ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İsim:

ÇAĞDAŞ ALBAYRAK

e-Posta:

cagdasalbayrak

Telefon:

2912844

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Klasik Türk Edebiyatı

Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2009-2021

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK EDEBİYATI (DR)

Tez Adı : Türk edebiyatında Yûsuf u Züleyhâlar ve Giritli Sırrı Paşa'nın Ahsenü'l-Kasas'ı (Mukayeseli inceleme)

Yüksek Lisans

2006-2009

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Tez Adı : Ağazâde `Örfi Divanı (transkripsiyonlu metin aktarımı)

Lisans

1999-2005

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. (İÖ)

Uluslararası Makaleler (2)

EMİR ALİ ŞİR NEVAÎ. (1925). MUHAKEMETÜ’L-LUGATEYN. (Haz. ABDÜLHAKİM GULMUHAMMEDOV). POLTORATSKİ (AŞKABAT): TÜRKMENİSTAN DEVLET NEŞRİYATI. 90 s.

ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜRKLAD)

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 141-145 ALBAYRAK ÇAĞDAŞ,ASHYROV TAHYR

Endeks:MLA ISSN:2587-1293

Website

NASREDDİN: EFENDİ’NİŊ GÜRRÜŊLERİ. (MÜTERCİMİ A. ALİYEV). 1-NCİ ÇAP. AŞGABAT – 1913/1914. 24 S.

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

Tarih: 4/2020 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 248-252 ALBAYRAK ÇAĞDAŞ,ASHYROV TAHYR

Endeks:SOBIAD, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, ACADEMC RESEARCH INDEX ISSN:2149-892X

Ulusal Makaleler (5)

SOVYET TÜRKMENİSTANI’NIN İLK YILLARINDA STAVROPOL TÜRKMENLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR: TÜLEK NAZAROV ÖRNEĞİ

Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi

Tarih: 7/2020 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 96-113 ALBAYRAK ÇAĞDAŞ,ASHYROV TAHYR

Endeks:Scientific Indexing Services (SIS),Directory of Research Journals Indexing (DRJI)ASOS Index Idealonline ISSN:2618-6543

XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA TÜRKMENİSTAN’DA KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR: GÜLSÜM ŞEHİDİYE ÖRNEĞİ

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 158-172 ASHYROV TAHYR,ALBAYRAK ÇAĞDAŞ

Endeks:TR DİZİN ISSN:2587-1900

Website

Sovyet Türkmenistanı’nın İlk Yıllarında Edebî Eleştiri -A. Gulmuhammedov ile H. Şahberdiyev Eleştirileri Bağlamında–

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 106-115 ALBAYRAK ÇAĞDAŞ,ASHYROV TAHYR

Endeks:Journal Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Root Society for Indexing and Impact Factor Service, General Impact Factor (GIF), ResearchBib Academic Resource Index, CiteFactor Academic Scientific Journals Index, Türk Eğitim İndeksi (TEI), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), SCRIBD,International Society for Research Activity (ISRA) Journal-Impact-Factor (JIF), Index Copernicus International, İdeal Online, Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar, Dergipark Akademik, Academia.edu, Infobase Index, OpenAIRE, Internatıonal Instıtute of Organızed Research (I2OR), International Scientific Indexing (ISI), Asos Index, EuroPub ve ResarchGate ISSN:2667-4424

ILYASOV, K. – H. GOÇMIRADOV. H. (1990). DÖVRÜŊ AYNASI (“SOVET TÜRKMENİSTANI” GAZETİ 70 YAŞADI), AŞGABAT: TÜRKMENİSTAN

Milli Kültür Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 141-146 ALBAYRAK ÇAĞDAŞ,ASHYROV TAHYR

Endeks:OPENAİRE, İSAM, İAD, ASOS ISSN:2587-1331

XX. BAŞLARINDA TÜRKMEN ÖĞRENCİLERİN YABANCI KIZLARLA EVLİLİĞİ HUSUSU ÜZERİNE TARTIŞMALAR: B. KERBABAYEV ÖRNEĞİ

Folklor Akademii Dergisi

Tarih: 1/2020 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 423-435 ALBAYRAK ÇAĞDAŞ,ASHYROV TAHYR

Endeks:Asos İndeks ISSN:2651-253X

Uluslararası Bildiriler (1)

Kerkük’ün “Karamsar Dayısı” Hıdır Lütfî ve Şiirleri

(Tam metin bildiri)

Irak Coğrafyasında Türk Varlığı ve Kültürü Sempozyumu 18.05.2012 19.10.2012 Sözlü Sunum ALBAYRAK ÇAĞDAŞ ISBN:978-605-61571-8-9 Basım Tarihi : 01.05.2014

Akademik Görevler

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2014

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Dersler - Doktora
Dersler - Lisans

(Lisans)

Türk Dili II

(Lisans)

Osmanlı Türkçesi Grameri II

(Lisans)

Osmanlı Türkçesi Grameri I

(Lisans)

Klasik Türk Edebiyatı VI

(Lisans)

Klasik Türk Edebiyatı V

(Lisans)

Klasik Türk Edebiyatı II

(Lisans)

Klasik Türk Edebiyatı I

(Lisans)

Bilgisayara Giriş II

(Lisans)

Bilgisayara Giriş I