PROFESÖR DR.

İsim:

AHMET FERDA ÇAKMAK

e-Posta:

cakmak

Telefon:

03722911691

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Yönetim ve Strateji

İnsan Kaynakları Yönetimi

Örgütsel Davranış

Stratejik Yönetim

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2000-2006

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (DR)

Tez Adı : Performans değerleme sistemi etkinliğinin değerleyici ve değerlenen bakış açısından incelenmesi

Yüksek Lisans

1995-1997

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Stratejik işbirliği ve Türk otomotiv sanayi üzerine bir uygulama

Lisans

1990-1994

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Çalışanların Bilgi Güvenliği Önlemlerine Dair Tutumlarının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği

NURGÜL ECEK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Çalışanların bilgi güvenliği önlemlerine dair tutumlarının incelenmesi: Zonguldak ili örneği

NURGÜL ECEK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Hileli finansal raporlamanın ortaya çıkarılmasında ihbar davranışının Planlanmış Davranış Teorisi ile açıklanması

MUSTAFA GÜÇLÜ KAYHAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Etik iklimin, yenilikçi iş davranışı, işten ayrılma niyeti ve iş performansı ile ilişkisinde iş yükü ve özdeşleşmenin rolü

TUFAN YAMAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Liderlik tarzları ve örgütsel kültürün örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: İletişim sektöründe bir uygulama

HATİCE UZUN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Yiyecek içecek çalışanlarında dönüşümcü liderlik ve yenilikçi iş davranışı ilişkisinde psikolojik güçlendirmenin aracı etkisi

FİLİZ ARSLAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Kişi-çevre uyumu ve iş tutumları arasındaki ilişkinin öz belirleme teorisi ile açıklanması

MEHPARE TATLI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Planlı davranış teorisi çerçevesinde girişimcilik niyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesi

ÖZLEM BAHADIR
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Proaktif kişilik ile proaktif çalışma davranışı ilişkisi üzerinde işe gönülden adanma ve psikolojik güçlendirmenin etkisi

İLKNUR UNCUOĞLU YOLCU
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Örgütlerde kaynak bilgisi ve örgütsel bolluğun girişimsel oryantasyon üzerindeki etkisi

NURDAN GÜRKAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Algılanan örgütsel destek, yönetimin açıklığı ve iş tatmininin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi

HALİME GÖKTAŞ KULUALP
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Asayiş hizmetlerinde görev yapan polis memurlarının risk alma davranışlarının incelenmesi

HANİFİ SEVER
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Çalışan annelerde başa çıkma stratejilerinin iş-aile çatışması üzerindeki etkileri: Zonguldak örneği

BANU AÇIKGÖZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Akademik personel açısından psikolojik sözleşme ihlali ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin analizi

OZAN BÜYÜKYILMAZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Yöneticilerin etik liderlik ve örgütsel adalet davranışlarının çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerine etkisi

ZABİT MÜRŞİL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Uzaktan çalışmada verimlilik: Zonguldak devlet okullarında bir araştırma

ÜLKÜ MÜKELLEF
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Duygusal zekâ ile stresle başa çıkma tarzları ve stresle başa çıkma tarzları ile örgütsel stres kaynakları arasındaki ilişkiler: Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenler üzerine bir araştırma

MEMNUNE ELBİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Araştırma görevlilerinin presenteizm tutumları ve örgütsel destek algıları arasındaki ilişki

ELİF PINAR UÇAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Aile destekli örgüt algısı, iş doyumu ve işten ayrılma niyetinin örgütsel bağlılık üzerine etkisi

BURCU OTABAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Perakende satış birimlerinde kasa görevlisi seçim kriterleri: Zonguldak ilinde AVM mağazaları üzerine bir uygulama

ESRA SEVİL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Veri ambarı projelerinde ETL yazılım aracının seçimini etkileyen faktörler: Bilişim sektörü üzerine bir uygulama

HAZAL ÇELEBİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Tek gelirli ve çift gelirli ailelerde yaşanan iş aile çatışmasının iş stresi ve işten ayrılma niyetiyle olan ilişkisi: Zonguldak ilindeki dershaneler örneği

YELİZ UZUN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kısmi zamanlı çalışanlarda örgütsel bağlılık: Alışveriş merkezi örneği

