DOÇENT DR.

İsim:

CEVAT EKER

e-Posta:

cevateker

Telefon:

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Eğitim Bilimleri

Temel Alanı : Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Eğitim Programları ve Öğretim

None

Öğrenim Bilgileri

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 07/09/2007 - Bitiş Tarihi 22/06/2012

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 09/09/1992 - Bitiş Tarihi 14/07/1997

EĞİTİM FAKÜLTESİ / SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 06/09/1998 - Bitiş Tarihi 09/08/2001

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM BİLİMLERİ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeyleri ile mesleki motivasyonlarının incelenmesi

HÜSEYİN BİNGÖL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Okul öncesi öğretmenlerinin salgın döneminde uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin karşılaşmış oldukları sorunlar

NAZİRE SİMGE KANDEMİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Yabancı dil öğretmenlerinin mükemmeliyetçilik düzeyleri ile kariyer algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

ELİF ŞENEL ÖKSÜZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Okul öncesi öğretmen adaylarının oyun severlik eğilimleri ile mesleki öz yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

FULYA ÖZDEMİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Ortaöğretim öğretmenlerinin çok kültürlü eğitime yönelik yeterlilik algılarının incelenmesi

ARZU TOSUN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Türkçe öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

DİLARA ERDOĞAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Psikolojik danışman adaylarının bilinçli farkındalık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

EZGİ ACAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Okul öncesi eğitim programlarının karşılaştırılması: Türkiye, Rusya ve Finlandiya

ŞEYDA ERTUĞRUL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Proje tabanlı öğrenme yönteminin üst bilişsel farkındalık ve algılanan araçsallık düzeyine etkisi

HİLAL SEZER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

İlkokul 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi öğretim programının CIPP modeli ile değerlendirilmesi

CANAN AYAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları Ana Bilim Dalı

Ortaöğretim öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelemesi

SELÇUK ALTIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Ortaöğretim öğrencilerinin umut, duygu düzenleme algılarının başarı yönelimleri üzerindeki etkisi

ABDULKADİR BERBER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Etkinlik temelli posterlerin öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenmedeki kalıcılık düzeylerine ve derse ilişkin tutumlarına etkisi

İSMAİL COŞKUN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Birleştirilmiş sınıflı ilkokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları

MELEK YILDIZ AKIN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (46)

İngilizce Öğretmenlerinin Mükemmeliyetçiliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES (JOSHAS)

Tarih: 12/2022 Sayı: 59 Cilt: 8 Sayfa: 1768- ÇELİK SEÇKİN PELİN, EKER CEVAT

Endeks:ICI World of Journals Index Copernicus, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific Indexing Services (SIS) ISSN:e-ISSN 2630-6417 doi:10.29228/JOSH

Website

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sanal Müze Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2022 Sayı: 2 Cilt: 10 Sayfa: 159- EKER CEVAT, KILAV DİREN

Endeks:Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services, Academindex ISSN:2148-2888

Website

Investigation Of The Relationship Between Teachers' Professional Commitment Levels And Their Attıtudes Towards Distance Education

Social Sciences Studies Journal (SSSJournal)

Tarih: 7/2022 Sayı: 100 Cilt: 8 Sayfa: 2219- EKER CEVAT

Endeks:Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), ResearchBible (Academic Resource Index), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), SOBİAD Atıf Dizini ISSN:2587-1587 doi:10.29228/sssj.63311

Website

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Öz Yeterlilik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

International Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences

Tarih: 7/2022 Sayı: 54 Cilt: 8 Sayfa: 818- EKER CEVAT, ÇELİK SEÇKİN PELİN

Endeks:ICI World of Journals Index Copernicus, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific Indexing Services (SIS) ISSN:e-ISSN2630-6417 doi:10.29228/J

Website

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim Uygulamasına İlişkin Karşılaşmış Oldukları Sorunlar

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 69- EKER CEVAT, KANDEMİR NAZİRE SİMGE

Endeks:Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services ISSN:2148-2888

Website

Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal,

Tarih: 2/2022 Sayı: 56 Cilt: 8 Sayfa: 471- EKER CEVAT, BİNGÖL HÜSEYİN

Endeks:Internation Scientific Indexing (ISI), Scientific Journal Index (ESJI),ResearchBible (Academic Resource Index), ISSN:2630-631X

