ASS. PROF.

Name:

ÇAĞLAR ÇELİK BAYAR

Email:

caglarbayar

Phone:

291 25 07

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Kimya

Teorik Kimya

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2005-2012

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KİMYA (DR)

Tez Adı : Theoretical investigation of tautomeric equilibria in certain explosive materials

Yüksek Lisans

2003-2005

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KİMYA (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Carbon supported and surfactant stabilized metal nanoparticle catalysts for direct methanol fuel cells

Lisans

1997-2001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ / MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Enerjik malzemelerden RDX'in ve yeni türevlerinin duyarsızlık ve patlayıcı performans analizleri

MURAT KIRAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (9)

Investigation of Pi-Pi Interactions between TNT and (R)-Hexahelicene

POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS

Tarih: 4/2020 Sayı: 4 Cilt: 40 Sayfa: 1266-1279 ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR, TÜRKER BURHAN LEMİ

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1040-6638 doi:10.1080/10406638.2020.1749088

Website

Investigation of the Radical Nitration of Isooctane Fuel via Nitromethane Propellant

Central European Journal of Energetic Materials

Tarih: 4/2018 Sayı: 2 Cilt: 15 Sayfa: 225-242 ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1733-7178 doi:10.22211/cejem/92221

Website

A DFT Study on the Effect of Tautomerism on Some Properties of DNTZ

International Journal of Chemical Modeling

Tarih: 1/2015 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 65-75 TÜRKER BURHAN LEMİ,ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR

Endeks:Chemical Abstract Services, Scopus, Scirus ISSN:1941-3955

A DFT Study on Estrone-TNT Interaction

Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie (ZAAC) (Journal of Inorganic and General Chemistry)

Tarih: 8/2013 Sayı: 10 Cilt: 639 Sayfa: 1871-1875 TÜRKER BURHAN LEMİ,ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0044-2313 doi:10.1002/zaac.201300239

Website

Novel RDX Based Cage and Cage-Like Nitramines

Journal of Energetic Materials

Tarih: 3/2013 Sayı: 4 Cilt: 31 Sayfa: 287-300 TÜRKER BURHAN LEMİ,ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR,TURHAN HAMZA

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0737-0652 doi:10.1080/07370652.2012.724145

Website

A Theoretical Study of JP-10 Hydroperoxidation

FUEL

Tarih: 2/2013 Cilt: 104 Sayfa: 128-132 TÜRKER BURHAN LEMİ,VARIŞ SERHAT,ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0016-2361 doi:10.1016/j.fuel.2012.09.024

Website

A Computational View of PATO and its Tautomers

Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie (ZAAC) (Journal of Inorganic and General Chemistry)

Tarih: 7/2012 Sayı: 9 Cilt: 638 Sayfa: 1316-1322 TÜRKER BURHAN LEMİ,ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0044-2313 doi:10.1002/zaac.201200230

Website

NTO-Picryl Constitutional Isomers - A DFT Study

Journal of Energetic Materials

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 30 Sayfa: 72-96 TÜRKER BURHAN LEMİ,ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0737-0652 doi:10.1080/07370652.2010.543005

Website

A DFT Study on Push-Pull (Amino-Nitro) Fulminenes and Hexahelicenes

POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS

Tarih: 5/2010 Sayı: 2 Cilt: 30 Sayfa: 91-111 TÜRKER BURHAN LEMİ,ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR,BALABAN ALEXANDRU

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1040-6638 doi:10.1080/10406631003756005

Website

Ulusal Makaleler (1)

Theoretical and Experimental Investigation of Carbon Monoxide, Humidity and Temperature Relations in Zonguldak Province of Turkey

ACADEMIC PLATFORM-JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCE

Tarih: 4/2020 Sayı: 3 Cilt: 8 Sayfa: 464-470 ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-4575 doi:10.21541/apjes.684537

Website

Uluslararası Bildiriler (9)

The Thermodynamic Investigation of the Usage of Pyrene as a Carbon Support with Platinum Catalyst in Direct Methanol Fuel Cells

(Tam metin bildiri)

International Science and Technology Conference (ISTEC 2020) 02.09.2020 04.09.2020 Sözlü Sunum ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR Sayfa:748-751 Basım Tarihi : 02.09.2020

Coronene Surface as Alpha Radiation Binder

(Tam metin bildiri)

