ASS. PROF.

Name:

CAN MURAT DİKMEN

Email:

canmuratdikmen

Phone:

2911755

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Mathematics

Matematiksel Analiz

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1997-2000

The University of Manchester

Mathematics Department

Tez Adı : Hille Tamarkin Programme

Yüksek Lisans

1996-1997

The University of Manchester

Mathematics Department

Tez Adı : Positive integral Operators with Analitic Kernels

Lisans

1990-1994

EGE ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Zaman skalasında Ostrowski tipi eşitsizliklerin incelenmesi

ÖZLEM KARAKAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zaman skalasında ikinci dereceden dinamik kapsamaların salınımı

YUNUS ONAR
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Rastsal kodların destek ağırlıklarının istatistikleri

EDA TEKİN
Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İki değişkenli fonksiyonların Fourier dönüşümlerinin büyüklük derecesi

MUHAMMET GÜLER
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Analitik ve harmonik fonksiyonlar sınıfında tanımlanan bazı özel operatörler

TUĞBA YEĞİN
Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Fourier dönüşümlerinin büyüklük derecesi

HAKAN MURAT ARSLAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sınırsız aralıklar üzerinde pozitif operatörlerin özdeğerleri üzerine

GÖKHAN AĞAÇ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türevlenebilir pozitif tanımlı çekirdeklerin özdeğerleri

BURCU TÜRK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Pozitif integral operatörler üzerine

FUAT YENER
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Pozitif integral operatörleri

TAYLAN ÇİFTÇİ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Analitik çekirdekli pozitif integral operatörler

YASİN KESMEN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sınırlı varyasyon çekirdekli integral operatörler

ÇİĞDEM ERDEM
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (4)

Hyperbolic Jacobsthal Numbers

Asian Research Journal of Mathematics

Tarih: 11/2019 Sayı: 15 Cilt: 4 Sayfa: 1-9 DİKMEN CAN MURAT

ISSN:2456-477X

Website

ON THE OSCILLATION OF SECOND ORDER NONLINEAR NEUTRAL DYNAMIC EQUATIONS WITH DISTRIBUTED DEVIATING ARGUMENTS ON TIME SCALES

DYNAMIC SYSTEMS AND APPLICATIONS

Tarih: 12/2014 Sayı: 4 Cilt: 23 Sayfa: 733-748 Akın Elvan, Grace Said, Dikmen Can Murat Atıf Sayısı: 1

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1056-2176 doi:WOS:000343333200016

Positive Integral Operators with Analytic Kernels

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS

Tarih: 4/2011 Sayı: 3336 Cilt: 5 Sayfa: 1683-1688 DİKMEN CAN MURAT

ISSN:1314-7579 doi:10.12988/ijma

Website

Factorisation of positive definite operators

Archiv der Mathematik

Tarih: 10/2008 Sayı: 4 Cilt: 91 Sayfa: 339-343 Can Murat Dikmen, John B Reade Atıf Sayısı: 7

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0003-889X doi:10.1007/s00013-008-2393-6

Website

Ulusal Makaleler (1)

Positive Operators With Analytic Kernels

Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Journal of Arts and Sciences

Tarih: 12/2006 Sayı: 6 Cilt: 2 Sayfa: 63-85 DİKMEN CAN MURAT

ISSN:1304-7442

Website

Uluslararası Bildiriler (2)

On the Oscillation of Second Order Nonlinear Neutral Dynamic Equations on TimeScales

(Sözlü Bildiri)

International Congress in Honour of Professor Ravi P. Agarwal 23.06.2014 26.06.2014 Akın Elvan, Dikmen Can Murat, Said Grace

Analitik Çekirdekli Pozitif İntegral Operatörler

(Poster)

II. Turkish World Mathematics Symposium 04.07.2007 07.07.2007 DİKMEN CAN MURAT Sayı: 34 Cilt: 5 Sayfa:1683-1688

Website

Ulusal Bildiriler (2)

