DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

ÇAĞLA KARADEMİR

Email:

caglakarademir

Telefon:

3233872

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık Eğitimi

Okul Psikolojik Danışmanlığı

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2010-2014

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)

Yüksek Lisans

2002-2005

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MÜZE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)

Yüksek Lisans

1998-2002

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER (YL) (TEZLİ)

Lisans

1994-1998

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (8)

Analysis of Motivational Action Conflict Frequency of Turkish HighSchool Students in Terms of Value Orientation

International Journal of Psychology and Educational Studies

Tarih: 9/2020 Sayı: 3 Cilt: 7 Sayfa: 46-57 ÇALIŞKAN HÜSEYİN,KARADEMİR ÇAĞLA,AKSİN ALPAY

Endeks:ERIC ISSN:2148-9378

Website

Relationships between value orientations of adolescents and motivationalaction conflicts

Participatory Educational Research

Tarih: 5/2020 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 203-2015 ÇALIŞKAN HÜSEYİN,KARADEMİR ÇAĞLA,ÖNTAŞ TURĞAY

Endeks:ERIC ISSN:2148-6123 doi:10.17275/per.20.29.7.2

Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Değer Yönelimleri ve Motivasyonel Eylem Çatışmaları Üzerindeki Etkisi

Ondokuz MayısÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 2 Cilt: 38 Sayfa: 31-50 KARADEMİR ÇAĞLA,İSKENDER MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-302X doi:10.7822/omuefd.591589

Website

Motivasyonel Eylem Çatışması Ölçeğinin Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sakarya University Journal of Education

Tarih: 4/2017 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 20-20 ÇALIŞKAN HÜSEYİN,KARADEMİR ÇAĞLA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-7455 doi:10.19126/suje.220184

Website

Güzin Abla Köşesi’nin akılcı duygusal davranışçı yaklaşımın temel kavramları açısından incelenmesi.Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 4(2), 11-43.

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 11-43 KARADEMİR ÇAĞLA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5606

Çalışkan, H. ve Karademir, Ç. (2014). Değer yönelimleri ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Değerler Eğitimi Dergisi, 12(28), 47-68.

Değerler Eğitimi Dergisi

Sayı: 28 Cilt: 12 Sayfa: 47-68 KARADEMİR ÇAĞLA,ÇALIŞKAN HÜSEYİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-880X

Türkiye’de yayımlanan televizyon reklamlarında gençlerin yansıması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi. 5(10), 145-159.

Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi

Sayı: 10 Cilt: 5 Sayfa: 145-159 KARADEMİR ÇAĞLA

Endeks:Academic Abstracts FullTEXT, Academic Search Premier, Australia Reference Centre, Canadian Reference Centre, Contents Pages in Education, Distance Learning Collection, EBSCOhost, Educational Research Abstracts, Humanities Source, MasterFILE Premier, Psychology and Behavioral Sciences Collection, Religion Philosophy Collection, Social Science Source, Sociological Collection, Teacher Reference Center, Topic Search†ISSN:1303-6475

Çok, F., Boysan, M. ve Karademir, Ç. (2003). Gençlik intiharlarının gazetelerde yansıması. 3P Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi. 11(1), 35-46.

3P Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji

Sayı: 1 Cilt: 11 Sayfa: 35-46 ÇOK FİGEN,BOYSAN MURAT,KARADEMİR ÇAĞLA

Endeks:Türk psikiyatri dizini

Uluslararası Bildiriler (4)

İyimserlik ve kötümserliğin iyilik hali üzerindeki yordayıcı rolü

(Özet bildiri)

3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi 14.04.2019 Sözlü Sunum KARADEMİR ÇAĞLA,ÇALIŞKAN HÜSEYİN

Güzin Abla Köşesi’nin akılcı duygusal davranışçı yaklaşımın temel kavramları açısından incelenmesi. ERPA International SocialSciencesEducationCongress (ERPA 2014), 6-8 June, İstanbul/Turkey

(Özet bildiri)

sözlü bildiri sunumu 06.07.2014 08.07.2014 Sözlü Sunum KARADEMİR ÇAĞLA

Öğrencilerin eylem çatışması sıklıklarıyla değer yönelimleri arasındaki ilişkiler ve değer yönelimlerinin incelenmesi

(Özet bildiri)

ERPA International Congresses on Education (ERPA 2017) 18.05.2017 21.05.2017 Sözlü Sunum ÇALIŞKAN HÜSEYİN,KARADEMİR ÇAĞLA Sayfa:145-145 ISBN:978-605-83418-3-8

Website

Yaşam doyumu ve mutluluğun yordayıcıları: Psikolojik iyi oluş ve değer tercihleri

(Özet bildiri)

II. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi 28.04.2017 30.04.2017 Sözlü Sunum ÇALIŞKAN HÜSEYİN,KARADEMİR ÇAĞLA Sayfa:321-322

Website

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Komisyon Üyeliği

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Dersler - Doktora
Dersler - Lisans

(Lisans)

Öğretmenlik Uygulaması 2

(Lisans)

Öğretmenlik Uygulaması 1

(Lisans)

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1

(Lisans)

Çocuklarla Bireysel Psikolojik Danışma

(Lisans)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

(Lisans)

Rehberlik

(Lisans)

REHBERLİK

(Lisans)

Okullarda Gözlem

(Lisans)

Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması

(Lisans)

Mesleki Rehberlik ve Danışma

(Lisans)

MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYGULAMASI

(Lisans)

KİŞİLİK KURAMLARI

(Lisans)

Kurum Deneyimi

(Lisans)

Kişilik Kuramları

(Lisans)

Karakter ve Değerler Eğitimi

(Lisans)

KURUM DENEYİMİ

(Lisans)

Grupla Psikolojik Danışma

(Lisans)

Gençlik Sorunları Semineri

(Lisans)

Gelişim Psikolojisi 2

(Lisans)

Gelişim Psikolojisi 1

(Lisans)

GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA

(Lisans)

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2

(Lisans)

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1

(Lisans)

Eğitim Psikolojisi 2

(Lisans)

Eğitim Psikolojisi

(Lisans)

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

(Lisans)

Değerler Eğitimi

(Lisans)

BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI

(Lisans)

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

(Lisans)

Bilişsel Davranışçı Psikolojik Danışma

Üniversite Dışı Deneyimler

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

1998-2017

REHBER ÖĞRETMEN

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK / Kamu