DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

CANAN TUNÇ ŞAHİN

e-Posta:

canantuncsahin

Telefon:

3723233870

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Temel Eğitim

Temel Alanı : Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Sosyal Bilgiler Eğitimi

None

Öğrenim Bilgileri

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 10/09/2008 - Bitiş Tarihi 17/12/2013
Doktora

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 21/02/2006 - Bitiş Tarihi 16/07/2008
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

ZONGULDAK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ - TÜRKÇE/MATEMATİK

Kayıt Tarihi : - Bitiş Tarihi 16/06/2000
Lise ve dengi

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 17/09/2001 - Bitiş Tarihi 14/07/2005
Lisans-Anadal

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ / SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Drama Yöntemi ile Değerlerin Öğretimi

HANDE NUR DOĞAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulardaki argümanlarının insan hak ve özgürlükleri bağlamında değerlendirilmesi

BUKET ÇAĞLA KAYA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilimsel araştırma ve bilim insanına yönelik metaforik algıları

TUĞÇE SEMİZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine yönelik sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri

ARDA KAYRAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (9)

An Analysis on the Factors Affecting the Decision-Making Process of Prospective Social Studies Teachers on Socio-Scientific Issues

Turkish Online Journal of Educational Technology

Tarih: 11/2021 Sayı: None Cilt: None Sayfa: 32- TUNÇ ŞAHİN CANAN Atıf Sayısı: 0

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2146-7242

Yayın Erişim Linkleri:

Social Studies Teacher Candidates' Views on Science, Technology, and Society

International Online Journal of Educational Sciences

Tarih: 9/2021 Sayı: 4 Cilt: 13 Sayfa: 1045- TUNÇ ŞAHİN CANAN Atıf Sayısı: 0

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:1309-2707

Yayın Erişim Linkleri:

Social Studies Teachers’ Perceptions of Map Literacy, and Teaching Practices,

International Journal of Education Technology and Scientific Researches

Tarih: 8/2021 Sayı: 15 Cilt: 6 Sayfa: 1528- TUNÇ ŞAHİN CANAN Atıf Sayısı: 0

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2587-0238 doi:10.35826/ijetsar.337

Yayın Erişim Linkleri:

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma ve Bilim İnsanına Yönelik Metaforik Algıları

Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi

Tarih: 7/2021 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 256- Semiz Tuğçe, TUNÇ ŞAHİN CANAN Atıf Sayısı: 0

Endeks:Türk Eğitim İndeksi, ASOS Index, INDEX COPERNICUS ISSN:2618-5725 doi:10.38015/sbyy.930082

Yayın Erişim Linkleri:

Determining the teaching and learning conception of social studies teachers

International Journal of Eurasian Education and Culture

Tarih: 12/2020 Sayı: 11 Cilt: 5 Sayfa: 2029- TUNÇ ŞAHİN CANAN Atıf Sayısı: 0

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2602-4047

Yayın Erişim Linkleri:

Understandings Of Advanced Students On Nature Of Science And Their Motivational Status To Learn Nature Of Science A Turkish Case

Journal of Baltic Science Education

Tarih: 3/2014 Sayı: 1 Cilt: 13 Sayfa: 46- KÖKSAL MUSTAFA SERDAR, TUNÇ ŞAHİN CANAN Atıf Sayısı: 0

Endeks:SSCI ISSN:1648-3898

Yayın Erişim Linkleri:

Understandings of Graduate Students on Nature of Science

Internationa Journal of Modern Education and Computer Science

Tarih: 1/2013 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 43- KÖKSAL MUSTAFA SERDAR, TUNÇ ŞAHİN CANAN Atıf Sayısı: 0

Endeks:Scopus,EBSCO ISSN:2075-017X doi:10.5815/ijmecs.2013.04.06

Yayın Erişim Linkleri:

Yerel Tarih Uygulamalarının Başarıya ve Öğrenci Ürünlerine Etkisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 1/2011 Sayı: 16 Cilt: 4 Sayfa: 453- TUNÇ ŞAHİN CANAN Atıf Sayısı: 0