SARE PAMUK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Etik davranma niyetinin Planlı Davranış Teorisi çerçevesinde değerlendirilmesi: Gıda mühendisleri örneği

İREM UZUNSOY
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Örgütlerde duygusal zekanın dönüşümsel liderlik üzerindeki etkisi

SİNEM SÖNMEZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Tersane çalışanlarının mesleki tükenmişlik seviyelerinin iş tatmini üzerindeki etkisi: Kdz.Ereğli Bölgesi örneği

SİBEL CÖBEK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Emniyet çalışanlarında örgütsel stresin iş doyumu üzerine etkisinin incelenmesi: Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir uygulama

ERSİN DİNÇER ERDEM
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (20)

A Survey of Risk-Taking Behavior of the Police Officers

International Journal of Scientific Research in Multidisciplinary Studies

Tarih: 10/2020 Sayı: 10 Cilt: 6 Sayfa: 48-60 ÇAKMAK AHMET FERDA,SEVER HANİFİ

Endeks:IARC, Academic Research Index, Index Copernicus, GetCited, BASE,Research Gate ISSN:2454-6143

Website

Hileli Finansal Raporlama Faaliyetinin Ortaya Çıkarılmasında İhbar Niyetinin Planlanmış Davranış Teorisi ile İrdelenmesi

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)

Tarih: 1/2020 Sayı: 3 Cilt: 10 Sayfa: 762-775 KAYHAN Güçlü, ÇAKMAK AHMET FERDA

ISSN:1309-9302 doi:10.48146/odusobiad.759637

Website

PROAKTİF KİŞİLİK İLE PROAKTİF ÇALIŞMA DAVRANIŞIARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞE GÖNÜLDEN ADANMANIN ARACIETKİSİ

Business and Management Studies: An International Journal

Tarih: 12/2017 UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2586

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NİN ZONGULDAK İLİNE EKONOMİK ETKİSİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Cilt: 13 Sayfa: 1011-1026 KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9208 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017ICMEB1735609

Website

PROAKTİF KİŞİLİK İLE PROAKTİF ÇALIŞMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİ ÜZERİNDE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN ETKİSİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 6/2017 UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208

Website

Örgütlerde Kaynak Bilgisinin Girişimsel Oryantasyon Üzerindeki Etkisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Sayı: 8 Cilt: 5 Sayfa: 2842-2866 GÜRKAN NURDAN,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:Tubitak-Ulakbim, Ulakbim DergiPark, Index Islamicus, EBSCO HOST, Modern Language Association (MLA), IPSA, ULRICH’S (Proquest), Doaj, J-Gate, DRJI, Academic Journal Database, Asos, Citefactor, SJournals, Academic Journals Datebase, Türk Eğitim Indeksi (TEI), Arastirmax, Akademik Dizin, ISAM ISSN:2147-1185

Website

ÖRGÜTSEL SESSİZLİK TÜRLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE BELİRLENMESİ

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 123-146 GÖKTAŞ KULUALP HALİME,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:Ebscohost, Index Copernicus,Contemporary Science Association Databases, Cabell’s Directories ISSN:1306-2174

Gemiadamlarının İş Aile ve Aile İş Çatışmasına İlişkin Bir Saha Çalışması

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi

Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 217-241 Taşdelen Umut,AKSOY RAMAZAN,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:DOAJ, CiteFactor ISSN:1309-4246 doi:10.18613/deudfd.266157

Website

The Impact of Organizational Slack In Organizations on Entrepreneurial Orientatıon

Business and Management Studies: An International Journal

Sayı: 3 Cilt: 4 Sayfa: 341-365 GÜRKAN NURDAN,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:Ulakbim, Crossref, Arastirmax, Sobiad, DRJI, Scilit ISSN:2148-2586 doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v4i3

Website

Girişimsel Oryantasyon Kavramını Açıklayan Teoriler

Sosyal Bilimler Metinleri

Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 107-122 GÜRKAN NURDAN,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:ASOS, ZDB, PROQUEST, Index Copernicus ISSN:13084453

Website

Endüstriyel Kaza ve Olaylardan Örgütsel Öğrenme Olanakları Yaratılması Prisma Yaklaşımı