Website

“Eşit Masallar Serisi” Adlı Resimli Çocuk Kitaplarının Değer İletimi Açısından İncelenmesi

International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal

Tarih: 1/2022 Sayı: 55 Cilt: 8 Sayfa: 45- EKER CEVAT, KILAV DİREN

Endeks:Internation Scientific Indexing (ISI), Google Scholar (Academic Google),SOBİAD Atıf Dizini, ISSN:2630-631X doi:10.31576/smr

Website

Ortaöğretim Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Algılarının İncelenmesi

International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal

Tarih: 6/2021 Sayı: 47 Cilt: 7 Sayfa: 1543- TOSUN ARZU, EKER CEVAT

Endeks:Internation Scientific Indexing (ISI), Scientific Journal Index (ESJI),ResearchBible (Academic Resource Index), ISSN:2630-631X doi:10.31576/smryj.949

Website

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Oyun Severlik Eğilimleri ile Mesleki Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 6/2021 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 1- ÖZDEMİR FULYA, EKER CEVAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2888

Website

İngilizce Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Öz Düzenlemeli Öğrenme Stratejileri Açısından İncelenmesi

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi/The Journal of International Education Science,

Tarih: 6/2021 Sayı: 8 Cilt: 27 Sayfa: 104- EKER CEVAT, SEÇGİN ÇELİK PELİN

Endeks:SIS (Sciencitif Indexing Services), SOBİAD, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) ISSN:2149-0848 doi:10.29228/INESJOURNAL.50114

Website

21. Yüzyıl Becerileri Açısından Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi

International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal

Tarih: 5/2021 Sayı: 46 Cilt: 7 Sayfa: 1211- EKER CEVAT, KURUM MERVE

Endeks:Internation Scientific Indexing (ISI), Scientific Journal Index (ESJI),ResearchBible (Academic Resource Index), ISSN:2630-631X doi:10.31576/smryj.908

Website

The Effect Of Phenomenon-Based Learning Approach On Students' Metacognitive Awareness

Educational Research and Reviews

Tarih: 5/2021 Sayı: 5 Cilt: 16 Sayfa: 181- AKKAŞ EŞREF, EKER CEVAT

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:1990-3839 doi:10.5897/ERR2021.4139

Website

Yabancılara Türkçe Öğretimine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programının Tasarlanması / Designing An In-Service Training Program For Teaching Turkish To Foreigners

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

Tarih: 4/2021 Sayı: 77 Cilt: 14 Sayfa: 829- YAVUZARSLAN HAMİDE, EKER CEVAT

Endeks:EBSCO, Proquest CSA, Index Copernicus, SOBIAD, TEI (Türk Eğitim İndeksi) ISSN:1307-9581 doi:10.17719/jisr.11662

Website

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabının Kök Değerleri İçermesi Bakımından İncelenmesi

The Journal of International Educational Sciences

Tarih: 12/2020 Sayı: 7 Cilt: 25 Sayfa: 71- EKER CEVAT,ÜNLÜ Sümeyra

Endeks:SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), citefactorur, kegitimindeksi., ISSN:2149-0848 doi:http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.47190

Website

Gelişimsel Değerlendirme Yaklaşımına Genel Bir Bakış

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2020 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 263- YAVUZARSLAN HAMİDE,EKER CEVAT

Endeks:Google Scholar, ASOS Index, Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

A New Taxonomy in Foreign Language Teaching: ECRIF

International Online Journal of Educational Sciences

Tarih: 11/2020 Sayı: 5 Cilt: 12 Sayfa: 1- EKER CEVAT

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:1309-2707

Website

Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi

The Journal of International Education Science

Tarih: 10/2020 Sayı: 24 Cilt: 7 Sayfa: 1- EKER CEVAT,ELEKOĞLU AKAR AYŞE

Endeks:citefactor, turkegitimindeksi, sindex, sobiad ISSN:2149-0848 doi:http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.44584

Website

9. Sınıf Fransızca Ders Kitabının Tasarım, İçerik, Dil Ve Anlatım Yönünden İncelenmesi

The Journal of International Educational Sciences

Tarih: 6/2020 Sayı: 7 Cilt: 23 Sayfa: 83- EKER CEVAT,ŞENEL ÖKSÜZ ELİF

Endeks:SOBİAD, ISSN:2149-0848 doi:http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.43721

