTEKİN ALAATTİN SELÇUK

Doğal tetraploid Trifolium pratense somatik embriyolarında ince yapı

(Poster)

II. Ulusal Botanik/ Bitki Bilimi Kongresi 25.08.2015 28.08.2015 ÇÖLGEÇEN HATİCE,BÜYÜKKARTAL HATİCE NURHAN,KOCA ÇALIŞKAN UFUK,KARTAL MURAT

Akademik Görevler

PROFESÖR

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

DOÇENT

2012-2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / BOTANİK ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2005-2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / BOTANİK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1997-2005

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / GENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği

2018

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fakülte Kurulu Üyeliği

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Komisyon Başkanlığı

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Erasmus Koordinatörü

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Farabi Koordinatörü

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2009

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

BIY828BİTKİ SEKONDER METABOLİTLERİ

(Doktora)

BIY826ANGİOSPERMLERDE DÖLLENME

(Doktora)

BIY 898 Doktora Uzmanlık Alanı

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

BİY799 Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

BİY798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

BİY797 Yüksek Lisans Seminer

(Yüksek Lisans)

BİY758 Bitkilerde Hücre Farklılaşması ve Ölümü

(Yüksek Lisans)

BİY756 Tohumların Tıbbi ve Farmakolojik Özellikleri

(Yüksek Lisans)

BİY742 Biyolojik Boyalar

(Yüksek Lisans)

BİY 797 Yüksek Lisans Seminer

(Yüksek Lisans)

BIY745BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ

(Yüksek Lisans)

BIY743BİYOLOJİDE ELEKTRON MİKROSKOBU TEKNİKLERİ

(Yüksek Lisans)

BIY742BİYOLOJİK BOYALAR

(Yüksek Lisans)

BIY742 BİYOLOJİK BOYALAR

(Yüksek Lisans)

BIY741 BİTKİ DOKU KÜL.TEKNİKLERİ

(Yüksek Lisans)

BIY739ISIK MİKROSKOBU

(Yüksek Lisans)

BIY 799 Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

BIY 799 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

(Yüksek Lisans)

BIY 798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

BIY 798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

(Yüksek Lisans)

BIY 745 Bitki Büyüme Düzenleyicileri

(Yüksek Lisans)

BIY 743 Biyolojide Elektron Mikroskobu Tekn.

(Yüksek Lisans)

BIY 743 Biyolojide Elektron Mikroskobu Tekn.

(Yüksek Lisans)

BIY 741 Bitki Doku Kültürü Teknikleri

(Yüksek Lisans)

BIY 739 Işık Mikroskobu

Dersler - Lisans

(Lisans)

BİY402 Biyoloji Araştırma Projesi II

(Lisans)

BİY346 Bitki Embriyolojisi

(Lisans)

BİY 441 Bitki Coğrafyası

(Lisans)

BİY 172 Bilgisayara Giriş II

(Lisans)

BİY 171 Bilgisayara Giriş I

(Lisans)

BIY420 Bitki Biyoteknolojisi

(Lisans)

BIY402 BİYOLOJİ ARŞ.PRO.

(Lisans)

BIY401 BİYOLOJİ ARŞ.PRO.

(Lisans)

BIY348BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ LAB.

(Lisans)

BIY348 BİTKİ EMB. LAB.

(Lisans)

BIY346BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ

(Lisans)

BIY345 BİTKİ HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ

(Lisans)

BIY120 GENEL BOTANİK LAB.

(Lisans)

BIY118 GENEL BOTANİK

(Lisans)

BIY107 MIKROTEKNİK LAB.

(Lisans)

BIY105MİKROTEKNİK

(Lisans)

BIY105 MIKROTEKNİK

(Lisans)

BIY 420 Bitki Biyoteknolojisi

(Lisans)

BIO338 Tohumlar

(Lisans)

BIO326 Bitki Büyüme ve Gelişimi

(Lisans)

BIO104 Genel Botanik Lab.

(Lisans)

BIO102 Genel Botanik

(Lisans)

BIO 903 Doğal Bitki Ürünleri

(Lisans)

BIO 447 BİYOLOJİ ARAŞTIRMA PROJESİI

(Lisans)

BIO 447 Biyoloji Araştırma ProjesiI

(Lisans)

BIO 427 BİTKİ HASTALIKLARI

(Lisans)

BIO 427 Bitki Hastalıkları

(Lisans)

BIO 331 Endüstride Bitki ürünleri

(Lisans)

BIO 331 ENDÜSTRİDE BİTKİ ÜRÜNLERİ

(Lisans)

BIO 329 BİTKİ HÜCRE VE DOKU KLT

(Lisans)

BIO 329 Bitki Hücre ve Doku Klt

(Lisans)

BIO 303 BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ LAB.

