DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

BİRSEN ŞAHAN

Email:

birsen.sahan

Telefon:

3233872

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Okul Psikolojik Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

Psikolojik Danışmanlık Eğitimi

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2010-2016

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Yüksek Lisans

2007-2010

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Lisans

2000-2006

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ / MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (4)

Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzının Çocukluk Çağı Örseleyici YaşantılarıYordaması

International Online Journal of Educational Sciences

Tarih: 3/2018 Sayfa: 1-16 ŞAHAN BİRSEN

Endeks:EBSCO, DOAJ, Education Full Text (H.W. Wilson) ISSN:1309-2707 doi:https://doi.org/10.15345/iojes.2018.01.015

Website

Okul Tükenmişliği: Okula Bağlanma, Sosyal Destek ve Öz Yeterliliğin Yordayıcı Rolü

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2017 Cilt: 13 Sayfa: 1249-1270 ŞAHAN BİRSEN,DUY BAKİ

Endeks:DOAJ, EBSCO, ULAKBİM ISSN:1306-7850 doi:10.17860/mersinefd.297590

Website

Sistemik Psikoterapi Temelli Grupla Psikolojik Danışma Oturumlarının Katılımcıların Ayrışma Bireyleşmeye Yönelik Farkındalıkları Açısından İncelenmesi

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

Tarih: 7/2017 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 66-94 ŞAHAN BİRSEN,AKBAŞ TURAN

Endeks:index copernicus, ulakbim ISSN:2148-2624 doi:10.14689/issn.2148-2624.1.5c2s4m

Website

İlkokul Türkçe ders kitaplarında toplumsal cinsiyet

Journal of Human Sciences

Tarih: 9/2016 Sayı: 3 Cilt: 13 Sayfa: 4152-4167 KASA BAŞAK,ŞAHAN BİRSEN

Endeks:ASOS , DOAJ, EBSCO ISSN:2458-9489 doi:10.14687/jhs.v13i3.3968

Website

Ulusal Makaleler (5)

Kültürel Olarak Farklı Ailelerle Psikolojik Danışma ve Türk AileYapısında Kültürün Rolü

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi

Sayfa: 217-239 ŞAHAN BİRSEN,AKBAŞ TURAN

Endeks:ASOS İNDEX, OAJİ ISSN:2602-2850

Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlanan Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk ve Sosyal Destek Düzeyleri

İnönü ÜniversitesiEğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Tarih: 9/2015 Sayı: 3 Cilt: 2 Sayfa: 1-12 KILIÇ MUSTAFA,ŞAHAN BİRSEN

Endeks:SOBIAD ISSN:2547-9393

Website

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranışlarının Yordayıcıları

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Tarih: 3/2015 Sayı: 43 Cilt: 5 Sayfa: 82-94 ŞAHAN BİRSEN

Endeks:ULAKBİM, EBSCO, Index Copernicus ISSN:1302-1370

Website

Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi İnönü Üniversitesi Örneği

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 3/2014 Sayı: 1 Cilt: 15 Sayfa: 73-96 AKDAĞ MUSTAFA,ŞAHAN BİRSEN,ÖZHAN UĞUR,ŞAN İSMAİL

Endeks:ULAKBİM, EBSCO, Index Copernicus ISSN:2149-9683

Website

Psiko Eğitim Programının Kız Öğrencilerin Benlik Saygısı ve Akılcı Olmayan İnançları Üzerine Etkisi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Tarih: 1/2013 Sayı: 39 Cilt: 4 Sayfa: 68-81 ŞAHAN BİRSEN,DUY BAKİ

Endeks:ULAKBİM, EBSCO, Index Copernicus ISSN:1302-1370

Uluslararası Bildiriler (14)

Okul Yöneticilerinin Örgütsel Yalnızlığı / The Loneliness Of School Principals

(Özet bildiri)

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU-2020) 16.09.2020 19.09.2020 Sözlü Sunum POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA,ŞAHAN BİRSEN

Ebeveyn-çocuk Rolleri Değişimi Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri / Development Of Parent-child Role Reversal Scale And Psychometric Properties

(Özet bildiri)

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU-2020) 16.09.2020 19.09.2020 Sözlü Sunum ŞAHAN BİRSEN

Evli Çiftlerin Affedemedikleri Anıları

(Özet bildiri)