Endeks:Index Copernicus, Türk Eğitim İndeksi ISSN:1307-9581

Yayın Erişim Linkleri:

How are the perceptions of high school students and teachers on NOS as a knowledge type presented in schools in terms of importance and interest

International Journal of Environmental and Science

Tarih: 1/2010 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 105- TUNÇ ŞAHİN CANAN, KÖKSAL MUSTAFA SERDAR Atıf Sayısı: 0

Endeks:ERIC ISSN:1306-3065

Yayın Erişim Linkleri:
Ulusal Makaleler (11)

Drama Yöntemi ile Değerlerin Öğretimi

Yaratıcı Drama Dergisi

Tarih: 7/2023 Sayı: 2 Cilt: 18 Sayfa: 135- TUNÇ ŞAHİN CANAN, DOĞAN HANDE NUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-5600

Website

Sosyal Bilgiler Lisans Ve Lisansüstü Öğrencilerinin Sosyo Bilimsel Konulara Yönelik Argümantasyon Düzeyleri

Milli Eğitim Dergisi

Tarih: 1/2022 Sayı: 236 Cilt: 51 TUNÇ ŞAHİN CANAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-5600 doi:10.37669/milliegitim.953144

Website

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Toplumsal Konuların Öğretimi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2021 Sayı: 3 Cilt: 22 Sayfa: 1429- TUNÇ ŞAHİN CANAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1037 doi:10.29299/kefad.919950

Website

X, Y ve Z Kuşaklarının Eğitim, Öğretmen, Öğrenci Algıları

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Research

Tarih: 11/2021 Sayı: 43 Cilt: 18 Sayfa: 6295- TUNÇ ŞAHİN CANAN, KARADENİZ OĞUZHAN, TURAN SELÇUK

Endeks:TR DİZİN ISSN::2528-9527 doi:10.26466/opus.948789

Website

Öğretmenlik Mesleki Yeterliliklerine Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 8/2021 Sayı: 2 Cilt: 22 Sayfa: 1352- KAYRAN ARDA, TUNÇ ŞAHİN CANAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-2899 doi:10.17679/inuefd.915732

Website

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlıkla İlgili Algılarının Pedagojik Yeterliliklerine Katkısı

International Journal Of Eurasia Social Sciences

Tarih: 12/2017 Sayı: 30 Cilt: 8 Sayfa: 1735- TUNÇ ŞAHİN CANAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-1961

Website

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlıklarının Geliştirilmesi: Eylem Araştırması

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 3 Cilt: 18 Sayfa: 250- TUNÇ ŞAHİN CANAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2149-9863 doi:10.17679/inuefd.369225

Website

Yapılandırılmış laboratuvar uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel araştırma görüşleri üzerine etkisi

Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 8- SAKA YAVUZ, YAMAN SÜLEYMAN, TUNÇ ŞAHİN CANAN, PEKBAY CANAY, GERÇEK ZUHAL

ISSN:1309-8918

Website

Bilimin doğasi öğretimine yönelik etkinlik örneği

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED)

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 1- PEKBAY CANAY, TUNÇ ŞAHİN CANAN, SAKA YAVUZ

Endeks:SOBİAD ISSN:1

Website

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Genel Coğrafya Konuları ve Bunların Öğretimiyle İlgili Öz Yeterlilik Algıları

Marmara Coğrafya Eğitimi Dergisi

Tarih: 1/2010 Sayı: 21 Cilt: 4 Sayfa: 78- AKENGİN HAMZA, TUNÇ ŞAHİN CANAN, BENGİÇ ÇOLAK GİZEM, Kaya Berna, SARGIN SEVİL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303 - 2429

Website

İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

Tarih: 1/2010 Sayı: 11 Cilt: 6 Sayfa: 223- TUNÇ ŞAHİN CANAN,SAY ÖMER

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208

Website

Uluslararası Bildiriler (13)

Understandings of advanced high school students on nature of science

(Özet bildiri)

