DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

CELAL CAN ÇAKMAKCI

e-Posta:

ccan.cakmakci

Telefon:

3725563573

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Türkçe Eğitimi

Temel Alanı : Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Öğrenim Bilgileri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 14/09/2009 - Bitiş Tarihi 28/02/2017

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TÜRKÇE EĞİTİMİ

ZONGULDAK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - YABANCI DİL

Kayıt Tarihi : - Bitiş Tarihi 19/06/1996

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 12/09/2002 - Bitiş Tarihi 05/06/2006

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ / TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 12/09/2006 - Bitiş Tarihi 03/03/2009

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRKÇE EĞİTİMİ

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Bilgin Adalı'nın eserlerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi

BEDRİYE BARAN YİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (2)

Türk Atasözleri ve Deyimlerindeki Kelime Serveti ve Kavram Geliştirme Sürecinde Kullanımları

Zeitschrift für die Welt der Türken

Tarih: 12/2018 Sayı: 3 Cilt: 10 Sayfa: 148- ÇAKMAKCI CELAL CAN

Endeks:Ebsco, Zeitschriftendatenbank, Index Copernicus, Deutsche National Bibliothek, World Cat, DRJI Index, Bielefelc Academic Search Engine, Root Society for Indexing and Impact Factor Service, Genamics JournalSeek, urasian Scientific Journal Index, Society of Economics and Development, Open Academic Journals Index , Google Scholar, Cite Factor, Directory of Indexing and Impact Factor, Academic Resource Index (Research Bible), General Impact Factor (GIF) ISSN:1869-2338

Website

Türkçe Eğitimi Bölümlerine Kabul Koşullarının Avrupa Birliğinin Önde Gelen Ülkelerindeki Ana Dili Öğretmeni Yetiştirme Programları ile Karşılaştırılması

Zeitschrift für die Welt der Türken

Tarih: 8/2017 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 39- ÇAKMAKCI CELAL CAN

Endeks:EBSCO ISSN:1868-8934

Website

Ulusal Makaleler (2)

"Okul Deneyimi" ve "Öğretmenlik Uygulaması" Dersleri Açısından Türkiye ve Finlandiya'da Ana Dili Öğretmeni Yetiştirme Süreci

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Tarih: 7/2021 Sayı: 4 Cilt: 9 Sayfa: 1169- ÇAKMAKCI CELAL CAN, DEMİR NECATİ

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-6020

Website

Bülent Ecevit Üniversitesi Örnekleminde Meslek Yüksekokulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Düzeylerinin Belirlenmesi

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2013 Sayı: 2 Cilt: 33 Sayfa: 245- KEKLİK SAADETTİN,ÇAKMAKCI CELAL CAN

Endeks:EBSCO, TÜBİTAK SBVT

Website

Uluslararası Bildiriler (7)

Türkiye ve İngiltere’de Ana Dili Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Verilen Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması DerslerininKarşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

3. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2019-04-12 2019-04-14 Sözlü Sunum ÇAKMAKCI CELAL CAN Basım Tarihi : 10.10.2019

Website

Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Türkçeye Maruz Kalma Durumları

(Tam metin bildiri)

II. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 2018-04-20 2018-04-22 Sözlü Sunum KURT BERKER,ÇAKMAKCI CELAL CAN Sayfa:405- ISBN:978-605-67570-3-7 Basım Tarihi : 15.12.2018

Website

Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Türkçeye Maruz Kalma Durumları

(Tam metin bildiri)

2. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2018-04-20 2018-04-22 Sözlü Sunum KURT BERKER,ÇAKMAKCI CELAL CAN ISBN:208-605-67570-3-7 Basım Tarihi : 09.10.2018

Website

Türkiye ve Almanya’xxda Ana Dili Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Verilen Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

2. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2018-04-20 2018-04-22 Sözlü Sunum ÇAKMAKCI CELAL CAN Sayfa:203- ISBN:978-605-67570-3-7 Basım Tarihi : 09.10.2018

Website

Türkiye ve Finlandiya’xxda Ana Dili Öğretmeni Yetiştiren Programların Kabul Şartları Bakımından Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2017-05-11 2017-05-14 Sözlü Sunum DEMİR NECATİ,ÇAKMAKCI CELAL CAN Sayfa:369- ISBN:978-605-67570-1-3 Basım Tarihi : 15.09.2017

Website

Türkçe Öğretmen Adaylarının Yazım Konusundaki Algı ve Düşünceleri

(Tam metin bildiri)

1. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu 2011-12-15 2011-12-17 Sözlü Sunum TOPUZKANAMIŞ ERSOY,ÇAKMAKCI CELAL CAN Cilt: 1 Sayfa:353- Basım Tarihi : 15.02.2012

Andreas Tietze nin Türkisches Lesebuch Für Auslaender Ecnebiler İçin Türkçe Okuma Kitabı Adlı Eseri

(Tam metin bildiri)

Avrupa'ya Türk Göçünün 50. Yılında Türkiye-Avusturya İlişkileri Sempozyumu 2011-10-24 2011-10-28 Sözlü Sunum TOPUZKANAMIŞ ERSOY,ÇAKMAKCI CELAL CAN Cilt: 1 Sayfa:202- ISBN:978-975-6221-56-3 Basım Tarihi : 01.02.2012

Kitaplar (2)

Ön Lisans ve Lisans Programı için Türk Dili, İletişim Teknikler, Etkili ve Güzel Konuşma, Sunu Teknikleri, Yazışma Türkleri, Dosyalama, Büro Yönetimi

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Etkili ve Güzel Konuşma Editör: Murat Mualla, Kesim Emel Basım Sayısı::(1) Sayfa::165 188 Yayınevi:: ER-Ka Matbaa Tarih: 2007

İlköğretim Birinci Kademede Drama ve Etkinlikler

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Kök Yayıncılık ISBN: 978-975-499-456-8 Tarih: 2007

Ödüller (1)

Dil, Kültür ve Edebiyat Konusunda Akademik Yayın ve Bilim Ödülü

Tarih: 2018
(Uluslararası Vizyon Üniversitesi)
(Üniversite)