DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

OKAN BİLGİN

Email:

bilgin.okan

Telefon:

3233872

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Okul Psikolojik Danışmanlığı

Psikolojik Danışmanlık Eğitimi

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2011-2016

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER (DR)

Yüksek Lisans

2009-2011

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)

Lisans

2005-2009

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Ergenlerde internet bağımlılığının akademik kendini engelleme ve psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisi

MEHMET SABAZ
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Ergenlerde iyi oluş sosyal kaygı ve öz denetim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

MEHMET FATİH ASLAN
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Ergenlerde sosyal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı ve aile işlevleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

EBRU YAYMAN
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (5)

A Review On Solution Focused Brief Therapy Studies In Turkey

International Journal of Psychology and Educational Studies

Tarih: 9/2020 Sayı: 3 Cilt: 7 Sayfa: 164-177 BİLGİN OKAN

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2148-9378

RELATIONSHIP PATTERN BETWEEN INTERNET ADDICTION, ATTACHMENT STYLES AND SELF-DIFFERENTIATION IN UNIVERSITY STUDENTS: A STRUCTURAL EQUATION MODELLING

IJETSAR

Tarih: 12/2019 Sayı: 10 Cilt: 4 Sayfa: 458-475 TAŞ İBRAHİM,BİLGİN OKAN

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2587-0238

Website

Effects of Perceived Social Support and Psychological Resilience on Social Media Addiction among University Students

Universal Journal of Educational Research

Tarih: 4/2018 Sayı: 4 Cilt: 6 Sayfa: 751-758 BİLGİN OKAN,TAŞ İBRAHİM

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2332-3205 doi:10.13189/ujer.2018.060418

Investigation of the Relationship between Well-Being, Social Anxiety and Self-Regulation Skills in Adolescents

The International Journal of Progressive Education - IJPE

Aslan Mehmet Fatih,BİLGİN OKAN

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:1554-5210

Relationship between social media addiction, game addiction and family functions

International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)

Yayman Ebru,BİLGİN OKAN

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2252-8822

Ulusal Makaleler (18)

Koronavirüs (Covid-19) Farkındalık Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Turkish Studies

Tarih: 10/2020 Sayı: 6 Cilt: 15 Sayfa: 237-245 BİLGİN OKAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140

A Study On Developing A Cyberbullying Scale For High School Students

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 10. Year Special Issue Cilt: 15 Sayfa: 4723-4738 ARSLAN ALİ,BİLGİN OKAN,İNCE MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2528-9527 doi:10.26466/opus.684140

Website

Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 27-41 BİLGİN OKAN,İNCE MURAT,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Endeks:ASOS Index ISSN:2148-2888

Website

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ AKADEMİK KENDİNİ ENGELLEME VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 71 Cilt: 13 Sayfa: 545-553 SABAZ MEHMET,BİLGİN OKAN

Endeks:SOBİAD ISSN:1307-9581

Türkiye’de Özgüven ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 20 Cilt: 14 Sayfa: 371-393 BİLGİN OKAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2528-9527

Çocuk Üniversitesi Kapsamında Hazırlanan Programın Öğrencilerin Özgüven Düzeyine Etkisi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 146-153 BİLGİN OKAN

Endeks:SOBİAD ISSN:2148-2888

İnternet Bağımlılığı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Online Journal of Technology Addiction Cyberbullying

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 60-73 TAŞ İBRAHİM,BİLGİN OKAN

Endeks:SOBİAD ISSN:2148-7308

Website

Ergenlerde Okula Bağlılığın Yordayıcıları Olarak Okul İklimi ve Sosyal Medya Bağımlılığı

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 26 Cilt: 12 Sayfa: 15-33 BİLGİN OKAN,TAŞ İBRAHİM

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-0682 doi:10.29329/mjer.2018.172.2

Website

TÜRK ARABESK MÜZİĞİNİN VAROLUŞÇU TERAPİNİN TEMEL KAVRAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 8/2018 Sayı: 3 Cilt: 7 Sayfa: 201-208 BİLGİN OKAN,SARICI HASAN

Endeks:akademik araştırmalar indeksi ISSN:2146-9199

Ergenlerin Dürtüsellik Düzeyi ve Kendilik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 373-390 BİLGİN OKAN,TAŞ İBRAHİM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5606 doi:10.23863/kalem.2017.91

Ergenlerin Özgüven Düzeyi ile Yaşam Amacı ve Diğerleriyle Olumlu İlişkiler Arasındaki İlişki