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020) 19.03.2020 20.03.2020 Sözlü Sunum ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR Sayfa:325-329 Basım Tarihi : 20.04.2020

The Effect of Attached 1,2,4-Triazole Ring on the Chemical and Explosive Properties of RDX

(Özet bildiri)

3rd International Congress on Engineering, Architecture and Design 04.05.2018 05.05.2018 Sözlü Sunum ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR,KABAHOR SELİM CAN,ARAS MUSTAFA Sayfa:169-170 Basım Tarihi : 04.05.2018

The Investigation of Insensitivity, Ballistics and Chemical Properties of a Novel RDX Derivative: Tetrazole Modified RDX

(Özet bildiri)

3rd International Congress on Engineering, Architecture and Design 04.05.2018 05.05.2018 Sözlü Sunum ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR,BAYTAR MERT,ÖKSEM KUDRET BATUHAN Sayfa:167-168 Basım Tarihi : 04.05.2018

The Insensitive Derivative Designs of RDX Explosive by Amination

(Özet bildiri)

International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS) 26.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR,KIRAN MURAT,AKÇİL MUSTAFA Sayfa:151-None Basım Tarihi : 26.04.2018

Nitrated Isooctane Fuel Formations via Nitromethane Additive

(Özet bildiri)

International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS) 26.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR Sayfa:156-None Basım Tarihi : 26.04.2018

A DFT Study on Disubstituted R–Hexahelicenes Having Donor/Acceptor Groups

(Tam metin bildiri)

Etkinlik: International Conference on Computational Science (ICCS 2010), Yayınlanan Dergi: Procedia Computer Science 1 31.05.2010 02.06.2010 Sözlü Sunum TÜRKER BURHAN LEMİ,ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR Sayfa:1155-1164 Basım Tarihi : 01.01.2012

Theoretical Treatment of Some Novel Nitropyrimidines

(Tam metin bildiri)

New Trends in Research of Energetic Materials (NTREM 2008) 09.04.2008 11.04.2008 Poster TÜRKER BURHAN LEMİ,GÜMÜŞ SELÇUK,ATALAR TANER,ÇAMUR YAKUP,ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR Sayfa:894-928 ISBN:978-80-7395-066-8 Basım Tarihi : 09.04.2008

Carbon Supported and Surfactant Stabilized Metal Nanoparticles for Direct Methanol Fuel Cells

(Özet bildiri)

International Hydrogen Energy Congress (IHEC 2005) 13.07.2005 15.07.2005 Poster GÖKAĞAÇ GÜLSÜN,ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR Basım Tarihi : 13.07.2005

Ulusal Bildiriler (6)

Azotça Zengin ve Çevre Dostu (Yeşil) Bir Enerjetik Malzeme Olan Bistetrazol’ün Dekompozisyon Mekanizmalarının DFT Yöntemiyle İncelenmesi

(Özet bildiri)

Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Hesaplamalı Kimya Çalıştayı 29.05.2014 31.05.2014 Sözlü Sunum ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR,GÜMÜŞ SELÇUK Sayfa:8-None Basım Tarihi : 29.05.2014

Renkli Kompleks Oluşumuna Dayalı Kimyasal Patlayıcı Dedektörleri

(Özet bildiri)

Bülent Ecevit Üniversitesi I. Ar-Ge Proje Pazarı 13.05.2014 13.05.2014 Poster ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR,TÜRKER BURHAN LEMİ Sayfa:45-None Basım Tarihi : 13.05.2014

PATO ve Totomerlerinin Aromatik Nitrolama Reaksiyonlarının Hesaplamalı Kimya Yöntemleriyle İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) II. Enerjik Malzemeler Çalıştayı 22.11.2013 22.11.2013 Sözlü Sunum ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR,TÜRKER BURHAN LEMİ,HYUNG KIM Sayfa:1-4 Basım Tarihi : 22.11.2013

İtme-Çekme (Push-Pull) Tipi Amino-Nitro Hegzahelisen/Fulminen Yapılarının DFT Yöntemi ile Teorik Olarak İncelenmesi

(Özet bildiri)

24. Ulusal Kimya Kongresi 29.06.2010 02.07.2010 Sözlü Sunum TÜRKER BURHAN LEMİ,ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR,BALABAN ALEXANDRU T Basım Tarihi : 29.06.2010

Potansiyel Yeni Bir Patlayıcı Türü: RDX Dimer Molekülü

(Tam metin bildiri)

