ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İsim:

ÇAĞLAR BAYIK

e-Posta:

caglarbayik

Telefon:

291 2580

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Harita Mühendisliği

Uzaktan Algılama

Fotogrametri

Planlamada CBS ve Bilgi Teknolojileri

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2012-2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ (DR)

Yüksek Lisans

2010-2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

Lisans

1950-2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (7)

Deformation analysis of 2020 mw 5.7 Karlıova, Turkey, earthquake using DInSAR method with different incidence angle SAR data

Arabian Journal of Geosciences

Tarih: 1/2021 Sayı: 4 Cilt: 14 Sayfa: 1-12 BAYIK ÇAĞLAR

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1866-7511","1866-7538 doi:10.1007/s12517-021-06670-x

Website

Comprehensive evaluation of Pléiades-1A bundle images for geospatial applications

Arabian Journal of Geosciences

Tarih: 4/2019 Sayı: 7 Cilt: 12 Sayfa: 1-16 TOPAN HÜSEYİN,Jacobsen Karsten,Cam Ali,ÖZENDİ MUSTAFA,ORUÇ MURAT,Bakioğlu Oya Burcu,BAYIK ÇAĞLAR,TAŞKANAT TALHA

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1866-7511 doi:10.1007/s12517-019-4353-9

Website

Vehicle Emissions at Intersections Before and After Signal Improvement: Zonguldak Example

International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering

Tarih: 10/2018 Sayı: 5 Cilt: 5 Sayfa: 33-37 DEMİREL BAYIK GÜLÇİN,POLAT ALPAN MİNE,ZEYDAN ÖZGÜR,TANIŞ MUSTAFA,BAYIK ÇAĞLAR

Endeks:Science library, google scholar ISSN:2394-2827

On the vertical accuracy of the ALOS world 3D-30m digital elevation model

Remote Sensing Letters

Tarih: 3/2018 Sayı: 6 Cilt: 9 Sayfa: 607-615 BAYIK ÇAĞLAR,kazimierz becek,MEKİK ÇETİN,ÖZENDİ MUSTAFA

Endeks:SCI ISSN:2150-704X doi:10.1080/2150704X.2018.1453174

Website

Mapping of Vehicle Emissions in Zonguldak Province

MATTER: International Journal of Science and Technology

Tarih: 3/2018 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 129-142 DEMİREL BAYIK GÜLÇİN,POLAT ALPAN MİNE,BAYIK ÇAĞLAR,TANIŞ MUSTAFA

Endeks:Index Copernicus ISSN:2454-5880 doi:10.20319/mijst.2018.41.129142

Development of Web-Based GIS for the Cultural Heritage of Safranbolu, Turkey

International Journal of Environment and Geoinformatics

Sayı: 3 Cilt: 5 Sayfa: 368-377 ARCA DENİZ,ŞEKER DURSUN ZAFER,ALKAN MEHMET,KARAKIŞ SERKAN,BAYIK ÇAĞLAR,ACAR HAYRETTİN

Endeks:Google Scholar ISSN:2148-9173

Website

Contribution of Normalized DSM to Automatic Building Extraction from HR Mono Optical Satellite Imagery

European Journal of Remote Sensing

Tarih: 7/2014 Sayı: 47 Cilt: 1 Sayfa: 575-591 SEFERCİK UMUT GÜNEŞ,KARAKIŞ SERKAN,BAYIK ÇAĞLAR,ALKAN MEHMET,YASTIKLI NACİ

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2279-7254 doi:10.5721/EuJRS20144732

Ulusal Makaleler (2)

Tarihi Alanlarda Web CBS Uygulamaları

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

Tarih: 1/2013 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 105-111 ALKAN MEHMET,ARCA DENİZ,BAYIK ÇAĞLAR,ŞEKER DURSUN ZAFER