Website

Evaluation of English 9th Curriculum with CIPP Model and Structural Equation Modeling

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 1- ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT,EKER CEVAT,GÜNERİ BİRSEN,AKÇALAN MÜMİNE

Endeks:Google Scholar, ASOS Index ISSN:2148-2888

Website

Türkçe Öğretmen Adaylarının 21. yy Becerileri İle Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 118- ERDOĞAN DİLARA,EKER CEVAT

Endeks:Google Scholar, ASOS Index ISSN:2148-2888

Website

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Kazanımların Güncelleştirilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

Turkish Studies - Educational Sciences

Tarih: 3/2020 Sayı: 1 Cilt: 15 Sayfa: 113- EKER CEVAT,KUUK ÖZLEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2667-5609

Website

Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Üst Bilişsel Farkındalık Düzeyine Etkisi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 180- sezer hilal,EKER CEVAT

Endeks:Google Scholar,ASOS Index ISSN:2148-2888

Website

Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Hizmet İçi eğitim Programı Önerisi

Türkishstudies/educationalsciences

Tarih: 10/2019 Sayı: 5 Cilt: 14 Sayfa: 2275- EKER CEVAT,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT,AKÇAALAN MÜMİNE,GÜNERİ BİRSEN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2667-5609 doi:10.29228/TurkishStudies.25870

Website

Ortaokul Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerilerine yönelik Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 10/2019 Sayı: 21 Cilt: None Sayfa: 26- EKER CEVAT,AKAR ELEKOĞLU AYŞE,KAMAR PINAR,KAMAR MURAT

Endeks:sobiad, turkegitimindeksi ISSN:2149-0848

Website

The Effects of Teaching Supported by Self-Regulated Learning on Students‟ Learning and Studying Responsibility,

Journal of Education and Training Studies

Tarih: 10/2019 Sayı: 10 Cilt: 7 Sayfa: 49- EKER CEVAT,AKKAŞ EŞREF

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2324-8068 doi:10.11114/jets.v7i10S.4576

Website

Psikolojik Danışman Adaylarının Bilincli Farkındalık Duzeylerinin Çesitli Degiskenlere Göreİncelenmesi

Akdeniz Egitim Arastırmaları Dergisi

Tarih: 9/2019 Sayı: 29 Cilt: 13 Sayfa: 421- EKER CEVAT,ACAR EZGİ

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-0682 doi:10.29329/mjer.2019.210.22

Website

Değerler Eğitimi Açısından Rıfat Ilgaz’a Ait “Halime Kaptan” Adlı Eserin İncelenmesi

INESJOURNAL (Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 6/2019 Sayı: 19 Cilt: 6 Sayfa: 48- EKER CEVAT,ERDOĞAN DİLARA

Endeks:Türk Eğitim İndeksi,SOBİAD,citefactor ISSN:2149-0848 doi:http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1611

Website

Ortaöğretim Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi

The Journal of International Education Science

Tarih: 12/2018 Sayı: 17 Cilt: 5 Sayfa: 78- EKER CEVAT,ALTIN SELÇUK

Endeks:SOBİAD, Türkegitim indeksi ISSN:2149-0848 doi:http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1593

Website

İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabının Okunabilirlik ve Yaş Düzeyine Uygunluk Açılarından Değerlendirilmesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Tarih: 12/2018 Sayı: 4 Cilt: 14 Sayfa: 404- EKER CEVAT,İNCE MURAT,SAĞLAM DUYGU

Endeks:EBSCO,Google Scholar ISSN:1304-9496 doi:https://dx.doi.org/10.17244/eku.414512

Website

Ortaöğretim Öğrencilerinin Umut ve Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişki

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Tarih: 8/2018 Sayı: 3 Cilt: 7 Sayfa: 1569- BERBER Abdulkadir,EKER CEVAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1185

Website

Teacher Opinions on Use of Self-Regulation Strategies at Science and Art Centers: Turkey Sample

Universal Journal of Educational Research

Tarih: 6/2018 Sayı: 7 Cilt: 6 Sayfa: 1486- EKER CEVAT,İNCE MURAT

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2332-3213 doi:10.13189/ujer.2018.060709

Website

Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Okunabilirlik Seviyesi Ve Yaş Düzeyine Uygunluk Açılarından Değerlendirilmesi