(Lisans)

BIO 303 Bitki Embriyolojisi Lab.

(Lisans)

BIO 301 BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ

(Lisans)

BIO 301 Bitki Embriyolojisi

(Lisans)

BIO 107 MİKROTEKNİK LAB.

(Lisans)

BIO 107 Mikroteknik Lab.

(Lisans)

BIO 105 MİKROTEKNİK

(Lisans)

BIO 105 Mikroteknik

Kitaplar (5)

Nuts and Seeds in Health and Disease Prevention (Second Edition)

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Bioactive Compounds of Oregano Seeds Editör: Victor R. Preedy, Ronald Ross Watson Basım Sayısı::(2) Yayınevi:: Academic Press ISBN: 978-0-12-818553-7 Tarih: 2020

Zonguldak Ekosistemi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Etnobotanik Çalışmalar ve Tıbbi Bitkiler Editör: Kemal Büyükgüzel Basım Sayısı::(1) Sayfa::143 154 Yayınevi:: TC Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları Tarih: 2017

Koca U Çölgeçen H Reheman N 2012 Progress in Biotechnological Applications of Diverse Species in Boraginaceae Juss In I Erdogan Orhan Editor Biotechnological Production of Plant Secondary Metabolites pp 200 214 Bentham e books Belgium Bölüm yazarlığı

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Progress in Biotechnological Applications of Diverse Species in Boraginaceae Juss. Editör: Orhan İ Yayınevi:: Bentham e-books, Belgium Tarih: 2012

Nuts Seeds in Health and Disease Prevention

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Use of Red Clover (Trifolium pratense L.) seeds in human therapeutics Editör: V. R. Preedy, R. R. Watson, V. B. Patel Basım Sayısı::(1) Sayfa::975 980 Yayınevi:: Elsevier ISBN: 978-0-12-375688-6 Tarih: 2011

Genl Botanik Laboratuvar El Kitabı

Yayınevi:: yok ISBN: 978-605-60964-0-2 Tarih: 2010

Projeler (15)

Zonguldak Merkez ve Bağlı İlçelerde Etnobotanik Bir Araştırma

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 08.11.2016 - 27.11.2017

Zonguldak Merkez ve Bağlı İlçelerde Etnobotanik Bir Araştırma

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 08.11.2016 - 08.11.2017

Globularia trichosantha ssp trichosantha Bitkisinden Üretilen Kallusların Ince Yapısı 2014 849 06727 03

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 03.04.2014 - 25.02.2015

Globularia trichosantha ssp trichosantha bitkisinde bitki doku kültürü metoduyla kallus üretimi ve bazı sekonder metabolitlerin analizi

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 15.02.2014 - 01.06.2015

Bryum capillare Hedw Sphagnum palustre L ve Thamnobryum alopecurum Hedw Gangulee nin doku kültürü yöntemleriyle çoğaltılması biyolojik aktivite ve fenolik içeriklerinin tesbiti 2012 10 06 12

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 23.01.2014 - 18.03.2015

Bitki doku kültürü teknikleri ile üretilen doğal tetraploid Trifolium pratense L rejenerantları arasındaki somaklonal varyasyonu belirlenmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Gemlik Zeytin Çeşidi ile Farklı Ekolojilerde Kurulan Kapama Bahçelerin Yerel Zeytin Çeşitlere Dönüştürülmesi için Çevirme Aşısı Kullanılma Olanağı Tarım Köyişleri Bakanlığı

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Doğal tetraploid Trifolium pratense L ve Medicago sativa Elçi yoncası nın fitoöstrojen içeriklerinin belirlenmesi ve doku kültürü yöntemleriyle çoğaltılması ve somatik embriyogenez

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Türkiye Senecio L Asteraceae Taksonlarının Yaprak ve Gövde Anatomisi ile Tohum ve Polen Morfolojilerinin Işık ve Elektron Mikroskoplarında İncelenmesi

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Bitkisel Kaynaklı İlaç Etken Maddelerinin Biyoteknolojik Yöntemlerle Üretilmesi Üzerinde Çalışmalar

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Türkiye de bulunan Hesperis cinsi türlerinde tohum kabuğunun ince yapısı

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Türkiye Paronychıa Mıller Illecebraceae Türlerinin Polen ve Tohum Morfolojisi

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Centaurea tchihatcheffii Yanar döner de kallus üretimi ve fitokimyasal içeriğinin belirlenmesi

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Arnebia densiflora Nordm Ledeb hücre süspansiyon kültürlerinde şikonin miktarı ve artırılması

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Tetraploid Trifolium pratense L de polen oluşumundaki ve erkek gametofit döl gelişmesindeki kısırlık nedenlerinin araştırılması

DİĞER 99 (Tamamlandı)