ISSN:2148-1059

Tarihi Kentlere Yönelik Web CBS Uygulaması Safranbolu Örneği

HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi

Tarih: 12/2011 Sayı: 104 Cilt: 3 Sayfa: 26-29 ARCA DENİZ,BAYIK ÇAĞLAR,ACAR HAYRETTİN,ALKAN MEHMET,ŞEKER DURSUN ZAFER

ISSN:1300-3534

Uluslararası Bildiriler (23)

Determination of InSAR Co-Seismic Surface Displacement of the 2020 Mw 6.4 Petrinja (Crotia) Earthquake

(Özet bildiri)

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies 2021 25.02.2021 Sözlü Sunum BAYIK ÇAĞLAR ISBN:978-625-44365-8-1

Website

Making Sense of a PsInSAR Sentinel-1A/B map of a Long-term Explored Oil and Gas Deposits: Case Study of Seria, Brunei Darussalam Field

(Özet bildiri)

XXIX International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields 05.11.2019 Davetli Konuşmacı BECEK KAZIMIERZ, ABDİKAN SAYGIN, BAYIK ÇAĞLAR, YONG GABRIEL YIT VUI

Website

An Assessment of Urban Area Extraction Using ALOS-2 Data

(Tam metin bildiri)

2019 9th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST) 11.06.2019 14.06.2019 Sözlü Sunum ABDİKAN SAYGIN,BAYIK ÇAĞLAR,BALIK ŞANLI FUSUN,ÜSTÜNER MUSTAFA ISBN:978-1-5386-9448-0

Website

Determination of Forest Fire Area by Using Satellite Images: Muğla Case

(Tam metin bildiri)

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET) 19.09.2019 21.09.2019 Sözlü Sunum KURNAZ BAHADIR,BAYIK ÇAĞLAR,ABDİKAN SAYGIN Sayfa:1465-1472 ISBN:978-605-9945-24-0

Website

Monitoring Urban Green Space Using Göktürk-2 Data: A Case Study For Edirne City

(Özet bildiri)

The 2nd International Urban, Environment and Health Congress 16.04.2018 20.04.2018 Sözlü Sunum BALIK ŞANLI FUSUN,DELEN AHMET,ÜSTÜNER MUSTAFA,BAYIK ÇAĞLAR,ABDİKAN SAYGIN

Sentinel-1 Uydu Verileri Kullanarak DInSAR Tekniği ile Deprem Kaynaklı Deformasyonların Belirlenmesi: Çanakkale Ayvacık Depremi

(Özet bildiri)

Engineers of the Future International Student Symposium-EFIS 2019 16.05.2019 17.05.2019 Sözlü Sunum ÜÇEREN METİN,BAYIK ÇAĞLAR,ABDİKAN SAYGIN

İmar Planlarına Esas Zemin Etütlerinin CBS Tabanlı Yorumlanması

(Özet bildiri)

Engineers of Future International Student Symposium-EFIS 2017 15.06.2017 17.06.2017 Sözlü Sunum ATAKAN METEHAN,YILMAZ EMRAH,ÖZENDİ MUSTAFA,BAYIK ÇAĞLAR,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Data Acquisition Through The Model Aircraft For Mapping Purposes

(Tam metin bildiri)

ISPRS Hannover Workshop 2011 14.06.2011 17.06.2011 Poster KARAKIŞ SERKAN,SEFERCİK UMUT GÜNEŞ,BAYIK ÇAĞLAR

Exploiting Multi-Temporal Sentinel-1 SAR Data for Flood Extend Mapping

(Tam metin bildiri)

GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM) 18.03.2018 21.03.2018 Sözlü Sunum BAYIK ÇAĞLAR,ABDİKAN SAYGIN,Ozbulak Gokhan,Alasag Tolga,Aydemir Said,BALIK ŞANLI FUSUN Sayı: XLII-3/W4 Sayfa:109-113

Website

Noise Mapping In Indoors And Outdoor Environment Of A University Campus: Bulent Ecevit University Example

(Tam metin bildiri)