VIth International Eurasian Educational Research Congress 19.06.2019 22.06.2019 Sözlü Sunum ŞAHAN BİRSEN

Türk Toplumunda Kişisel, İlişkisel ve Köken Aile Özelliklerinin Boşanma Sürecine Etkileri

(Özet bildiri)

VIth International Eurasian Educational Research Congress 19.06.2019 22.09.2019 Sözlü Sunum KILIÇARSLAN SUAT,ŞAHAN BİRSEN

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerinin Yaşadıkları Krizler ve Baş Etmelerini Sağlayan Güç Kaynakları

(Özet bildiri)

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 25.10.2018 27.10.2018 Sözlü Sunum ŞAHAN BİRSEN

Konuşma Kaygısı Üzerinde Anne Baba Tutumları, Akılcı Olmayan İnançlar, Sosyal Onay İhtiyacı ve Benlik Saygısının Rolü

(Özet bildiri)

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, USOS 2017 08.05.2017 11.05.2017 Sözlü Sunum ŞAHAN BİRSEN,DOĞAN BAHAR

Türkçe Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet

(Özet bildiri)

XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu; Muğla 11.05.2016 14.05.2016 KASA BAŞAK,ŞAHAN BİRSEN

Ortaokul Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ile Akademik Öz Yeterlilik Üzerinde Veli Katılımının Aracılık Etkisi

(Özet bildiri)

Uluslararası Türkçe Kongesi, Bosna Hersek 23.05.2016 27.05.2016 DOĞAN BAHAR,ŞAHAN BİRSEN

100 Temel Eserde Toplumsal Cinsiyet

(Özet bildiri)

Uluslararası Türkçe Kongesi, Bosna Hersek 23.05.2016 27.05.2016 ŞAHAN BİRSEN,KASA BAŞAK

Sistemik Aile Terapisi Temelli Psikolojik Danışma Programının Üniversite Öğrencilerinin Ayrışma Bireyleşme Düzeylerine Etkisi

(Özet bildiri)

1. Uluslararası Evlilik, Çift ve Aile Danışmanlığı Kongresi / Yeni Yaklaşımlar - Kökler, İzmir 02.06.2016 04.06.2016 ŞAHAN BİRSEN,AKBAŞ TURAN

Kültürel Olarak Farklı Ailelerle Psikolojik Danışma ve TÜrk Aile Yapısı Üzerinde Kültürün Etkisi

(Özet bildiri)

1. Uluslararası Evlilik, Çift ve Aile Danışmanlığı Kongresi / Yeni Yaklaşımlar - Kökler, İzmir 02.06.2016 04.06.2016 AKBAŞ TURAN,ŞAHAN BİRSEN

Predictors of School Burn Out

(Sözlü Bildiri)

5th World Conference of Educational Science, Rome, İtalya 05.02.2013 08.02.2013 ŞAHAN BİRSEN,DUY BAKİ

Determination Of University Students Submissive Behavior Levels And Predictors

(Sözlü Bildiri)

V.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale 06.06.2013 09.06.2013 KILIÇ MUSTAFA,ŞAHAN BİRSEN

İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

(Sözlü Bildiri)

VII th ICITS, VII. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Erzurum. 06.06.2013 08.06.2013 AKDAĞ MUSTAFA,ŞAN İSMAİL,ŞAHAN BİRSEN,ÖZHAN UĞUR

Ulusal Bildiriler (5)

Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Okul Şiddetine İlişkin Görüşleri

(Sözlü Bildiri)

XI. PDR Kongresi, İzmir-Selçuk 05.10.2011 07.10.2011 PİŞKİN METİN,ÇINKIR ŞAKİR,KALAFAT TEMEL,ÖĞÜLMÜŞ SELAHİDDİN,ATİK GÖKHAN,BABADOĞAN MUSTAFA CEM,ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY,AYAS TUNCAY,ŞAHAN BİRSEN

Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Psikoeğitim Programının Kız Öğrencilerin Benlik Saygısı Kontrol Odağı ve Akılcı Olmayan İnançları Üzerine Etkisi

(Sözlü Bildiri)

XI. PDR Kongresi, İzmir-Selçuk 05.10.2011 07.10.2011 ŞAHAN BİRSEN,DUY BAKİ

Liselerde Öğrenciler Arasındaki Şiddetin Saptanması

(Sözlü Bildiri)