Sosyal Bilimler Metinleri

Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 17-36 BAŞARAN İBRAHİM MÜJDAT,ÇAKMAK AHMET FERDA,YILMAZ SİNAN

Endeks:ASOS, ZDB, PROQUEST, Index Copernicus ISSN:13084453

Website

A study on economic literacy levels of primary prospective teachers

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD LEARNING

Tarih: 6/2015 Sayı: 2 Cilt: 22 Sayfa: 1-12 ÇAKMAK AHMET FERDA,BENK SERKAN,BUDAK TAMER,Yücedoğru Recep

Endeks:Scopus ISSN:2327-7939

Website

İlişkisel ve İşlemsel Psikolojik Sözleşmede Algılanan İhlalin İşten Ayrılma Niyeti ve Algılanan Örgütsel Destek Üzerindeki Etkisi

Ege Akademik Bakış

Sayı: 4 Cilt: 14 Sayfa: 583-596 BÜYÜKYILMAZ OZAN,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:Econlit ISSN:1303-099X

Website

Analyzing the Effects of Emotional Regulation on the Stress Perceived By Nurses

European Journal of Social Sciences

Tarih: 8/2013 Sayı: 3 Cilt: 39 Sayfa: 357-371 Korkmaz Oya, Çakmak Ahmet Ferda

Endeks:Scopus, EBSCO, SSRN, DOAJ, Ulrich, Cabell's ISSN:1450-2267

Direct and Indirect Effects of Psychological Contract Breach on Academicians Turnover Intention in Turkey

Journal of Business, Economics & Finance

Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 50-66 BÜYÜKYILMAZ OZAN,ÇAKMAK AHMET FERDA Atıf Sayısı: 2

Endeks:Econlit ISSN:2146-7943

Website

Tax Professionals Perceptions of Tax Fairness Survey Evidence in Turkey

International Journal of Business and Social Science

Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 112-117 Benk Serkan, Budak Tamer, Çakmak Ahmet Ferda

Endeks:Cabell Ulrichsweb DOAJ EBSCOhost JournalSeek IndexCopernicus ProQuest Gale

An Investigation of Tax Compliance Intention A Theory of Planned Behavior Approach

European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences

Tarih: 1/2011 Sayı: 28 Cilt: 28 Sayfa: 180-188 Benk Serkan, Çakmak Ahmet Ferda, Budak Tamer

Endeks:Scopus

Techniques of Training Needs Analysis in Organizations

The International Journal of Learning

Sayı: 1 Cilt: 18 Sayfa: 605-614 Ofluoğlu Gökhan, Çakmak Ahmet Ferda

Endeks:Scopus Cabell's Ulrich's

The Acceptance of Tax Office Automation System VEDOP By Employees Factorial Validation of Turkish Adapted Technology Acceptance Model TAM

International Journal of Economics and Finance

Sayı: 6 Cilt: 3 Sayfa: 107-116 Çakmak Ahmet Ferda, Benk Serkan, Budak Tamer

Endeks:ABDC Cabell's DOAJ EBSCOhost EconLit ERA Gale JEL Lockss J-Gate ProQuest Ulrich's UDL

Cognitive emotion regulation questionnaire Development of Turkish version of 18 item short form

African Journal of Business Management

Sayı: 10 Cilt: 4 Sayfa: 2097-2102 Çakmak Ahmet Ferda, Çevik İsmail Emrah

Endeks:SSCI

Ulusal Makaleler (12)

KİŞİ-ÇEVRE UYUMUNUN FARKLI KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR AÇISINDAN ÇOK DÜZEYLİ ÖLÇÜMÜ HEMŞİRELERİN UYUM ALGILARI İLE ÇALIŞMA TUTUM VE DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Business Management Studies: An International Journal

Tarih: 12/2019 Sayı: 5 Cilt: 7 Sayfa: 2464-2488 TATLI MEHPARE,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2586 doi:10.15295/bmij.v7i5.1290

Website

Veri Ambarı Projelerinde ETL Performansını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

Tarih: 11/2019 Sayı: 2 Cilt: 22 Sayfa: 965-990 Çelebi Hazal,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2564-7458 doi:10.29249/selcuksbmyd.580424

Website

Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Girişimcilik Niyetini Etkileyen Faktörler

Business and Management Studies: An International Journal

Tarih: 1/2018 Sayı: 6 Cilt: 1 Sayfa: 166-192 BAHADIR ÖZLEM,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2586

Website

Sağlık Çalışanlarının Güvenlik İklimi Algıları ve Güvenlik Tedbirlerine Uyma Davranışlarının İncelenmesi, Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Aralık 2017.