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Patlayıcı Maddeler ve Bileşenleri Çalıştayı 06.11.2009 07.11.2009 Sözlü Sunum TÜRKER BURHAN LEMİ,ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR Sayfa:1-5 Basım Tarihi : 06.11.2009

NTO-Pikril Yapı İzomerlerine Ait Patlayıcı Performans Değerlerinin Teorik Olarak İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Patlayıcı Maddeler ve Bileşenleri Çalıştayı 06.11.2009 07.11.2009 Sözlü Sunum TÜRKER BURHAN LEMİ,ÇELİK BAYAR ÇAĞLAR Sayfa:1-15 Basım Tarihi : 06.11.2009

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2014

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2013-2014

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ / ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2011-2012

Carnegie Mellon University

Mellon Institute

Chemistry / Computational Chemistry

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2002-2013

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ / KİMYA ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Komisyon Üyeliği

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Komisyon Başkanlığı

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Koordinatörü

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Koordinatörü

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Seminer

(Yüksek Lisans)

Patlayıcılar ve Piroteknik Malzemeler

(Yüksek Lisans)

Kristalografi

Dersler - Lisans

(Lisans)

Çözelti Termodinamiği

(Lisans)

Yabancı Dil IV

(Lisans)

Yabancı Dil III

(Lisans)

Sosyal Sorumluluk Projesi

(Lisans)

Programlamaya Giriş

(Lisans)

Organik Kimya

(Lisans)

Mühendislik Etiği

(Lisans)

Mesleki Yabancı Dil II

(Lisans)

Mesleki Yabancı Dil I

(Lisans)

Malzeme Termodinamiği

(Lisans)

Malzeme Kimyası

(Lisans)

Kalite Kontrol ve Yönetimi

(Lisans)

Bitirme Çalışması

Kitaplar (3)

New Frontiers in Nanochemistry: Concepts, Theories, and Trends: Volume 1: Structural Nanochemistry

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Chapter 39: Pi-Pi Interaction in Fullerenes Editör: Mihai V. Putz Basım Sayısı::(1) Sayfa::427 438 Yayınevi:: Apple Academic Press ISBN: 978-1-77188-777-9 Tarih: 2020

Explosive Materials: Classification, Composition and Properties

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Chapter 6: Tetraazapentalenes and Benzofuroxans as Explosive Materials Editör: Thomas J. Janssen Basım Sayısı::(1) Sayfa::145 165 Yayınevi:: Nova Science Publishers ISBN: 978-1-61761-188-9 Tarih: 2011

Handbook of Nanophysics: Functional Nanomaterials

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Chapter 39: Endohedrally Hydrogen Doped Fullerenes Editör: Klaus D. Sattler Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 20 Yayınevi:: CRC Press ISBN: 978-1-4200-7552-6 Tarih: 2011

Projeler (6)

Radon Gazının Radyoaktif Bozunma Ürünlerinden Yayılan İyonlaştırıcı Alfa Radyasyonunun DNA Baz Çiftleri ile Moleküler Etkileşimlerinin Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Devam Ediyor) 15.04.2020

Enerjik Malzemelerden RDX’ in Yeni Türevlerinin Duyarsızlık ve Patlayıcı Performans Analizleri

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 22.04.2016 - 28.12.2018

Computational Studies of Aromatic Nitration Mechanisms of 3-Picrylamino-1,2,4-Triazole (PATO) and its Tautomers (ABD CARNEGIE MELLON ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ PROFESÖRÜ HYUNG J. KIM’İN ÜNİVERSİTE PROJE BÜTÇESİNDEN 3 AY BURS ALINMIŞTIR.)

Diğer (Uluslararası) 18 (Tamamlandı) 10.01.2012 - 16.04.2012

Computational Studies of Aromatic Nitration Mechanisms of 3-Picrylamino-1,2,4-Triazole (PATO) and its Tautomers (TÜBİTAK 2214 YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI KAPSAMINDA 12 AY SÜREYLE BURS ALINMIŞTIR.)

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 10.01.2011 - 16.04.2012

Hekzanitro Stilben Sentezi

Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ 7 (Tamamlandı) 01.12.2008 - 01.12.2010

Bazi Patlayıcı Maddelerin Totomerik Dengeleri Üzerine Teorik Araştırmalar

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 03.11.2007 - 31.12.2012