2nd World Conference on New Trends in Science Education Poland 2013-07-02 2013-07-07 Sözlü Sunum KARAKAŞ MISIR SİMGE, KÖKSAL MUSTAFA SERDAR, TUNÇ ŞAHİN CANAN Basım Tarihi : 02.07.2013

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilim, teknoloji toplum hakkındaki görüşleri

(Özet bildiri)

Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları 2012-10-01 Sözlü Sunum TUNÇ ŞAHİN CANAN Basım Tarihi : 30.09.2012

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Göre Öğretmenlik Mesleki Yeterlilikleri

(Özet bildiri)

International Congress of Eurasian Social Sciences 2021-05-21 Sözlü Sunum KAYRAN ARDA, TUNÇ ŞAHİN CANAN ISBN:978-605-74399-0-1 Basım Tarihi : 14.05.2021

Website

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyo Bilimsel Konulardaki Argüman Düzeyleri

(Özet bildiri)

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 2021-09-01 2021-09-03 Sözlü Sunum Kaya Buket Çağla, TUNÇ ŞAHİN CANAN ISBN:978-605-7989-67-3 Basım Tarihi : 29.08.2021

Website

Yapılandırılmış Kimya Deneylerinin Öğrencilerin Bilim Hakkındaki Görüşlerine Etkisi

(Özet bildiri)

Uygulamalı Eğitim Kongresi 2012-09-13 Sözlü Sunum TUNÇ ŞAHİN CANAN, PEKBAY CANAY Basım Tarihi : 07.09.2012

Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Algılarının Doğrudan Yansıtıcı Bilimin Doğası Etkinliği Yoluyla Anlaşılması

(Özet bildiri)

Uygulamalı Eğitim Kongresi 2012-09-13 Sözlü Sunum PEKBAY CANAY, TUNÇ ŞAHİN CANAN Basım Tarihi : 07.09.2012

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyo Bilimsel Konu Olarak Covid 19 Pandemisi ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 2020-12-07 Sözlü Sunum TUNÇ ŞAHİN CANAN Sayfa:90- ISBN:978-625-7813-42-6 Basım Tarihi : 25.12.2020

Website

Devlet Vatandaş ve demokrasi kavramlarına ilişkin ilköğretim öğrencilerinin algıları

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası, Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, UŞAK 2009-05-28 2009-05-30 Sözlü Sunum Yılmaz Ali, TUNÇ ŞAHİN CANAN, BENGİÇ ÇOLAK GİZEM

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyo Bilimsel Konulardaki Karar Verme Süreçlerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

(Özet bildiri)

International Conference on New Horizons in Education 2021-09-02 Sözlü Sunum TUNÇ ŞAHİN CANAN Basım Tarihi : 31.08.2021

Website

Sosyal Bilgiler ve Matematik Öğretmenliği Adaylarının Bilim İnsanı ile İlgili Algıları

(Özet bildiri)

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi 2018-05-11 2018-05-12 Sözlü Sunum TUNÇ ŞAHİN CANAN

What is the place of knowledge about NOS among the other types of knowledge for teachers and students in terms of importance and interest aspects of task value

(Tam metin bildiri)

The First International Congress of Educational Research 1?3 May 2009. Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, TURKEY 2009-05-03 2009-05-05 Sözlü Sunum KÖKSAL MUSTAFA SERDAR, TUNÇ ŞAHİN CANAN

Empati Becerisine Yönelik Altı Renk Altı Görüş Etkinliğinin Kullanımı

(Özet bildiri)

ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU-ISOEVA- 4 2020-12-24 Sözlü Sunum TUNÇ ŞAHİN CANAN Sayfa:133- ISBN:978-625-409-830-7 Basım Tarihi : 27.12.2020

Website

Are conducting scientifıc research studies and studying in graduate programs enough to acquire sophisticated understanding about nature of science

(Tam metin bildiri)

International Conference of New Horizons in Education, 2010-06-14 2010-06-16 Şahin Tunç Canan, Köksal Mustafa Serdar