XI. PDR Kongresi, İzmir-Selçuk 05.10.2011 07.10.2011 PİŞKİN METİN,ÖĞÜLMÜŞ SELAHİDDİN,ATİK GÖKHAN,ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY,BABADOĞAN MUSTAFA CEM,AYAS TUNCAY,ŞAHAN BİRSEN

Ergenlerin Çocukluk Çağı Örseleyici Yaşantıları ile Öfke Düzeyleri ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişki

(Sözlü Bildiri)

13. Ulusal Psikolojik Danışmanlık veRehberlik Kongresi, Mersin 07.10.2015 09.10.2015 ŞAHAN BİRSEN

Social Support And Hopelessness Levels of Teacher Candidates Preparing The Public Personnel Selection Examination

(Sözlü Bildiri)

İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İstanbul-Boğaziçi Üniversitesi 08.09.2013 11.09.2013 KILIÇ MUSTAFA,ŞAHAN BİRSEN

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2009-2016

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Erasmus Koordinatörü

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Anabilim Dalı Başkanı

2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Lisans

(Lisans)

Öğrenme Psikolojisi

(Lisans)

Öğrenme Güçlükleri

(Lisans)

Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

(Lisans)

YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ

(Lisans)

Topluma Hizmet Uygulamaları

(Lisans)

Sosyal Psikoloji

(Lisans)

SOSYAL PSİKOLOJİ

(Lisans)

Rehberlik

(Lisans)

REHBERLİK

(Lisans)

Psikolojiye Giriş

(Lisans)

Psikolojik Danışma Kuramları

(Lisans)

PSİKOLOJİYE GİRİŞ

(Lisans)

PSİKOLOJİK TESTLER

(Lisans)

PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI

(Lisans)

Okullarda Gözlem

(Lisans)

OKULLARDA GÖZLEM

(Lisans)

Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması

(Lisans)

MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYGULAMASI

(Lisans)

Grup Rehberliği

(Lisans)

Eğitim Psikolojisi

(Lisans)

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

(Lisans)

BİREYSEL FARKLILIKLAR VE PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR

(Lisans)

BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI

(Lisans)

Bireysel Farklılıklar Ve Psikolojik Yaklaşımlar

(Lisans)

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

(Lisans)

Anne Baba Eğitimi

(Lisans)

ANNE BABA EĞİTİMİ

Kitaplar (3)

Yaşam Dönemleri uyum Sorunları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Orta Yetişkinlik Dönemi ve Uyum Sorunları Editör: Şule Baştemur Basım Sayısı::(1) Sayfa::277 322 Yayınevi:: Nobel ISBN: 9786050331639 Tarih: 2020

Genogramlar Değerlendirme ve Müdahale

(Kitap Tercümesi)

Bölüm Adı: Genogramlar: Aile Sisteminin Haritalanması Editör: Turan Akbaş, Suat Kılıçarslan Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 19 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 9786058006089 Tarih: 2020

Geçmişten Günümüze Kişilik Kuramları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Bağlanma Kuramı Editör: Burhan Çapri Basım Sayısı::(1) Sayfa::325 371 Yayınevi:: Nobel ISBN: 978-625-402-048-3 Tarih: 2020

Projeler (5)

Let s Remove the Most Devastating Threat Psychological Violence Out of Our Society Provincial Directorate of National Education Partner Craiova Romania Regional Center for Teacher Comenius Regio Project 13 PR 31 DJ TR

Avrupa Birliği 3 (Tamamlandı) 06.09.2013 - 07.07.2015

İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Korku ve Kaygıları 2013 21 Nolu BAP projesi Malatya

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 31.01.2013 - 29.08.2014

İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı 2012 112 No lu BAP projesi Malatya

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 27.01.2012 - 30.08.2013

Kuluncak Çiçeklerini Okullarından Koparmayın Avrupa Birliği Projesi Malatya CFCU TR08H2 01 02 012

Avrupa Birliği 3 (Tamamlandı) 15.12.2010 - 15.12.2011

Liselerde Şiddetin Saptanması ve Okul Temelli Şiddeti Önleme Programının Geliştirilmesi TÜBİTAK Projesi 108K 305 Nolu Proje Ankara

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 01.10.2008 - 01.10.2011