DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

CANAN KUŞ BÜYÜKTAŞ

e-Posta:

canankus

Telefon:

2912902

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : ['Genel Türk Tarihi', 'Ortaçağ Tarihi']

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Türk Kültür Tarihi

Türk Halkları ve Toplulukları

Türk Bozkır Kültürü

Öğrenim Bilgileri

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 02/09/2020 - Bitiş Tarihi Devam Ediyor
Önlisans

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 02/09/2020 - Bitiş Tarihi Devam Ediyor
Önlisans Programı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 04/09/2008 - Bitiş Tarihi 27/12/2012
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / GENEL TÜRK TARİHİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 07/09/2006 - Bitiş Tarihi 14/08/2008
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / YAKIN ÇAĞ TARİHİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 12/09/2003 - Bitiş Tarihi 05/06/2006
Lisans-Anadal

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH

Yönetilen Tezler - Doktora

Babürlü Devleti'nde Siyasi Alanda Kadının Yeri ve Önemine Dair Analitik Bir Çalışma: Nur Cihan Begüm

SEVİLAY KARATAŞ YOZGAT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Candaroğulları Beyliği sikkeleri

EHLİNAZ ARVAS
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali'ne Göre XIX. Yüzyılda Anadolu ile Hindistan arasındaki ticaret kentleri

SELMA DANIŞMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Türk kültüründe renkler ve Karahüseyinli köyü örneği

SEVİLAY KARATAŞ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (5)

Halep ve Civarında Hintli Tüccarlar ve Yerleşim Yerleri (16. ve 17. Yüzyıllar)

Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 10/2021 Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 1- KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN

Endeks:ISI, COPERNICUS INDEX, Eurasian Scientific Journal Index , Scientific Indexin, Service CiteFactor, ASOS İndeks ISUU Root Indexing, DRJI, ResearchBib, Scientific World Index DAVET ISSN:2564-7946 doi:10.46291/Al-Farabi.060301

Website

Babürlü Devleti'nde İktidara Yön Veren Şehirler: Başkentler

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 4/2021 Sayı: 51 Cilt: None Sayfa: 137- KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN

Endeks:ESCI ISSN:2458-9071 doi:10.21563/sutad.984628

Website

Babürlüler Döneminde Kurban Bayramı Kutlamaları (1526-1707)

Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi

Tarih: 8/2020 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 145- KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN

Endeks:Sobiad, ISAM, Asos Indeks ISSN:2602-2893

Website

Safevi Hükümdarı Şah I. Abbas’ın Osmanlı Devleti’nin Hindistan Ticaretindeki Rolünü Engelleme Faaliyetleri

İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 4 Cilt: 3 Sayfa: 94- KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN

Endeks:Asos Indeks ISSN:2667-4971

Website

Babür Şah’ın Varlık Mücadelesi ve Hükümdarlık Döneminde Sığındığı Kur’an Ayetleri

Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 145- KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN

Endeks:Sobiad, JournalTOCs, ISI (International Scientific Indexing) ISSN:2667-6419

Website

Ulusal Makaleler (4)

İktidar ve Aşk: Cihangir Şah’ın Nur Cihan Begüm’e Olan Aşkının Tüzük-i Cihângîrî’deki Yansımaları

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 12/2020 Sayı: 4 Cilt: 22 Sayfa: 1591- KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN,KARATAŞ YOZGAT SEVİLAY

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-3284 doi:10.16953/deusosbil.783912

Website

İngiliz Doğu Hindistan Şirketinin Kuruluş Aşamasında İngilizlerin Hindistan'a Yerleşme Çabaları

Mavi Atlas

Tarih: 10/2019 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 275- KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-5232 doi:10.18795/gumusmaviatlas.622262

Website

Geç Ortaçağ da Meydana Gelen Veba Salgınlarının Demografik ve İktisadi Etkileri Üzerine Bazı Düşünceler

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Dergisi

Tarih: 1/2014 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 45- KUŞ CANAN

ISSN:1303-9075

Tevrat, İncil ve Kur’ân-ı Kerîm’deki Kölelik Kavramı Üzerine Bazı Düşünceler

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 1- KUŞ CANAN

ISSN:1303-9075

Uluslararası Bildiriler (3)

Babür Şah: Bir Hükümdarın Varlık Mücadelesinde Sığındığı Kur’an Ayetleri

(Özet bildiri)

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2018-10-17 2018-10-21 Sözlü Sunum KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN Sayfa:19- Basım Tarihi : 14.10.2018

