DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

CEMALETTİN BAYDAĞ

e-Posta:

cemalettin.baydag

Telefon:

03722911848

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Müzik

Klasik Batı Müziği

Yorumculuk

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2013-2018

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MÜZİK EĞİTİMİ (DR)

Tez Adı : İnsan ses renklerinin duygudurum üzerine etkileri

Yüksek Lisans

2009-2013

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Görme engelli bireylerin sosyalleşme sürecinde verilen müzik eğitiminin, müzikal motivasyon, müziksel ilgi ve müzik yaşantılarına etkisi

Lisans

2004-2008

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ / GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (6)

Engelli Bireylerin Gelişim Özelliklerinde Müzik Eğitiminin Önemi

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

Tarih: 4/2020 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 1-7 BAYDAĞ CEMALETTİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5959 doi:10.5961/jhes.2020.362

Website

Üniversitelerin Farklı Lisans Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Müziğe Yönelik İlgi Düzeylerinin İncelenmesi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 1/2020 Sayı: 1 Cilt: 30 Sayfa: 145-158 BAYDAĞ CEMALETTİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2149-3243

Website

Duygudurum Bağlamında Müzik ve İnsan Sesi

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 3 Cilt: 9 Sayfa: 363-374 BAYDAĞ CEMALETTİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5959 doi:https://doi. org/10.5961/jhes.2019.338

Website

TENOR VE BARİTON SES TÜRLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEMEL FREKANS VE FORMANT ANALİZİ

Turkish Studies - Information Technologies and Applied Sciences

Tarih: 1/2019 Sayı: ITAS Volume 14 Issue 1 Cilt: 14 Sayfa: 21-44 AVCI KEMAL,BAYDAĞ CEMALETTİN,ECE AHMET SERKAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2667-5633 doi:10.7827/TurkishStudies.14451

Website

MÜZİK EĞİTİMİ PERSPEKTİFİNDE PERFORMANS KAYGISINA GENEL BİR BAKIŞ

JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH

Tarih: 10/2018 Sayı: 25 Cilt: 5 Sayfa: 2204-2212 BAYDAĞ CEMALETTİN,BOLAT BAŞOĞLU MELİKE

Endeks:World Cat, Crossref, SSRN, DRJI, doi:http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.600

Website

MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ VE KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN SAHNE PERFORMANSKAYGISI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI PİLOT ÇALIŞMA

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 6/2016 Sayı: 44 Cilt: 9 Sayfa: 857-864 BAYDAĞ CEMALETTİN,ALPAGUT UĞUR

Endeks:EBSCO ISSN:1307-9581 doi:http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20164420155

Website

Ulusal Makaleler (2)

Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı  Öğrencilerinin Piyano Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2021 Sayı: 31 Cilt: 16 Sayfa: 63-79 TUNÇ TURGAY, BAYDAĞ CEMALETTİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-1076 doi:10.35675/befdergi.734466.

Website

Ses Eğitiminde Repertuvar Seçiminin Önemi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 2 Cilt: 22 Sayfa: 387-398 BAYDAĞ CEMALETTİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-1265

Website

Uluslararası Bildiriler (6)

Ses Eğitimi Alanı Öğrencilerinin Öz Düzenleme Algılarının İncelenmesi

(Özet bildiri)

1. Uluslararası Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi 28.03.2018 30.03.2018 Sözlü Sunum TURHAL ERSİN,BAYDAĞ CEMALETTİN Basım Tarihi : 28.03.2018

Tenor ve Bariton Seslerin Bilgisayar Destekli Formant Analizi

(Özet bildiri)

VIII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu 12.05.2017 14.05.2017 Sözlü Sunum AVCI KEMAL,BAYDAĞ CEMALETTİN,ECE AHMET SERKAN Sayfa:135-136 Basım Tarihi : 12.05.2017

KONSERVATUVAR OPERA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

(Özet bildiri)

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 27.04.2017 29.04.2017 Sözlü Sunum TUNÇ TURGAY,BAYDAĞ CEMALETTİN Basım Tarihi : 27.04.2017

Tiyatro Anasanat Dalı Öğrencilerinin Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu 24.09.2014 26.09.2014 Sözlü Sunum BOLAT BAŞOĞLU MELİKE,BAYDAĞ CEMALETTİN Sayı: 500 Cilt: 1 Sayfa:303-308 Basım Tarihi : 24.12.2015

Görme Engelli Bireylerin Sosyalleşme Sürecinde Verilen Müzik Eğitiminin Müzikal Motivasyon Müziksel İlgi ve Müzik Yaşantılarına Etkisi

