ASS. PROF.

Name:

BİRGÜL ULUTAŞ

Email:

bulutas

Phone:

3233870

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Eğitim Bilimleri

Educational Management

Eğitim Politikaları

Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2011-2016

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI (DR)

Tez Adı : Piyasalaşma bağlamında üniversite sanayi işbirliği ve teknokentler

Yüksek Lisans

2006-2009

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Türkiye'de 1960-1971 yılları arasında eğitim ve iktidar

Lisans

1993-1997

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Bir kamusal eğitim deneyimi: EKİ Armutçuk Özel İlkokulu üzerine tarihsel bir analiz

EMİNE YAZAR OKUMUŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Arka mahallede öğrenci olmak: Bir okul etnografisi

SELMA AYDINOĞLU ÜNAL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

AVRUPA BİRLİĞİ E-ÖĞRENME TOPLULUĞU E-TWINNING HAKKINDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: ZONGULDAK ÖRNEĞİ

ÖZGÜR ÖZÇAKIR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Taşıma Merkezi İlkokullarda Covid-19 Salgını sürecinde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Dair Veli Görüşleri: Zonguldak Ereğli Örneği

SERAN KAMACI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Yurt Dışında Çalışan Akademik Emek ve Türkiye'de Tersine Beyin Göçünün Olanakları: Fenomenolojik Bir Araştırma

RABİA BUSE AD
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İlkokullarda kaynak yaratma sürecine dair okul yöneticilerinin deneyim ve görüşleri: Zonguldak örneği

AYHAN KIR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Özel yetenekli öğrencilere yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programlarına ilişkin okul bileşenlerinin görüşleri: Zonguldak Ereğli örneği

AYSUN KALINCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (6)

Okul Müdürlerinin Gözünden Öğretmen Denetimleri

Pamukkale University Journal of Education

Tarih: 9/2022 Sayı: 56 Cilt: 0 Sayfa: 259-286 ULUTAŞ BİRGÜL, GÜNAYDIN FATMA

Endeks:ESCI ISSN:1301-0085 doi:10.9779/pauefd.1074849

Website

Review of Mark Carrigan and Douglas V. Porpora (Eds.) (2021). Post-Human Futures: Human Enhancement, Artificial Intelligence and Social Theory

Postdigital Science and Education

Tarih: 9/2022 ULUTAŞ BİRGÜL

Endeks:SCOPUS ISSN:2524-485X doi:10.1007/s42438-022-00343-y

Website

The Views of Teacher Candidates about Unemployment and Employment

Shanlax International Journal of Education

Tarih: 9/2022 Sayı: 4 Cilt: 10 Sayfa: 1-9 ULUTAŞ BİRGÜL, SAKLAN EMİNE

Endeks:ERIC ISSN:2582-1334 doi:10.34293/education.v10i4.5163

Website

Review of Susan Hockfield (2019). The Age of Living Machines: How Biology Will Build the Next Technology Revolution

Postdigital Science and Education

Tarih: 4/2022 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 584-589 ULUTAŞ BİRGÜL

Endeks:SCOPUS ISSN:2524-485X","2524-4868 doi:10.1007/s42438-021-00235-7

Website

Academic Identity & Academic Labour in the Neoliberal Knowledge Production Process: The Example of Ankara’s Technocities

Journal for Critical Education Policy Studies

Tarih: 5/2021 Sayı: 1 Cilt: 19 Sayfa: 271-311 ULUTAŞ BİRGÜL

Endeks:ERIC ISSN:1740-2743

Website

Future Prospects of University Students Studying Psychological Counselling and Guidance: A Case Study

Journal of Qualitative Research in Education

Tarih: 4/2021 Cilt: 26 Sayfa: 292-314 ULUTAŞ BİRGÜL, GÜNEY EMRE

Endeks:ESCI ISSN:2148-2624

Website

Ulusal Makaleler (6)

Dijital Sonrası (Post-Digital) Teori Bağlamında Bilim Üretimi: İnsanı Önceleyen Bir Büyük Yakınsama (Meta Convergence) Yaklaşımı İçin Notlar

Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Tarih: 9/2022 Sayı: 2 Cilt: 21 Sayfa: 721-743 ULUTAŞ BİRGÜL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2645-8950 doi:10.20981/kaygi.1107851

Website

Öğrencilere Getirilen Kılık Kıyafet Yönetmeliğinin Okul Bileşenleri Gözünden İncelenmesi (Ankara Örneği)

Eğitim Bilim Toplum

Tarih: 1/2015 Sayı: 49 Cilt: 13 Sayfa: 32-60 TANERİ PERVİN OYA,ULUTAŞ BİRGÜL,AKGÜNDÜZ MEHMET M