Turkish Studies

Tarih: 5/2018 Sayı: 11 Cilt: 13 Sayfa: 1139- SAĞLAM DUYGU,İNCE MURAT,EKER CEVAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140 doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13622

Website

The Effect of Teaching Activities Done by Using Activity Based Posters on the Students’xx Academic Achievements, Retention Levels in Their Learning

Universal Journal of Educational Research

Tarih: 4/2018 Sayı: 4 Cilt: 6 Sayfa: 585- COŞKUN İSMAİL,EKER CEVAT

Endeks:ERIC ISSN:2332-3213 doi:10.13189/ujer.2018.060402

Website

Değerler Eğitimi Açısından Ziya Gökalp’ e Ait “Altın Işık” Adlı Eserin İncelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 6/2017 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 30- EKER CEVAT,YILDIRIM KAZIM

Endeks:Google Scholar, ASOS Index ISSN:None

Website

The Investigation of the Book The Education of Little Tree within Context of Instructional Principles

Universal Journal of Educational Research

Tarih: 11/2016 Sayı: 11 Cilt: 4 Sayfa: 2516- ZORLU FULYA,EKER CEVAT

Endeks:ERIC ISSN:None doi:10.13189/ujer.2016.041104

Website

Democracy related units in Social Studies Curriculums Based onSelf regulation Strategies A Comparison of Turkey and Germany

Journal of Education and Training Studies

Tarih: 9/2016 Sayı: 9 Cilt: 4 Sayfa: 186- EKER CEVAT,İNCİRCİ AYHAN

Endeks:ERIC ISSN:2324-8068 doi:doi:10.11114/jets.v4i9.1712

Website

Alternatif Bir Öğrenme Aracı Olarak Kullanılan Posterlerin Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Tarih: 1/2016 Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 103- EKER CEVAT

Endeks:•EBSCO, •Education Source, •ERA, •DOAJ,•Google Scholar, •Türk Eğitim İndeksi ISSN:1304-9496

Website

Öz Düzenleme Becerilerinin Öğretimi Sürecinde K W L Bil İste Öğren Stratejisinin Etkisi

Akademik Bakış: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

Tarih: 9/2015 Sayı: 51 Cilt: None Sayfa: 168- EKER CEVAT

Endeks:Open access, Aniji, Research Bible, Asos, Google akademik ISSN:1694-528X

Website

Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı İlkelerine Göre Değerlendirilmesi

Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Tarih: 3/2015 Sayı: 3 Cilt: 10 Sayfa: 563- KARADENİZ OĞUZHAN,EKER CEVAT,BURUNSUZ ELİF

Endeks:EBSCO, DOAJ, ICAAP,ULAKBİM ISSN:1308-2140 doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7916

Website

Teog Sınavındaki T C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersine Ait Soruların Kazanım Temelli Olarak Değerlendirilmesi

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 3/2015 Sayı: 18 Cilt: 6 Sayfa: 115- KARADENİZ OĞUZHAN,EKER CEVAT,ULUSUY MELEK

Endeks:DOAJ, EBSCO,ASOS, DERGİPARK,ARAŞTIRMAX ISSN:None

Website

The Effects of Educational Practice with Cartoons on Learning Outcomes

International Journal of Humanities and Social Science

Tarih: 12/2014 Sayı: 14 Cilt: 4 Sayfa: 223- EKER CEVAT, KARADENİZ OĞUZHAN

Endeks:ULRICH'S-DOAJ-EBSCO ISSN:2220-8488

Website

Öz Düzenlemeli Öğrenme Modellerine Karşılaştırmalı Bir Bakış

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Tarih: 9/2014 Sayı: 8 Cilt: 9 Sayfa: 417- EKER CEVAT

Endeks:ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR , Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic ISSN:None doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7222

Website

The Effect of Teaching Practise Conducted by Using Metacognition Strategies on Students Reading Comprehension Skills

International Online Journal of Educational Sciences

Tarih: 8/2014 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 269- EKER CEVAT Atıf Sayısı: 2

Endeks:EBSCO, GOOGLE AKADEMİK, DOAJ, ASOS ISSN:1309-2707 doi:http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2014.02.002

Website

A Why should Self regulated Learning Skills Take Place in Gifted Education Programs