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 1 Cilt: 1 ÇAKMAK AHMET FERDA,TATLI MEHPARE

Endeks:TÜBİTAK, ULAKBİM ISSN:2636-7602

Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Görev Yapan Akademisyenler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 3/2015 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 48-71 BÜYÜKYILMAZ OZAN,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:DergiPark Ulakbim ISSN:2147-7841

Website

İş Aile Çatışmasının İş Sağlığı Açısından Sonuçları

TSE Standart Ekonomik ve Teknik Dergi

Tarih: 2/2013 Sayı: 609 Cilt: 52 Sayfa: 63-67 ÇAKMAK AHMET FERDA

İnsan Kaynakları Yöneticisinin Karşı Karşıya Olduğu Yeni Psikososyal Riskler Psikolojik Sözleşmenin İhlali Yaşlanan İşgücü İş Özel Yaşam Dengesizliği ve Mobbing Psikolojik Taciz

Kamu-İş

Sayı: 3 Cilt: 12 Sayfa: 53-78 Çakmak Ahmet Ferda, Ofluoğlu Gökhan, Büyükyılmaz Ozan

Kamu yönetiminde halkla ilişkilerin yeri ve önemi

Kamu-İş

Tarih: 1/2011 Sayı: 4 Cilt: 11 Sayfa: 219-270 ÇAKMAK AHMET FERDA, KİLCİ SACİDE

ISSN:1303-4995

Örgütsel Bağlılığın Duygusal Bileşenleri Türk Kamu Kuruluşunda Kapsamlı bir Yapısal Denklem Modeli

İtüdergisi /d Mühendislik

Sayı: 4 Cilt: 8 Sayfa: 187-198 Biçer İsmail Hakkı, Erçek Mehmet, Küskü Fatma, Çakmak Ahmet Ferda

Performans Değerleme Sisteminden Duyulan Memnuniyeti Etkileyen Unsurlar

İTÜDERGİSİ/b

Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 3-14 Çakmak Ahmet Ferda, Biçer İsmail Hakkı

Crisis Management in Turkish Automotive Industry

Endüstri Mühendisliği

Sayı: 3 Cilt: 14 Sayfa: 15-29 Süder Aslı, Çakmak Ahmet Ferda

İş görüşmelerinin değerlendirilmesi Aday memnuniyeti ölçeği

Yönetim Araştırmaları Dergisi

Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 29-56 ÇAKMAK AHMET FERDA

Uluslararası Bildiriler (14)

Sağlık Çalışanlarının Yaralanma ve Enfeksiyon Bulaşma Riski Taşıyan Kaza Maruziyetlerinin İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği,

(Özet bildiri)

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi 02.05.2018 05.05.2018 Sözlü Sunum TATLI MEHPARE,ÇAKMAK AHMET FERDA Basım Tarihi : 02.05.2018

GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİN OLUŞMASINDA GİRİŞİMCİ ÖZ-YETERLİLİK FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY ICOMEP’18-Spring 28.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum BAHADIR ÖZLEM,ÇAKMAK AHMET FERDA Sayfa:57-None ISBN: 978-605-81728-1-4 Basım Tarihi : 28.04.2018

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NİN ZONGULDAK İLİNE EKONOMİK ETKİSİ

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN Sayfa:173-173 ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

A Study On The Development Agency Workers’ Perception Of Psychological Empowerment and Work Engagement

(Özet bildiri)

3rd International Conference On The Changing World And Social Research (ICWSR-2017) 08.08.2017 10.08.2017 Sözlü Sunum UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR,ÇAKMAK AHMET FERDA Basım Tarihi : 11.08.2017

Stratejik Girişimci Bir Duruş Olarak Girişimsel Oryantasyon Kavramı

(Tam metin bildiri)

International Congress of Management Economy and Policy 26.11.2016 27.11.2016 Sözlü Sunum GÜRKAN NURDAN,ÇAKMAK AHMET FERDA Cilt: 3 Sayfa:3519-3533 ISBN:978-605-5100-85-8 Basım Tarihi : 26.11.2016