Sınırlı varyasyon çekirdekli integral denklemlerin özdeğerlerinin asimptotik yaklaşımı üzerine

(Sözlü Bildiri)

. 22. Ulusal Matematik Sempozyumu 31.08.2009 03.09.2009 Dikmen Can Murat

ANALİTİK ÇEKİRDEKLİ POZİTİF İNTEGRAL OPERATÖRLER

(Tam metin bildiri)

XIX. ULUSAL MATEMATİK SEMPOZYUMU 22.08.2006 25.08.2006 DİKMEN CAN MURAT

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ / FONKSİYONEL ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2001

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ / FONKSİYONEL ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2001-2001

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ / FONKSİYONEL ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

İleri Fonksiyonel Analiz

(Doktora)

İLERİ FONKSİYONEL ANALİZ

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

İLERİ REEL ANALİZ II

(Yüksek Lisans)

İLERİ REEL ANALİZ I

(Yüksek Lisans)

İLERİ KOMPLEKS ANALİZ II

(Yüksek Lisans)

İLERİ KOMPLEKS ANALİZ I

(Yüksek Lisans)

Zaman Skalasında Dinamik Denklemler I

(Yüksek Lisans)

ZAMAN SKALASINDA DİNAMİK DENKLEMLER II

(Yüksek Lisans)

ZAMAN SKALASINDA DİNAMİK DENKLEMLER I

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS SEMİNER

(Yüksek Lisans)

UZMANLIK ALANI

(Yüksek Lisans)

TEZ ÇALIŞMASI

(Yüksek Lisans)

Gerçel ve Karmaşık Analiz

Dersler - Lisans

(Lisans)

YABANCI DİL IV

(Lisans)

YABANCI DİL III

(Lisans)

VOCATİONAL FOREİGN LANGUAGE II

(Lisans)

VOCATİONAL FOREİGN LANGUAGE I

(Lisans)

Sosyal Sorumluluk Projesi II

(Lisans)

Sosyal Sorumluluk Projesi I

(Lisans)

Sonlu Matematik

(Lisans)

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

(Lisans)

SONLU MATEMATİK

(Lisans)

Mesleki Yabancı Dil II

(Lisans)

Mesleki Yabancı Dil I

(Lisans)

Matematik II

(Lisans)

Matematik I

(Lisans)

Matematik Araştırma Projesi I

(Lisans)

MESLEKİ YABANCI DİL II

(Lisans)

MESLEKİ YABANCI DİL I

(Lisans)

MATEMATİK II

(Lisans)

MATEMATİK I

(Lisans)

MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJESİ II

(Lisans)

MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJESİ I

(Lisans)

MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJESİ

(Lisans)

Karmaşık Analiz II

(Lisans)

Karmaşık Analiz I

(Lisans)

KOMPLEKS ANALİZ

(Lisans)

KARMAŞIK ANALİZ II

(Lisans)

KARMAŞIK ANALİZ I

(Lisans)

HİSTORY OF SCIENCE AND PHILOSOPHY

(Lisans)

Gerçel Analiz II

(Lisans)

Gerçel Analiz I

(Lisans)

GERÇEL ANALİZ II

(Lisans)

GERÇEL ANALİZ I

(Lisans)

Function Spaces II

(Lisans)

Function Spaces I

(Lisans)

Fonksiyon Uzayları I

(Lisans)

FUNCTİON SPACES II

(Lisans)

FUNCTİON SPACES I

(Lisans)

FONKSİYON UZAYLARI II

(Lisans)

FONKSİYON UZAYLARI I

(Lisans)

Complex Analysis II

(Lisans)

COMPLEX ANALYSIS II

(Lisans)

COMPLEX ANALYSIS

(Lisans)

BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ

(Lisans)

AYRIK YAPILAR

Projeler (1)

Rasyonel Çekirdekli İntegral Operatörlerin Özdeğerlerinin hesaplanması

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler

Missouri University of Science and Technology

2013-2014

Ziyaretçi Araştırmacı

Yardımcı araştırmacı