DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

CANER ÖZDEMİR

Email:

canerozdemir

Telefon:

0 372 291 1694

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Sosyoloji

Niceliksel Yöntemler

Eğitim Sosyolojisi

Çalışma Sosyolojisi

Öğrenim Bilgileri

Lisans

2012-2016

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Doktora

2010-2015

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / SOSYOLOJİ (DR)

Yüksek Lisans

2008-2010

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / SOSYAL POLİTİKA ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)

Lisans

2002-2008

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (4)

ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA YOLUNDA YETİŞKİN BECERİLERİ: PIAAC 2012-2015 VERİLERİ

International Journal of Management Economics and Business

Tarih: 7/2019 Sayı: CEEIK2018 Cilt: 15 Sayfa: 147-158 ÖZDEMİR CANER

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9194 doi:10.17130/ijmeb.2019CEEIK201854105

Website

Equity in the Turkish education system A multilevel analysis of social background influences on the mathematics performance of 15 year old students

European Educational Research Journal

Tarih: 3/2016 Sayı: 2 Cilt: 15 Sayfa: 193-217 ÖZDEMİR CANER

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:1474-9041 doi:10.1177/1474904115627159

Website

Reflections of desynchronized neoliberalism in artisanal and small-scale mining: evidence from Zonguldak, Turkey

The Extractive Industries and Society

ÖZDEMİR CANER,KILIÇ SADIK,YAVUZ KEMAL

Endeks:SSCI ISSN:2214-790X doi:10.1016/j.exis.2020.08.008

Website

Türkiye’de Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketliliğin Meslekler Üzerinden Ölçümü

Journal of Economy Culture and Society

ÖZDEMİR CANER

Endeks:TR DİZİN ISSN:2602-2656 doi:https://doi.org/10.26650/JECS2019-0053

Ulusal Makaleler (4)

Türki̇ye’de Demografi̇k Firsat Penceresi̇ ve Eği̇ti̇min Yayginlaşmasinin Sosyoekonomi̇k Etki̇leri̇

Nüfusbilim Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 1 Cilt: 41 Sayfa: 7-25 ÖZDEMİR CANER

Endeks:Yok ISSN:0259-6334

Website

Türkiye’de Yükseköğretimin Yaygınlaşmasının Toplumsal Tabakalaşmaya Etkisi

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 3 Cilt: 8 Sayfa: 542-551 ÖZDEMİR CANER

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5959 doi:10.5961/jhes.2018.295

Website

OECD PISA TÜRKİYE VERİSİ KULLANILARAK YAPILAN ARAŞTIRMALARIN METODOLOJİK TARAMASI

Eğitim Bilim Toplum

Tarih: 12/2016 Sayı: 56 Cilt: 14 Sayfa: 10-27 ÖZDEMİR CANER

Endeks:EBSCO ISSN:1303-9202

Yükseköğretime Geçişte Okul Türü ve Coğrafi BölgeDeğişkenlerinin Etkisi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2012 Cilt: 24 Sayfa: 89-103 ŞAHİN YUSUF,ÖZDEMİR CANER,Selvi Osman

Endeks:Türk Eğitim İndeksi ISSN:1303-0310

Website

Uluslararası Bildiriler (10)

Intergenerational educational mobility in Turkey: nominal and positional perspectives

(Özet bildiri)

ISA RC28 2019 Spring Meeting 20.03.2019 23.03.2019 Poster ÖZDEMİR CANER

Website

Istatistiklerle Zonguldak’in durumu: 2015 Illerde Yasam Endeksi Verileri

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum ÖZDEMİR CANER

Educational Expansion and Occupational Segregation in Turkey

(Tam metin bildiri)

International Sociological Association RC28 2017 Summer Meeting 07.08.2017 10.08.2017 Sözlü Sunum ÖZDEMİR CANER

Website

Youth political participation in South eastern Anatolia region of Turkey

(Tam metin bildiri)

Social Policy Association Annual Conference 05.07.2010 07.07.2010 Sözlü Sunum ÖZDEMİR CANER

Website

Türkiye de kadınların iş gücü piyasasına katılımının düşüklüğü Sosyo kültürel faktörler

(Sözlü Bildiri)

Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi: Kadınların Güçlendirilmesine Yönelik Multidisipliner Yaklaşım 11.12.2015 13.12.2015 ÖZDEMİR CANER

Determinants of equity and excellence in the Turkish education system

(Sözlü Bildiri)

Social Stratification Research Seminar 10.09.2014 12.09.2012 ÖZDEMİR CANER

Determinants of equity and excellence in education

(Sözlü Bildiri)

European Conference on Educational Research 01.09.2014 05.09.2014 ÖZDEMİR CANER

Mapping voter attitudes in Turkey through correspondence analysis

(Sözlü Bildiri)

1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference 17.06.2012 21.06.2012 ÖZDEMİR CANER,UZAR ÖZDEMİR FİGEN

Toplumsal eşitsizlikleri gidermede eğitim kurumlarının rolü Ortaöğretim kurumlarının üniversite giriş sınavı performansları

(Sözlü Bildiri)

1. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu 10.05.2012 11.05.2012 ŞAHİN YUSUF,ÖZDEMİR CANER,Selvi Osman

Social participation of the youth in urban South eastern Anatolia

(Sözlü Bildiri)

10th Conference of European Sociological Association 07.09.2011 10.09.2011 ÖZDEMİR CANER

Ulusal Bildiriler (12)

Türkiye’de Sosyal Tabakalaşmanın Meslekler Üzerinden Ölçümü Ve Toplumsal Hareketlilik

Toplumsal Yapı Araştırmaları Atölyesi: Meslekler 04.03.2019 05.03.2019 Sözlü Sunum ÖZDEMİR CANER