Website

Türk Devlet Teşkilatında Hatunun Önemine Dair Bir Örnek Mihrimah Sultan

(Tam metin bildiri)

XVII. Türk Tarih Kongresi 2018-10-01 2018-10-01 Sözlü Sunum KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa:199- ISBN:978 - 975 - 16 - 3577 - 8 Basım Tarihi : 01.10.2018

XVI. Yüzyılda Osmanlı Tarihçiliği Üzerine Bazı Düşünceler

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu 2014-10-23 2014-10-25 Sözlü Sunum KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN Sayfa:79- ISBN:978-605-84301-3-6 Basım Tarihi : 15.12.2015

Ulusal Bildiriler (1)

Osmanlı Döneminde Anadolu Ticaret Yolu Ağında Harput un Yeri ve Önemi

(Tam metin bildiri)

Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu 2013-05-23 2013-05-25 Sözlü Sunum KUŞ CANAN Cilt: 2 Sayfa:623- ISBN:978-975-394-078-8 / 975-394-077-1 Basım Tarihi : 12.12.2013

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

25-08-2022 / 25-08-2025

ORTAÇAĞ TARİHİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

25-08-2022 / 25-08-2025

TARİH BÖLÜMÜ

Bölüm Başkan Yardımcısı

25-08-2022 / 14-04-2023

TARİH BÖLÜMÜ

Bölüm Başkan Yardımcısı

01-04-2022 / 25-08-2022

TARİH BÖLÜMÜ

Müdür Yardımcısı

19-07-2019 / 19-07-2022

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Anabilim Dalı Başkanı

20-07-2016 / 20-07-2019

Ortaçağ Tarihi

Bölüm Başkanı

11-07-2014 / 11-07-2017

Atatürk İ.İnk.Tarihi

Bölüm Başkan Yardımcısı

11-12-2013 / 01-01-1

TARİH BÖLÜMÜ

Anabilim Dalı Başkanı

08-07-2013 / 08-07-2016

Ortaçağ Tarihi

Kitaplar (7)

Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar - I

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 16. Yüzyılda Hindistan ile Akdeniz Arasında Yapılan Ticarette Baharatın Önemi Editör: İyi̇t Neslihan, Akyıldız Yasin, Hastaoğlu Özbek Betül Basım Sayısı::(1) Sayfa::253 273 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-625-430-045-5 Tarih: 2022

Hindistan'da Kurulan Türk-İslam Devletlerinin Tarihi Kaynakları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 17. Yüzyıl Babürlü Tarihinin Kaynakları Editör: Cihan Oruç Basım Sayısı::(1) Sayfa::289 308 Yayınevi:: Bilgeoğuz ISBN: 978-625-6359-00-0 Tarih: 2022

Sosyal & Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - III

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Babürlülerde Harem ve Purdah Uygulamaları Çerçevesinde Nur Cihan Begüm Editör: Salih Batal Basım Sayısı::(1) Sayfa::205 231 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-625-430-552-8 Tarih: 2022

Prof. Dr. Mustafa Öztürk Onuruna Tarih Yazıları II

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Babürlü Padişahlarının Doğum Günlerinde Uygulanan Vezn Törenleri Editör: Ayşe Gül Hüseyniklioğlu; Işıl Işık Bostancı; Ayşe Değerli; Orhan Kılıç Basım Sayısı::(1) Sayfa::169 179 Yayınevi:: İDEAL KÜLTÜR YAYINCILIK ISBN: 978-625-7059-81-7 Tarih: 2021

Asya'nın Büyük İmparatorlukları

(Kitap Tercümesi)

Bölüm Adı: Güneydoğu Asya: Khmer 802-1566 Editör: Erkan Göksu Basım Sayısı::(1) Sayfa::91 124 Yayınevi:: Kronik ISBN: 978-625-7631-20-4 Tarih: 2021

Türkistan’dan Anadolu’ya Tarihin İzinde Prof. Dr. Mehmet Alpargu’ya Armağan

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye ve Hindistan’da Babürlüler Üzerine Yazılan Tezlerin Bibliyografyası ve Değerlendirilmesi Editör: İskefiyeli Zeynep, Çelik Muhammed Bilal Basım Sayısı::(1) Sayfa::731 752 Yayınevi:: Nobel ISBN: 978-625-402-071-1 Tarih: 2020

Kalem Kelam ve Kılıç Babür Şah

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Erdem Yayınları ISBN: 978-605-349-956-5 Tarih: 2018