ıV. International Conference on Civil Environmental, Geology and Mining Engineering (ICOCEM-2019) 20.04.2019 22.04.2019 Sözlü Sunum DEMİREL BAYIK GÜLÇİN,ÖZTEKİN ELİF,BAYIK ÇAĞLAR,ATEŞ BERKAY,GÜLEÇYÜZ MERVE

Updating Object For GIS Database Information Using High Resolution Satellite Images A Case Study Zonguldak

(Tam metin bildiri)

ISPRS Hannover Workshop 2011 14.06.2011 17.06.2011 Poster ALKAN MEHMET,ARCA DENİZ,BAYIK ÇAĞLAR,MARANGOZ AYCAN MURAT

Pan Sharpening Quality Investigation of Turkish In Operation Remote Sensing Satellites Applications with RASAT and GÖKTÜRK 2 Images

(Tam metin bildiri)

3rd International Workshop on Geoinformation Advances 2016 (GeoAdvances 2016) 16.10.2016 17.10.2016 Sözlü Sunum ÖZENDİ MUSTAFA,TOPAN HÜSEYİN,CAM ALİ,BAYIK ÇAĞLAR Cilt: 21 Sayfa:131-135

Website

Geospatial Analysis Using Remote Sensıng Images Case Studies of Zonguldak Test Field

(Tam metin bildiri)

XXIII ISPRS Congress (ISPRS 2016) 12.06.2016 19.12.2016 Sözlü Sunum BAYIK ÇAĞLAR,TOPAN HÜSEYİN,ÖZENDİ MUSTAFA,ORUÇ MURAT,CAM ALİ,ABDİKAN SAYGIN Cilt: 1 Sayfa:435-442

Website

Geometric and Radiometric Evaluation of RASAT Image

(Tam metin bildiri)

XXIII ISPRS Congress (ISPRS 2016) 12.06.2016 19.06.2016 Sözlü Sunum CAM ALİ,TOPAN HÜSEYİN,ORUÇ MURAT,ÖZENDİ MUSTAFA,BAYIK ÇAĞLAR Cilt: 1 Sayfa:287-290

Website

Assessment of DEMs Produced By Medium Resolution Optical Sensors Considering Land Cover Classes

(Tam metin bildiri)

ACRS 2012 26.11.2012 30.11.2012 Sözlü Sunum SEFERCİK UMUT GÜNEŞ,BAYIK ÇAĞLAR,ÖZENDİ MUSTAFA

Morphologic Quality of DSMs Based on Optical and Radar Space Imagery

(Tam metin bildiri)

ISPRS Hannover Workshop 2011 14.06.2011 17.06.2011 Sözlü Sunum SEFERCİK UMUT GÜNEŞ,BAYIK ÇAĞLAR,KARAKIŞ SERKAN,JACOBSEN KARSTEN

Web Based GIS for Safranbolu Historical City

(Tam metin bildiri)

FIG Working Week 2012 06.05.2013 10.05.2012 Sözlü Sunum ARCA DENİZ,ALKAN MEHMET,BAYIK ÇAĞLAR,ŞEKER DURSUN ZAFER

Assessment of ALOS PALSAR 25-m mosaic data for land cover mapping

(Tam metin bildiri)

2017 9th International Workshop on the Analysis of Multitemporal Remote Sensing Images (MultiTemp) 27.06.2017 29.06.2017 Poster ABDİKAN SAYGIN,BAYIK ÇAĞLAR ISBN:978-1-5386-3327-4

Website

Basic Statistical Analysis of Surface Water Quality in Zonguldak/Turkey

(Özet bildiri)

2nd International Conference on Innovationsin Natural Science and Engineering 07.09.2018 10.09.2018 Sözlü Sunum DEMİREL BAYIK GÜLÇİN,BAYIK ÇAĞLAR

Vehicle Emissions at Intersections Before and After Signal Improvement: Zonguldak Example

(Tam metin bildiri)

International Conference on Science, Technology, Engineering and Management (ICSTEM) 20.07.2018 21.07.2018 Sözlü Sunum DEMİREL BAYIK GÜLÇİN,POLAT ALPAN MİNE,ZEYDAN ÖZGÜR,TANIŞ MUSTAFA,BAYIK ÇAĞLAR

Website

Mapping of Vehicle Emissions in Zonguldak Province.