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu 24.09.2014 26.09.2014 Sözlü Sunum BAYDAĞ CEMALETTİN,MALKOÇ Tülin Sayı: 500 Cilt: 1 Sayfa:229-234 Basım Tarihi : 24.12.2015

Müzik Eğitiminde Performans Kaygısına Genel Bir Bakış

(Özet bildiri)

Uluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferansı 06.05.2106 08.05.2016 Sözlü Sunum BAYDAĞ CEMALETTİN,BOLAT BAŞOĞLU MELİKE

Ulusal Bildiriler (2)

SES TÜRLERİ VE SES TÜRLERİNİN SAPTANMASINDADİKKAT EDİLMESİ GEREKEN FAKTÖRLER

(Tam metin bildiri)

Ses Eğitimi Çalıştayı 26.04.2017 28.04.2017 Sözlü Sunum BAYDAĞ CEMALETTİN ISBN:978-975-400-434-2 Basım Tarihi : 20.04.2020

Ses Eğitiminde Repertuvar Faktörü

Dünya Ses Günü Sempozyumu 19.04.2018 20.04.2018 Sözlü Sunum BAYDAĞ CEMALETTİN

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DEVLET KONSERVATUVARI

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ / OPERA ANASANAT DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2012-2018

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DEVLET KONSERVATUVARI

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ / OPERA ANASANAT DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2009-2012

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DEVLET KONSERVATUVARI

SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği

2020

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2020

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Kurulu Üyeliği

2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anasanat Dalı Başkanı

2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Koordinatörü

2013

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Farabi Koordinatörü

2013

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Lisans

(Lisans)

Şarkı Söyleme Teknikleri

(Lisans)

Şan VII

(Lisans)

Şan V

(Lisans)

Şan III

(Lisans)

Şan II-IV-VIII

(Lisans)

Şan II-IV

(Lisans)

Şan I-III-V-VII

(Lisans)

Şan I-III-V

(Lisans)

Şan I-III

(Lisans)

Şan I-II-V-VI-VII-VIII

(Lisans)

Şan I-II-III-IV-V-VI

(Lisans)

Şan I

(Lisans)

Şan

(Lisans)

ŞAN II-IV

(Lisans)

ŞAN I-III-V

(Lisans)

Tiyatroda Şarkı I

(Lisans)

Tiyatroda Şarkı

(Lisans)

Tiyatro Şan I - II

(Lisans)

Temel Müzik Eğitimi

(Lisans)

Solfej VI

(Lisans)

Solfej V-VI

(Lisans)

Solfej V

(Lisans)

Solfej

(Lisans)

SOLFEJ VI

(Lisans)

SOLFEJ V

(Lisans)

Ritmik Okuma I-II

(Lisans)

Opera Tarihine Giriş

(Lisans)

Opera Tarihi I

(Lisans)

Opera Tarihi

(Lisans)

Opera Literatürü

(Lisans)

OPERA TARİHİ

(Lisans)

Müzik Eğitimi II

(Lisans)

Batı Müzikalleri III

(Lisans)

Batı Müzikalleri II

(Lisans)

Batı Müzikalleri I

Kitaplar (3)

Bütünleştirici Eğitimde Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Müzik Eğitimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Görme Engelli Bireylerde Müzik Eğitimi Editör: MALKOÇ, T., BAĞCI, H. Basım Sayısı::(1) Sayfa::101 132 Yayınevi:: Akademisyen Kitabevi ISBN: 978-625-8399-08-0 Tarih: 2022

Ses Eğitiminden Sahneye

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Tenor Aryalarında Eğitimsel Analizler Editör: AKINCI, M.Ş. Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 24 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-625-7858-45-8 Tarih: 2020

Güzel Sanatlar Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Chapter 2 Editör: Prof. Dr. Hasan ARAPGİRLİOĞLU, Öğr. Gör. Şükran BULUT, Doç. Dr. Sinan SÖNMEZ. Basım Sayısı::(1) Sayfa::21 38 Yayınevi:: Gece Akademi ISBN: 978-605-7631-57-2 Tarih: 2019

Projeler (1)

İnsan Ses Renklerinin Duygudurum Üzerine Etkileri

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 16.06.2017 - 26.12.2017

Üniversite Dışı Deneyimler

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi / Müzik Bölümü / Şan

2018-2018

Öğretim Görevlisi

Görevlendirme

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü

2009-2012

Öğretim Görevlisi

Ders Saat Ücretli Öğretmen Elemanı