Türkiye’de Toplumsal Eşitsizliklerin Kuşaklararası Aktarımının Çalışma Durumu Değişkeni Üzerinden Analizi

(Özet bildiri)

Toplumsal Yapı Araştırmaları Atölyesi: Eşitsizlikler 02.02.2020 03.03.2020 Sözlü Sunum ÖZDEMİR CANER,BAŞAK ZEYNEP

Website

Türkiye’de Toplumsal Eşitsizliklerin Kuşaklararası Aktarımının Çalışma Durumu Değişkeni Üzerinden Analizi

(Özet bildiri)

Toplumsal Yapı Araştırmaları Atölyesi: Eşitsizlikler 02.02.2020 03.03.2020 Sözlü Sunum ÖZDEMİR CANER,BAŞAK ZEYNEP

Website

Türkiye’de Toplumsal Eşitsizliklerin Kuşaklararası Aktarımının Çalışma Durumu Değişkeni Üzerinden Analizi

(Özet bildiri)

Toplumsal Yapı Araştırmaları Atölyesi: Eşitsizlikler 02.02.2020 03.03.2020 Sözlü Sunum ÖZDEMİR CANER,BAŞAK ZEYNEP

Website

Türkiye’de Toplumsal Eşitsizliklerin Kuşaklararası Aktarımının Çalışma Durumu Değişkeni Üzerinden Analizi

(Özet bildiri)

Toplumsal Yapı Araştırmaları Atölyesi: Eşitsizlikler 02.03.2020 03.03.2020 Sözlü Sunum ÖZDEMİR CANER,BAŞAK ZEYNEP

Website

Türkiye’de Toplumsal Eşitsizliklerin Kuşaklararası Aktarımının Çalışma Durumu Değişkeni Üzerinden Analizi

(Özet bildiri)

Toplumsal Yapı Araştırmaları Atölyesi: Eşitsizlikler 02.03.2020 03.03.2020 Sözlü Sunum ÖZDEMİR CANER,BAŞAK ZEYNEP

Website

Türkiye’de Toplumsal Eşitsizliklerin Kuşaklararası Aktarımının Çalışma Durumu Değişkeni Üzerinden Analizi

(Özet bildiri)

Toplumsal Yapı Araştırmaları Atölyesi: Eşitsizlikler 02.03.2020 03.03.2020 Sözlü Sunum ÖZDEMİR CANER,BAŞAK ZEYNEP

Website

Türkiye’de Toplumsal Eşitsizliklerin Kuşaklararası Aktarımının Çalışma Durumu Değişkeni Üzerinden Analizi

(Özet bildiri)

Toplumsal Yapı Araştırmaları Atölyesi: Eşitsizlikler 02.03.2020 03.03.2020 Sözlü Sunum ÖZDEMİR CANER,BAŞAK ZEYNEP

Website

Orta Gelir Tuzağından Çıkma Yolunda Yetişkin Becerileri: PIAAC 2012-2015 Verileri

(Tam metin bildiri)

19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi 04.10.2018 06.10.2018 Sözlü Sunum ÖZDEMİR CANER

Türkiye eğitim sisteminde eşitlik ve niteliğin belirleyenleri

(Sözlü Bildiri)

ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2. Doktora Öğrencileri Çalıştayı 17.04.2014 18.04.2014 ÖZDEMİR CANER

Gençlerin sosyal hayata katılımı

(Davetli konuşmacı)

TÜSSİDE Engelsiz Gençlik Konferansı 24.12.2006 26.12.2006 ÖZDEMİR CANER

Türkiye de kaliteli eğitime erişimdeki eşitsizlikler

(Sözlü Bildiri)

ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 1. Doktora Öğrencileri Çalıştayı 23.05.2012 25.05.2012 ÖZDEMİR CANER

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2009-2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı

2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Erasmus Koordinatörü

2016

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma-Yayın Etiği

Dersler - Lisans

(Lisans)

İstatistik-II

(Lisans)

İstatistik-I

(Lisans)

İstatistik

(Lisans)

İSTATİSTİK-II

(Lisans)

Yabancı Dil-IV

(Lisans)

Türk Sosyal Politika Tarihi

(Lisans)

TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI

(Lisans)

Sosyal Sorumluluk Projesi

(Lisans)

Sosyal Düşünceler Tarihi

(Lisans)

Endüstri Toplumu

(Lisans)

Diploma Çalışması

(Lisans)

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Kitaplar (2)

Yüz Karası Değil Kömür Karası: Zonguldak

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İstatistiklerle Zonguldak’xxın Durumu: 2015 İllerde Yaşam Endeksi Verileri Editör: Atilla Barutçu, Figen Uzar-Özdemir Basım Sayısı::(1) Sayfa::315 322 Yayınevi:: İletişim ISBN: 9789750521935 Tarih: 2017

Yüz Karası Değil Kömür Karası: Zonguldak

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Mağlup Şehrin Mağlup Takımı: Zonguldak Kömürspor Editör: Atilla Barutçu, Figen Uzar-Özdemir Basım Sayısı::(1) Sayfa::269 278 Yayınevi:: İletişim ISBN: 9789750521935 Tarih: 2017

Üniversite Dışı Deneyimler

Dokay Mühendislik ve Danışmanlık

2008-2008

İstatistikçi

Enerji projelerine ait sosyal arkaplan araştırmalarının tasarlanması, yürütülmesi ve raporlanması / Ticari (Özel)

Yaşama Dair Vakıf

2007-2008

Araştırma Uzmanı

Sosyal araştırma projelerinin tasarlanması, yürütülmesi ve raporlanması / Sivil Toplum Kuruluşu