(Tam metin bildiri)

9th International Conference on Researches in Science Technology (ICRST) 27.07.2017 28.07.2017 Sözlü Sunum DEMİREL BAYIK GÜLÇİN,POLAT MİNE,BAYIK ÇAĞLAR,TANIŞ MUSTAFA

Çocuk Suçluluğunun Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi: Zonguldak Örneği

(Özet bildiri)

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi 29.11.2017 02.12.2017 Sözlü Sunum KULAKÇI ALTINTAŞ HÜLYA,KUZLU AYYILDIZ TÜLAY,TOPAN AYSEL,VEREN FUNDA,TOPAN HÜSEYİN,BAYIK ÇAĞLAR,ÖZENDİ MUSTAFA

Temporal Analysis of Land Cover and Land Use Change Using Remote Sensing Data and Geographic Information System: A Case Study Zonguldak.

(Özet bildiri)

International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences (ISGGG2017) 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum BAYIK ÇAĞLAR,ALKAN MEHMET

Ulusal Bildiriler (12)

DInSAR Tekniği İle Kar Kalınlığının Belirlenmesi: Antarktika Örneği

(Özet bildiri)

III. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı 05.09.2019 06.09.2019 Sözlü Sunum BAYIK ÇAĞLAR,ABDİKAN SAYGIN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,ÖZSOY ÇİÇEK BURCU

Pléiades 1A Pankromatik Görüntüsünün Bilgi İçeriğinin Belirlenmesi ve Kentsel Değişim Belirlemede Kullanımı Zonguldak Fener Bölgesi Örneği

(Tam metin bildiri)

VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 05.10.2016 07.10.2016 Sözlü Sunum BAKİOĞLU OYA BURCU,TOPAN HÜSEYİN,ORUÇ MURAT,ÖZENDİ MUSTAFA,BAYIK ÇAĞLAR,CAM ALİ Sayfa:541-547 ISBN:978-975-487-214-9

Website

Uzaktan Algılama Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi Araştırmalarında Zonguldak Test Alanının Önemi

(Tam metin bildiri)

VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 05.10.2016 07.10.2016 Sözlü Sunum BAYIK ÇAĞLAR,TOPAN HÜSEYİN,ÖZENDİ MUSTAFA,ORUÇ MURAT,CAM ALİ,ABDİKAN SAYGIN Sayfa:957-967 ISBN:978-975-487-214-9

Website

RASAT Görüntülerinin Geometrik ve Radyometrik Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 05.10.2016 07.10.2016 Sözlü Sunum CAM ALİ,TOPAN HÜSEYİN,ORUÇ MURAT,TEKE MUSTAFA,ÖZENDİ MUSTAFA,BAYIK ÇAĞLAR Sayfa:762-767 ISBN:978-975-487-214-

Website

RASAT VE GÖKTÜRK 2 Görüntülerinden Pan Keskinleştirilmiş Görüntü Üretimi ve Kalite Değerlendirmesi

(Tam metin bildiri)

VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 05.10.2016 07.10.2016 Sözlü Sunum ÖZENDİ MUSTAFA,TOPAN HÜSEYİN,CAM ALİ,BAYIK ÇAĞLAR Sayfa:437-443 ISBN:978-975-487-214-9

Website

Yüksek Çözünürlüklü Optik Uydu Görüntülerinden Otomatik Bina Çıkarımı Performansının Artırılmasına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım Quickbird Örneği

(Tam metin bildiri)

V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 14.10.2014 17.10.2014 Sözlü Sunum SEFERCİK UMUT GÜNEŞ,KARAKIŞ SERKAN,BAYIK ÇAĞLAR,ALKAN MEHMET,YASTIKLI NACİ

İnsansız Hava Araçlarının Madencilik Faaliyetlerinde Kullanım Olanaklarının İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