Website

The Impact of Transformational Leadership on Innovative Work Behavior and the Mediating Effect of Psychological Empowerment: A Research in Antalya Hotels

New York International Business and Social Science Research Conference 2018 13.07.2018 14.07.2018 Sözlü Sunum ÇAKMAK AHMET FERDA,ARSLAN FİLİZ

A Survey on Risk Taking Behavior of Police Officers Working in Public Security Services

(Özet bildiri)

Eight Annual International Business, Agriculture, Health, Energy & Engineering Conference 27.12.2015 28.12.2015 Sözlü Sunum Hanifi Sever,ÇAKMAK AHMET FERDA

Establishing and computerizing human resource systems in Turkish banks

(Tam metin bildiri)

International Conference on Fuzzy Systems and Soft Computational Intelligence in Management and Industrial Engineering 29.05.2002 31.05.2002 Süder Aslı, Çakmak Ahmet Ferda

The effects of applicants characteristics on employment interview satisfaction of applicants

(Tam metin bildiri)

2003 Joint International Meeting of the Association of European Operational Research Societies and Institute for Operations Research and the Management Sciences 06.06.2003 10.06.2003 Küskü Fatma, Çakmak Ahmet Ferda, Ataman Berk

Logistics management in Turkish automative industry

(Tam metin bildiri)

International Logistics Congress 30.06.2003 01.07.2003 Süder Aslı, Çakmak Ahmet Ferda

Applicant reactions to employment interviews Evidence from a developing country setting

(Tam metin bildiri)

Thirteenth World Business Congress IMDA (International Management Development Association) 14.07.2004 18.07.2004 Küskü Fatma, Ataman Berk, Çakmaka Ahmet Ferda

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Yönetime Katılma Teknikleri

(Tam metin bildiri)

5. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı 01.11.2008 03.11.2008 Ofluoğlu Gökhan, Çakmak Ahmet Ferda, Büyükyılmaz Ozan

Tıbbi Artıkların Yönetimi ve ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Uygulaması

(Tam metin bildiri)

1. Uluslararası Çevre Sempozyumu 20.05.2009 24.05.2009 Ofluoğlu Gökhan, Çakmak Ahmet Ferda, Büyükyılmaz Ozan

The Impact of the Financial and Economic Crises Prevailing Wage Policies and Cost Reduction

(Tam metin bildiri)

Turgut Özal Internatıonal Conference On Economics And Politics – I “Global Crises And Economic Governance” 15.04.2010 16.04.2010 Çakmak Ahmet Ferda, Ofluoğlu Gökhan, Saban Metin

Ulusal Bildiriler (8)

The Effect of Teachers’ Emotional Intelligence Levels on Occupational Stress and Coping Styles

(Özet bildiri)

Igdir International Social Sciences Congress 14.04.2021 Sözlü Sunum ELBİR MEMNUNE, ÇAKMAK AHMET FERDA Sayfa:101-102 ISBN:978-605-74616-6-7 Basım Tarihi : 23.04.2021

Website

Stratejik işbirliği ve Türkiye otomobil sanayine etkileri

(Sözlü Bildiri)

V. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 29.05.1997 31.05.1997 Biçer İsmail Hakkı, Çakmak Ahmet Ferda

Etik Davranma Niyetinin Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Gıda Mühendisleri Örneği

(Sözlü Bildiri)

8. Gıda Mühendisliği Kongresi 07.11.2013 09.11.2013 UZUNSOY İREM,ÇAKMAK AHMET FERDA Sayfa:7-7

Website

İş görüşmeleri sürecinde aday memnuniyeti Bir ölçek geliştirme denemesi

(Tam metin bildiri)

11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 22.05.2003 24.05.2003 Küskü Fatma, Ataman Berk, Çakmak Ahmet Ferda

Performans Değerleme Sisteminden Duyulan Memnuniyetin Belirleyicileri Adalet Algısı ve Sistem Bilgisinin Etkileri

(Tam metin bildiri)

15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 25.05.2007 27.05.2007 Çakmak Ahmet Ferda, Erçek Mehmet

Akademik Personelin Performans Değerleme Sistemine Dair Algıları ve Yeni Bir Sistem Tasarımı İçin Öneriler

(Tam metin bildiri)

Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri Kongresi 03.04.2008 04.04.2008 Çakmak Ahmet Ferda, Büyükyılmaz Ozan

