DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

CANAN KUŞ BÜYÜKTAŞ

e-Posta:

canankus

Telefon:

2911543

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Genel Türk Tarihi

Türk Kültür Tarihi

Türk Halkları ve Toplulukları

Türk Bozkır Kültürü

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2008-2012

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / GENEL TÜRK TARİHİ (DR)

Tez Adı : XVI. yüzyılda ticarî alanda Osmanlı - Hindistan ilişkileri

Yüksek Lisans

2006-2008

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / YAKINÇAĞ TARİHİ (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : 1780-1784 tarihli ve 4 numaralı Halep ahkam defteri (s.1-53) transkripsiyon ve değerlendirme

Lisans

2003-2006

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ

Lisans

2002-2003

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Babürlü Devleti Siyasi Alanda Kadının Yeri ve Önemine Dair Analitik Bir Çalışma: Nur Cihan Begüm

SEVİLAY KARATAŞ YOZGAT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Candaroğulları Beyliği sikkeleri

EHLİNAZ ARVAS
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali'ne Göre XIX. Yüzyılda Anadolu ile Hindistan arasındaki ticaret kentleri

SELMA DANIŞMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türk kültüründe renkler ve Karahüseyinli köyü örneği

SEVİLAY KARATAŞ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (4)

Halep ve Civarında Hintli Tüccarlar ve Yerleşim Yerleri (16. ve 17. Yüzyıllar)

Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 10/2021 Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 1-8 KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN

Endeks:ISI, COPERNICUS INDEX, Eurasian Scientific Journal Index , Scientific Indexin, Service CiteFactor, ASOS İndeks ISUU Root Indexing, DRJI, ResearchBib, Scientific World Index DAVET ISSN:2564-7946 doi:10.46291/Al-Farabi.060301

Website

Babürlüler Döneminde Kurban Bayramı Kutlamaları (1526-1707)

Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi

Tarih: 8/2020 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 145-157 KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN

Endeks:Sobiad, ISAM, Asos Indeks ISSN:2602-2893

Website

Safevi Hükümdarı Şah I. Abbas’ın Osmanlı Devleti’nin Hindistan Ticaretindeki Rolünü Engelleme Faaliyetleri

İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 4 Cilt: 3 Sayfa: 94-116 KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN

Endeks:Asos Indeks ISSN:2667-4971

Website

Babür Şah’ın Varlık Mücadelesi ve Hükümdarlık Döneminde Sığındığı Kur’an Ayetleri

Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 145-168 KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN

Endeks:Sobiad, JournalTOCs, ISI (International Scientific Indexing) ISSN:2667-6419

Website

Ulusal Makaleler (5)

Babürlü Devleti'nde İktidara Yön Veren Şehirler: Başkentler

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 4/2021 Sayı: 51 Sayfa: 137-153 KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2458-9071 doi:10.21563/sutad.984628

Website

İktidar ve Aşk: Cihangir Şah’ın Nur Cihan Begüm’e Olan Aşkının Tüzük-i Cihângîrî’deki Yansımaları

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 12/2020 Sayı: 4 Cilt: 22 Sayfa: 1591-1615 KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN,KARATAŞ YOZGAT SEVİLAY

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-3284 doi:10.16953/deusosbil.783912

Website

İngiliz Doğu Hindistan Şirketinin Kuruluş Aşamasında İngilizlerin Hindistan'a Yerleşme Çabaları

Mavi Atlas

Tarih: 10/2019 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 275-293 KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-5232 doi:10.18795/gumusmaviatlas.622262

Website

Geç Ortaçağ da Meydana Gelen Veba Salgınlarının Demografik ve İktisadi Etkileri Üzerine Bazı Düşünceler

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Dergisi

Tarih: 1/2014 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 45-57 KUŞ CANAN

ISSN:1303-9075

Tevrat, İncil ve Kur’ân-ı Kerîm’deki Kölelik Kavramı Üzerine Bazı Düşünceler

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 1-33 KUŞ CANAN

ISSN:1303-9075

Uluslararası Bildiriler (3)

Babür Şah: Bir Hükümdarın Varlık Mücadelesinde Sığındığı Kur’an Ayetleri

(Özet bildiri)

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 17.10.2018 21.10.2018 Sözlü Sunum KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN Sayfa:19-19 Basım Tarihi : 14.10.2018

Website

Türk Devlet Teşkilatında Hatunun Önemine Dair Bir Örnek Mihrimah Sultan

(Tam metin bildiri)

XVII. Türk Tarih Kongresi 01.10.2018 01.10.2018 Sözlü Sunum KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa:199-210 ISBN:978 - 975 - 16 - 3577 - 8 Basım Tarihi : 01.10.2018