19. Kömür kongresi 21.05.2014 23.05.2014 Sözlü Sunum KARAKIŞ SERKAN,BAYIK ÇAĞLAR,SEFERCİK UMUT GÜNEŞ

Tarihi Alanlarda Web CBS Uygulamaları

(Tam metin bildiri)

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 16.10.2012 19.10.2012 Sözlü Sunum ALKAN MEHMET,ARCA DENİZ,BAYIK ÇAĞLAR,ŞEKER DURSUN ZAFER

Tarihi Kentlere Yönelik Web CBS Uygulaması Safranbolu Örneği

(Tam metin bildiri)

TMMOB 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 31.10.2012 04.11.2012 Sözlü Sunum ARCA DENİZ,BAYIK ÇAĞLAR,ACAR HAYRETTİN,ALKAN MEHMET,ŞEKER DURSUN ZAFER

Safranbolu Tarihi Kent Örneğinde Dokümantasyon Çalışmalarında Fotogrametri ve CBS nin Birlikte Kullanımı

(Tam metin bildiri)

13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18.04.2011 22.04.2011 Sözlü Sunum ARCA DENİZ,BAYIK ÇAĞLAR,ACAR HAYRETTİN,ALKAN MEHMET,ŞEKER DURSUN ZAFER

Tarihi Eserlerin Dökümantasyonunda Geoinformasyon Tekniklerinin Uygulanması Safranbolu Örneği

(Tam metin bildiri)

5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 20.10.2010 22.10.2010 Sözlü Sunum ARCA DENİZ,BAYIK ÇAĞLAR,ACAR HAYRETTİN,ALKAN MEHMET,ŞEKER DURSUN ZAFER,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,AKÇIN HAKAN

Yersel Fotogrametrinin Dokümantasyon Çalışmalarında Kullanımına Bir Örnek Safranbolu

(Tam metin bildiri)

TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu 23.02.2011 26.02.2011 Sözlü Sunum ARCA DENİZ,BAYIK ÇAĞLAR,ACAR HAYRETTİN,ALKAN MEHMET,YAKAR MURAT,ŞEKER DURSUN ZAFER

Akademik Görevler

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / JEODEZİ ANABİLİM DALI

Dersler - Doktora
Dersler - Lisans

(Lisans)

GEO478-SAYISAL ARAZİ MODELLERİ

(Lisans)

GEO473-LAZER TARAMA TEKNİKLERİ

(Lisans)

GEO334-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

(Lisans)

GEO333-VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

(Lisans)

GEO288-MESLEKİ YABANCI DİL II

(Lisans)

GEO229-BİLİMSEL YAZIM VE SUNUM

Kitaplar (1)

Oil Spill along the Turkish Straits Sea Area Accidents, Environmental Pollution, Socio-Economic Impacts and Protection.

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Role of SAR Remote Sensing to Detect Oil Pollution and Emergency Intervention Editör: Selma ÜNLÜ, Bedri ALPAR, Bayram ÖZTÜRK Basım Sayısı::(1) Sayfa::157 175 Yayınevi:: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ISBN: 978-975-8825-39-4 Tarih: 2018

Projeler (3)

Üç Boyutlu Nokta Bulutu Verileri İçin Anizotropik Örgü (Mesh) Entegrasyonu Metodu ve Nokta Hata Modelinin Geliştirilmesi

-Tübitak 1001 20 (Tamamlandı) 01.01.2016 - 01.01.2018

SAR Sistemlerinin Koordinatlandırma Performansı

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 18.12.2015 - 28.09.2018

Georeferencing Accuracy Assessment DEM Generation and Validation and Information Content Analysis of Pléiades Images over Extreme Undulating and Mountainous Urban Area with Dense Forest Inland of Zonguldak Test Site

Diğer (Uluslararası) 18 (Tamamlandı) 27.11.2012 - 01.01.2018

Ödüller (1)

BEÜ 1. Ar-Ge Proje Pazarı birincilik ödülü

Tarih: 2014
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)