İş Aile Yaşam Çatışmasının Nedenleri ve İş Sağlığı Üzerindeki Etkileri

(Tam metin bildiri)

V. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi 16.04.2009 18.04.2009 Ofluoğlu Gökhan, Çakmak Ahmet Ferda, Büyükyılmaz Ozan

KOBİ lerde Beyaz Yaka Suçların Algılanma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma

(Tam metin bildiri)

9. Ulusal İşletmecilik Kongresi 06.05.2010 08.05.2010 Çakmak Ahmet Ferda, Yıldırım Halil, Göktaş Kulualp Halime

Akademik Görevler

PROFESÖR

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

DOÇENT

2013-2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2007-2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2006-2007

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2000-2006

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1999-2000

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdür Yardımcısı

2008

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

Örgütlerde Davranış Uygulamaları

(Doktora)

ÖRGÜTLERDE DAVRANIŞ UYGULAMALARI

(Doktora)

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

(Doktora)

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

(Doktora)

Bilgi Yönetimi

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI 2

(Yüksek Lisans)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI 1

(Yüksek Lisans)

İnsan Kaynakları Yönetimi

(Yüksek Lisans)

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

(Yüksek Lisans)

Örgütsel Davranış

(Yüksek Lisans)

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

(Yüksek Lisans)

Temel Pazarlama

(Yüksek Lisans)

Seminer

(Yüksek Lisans)

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

(Yüksek Lisans)

Satışçıların Örgütlemesi ve Motivasyonu

(Yüksek Lisans)

Satış Yönetimi

(Yüksek Lisans)

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Dersler - Lisans

(Lisans)

İşletme Yönetimi

(Lisans)

İşletme Bilimine Giriş

(Lisans)

İşletme Bilimi II

(Lisans)

İşletme Bilimi I

(Lisans)

İşletme Bilimi

(Lisans)

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

(Lisans)

Yönetim Ekonomisi

(Lisans)

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

(Lisans)

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

(Lisans)

Uluslararası İşletmecilik

(Lisans)

Turizm İşletmeciliği

(Lisans)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

(Lisans)

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama ve Yönetim

(Lisans)

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Dersler - Ön Lisans

(Önlisans)

Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi

(Önlisans)

Girişimcilik

Kitaplar (5)

Uzaktan Çalışmada Yönetsel Konular

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Editör: Çakmak Ahmet Ferda, Büyükyılmaz Ozan Basım Sayısı::(1) Sayfa::341 365 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-8443-72-1 Tarih: 2021

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin Zonguldak Ekonomisine Etkisi

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-21-6 Tarih: 2019

İşletme Bilimine Giriş

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İşletmelerin Sınıflandırılması Editör: Esen Şaban, Aytekin Alper Basım Sayısı::(1) Sayfa::45 72 Yayınevi:: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ISBN: 978-605-242-435-3 Tarih: 2019

İşletme Bilimine Giriş

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İşletmelerin Sınıflandırılması Editör: Esen Şaban, Aytekin Alper Basım Sayısı::(1) Sayfa::45 72 Yayınevi:: Beta ISBN: 978-605-242-230-4 Tarih: 2018

Yücel Candemir e Armağan

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Editör: Tokdemir, E.; Günçavdı, Ö.; Küçükçifçi, S. Yayınevi:: İTÜ İşletme Fakültesi ISBN: 975-561-286-6 Tarih: 2006

Projeler (6)

Proaktif kişilik ile proaktif çalışma davranışı ilişkisi üzerinde işe gönülden adanma ve psikolojik güçlendirmenin etkisi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 08.11.2016 - 27.12.2017

Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Çalışan Tutum ve Davranışlarına Etkileri Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 07.07.2010 - 07.07.2012

A Study for Elementary Education Prospective Teachers Economic Literacy Levels

BAP 6 (Tamamlandı)

Bilişsel Duygusal Düzenleme Anketi 18 İfadelik Türkçe Versiyonun Geliştirilmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Psikolojik Sözleşme İhlali Algısının Çalışan Tutum ve Davranışlarına Etkileri Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama

BAP 6 (Tamamlandı)

Learned Helplessness in Organizations and the Effects of Fear of Success over Competitiveness

BAP 6 (Tamamlandı)