Yaşadıkça Eğitim Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 2 Cilt: 31 Sayfa: 55-66 BİLGİN OKAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-1272

Sosyal Yardım Kuruluşlarından Yardım Alan Ailelerin Benlik Algıları ile Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki

The Journal of Academic Social Science

Tarih: 11/2017 Sayı: 3 Cilt: 61 Sayfa: 37-46 TAŞ İBRAHİM,BİLGİN OKAN

Endeks:SOBİAD ISSN:2148-4163 doi:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7367

Aile içi Yakın İlişkilerde Deneyimler Ölçeğinin Kısa Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi

Tarih: 10/2015 Sayı: 14 Cilt: 4 Sayfa: 12-21 AKIN AHMET,BİLGİN OKAN,AKIN ÜMRAN

Endeks:Türk Eğitim İndeksi ISSN:2147-4168

Çocuklar için Çok Boyutlu Mizah Anlayışı Ölçeğinin Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 4/2015 Sayı: 37 Cilt: 8 Sayfa: 684-688 AKIN AHMET,BİLGİN OKAN

Endeks:Türk Eğitim İndeksi ISSN:1307-9581

The validity and reliability of Turkish version of the Situational Self-awareness Scale

Journal of Educational and Instructional Studies in the World

Tarih: 8/2013 Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa: 40-43 AKIN AHMET,GÜNEŞ ADEM,BİLGİN OKAN,AKKUŞ ZEYNEP

Endeks:Asos ISSN:2146-7463

The validity and reliability of Turkish version of the Self-focused Attention Scale

Journal of Educational and Instructional Studies in the World

Tarih: 8/2013 Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa: 17-20 AKIN AHMET,DEMİR TANER,AKKUŞ ZEYNEP,BİLGİN OKAN,GÜNEŞ ADEM

Endeks:Asos ISSN:2146-7463

The validity and reliability of Turkish version of the Relational Self-esteem Scale

Journal of Educational and Instructional Studies in the World

Tarih: 8/2013 Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa: 1-4 AKIN AHMET,BİLGİN OKAN,GÜNEŞ ADEM,AKKUŞ ZEYNEP,DEMİR TANER

Endeks:Asos ISSN:2146-7463

The validity and reliability of Turkish version of the Social Issues Advocacy Scale

Journal of Educational and Instructional Studies in the World

Tarih: 5/2013 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 198-201 AKIN AHMET,AKKUŞ ZEYNEP,GÜNEŞ ADEM,BİLGİN OKAN

Endeks:Asos ISSN:2146-7463

Uluslararası Bildiriler (27)

Girişimciliğin yordayıcıları olarak epistemolojik inanç ve başarı yönelimleri

(Tam metin bildiri)

Bilge Kağan 1. Uluslararası Bilim Kongresi 26.10.2018 29.10.2018 Sözlü Sunum ANLI GAZANFER,BİLGİN OKAN,HAŞİMOĞLU AYŞE,ASLANDOĞAN ALP ISBN:978-605-81106-1-8

Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Geleceğe Yönelik Tutumlar

(Tam metin bildiri)

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 25.10.2018 27.10.2018 Sözlü Sunum HAŞİMOĞLU AYŞE,ANLI GAZANFER,BİLGİN OKAN,ASLANDOĞAN ALP ISBN:978-975-92254-8-3

Ortaokul Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Becerileri ve Geleceğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 25.10.2018 27.10.2018 Sözlü Sunum BİLGİN OKAN,ANLI GAZANFER,HAŞİMOĞLU AYŞE,ASLANDOĞAN ALP ISBN:978-975-92254-8-3

Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyon Kaynakları İle Sınıf Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişki

(Tam metin bildiri)

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) 28.04.2018 01.05.2018 Sözlü Sunum ARSLAN ALİ,BİLGİN OKAN,Turgut Mustafa

Öğrencilerin Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Amaç Yönelimlerine Etkisi

(Özet bildiri)

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) 28.04.2018 01.05.2018 Sözlü Sunum ARSLAN ALİ,BİLGİN OKAN,TOMBAK ZEYNEP

Türkiye ve Şangay (Çin) 9. Sınıf Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) 28.04.2018 01.05.2018 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,TOMBAK ZEYNEP

Türkiye ve Singapur 3.4.5.6. Sınıflar Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) 28.04.2018 01.05.2018 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,Turgut Mustafa

Türk Arabesk Müziğinin Varoluşçu Terapinin Temel Kavramları Açısından İncelenmesi