XVI. Yüzyılda Osmanlı Tarihçiliği Üzerine Bazı Düşünceler

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu 23.10.2014 25.10.2014 Sözlü Sunum KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN Sayfa:79-90 ISBN:978-605-84301-3-6 Basım Tarihi : 15.12.2015

Ulusal Bildiriler (1)

Osmanlı Döneminde Anadolu Ticaret Yolu Ağında Harput un Yeri ve Önemi

(Tam metin bildiri)

Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu 23.05.2013 25.05.2013 Sözlü Sunum KUŞ CANAN Cilt: 2 Sayfa:623-642 ISBN:978-975-394-078-8 / 975-394-077-1 Basım Tarihi : 12.12.2013

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2013

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ

İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdür Yardımcısı

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi I

(Doktora)

Doktora Uzmanlık Alan Dersi

(Doktora)

Doktora Tez Çalışması

(Doktora)

DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ

(Doktora)

DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Uzm. Alan Dersi

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

(Yüksek Lisans)

Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi Tarihi I

(Yüksek Lisans)

TÜRKİYE SELÇUKLULARI VE BEYLİKLER DÖNEMİ TARİHİ I

(Yüksek Lisans)

Seminer

(Yüksek Lisans)

Klasik Dönem Osmanlı Tarihi Metinleri I

(Yüksek Lisans)

Klasik Dönem Osmanlı Tarihi Kaynakları I

(Yüksek Lisans)

Klasik Dönem Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi II

(Yüksek Lisans)

Klasik Dönem Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I

(Yüksek Lisans)

Klasik Dönem Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I

(Yüksek Lisans)

KLASİK DÖNEM OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ I

Dersler - Lisans

(Lisans)

İktisat Tarihi

(Lisans)

İktisat Taihi

(Lisans)

İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ

(Lisans)

İKTİSAT TAİHİ

(Lisans)

Sosya Sorumluluk Projesi

(Lisans)

Selçuklular Tarihi

(Lisans)

SELÇUKLULAR TARİHİ

(Lisans)

Osmanlıca II

(Lisans)

Osmanlı Türkçesi

(Lisans)

Osmanlı Diplomatikası

(Lisans)

OSMANLI DİPLOMATİKASI

(Lisans)

Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Kavimleri

(Lisans)

BİTİRME ÇALIŞMASI

(Lisans)

Bitirme Çalışması II

(Lisans)

Bitirme Çalışması I

(Lisans)

Bitirme Çalışması

(Lisans)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

(Lisans)

Anadolu Beylikler Dönemi Tarihi

(Lisans)

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

(Lisans)

ANADOLU BEYLİKLER DÖNEMİ TARİHİ

Kitaplar (5)

Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar - I

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 16. Yüzyılda Hindistan ile Akdeniz Arasında Yapılan Ticarette Baharatın Önemi Editör: İyi̇t Neslihan, Akyıldız Yasin, Hastaoğlu Özbek Betül Basım Sayısı::(1) Sayfa::253 273 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-625-430-045-5 Tarih: 2022

Prof. Dr. Mustafa Öztürk Onuruna Tarih Yazıları II

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Babürlü Padişahlarının Doğum Günlerinde Uygulanan Vezn Törenleri Editör: Ayşe Gül Hüseyniklioğlu; Işıl Işık Bostancı; Ayşe Değerli; Orhan Kılıç Basım Sayısı::(1) Sayfa::169 179 Yayınevi:: İDEAL KÜLTÜR YAYINCILIK ISBN: 978-625-7059-81-7 Tarih: 2021

Asya'nın Büyük İmparatorlukları

(Kitap Tercümesi)

Bölüm Adı: Güneydoğu Asya: Khmer 802-1566 Editör: Erkan Göksu Basım Sayısı::(1) Sayfa::91 124 Yayınevi:: Kronik ISBN: 978-625-7631-20-4 Tarih: 2021

Türkistan’dan Anadolu’ya Tarihin İzinde Prof. Dr. Mehmet Alpargu’ya Armağan

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye ve Hindistan’da Babürlüler Üzerine Yazılan Tezlerin Bibliyografyası ve Değerlendirilmesi Editör: İskefiyeli Zeynep, Çelik Muhammed Bilal Basım Sayısı::(1) Sayfa::731 752 Yayınevi:: Nobel ISBN: 978-625-402-071-1 Tarih: 2020

Kalem Kelam ve Kılıç Babür Şah

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Erdem Yayınları ISBN: 978-605-349-956-5 Tarih: 2018