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-9202

Website

Ulaşım Sektöründe Kadın Emeği: Ankara’da Çalışan Kadın Sürücü ve Makinistler

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2015 Sayı: 2 Cilt: 48 Sayfa: 141-164 ULUTAŞ BİRGÜL,SAPAZ DENİZ,DUMANLI DERYA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2458-8342

Website

Jean-Paul Sartre Aydınlar Üzerine Kitabının İncelenmesi

İstanbul Barosu Dergisi

Tarih: 5/2010 Sayı: 3 Cilt: 84 Sayfa: 1667-1674 ULUTAŞ BİRGÜL

ISSN:1304-737X

Türkiye’de İdari Yargı Kararlarının Uygulanmasındaki Güçlükler

Eğitim Bilim Toplum

Sayı: 7 Cilt: 28 Sayfa: 21-35 ULUTAŞ BİRGÜL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-9202

Kendi Başına Devlet ya da Devlet Aklı Üzerine

Eğitim Bilim Toplum

Tarih: 6/2008 Sayı: 6 Cilt: 24 Sayfa: 128-134 ULUTAŞ BİRGÜL

Endeks:TR DİZİN

Uluslararası Bildiriler (15)

"İzci Lideri Eğitimcilerin MEB 2023 Vizyon Belgesinde Öngörülen E-Portfolyo ve Tasarım Beceri Atölyeleri ile İlgili Düşünceleri"

(Özet bildiri)

EYFOR-XII 08.09.2021 12.09.2021 Sözlü Sunum ULUTAŞ BİRGÜL, ÖZTÜRK Özgür Mutlu

İlkokullarda Kaynak Yaratma Sürecine Dair Okul Müdürlerinin Deneyim ve Görüşleri: Zonguldak Örneği

(Özet bildiri)

International EJER Congress 2021 07.07.2021 10.07.2021 Sözlü Sunum KIR AYHAN, ULUTAŞ BİRGÜL

"Öğretmen Denetimlerinin Okul Müdürleri Gözünden Değerlendirilmesi: Zonguldak İli Örneği"

(Özet bildiri)

EYFOR-XII 08.09.2021 12.09.2021 Sözlü Sunum ULUTAŞ BİRGÜL, GÜNAYDIN FATMA

Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Bireyselleştirilmiş Eğitim Planının Geliştirilmesi Ve Uygulanması Hakkında Okul Bileşenlerinin Görüşleri (Kdz. Ereğli Örneği)

(Özet bildiri)

4. ULUSLARARASI FELSEFE EĞİTİM SANAT VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU 14.04.2021 18.04.2021 Sözlü Sunum Kalıncı Aysun, ULUTAŞ BİRGÜL

Sosyal Bilimlerin Empirik Temelleri Üzerine

(Özet bildiri)

4. ULUSLARARASI FELSEFE EĞİTİM SANAT VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU 14.04.2021 18.04.2021 Sözlü Sunum ULUTAŞ BİRGÜL

Türkiye'de Askeri Darbeler ve Eğitim: 1960-1971

(Özet bildiri)

IVth International Eurasian Educational Research Congress (EJER) 11.05.2017 13.05.2017 Sözlü Sunum ULUTAŞ BİRGÜL

The Views of Teacher Candidates about Unemployment and Employment

(Özet bildiri)

ICCE 03.07.2019 Sözlü Sunum ULUTAŞ BİRGÜL, SAKLAN EMİNE

İlkokul Müdürlerinin Okul Öncesi Eğitim Hakkındaki Görüşleri (Zonguldak İli Örneği)

(Özet bildiri)

IX. EJER 22.06.2022 Sözlü Sunum ARIMAN GÜLDEN, ULUTAŞ BİRGÜL

Halk Eğitim Kurslarına Katılan Suriyeli Kadınların Eğitim Süreçlerine Dair Beklenti ve Deneyimleri

(Özet bildiri)

IX. EJER 22.06.2022 Sözlü Sunum KAHYA HIZARCI DUYGU, ULUTAŞ BİRGÜL

Dijital Sonrası (Post-Digital) Teori ve Bilim Üretimi

(Özet bildiri)

EYFOR-XIII 10.05.2022 Sözlü Sunum ULUTAŞ BİRGÜL

Birinci Kademe Okuma Yazma Kursiyerlerinin Yaşantılarından Okumaz Yazmazlık Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Analiz

(Özet bildiri)

EYFOR-XIII 10.05.2022 Sözlü Sunum Günay Şennur, ULUTAŞ BİRGÜL

Arka Mahallede Öğrenci Olmak: Etnografik Bir Okul Analizi

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL EJER CONGRESS 2020 10.09.2020 13.09.2020 Sözlü Sunum Aydınoğlu Selma,ULUTAŞ BİRGÜL

”Keynesyen Ekonominin Kurumsal Finanslı Özel Okulları: EKİ Armutçuk Özel İlkokulu Örneği”