Ulusal Bildiriler (1)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Genel Coğrafya Konuları ve Bunların Öğretimi İle İlgili Öz-Yeterlilik Algıları

(Özet bildiri)

IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi 2009-10-07 Sözlü Sunum AKENGİN HAMZA, TUNÇ ŞAHİN CANAN, Kaya Berna, BENGİÇ ÇOLAK GİZEM, SARGIN SEVİL Basım Tarihi : 01.10.2009

Kitaplar (10)

Dünyada Sosyal Bilgiler Öğretimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Japonya Editör: Cemil Öztürk, Emine Özlem Yiğit Basım Sayısı::(1) Sayfa::311 399 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-625-6829-90-9 Tarih: 2023

Eğitimde ve Kültürde Akademik Araştırmalar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Karşılaştırmalı bir kalıp yargı çalışması: Türkiye ve İspanya örneği Editör: Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN, Prof. Dr. Hakan AKDAĞ Basım Sayısı::(1) Sayfa::19 32 Yayınevi:: Tablet Kitabevi ISBN: 978-605-5447-91-5 Tarih: 2022

SOSYAL BİLGİLERDE DRAMA: Etkinlik Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: SOSYAL BILGILER ÖĞRETIMINDE DEĞERLER EĞITIMI VE DRAMA Editör: Selda ŞAN – Ayşegül OĞUZ NAMDAR Basım Sayısı::(1) Sayfa::231 250 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-625-8297-82-9 Tarih: 2022

EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR I

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: KARŞILAŞTIRMALI BİR KALIP YARGI ÇALIŞMASI: TÜRKİYE VE İSPANYA ÖRNEĞİ Editör: Mehmet Ali Hacıgökmen-Hakan Akdağ Basım Sayısı::(1) Sayfa::19 32 Yayınevi:: Tablet Kitabevi ISBN: 978-605-5447-91-5 Tarih: 2022

MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Medya Okuryazarlığı Eğitiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler Editör: Tekin ÇELİKKAYA Basım Sayısı::(1) Sayfa::352 377 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-625-8325-47-8 Tarih: 2022

Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnceleme ve Tasarım Kılavuzu

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Ders Kitaplarında Etik Editör: Prof. Dr. Bülent AKBABA - Prof. Dr. Selahattin KAYMAKCI Basım Sayısı::(1) Sayfa::167 188 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-625-8325-76-8 Tarih: 2022

Konu ve Beceri Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi I

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Tablo, Girafik, Diyagram Çizme ve Yorumlama Becerisi Editör: Çelikkaya Tekin, Yakar Hamza Basım Sayısı::(1) Sayfa::191 227 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-625-406-764-8 Tarih: 2020

Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları El Kitabı

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Bilgiler ve Popüler Kültür Editör: Demircioğlu İsmail Hakkı - Kaymakcı Selahattin - Demircioğlu Ebru Basım Sayısı::(1) Sayfa::593 611 Yayınevi:: PegemA Yayıncılık ISBN: 978-605-80060-2-7 Tarih: 2020

Eğitim Bilimine Giriş

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Eğitimin Sosyal temelleri Editör: Arslan Ali Basım Sayısı::(1) Sayfa::120 150 Yayınevi:: NOBEL YAYIN DAĞITIM ISBN: 6053207016 Tarih: 2017

Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programı

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Japonya Editör: Öztürk, C., Devecioğlu, H, Yiğit, Ö, Karaduman H. Basım Sayısı::(2) Sayfa::277 298 Yayınevi:: Pagem Akademi Yayıcılık ISBN: 978-605-364-189-6 Tarih: 2010

Projeler (1)

Lisansüstü öğrencilerin bilimsel yayın üretkenliğini artırmaya yönelik akademik okuma, yazma ve yayımlama eğitimi

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2022-10-27

Bitiş Tarihi : 2022-10-30

Üniversite Dışı Deneyimler

İspanya Granada Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2022-0

Misafir Öğretim Üyesi

Misafir Öğretim Üyesi (Erasmus Ders Verme Hareketliliği)