(Özet bildiri)

9th International Congress on New Trends in Education 10.05.2018 12.05.2018 Sözlü Sunum BİLGİN OKAN,İNCE MURAT,SARICI HASAN

Website

Almanya ve Türkiye 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

9th International Congress on New Trends in Education 10.05.2018 12.05.2018 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,Bingöl Hüseyin

Website

Türkiye ve Estonya 4. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium 26.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,SARICI HASAN,Özenir Üren Esra

Türkiye ve New York (ABD) İlköğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium 26.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,SARICI HASAN,yıldırım mustafa

Türkiye ve İsviçre 8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium 26.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,SARICI HASAN,Demir Tuba

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSIONOF THE THEISTIC FAITH SCALE

(Özet bildiri)

5th International Conference on New Trends in Educationand Their Implications 24.04.2014 26.04.2014 Sözlü Sunum Akın Ahmet,Çapa Büşra,Akın Ümran,BİLGİN OKAN,Akkuş Zeynep

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSIONOF THE NEED TO BELONG SCALE

(Özet bildiri)

5th International Conference on New Trends in Educationand Their Implications 24.04.2014 26.04.2014 Sözlü Sunum Akın Ahmet,Kaya Merve,Akın Ümran,BİLGİN OKAN,UĞUR EROL,Ercengiz Mustafa

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSIONOF THE CIVIC ENGAGEMENT SCALE

(Özet bildiri)

5th International Conference on New Trends in Educationand Their Implications 24.04.2014 26.04.2014 Sözlü Sunum Akın Ahmet,Usta Fatih,Akın Ümran,BİLGİN OKAN,Baykut İhsan,Yıldız Banu

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSIONOF THE ADOLESCENT LIFE GOAL PROFILE SCALE

(Özet bildiri)

5th International Conference on New Trends in Educationand Their Implications 24.04.2014 26.04.2014 Sözlü Sunum Akın Ahmet,Demir Deniz,Akın Ümran,BİLGİN OKAN,Güneş Adem

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE SOCIAL ISSUES ADVOCACY SCALE

(Özet bildiri)

4TH International Conference On New Trends in Education and Their Implications 25.04.2013 27.04.2013 Sözlü Sunum Akın Ahmet,Akkuş Zeynep,Güneş Adem,BİLGİN OKAN

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE SITUATIONAL SELF-AWARENESS SCALE

(Özet bildiri)

4TH International Conference On New Trends in Education and Their Implications 25.04.2013 27.04.2013 Sözlü Sunum Akın Ahmet,Güneş Adem,Akkuş Zeynep,BİLGİN OKAN

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE SELF-FOCUSED ATTENTION SCALE

(Özet bildiri)

4TH International Conference On New Trends in Education and Their Implications 25.04.2013 27.04.2013 Sözlü Sunum Akın Ahmet,Akkuş Zeynep,BİLGİN OKAN,Güneş Adem,Demir Taner

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE RELATIONAL SELF-ESTEEM SCALE

(Özet bildiri)

4TH International Conference On New Trends in Education and Their Implications 25.04.2013 27.04.2013 Sözlü Sunum Akın Ahmet,BİLGİN OKAN,Güneş Adem,Akkuş Zeynep,Demir Taner

Lise Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Mesleki Olgunluk Düzeyi Arasındaki İlişki

(Tam metin bildiri)

Bilge Kagan 1. International Science Congress 26.10.2018 29.10.2018 Sözlü Sunum BİLGİN OKAN,TAŞ İBRAHİM

Website

THE INVESTIGATION OF SELF CONFIDENCE LEVELS OF ADOLESCENTS ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION SCIENCES AND LEARNING TECHNOLOGY 06.11.2019 10.11.2019 Sözlü Sunum BİLGİN OKAN

Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Yalnızlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 24.10.2019 27.10.2019 Sözlü Sunum YAVUZ MERT,ÖZDEMİR OĞUZHAN,BİLGİN OKAN,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri ile Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 24.10.2019 27.10.2019 Sözlü Sunum ÖZDEMİR OĞUZHAN,YAVUZ MERT,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT,BİLGİN OKAN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI DUYARLILIK İLE OYUN BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİNİNCELENMESİ

(Özet bildiri)

5th International Scientific Research Congress (IBAD-2020) 01.09.2020 02.09.2020 Sözlü Sunum BİLGİN OKAN

Sosyal Yardım Kuruluşlarından Yardım Alan Ailelerin BenlikAlgıları İle Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişki