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL EJER CONGRESS 2020 10.09.2020 13.09.2020 Sözlü Sunum Yazar Emine,ULUTAŞ BİRGÜL ISBN:978-605-170-390-9

Ders Anlatım Videolarında Yansıtılan Toplumsal Cinsiyet Rolleri

(Özet bildiri)

EYFOR X 07.11.2019 10.11.2019 Sözlü Sunum ULUTAŞ BİRGÜL,Naillioğlu Kaymak Mehtap

Eğitim Bileşenlerinin Özneliğinin Ontolojik Temelleri

(Özet bildiri)

X. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi 06.12.2018 08.12.2018 Sözlü Sunum ULUTAŞ BİRGÜL

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Komisyon Üyeliği

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

Türk Eğitim Sisteminde Sorunlar Eğilimler Gelişmeler

(Yüksek Lisans)

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

(Yüksek Lisans)

Seminer

(Yüksek Lisans)

Nitel Araştırma Yöntemleri

(Yüksek Lisans)

Küreselleşme ve Eğitim Sistemine Yansımaları

(Yüksek Lisans)

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

(Yüksek Lisans)

Dönem Projesi

Dersler - Lisans

(Lisans)

Yetişkin Eğitimi

(Lisans)

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

(Lisans)

Sınıf Yönetimi

(Lisans)

Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Semineri

(Lisans)

Eğitimde Ahlak ve Etik

(Lisans)

Eğitim Tarihi

(Lisans)

Eğitim Felsefesi

(Lisans)

Eleştirel Düşünme

Kitaplar (9)

Eğitim Örgütleri / Yöneticileri İçin İnsan Kaynakları Yönetimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynağını Planlama Editör: Fatma Çobanoğlu Basım Sayısı::(1) Sayfa::53 82 Yayınevi:: Eğiten Kitap ISBN: 978-625-8420-91-3 Tarih: 2022

The Role of International Organizations in Education

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: United Nations International Children’s Emergency Fund and Its Effect on Education Equality Editör: David A. Turner, Hüseyin Yolcu, and Selda Polat Hüsrevsahi Basım Sayısı::(1) Sayfa::8 28 Yayınevi:: BRILL ISBN: 2214-9880 Tarih: 2022

Türkiye’de Eğitim İktisadı Disiplini

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Eğitim Ekonomisinin Ontolojik ve Epistemolojik Temelleri Üzerine Editör: Beltekin, Nurettin Basım Sayısı::(1) Sayfa::27 62 Yayınevi:: Anı Yayınları ISBN: 978-605-170-377-0 Tarih: 2020

Teknoloji Üzerine Düşünmek: Yazarlar Seçkisi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Richard Sennett Editör: Hasan Hüseyin Aksoy Basım Sayısı::(1) Sayfa::49 62 Yayınevi:: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ISBN: 978-605-136-357-8 Tarih: 2017

Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Doküman Analizi Basım Sayısı::(3) Sayfa::287 305 Yayınevi:: Anı Yayınları ISBN: 9786051700281 Tarih: 2015

Kamusal Eğitime Tehdit: Dershaneler

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye'de Dershaneler ve Öğretmen Emeği Editör: Kemal İnal, Nevzat Samet Baykal Basım Sayısı::(1) Sayfa::179 217 Yayınevi:: İletişim Yayınları ISBN: 978-975-539-793-1 Tarih: 2014

Modernizmin Yansımaları: 70’li Yıllarda Türkiye.

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 70’li Yıllarda Bir Direnme Pratiği: TÖBDER Editör: R. F. Barbaros, E. J. Zurcher Basım Sayısı::(1) Sayfa::343 372 Yayınevi:: Efil Yayınevi ISBN: 9786054579693 Tarih: 2014

Kamusal Eğitim: Eleştirel Yazılar.

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme Editör: N. Kurul, T. Öztürk Basım Sayısı::(1) Sayfa::107 127 Yayınevi:: Siyasal Yayınları ISBN: 9786054627271 Tarih: 2013

Kamusal Eğitim: Eleştirel Yazılar.

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Dershane Öğretmenlerinin Sorunlarına İlişkin Bir Çözümleme Editör: N. Kurul, T. Öztürk Basım Sayısı::(1) Sayfa::183 194 Yayınevi:: Siyasal ISBN: 9786054627271 Tarih: 2013

Projeler (1)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN DÜŞÜNME RUTİNLERİ EĞİTİMİ

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 15.11.2021 - 20.11.2021

Ödüller (1)

Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü

Tarih: 2022
(Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü)
(Sivil Toplum Kuruluşu)
Üniversite Dışı Deneyimler

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

2000-2018

ÖĞRETMEN

Tarih Öğretmeni