Journal of Gifted Education Research

Tarih: 6/2014 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 23- TORTOP HASAN SAİD, EKER CEVAT Atıf Sayısı: 1

Endeks:ASOS, DOAJ,ARAŞTIRMAX ISSN:None

Website

The effect of given homework upon the instruction of self regulation strategies that were directed to develop self regulation strategies

Educational Research and Reviews

Tarih: 10/2013 Sayı: 19 Cilt: 8 Sayfa: 1804- EKER CEVAT

Endeks:SCI ISSN:1990-3839 doi:10.5897/ERR2013.1570

Website

Bilim ve sanat merkezlerine devam eden üstün yetenekli öğrencilerin başarı durumları Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1 1 44

Journal of Gifted Education Research

Tarih: 3/2013 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 44- AKKAŞ EŞREF, EKER CEVAT Atıf Sayısı: 1

Endeks:Eğitim bilimleri ISSN:2147-7248

Website

Ulusal Makaleler (12)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş Sınıflı Öğretime İlişkin Zihin İmgeleri Metaforları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 4/2016 Sayı: 37 Sayfa: 133- EKER CEVAT,SICAK ALİ

Endeks:Ulakbim ISSN:1302-8944

Website

Hayat Bilgisi Öğretim Programı Kazanımlarının Öz Düzenleme Becerileri Açısından İncelenmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 4/2016 Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 129- SICAK ALİ,EKER CEVAT

Endeks:Ulakbim doi:DOI: http://dx.doi.org/10.17860/efd.54325

Website

İlkokul Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 4/2016 Sayı: 26 Cilt: 9 Sayfa: 145- EKER CEVAT

Endeks:Ulakbim ISSN:1308-738X

Website

Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mesleki Yeterlilikleri Kazanmaları Üzerine Etkisi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching)

Tarih: 11/2015 Sayı: 4 Cilt: 4 Sayfa: 246- EKER CEVAT

Endeks:ASOS, ARAŞTIRMAX, ACAEINDEX, OAJİ ISSN:2146-9199

Website

Öz Düzenleme Stratejilerinin Öğretimi Sürecinde, Ders Günlükleri Kullanmanın Öz-düzenleme Stratejilerinin Kullanımına Etkisi

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: 1/2014 Sayı: 2 Sayfa: 80- EKER CEVAT,ARSAL ZEKİ

Endeks:ASOS,GOOGLE AKADEMİK ISSN:2148-2888

Website

Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilik inanç düzeyleri üzerine bir araştırma

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Tarih: 1/2014 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 162- EKER CEVAT

Endeks:Eğitim Bilimleri İndeksi,Araştırmax,ASOS İndeks,Türk Eğitim İndeksi ISSN:1308-738X doi:10.12780/UUSBD286

Website

Öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlikleri ile fen öğrenimi öz düzenlemeli öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2014 Sayı: 22 Sayfa: 168- TORTOP HASAN SAİD, EKER CEVAT

Endeks:ASOS, DOİ, GOOGLE AKADEMİK ISSN:1305-0060

Website

Öğretmen adaylarının mükemmeliyetçilikleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 10/2013 Sayı: 31 Sayfa: 144- TORTOP HASAN SAİD, CEVAT EKER

Endeks:ASOS, GOOGLE AKADEMİK, OAJI ISSN:1302-7824

Website

Ders Günlüğü Yazmanın İlkokul 4 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarılarına Etkisi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 10/2012 Sayı: 29 Cilt: 2 Sayfa: 111- EKER CEVAT, COŞKUN İBRAHİM

Endeks:eğitim bilimlleri ISSN:1302-7824

Website

Sınıf öğretmenlerinin düşünce eğitimi kazandırmadaki başarısı

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 3/2005 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 95- YILDIRIM KAZIM, EKER CEVAT

Endeks:EĞİTİM

Cumhuriyet dönemi ilköğretimdeki eğitim politikası

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 3/2005 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 79- YILDIRIM KAZIM, EKER CEVAT

Endeks:ASOS

Video ve gösteri ile öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısına etkileri

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi,

Tarih: 3/2005 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 109- EKER CEVAT

Endeks:Eğitim

Projeler (1)

Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Proje Danışmanlık Eğitimi

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-01-28

Bitiş Tarihi : 2014-02-03