(Özet bildiri)

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyomu 03.11.2017 05.11.2017 Sözlü Sunum TAŞ İBRAHİM,BİLGİN OKAN

Ergenlerin Özgüven Düzeyi ile Yaşam Amacı ve Diğerleriyle Olumlu İlişkiler Arasındaki İlişki

(Özet bildiri)

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi 12.05.2017 14.05.2017 Sözlü Sunum BİLGİN OKAN

Ulusal Bildiriler (3)

Sosyal Medya Kullanma Ölçeği’nin Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirliği

(Özet bildiri)

18. Ulusal Psikoloji Kongresi 09.04.2014 12.04.2014 Sözlü Sunum Akın Ahmet,Usta Fatih,UĞUR EROL,Baykut İhsan,BİLGİN OKAN,Özbay Ahmet

Çocuklar İçin Endişe Yönetimi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

(Özet bildiri)

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 29.05.2014 31.05.2014 Sözlü Sunum Akın Ahmet,Sarıçam Hakan,Akkuş Zeynep,Akın Ümran,BİLGİN OKAN,İlbay Azmi Bayram,Baykut İhsan

Çocuklar için Üzüntü Yönetimi Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

(Özet bildiri)

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu 29.05.2014 31.05.2014 Sözlü Sunum AKIN AHMET,SARIÇAM HAKAN,AKKUŞ ZEYNEP,AKIN ÜMRAN,BİLGİN OKAN,UĞUR EROL

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Kültür ve Sanat Faaliyetleri Komisyonu Üyeliği

2020

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Komisyonu Üyeliği

2020

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Anabilim Dalı Başkanı

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ

Dersler - Lisans

(Lisans)

İnsan İlişkileri ve İletişim

(Lisans)

İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM

(Lisans)

Öğretmenlik Uygulaması

(Lisans)

Öğrenme Psikolojisi

(Lisans)

Öğrenme Güçlükleri

(Lisans)

ÖZEL EĞİTİM

(Lisans)

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

(Lisans)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

(Lisans)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

(Lisans)

Rehberlik

(Lisans)

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

(Lisans)

REHBERLİK

(Lisans)

Psikoterapiler

(Lisans)

Psikolojik Danışmada Seçme/Güncel Konular ve Sorunlar

(Lisans)

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

(Lisans)

Psikoloji

(Lisans)

PSİKOTERAPİLER

(Lisans)

PSİKOLOJİK TESTLER

(Lisans)

PSİKOLOJİK DANIŞMADA SEÇME/GÜNCEL KONULAR VE SORUNLAR

(Lisans)

PSİKOLOJİ

(Lisans)

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma

(Lisans)

Okullarda Gözlem

(Lisans)

OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

(Lisans)

Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması

(Lisans)

MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYGULAMASI

(Lisans)

MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA

(Lisans)

Kısa Süreli Psikolojik Danışma

(Lisans)

Kurum Deneyimi

(Lisans)

Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

(Lisans)

KURUM DENEYİMİ

(Lisans)

KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMA

(Lisans)

GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA

(Lisans)

Eğitim Psikolojisi

(Lisans)

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

(Lisans)

DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

(Lisans)

BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI

(Lisans)

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

Kitaplar (4)

Ergenlerde Öz Güven ve Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-625-406-587-3 Tarih: 2020

Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İnsan Gelişimine Genel Bir Bakış Editör: Bilgin Okan, Akçıl Süleyman Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-625-406-293-3 Tarih: 2020

Örgüt ve Okul İklimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Okul İklimi ve Motivasyon Editör: Mustafa ÖZGENEL Basım Sayısı::(1) Sayfa::135 141 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-625-402-065-0 Tarih: 2020

Eğitimde Güncel Konular ve Yeni Yaklaşımlar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Öğretmen Özerkliği Editör: Ali Arslan Basım Sayısı::(1) Sayfa::231 240 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-605-7846-93-8 Tarih: 2019

Projeler (3)

The Investigation of Self Confidence Levels of Adolescents According To Different Variables

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 19.09.2019 - 20.11.2019

Lise Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Mesleki Olgunluk Düzeyi Arasındaki İlişki

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 08.08.2018 - 05.11.2018

Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Beklemede) 28.06.2018

Ödüller (1)

Bilge Araştırmacı Ödülü

Tarih: 2018
(Bilge Kağan Uluslararası Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu)
(Diğer)
Üniversite Dışı Deneyimler

SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2009-2017

Rehber Öğretmen

None / Kamu