ASS. PROF.

Name:

BURAK ÖZ

Email:

burak.oz

Phone:

291 2619

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Civil Engineering

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2007-2012

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR)

Tez Adı : Kamu inşaat projelerinde karşılaşılan ihtilaflar için bir bulanık mantık çözüm modeli

Yüksek Lisans

2001-2003

Southern Polytechnic State University {Georgia}

Bilişim Teknolojisi

Tez Adı : SAES-Student Acceptance and Evaluation System

Lisans

1990-1995

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR.

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Fiyat dışı unsurların da dikkate alındığı yapım işleri ihalelerinde en avantajlı teklifin belirlenmesi ve bir uygulama

UĞUR TEKİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (2)

Classification of Conflicts Encountered in the Public Construction Projects

Academic Journal of Information Technology

Tarih: 2/2019 Sayı: 36 Cilt: 10 Sayfa: 95-107 ÖZ BURAK,ANBARCI MURAT,MANİSALI EKREM

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-1581 doi:0.5824/1309‐1581.2019.1.005

A Conflict Resolution Model Identifying Cause and Effect Relations by Using Fuzzy Expert System

Gazi University Journal of Science PART A: ENGINEERING AND INNOVATION

Tarih: 12/2017 Sayı: 4 Cilt: 4 Sayfa: 67-83 ÖZ BURAK,ANBARCI MURAT,MANİSALI EKREM

ISSN:2147-9542

Website

Ulusal Makaleler (3)

Yapım İşleri Genel Şartnamesine Göre Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Fiyat Tespiti ile Revize Birim Fiyat İlişkisi

Yapı Dünyası

Tarih: 1/2016 Sayfa: 37-41 ANBARCI MURAT,TÜRKAKIN OSMAN HÜROL,ÖZ BURAK

ISSN:1300-977

İnşaat Şirketlerinde Yönetim Organizasyon

Yapı Dünyası

Tarih: 1/2015 ÖZ BURAK,Murat Anbarcı,MANİSALI EKREM

İnşaat Projeleri İçin Teknik Personel Seçiminde Bir Bulanık Mantık Değerlendirme Modeli

MARMARA FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

Sayı: 4 Cilt: 27 Sayfa: 90-99 ANBARCI MURAT,ÖZ BURAK

Endeks:CrossRef ISSN:2146-5150 doi:10.7240/mufbed.30344

Website

Uluslararası Bildiriler (3)

Selection of the Most Proper Progress Payment and Approximate Cost Package Program by DEMATEL Method

(Tam metin bildiri)

6th International Project and Construction Management Conference (IPCMC 2020) 12.11.2020 Sözlü Sunum ANBARCI MURAT, ÖZ BURAK Sayfa:86-91 Basım Tarihi : 14.11.2020

Website

Fiyat İle Birlikte Fiyat Dışı Unsurların da Dikkate Alındığı Yapım İşleri İhalelerinde Teklif Değerlendirme

(Özet bildiri)

4. International Conference on Civil,Environmental, Geology and Mining Engineering (ICOCEM-Trabzon 2019 20.04.2019 22.04.2019 Sözlü Sunum Tekin Uğur,ÖZ BURAK Sayfa:434-434 Basım Tarihi : 20.04.2019

Website

İnşaat Yönetiminde Nakliye Aracı Seçiminde Moora Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi İle Bir Uygulama

(Tam metin bildiri)

Uluslar arası Katılımlı 7. İnşaat Yönetimi Kongresi 06.10.2017 07.10.2017 Sözlü Sunum ANBARCI MURAT,ÖZ BURAK,GİRAN ÖMER Sayfa:149-154 ISBN:978-60501-1065-4 Basım Tarihi : 03.10.2017

Website

Ulusal Bildiriler (4)

İtfaiye Binalarının Fizibilitesi ve Proje Seçimine Yönelik Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımı

(Tam metin bildiri)

Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 03.11.2016 05.11.2016 Sözlü Sunum ÖZ BURAK,ANBARCI MURAT,MANİSALI EKREM Sayfa:49-71 ISBN:978-605-66332 Basım Tarihi : 01.10.2016

İnşaat Mühendisliğinde 5S Metodunun Tatbiki

(Tam metin bildiri)

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 03.11.2016 05.11.2016 Sözlü Sunum ANBARCI MURAT,ÖZ BURAK,MANİSALI EKREM Sayfa:44-48 ISBN:978-605-66332-5-6 Basım Tarihi : 01.10.2016

İnşaat Firmalarında Yönetim Organizasyon ve Bir Model Önerisi

(Tam metin bildiri)

3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 06.11.2014 08.11.2014 Sözlü Sunum ÖZ BURAK,Murat Anbarcı,MANİSALI EKREM

Kamu İhalelerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı ve Uygulaması

(Tam metin bildiri)

5. Yapı İşletmesi / Yapım Yönetimi Kongresi 22.10.2009 23.10.2009 Sözlü Sunum ÖZ BURAK,MANİSALI EKREM

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YAPI İŞLETMESİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı

2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Daire Başkanı

2016

DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.)

Komisyon Üyeliği

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Komisyon Başkanlığı

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Komisyon Başkanlığı

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

İnşaat Yönetiminde Çok Ölçütlü Karar Analizi

(Yüksek Lisans)

İnşaat Hukuku

(Yüksek Lisans)

Mühendislikte Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları

(Yüksek Lisans)

Mühendislikte Bulanık Çıkarım Sistemleri

Dersler - Lisans

(Lisans)

İnşaat İhtilaf Yönetimi ve Çözümü

(Lisans)

İnşaat Mühendisliği Yapıları

(Lisans)

Sözleşme Yönetimi

(Lisans)

Sosyal Sorumluluk Projesi

(Lisans)

Reinforced Concrete I

(Lisans)

Computer Programming

(Lisans)

Bilgisayar Programlama

(Lisans)

Bilgisayar Kullanımı

(Lisans)

Betonarme II

(Lisans)

Betonarme I

(Lisans)

Afetlerden Korunma

Üniversite Dışı Deneyimler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2010-2015

Mühendis

İnşaat Mühendisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2007-2010

Müdür Yardımcısı,

Yapım işleri kontrolü, yaklaşık maliyet komisyon başkanı, geçici ve kesin kabül komisyon başkanlığı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2003-2007

Mühendis

İnşaat Kontrol Mühendisi, yaklaşık maliyet komisyon üyeliği, geçici ve kesin kabül komisyon üyelikleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

1997-1999

Mühendisi

İnşaat Kontrol Mühendisi, yaklaşık maliyet komisyon üyeliği, geçici ve kesin kabül komisyon üyelikleri

Eyüp Belediye Başkanlığı

1995-1995

İnşaat Mühendisi

Yapı denetimi