DOÇENT DR.

İsim:

OKAN BİLGİN

e-Posta:

bilgin.okan

Telefon:

3233872

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Temel Alanı : Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Psikolojik Danışmanlık Eğitimi

Okul Psikolojik Danışmanlığı

None

Öğrenim Bilgileri

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 19/08/2009 - Bitiş Tarihi 28/06/2011

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM BİLİMLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 12/08/2011 - Bitiş Tarihi 13/10/2016

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 20/08/2005 - Bitiş Tarihi 10/06/2009

EĞİTİM FAKÜLTESİ / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Ergenlerde bilişsel esneklik, affetme ve mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkinin incelenmesi

GÖNÜL AKIN
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Ergenlerde internet bağımlılığının akademik kendini engelleme ve psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisi

MEHMET SABAZ
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Ergenlerde iyi oluş sosyal kaygı ve öz denetim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

MEHMET FATİH ASLAN
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Ergenlerde sosyal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı ve aile işlevleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

EBRU YAYMAN
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (15)

Lise öğrencilerinin özgüven düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

ZfWT Journal of World of Turks

Tarih: 12/2022 Sayı: 3 Cilt: 14 Sayfa: 151- AKÇIL SÜLEYMAN, BİLGİN OKAN, ALAN ALİ OSMAN

Endeks:Index Copernicus, EBSCO ISSN:1868-8934

Website

COVID-19 Pandemisi ve Psikolojik Sağlamlık: Türkiye’de Yazılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2022 Sayı: 2 Cilt: 10 Sayfa: 194- BİLGİN OKAN, AKÇIL SÜLEYMAN, YAVUZ MERT

Endeks:Index Copernicus, Asos ISSN:2148-2888

Website

The relationship between fear of COVID-19 and sleeping disorder in higher education: Mediator effect of psychological resilience.

International Journal of Educational Research Review

Tarih: 12/2022 Sayı: None Cilt: 7 Sayfa: 429- BİLGİN OKAN, TAŞ İBRAHİM

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2458-9322 doi:10.24331/ijere.1175865

Website

Serial Multiple Mediation of Self-Transcendence and Psychological Resilience in the Relationship between Fear of COVID-19 and Subjective Happiness in University Students

European Journal of Education Studies

Tarih: 7/2022 Sayı: 7 Cilt: 9 Sayfa: 84- ANLI GAZANFER, BİLGİN OKAN

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2501 - 1111

Website

INVESTIGATION OF ADULTS' POSITIVE CHILDHOOD EXPERIENCES IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

ZfWT Journal of World of Turks

Tarih: 12/2021 Sayı: 3 Cilt: 13 Sayfa: None- BİLGİN OKAN, İNCE MURAT, ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT, YEŞİLYURT ERHAN

Endeks:Index Copernicus ISSN:1868-8934

Website

Psychological Effects of The COVID-19 Pandemic: Investigation of the Postgraduate Theses Performed in Turkey

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: 12/2021 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: None- BİLGİN OKAN

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

The Effects of University Students’ School Climate on Their Motivation Levels

International Journal of Psychology and Educational Studies (IJPES)

Tarih: 4/2021 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 114- BİLGİN OKAN, İNCE MURAT, YEŞİLYURT ERHAN

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2148-9378 doi:10.52380/ijpes.2021.8.2.370

Website

PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT CORONAVIRUS: A METAPHOR ANALYSIS STUDY

Psycho-Educational Research Reviews (PERR)

Tarih: 4/2021 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 118- BİLGİN OKAN, YEŞİLYURT ERHAN

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2634-7172

Website

Investigation of the Relationship between Well-Being, Social Anxiety and Self-Regulation Skills in Adolescents

The International Journal of Progressive Education - IJPE

Tarih: 12/2020 Sayı: 6 Cilt: 16 Sayfa: 283- Aslan Mehmet Fatih,BİLGİN OKAN

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:1554-5210

Website

Relationship between social media addiction, game addiction and family functions

International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)

Tarih: 12/2020 Sayı: 4 Cilt: 9 Sayfa: 979- Yayman Ebru,BİLGİN OKAN

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2252-8822

Website

Relationship Between Interpersonal Sensitivity and Psychological Resilience

International Online Journal of Educational Sciences

Tarih: 11/2020 Sayı: 5 Cilt: 12 Sayfa: 10- BİLGİN OKAN

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:1309-2707

Website

A Review On Solution Focused Brief Therapy Studies In Turkey

International Journal of Psychology and Educational Studies

Tarih: 9/2020 Sayı: 3 Cilt: 7 Sayfa: 164- BİLGİN OKAN

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2148-9378

Website

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ AKADEMİK KENDİNİ ENGELLEME VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 71 Cilt: 13 Sayfa: 545- SABAZ MEHMET,BİLGİN OKAN

Endeks:Index Copernicus ISSN:1307-9581

Website

RELATIONSHIP PATTERN BETWEEN INTERNET ADDICTION, ATTACHMENT STYLES AND SELF-DIFFERENTIATION IN UNIVERSITY STUDENTS: A STRUCTURAL EQUATION MODELLING

IJETSAR

Tarih: 12/2019 Sayı: 10 Cilt: 4 Sayfa: 458- TAŞ İBRAHİM,BİLGİN OKAN

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2587-0238

Website

Effects of Perceived Social Support and Psychological Resilience on Social Media Addiction among University Students

Universal Journal of Educational Research

Tarih: 4/2018 Sayı: 4 Cilt: 6 Sayfa: 751- BİLGİN OKAN,TAŞ İBRAHİM

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2332-3205 doi:10.13189/ujer.2018.060418

Website

Ulusal Makaleler (17)

Koronavirüs (Covid-19) Farkındalık Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Turkish Studies

Tarih: 10/2020 Sayı: 6 Cilt: 15 Sayfa: 237- BİLGİN OKAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140

Website

Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 27- BİLGİN OKAN,İNCE MURAT,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Endeks:ASOS Index ISSN:2148-2888

Website

A Study On Developing A Cyberbullying Scale For High School Students

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2020 Cilt: 15 Sayfa: 4723- ARSLAN ALİ,BİLGİN OKAN,İNCE MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2528-9527 doi:10.26466/opus.684140

Website

Türkiye’de Özgüven ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 20 Cilt: 14 Sayfa: 371- BİLGİN OKAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2528-9527

Çocuk Üniversitesi Kapsamında Hazırlanan Programın Öğrencilerin Özgüven Düzeyine Etkisi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 146- BİLGİN OKAN

Endeks:SOBİAD ISSN:2148-2888

İnternet Bağımlılığı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Online Journal of Technology Addiction Cyberbullying

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 60- TAŞ İBRAHİM,BİLGİN OKAN

Endeks:SOBİAD ISSN:2148-7308

Website

Ergenlerde Okula Bağlılığın Yordayıcıları Olarak Okul İklimi ve Sosyal Medya Bağımlılığı

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 26 Cilt: 12 Sayfa: 15- BİLGİN OKAN,TAŞ İBRAHİM

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-0682 doi:10.29329/mjer.2018.172.2

Website

TÜRK ARABESK MÜZİĞİNİN VAROLUŞÇU TERAPİNİN TEMEL KAVRAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 8/2018 Sayı: 3 Cilt: 7 Sayfa: 201- BİLGİN OKAN,SARICI HASAN

Endeks:akademik araştırmalar indeksi ISSN:2146-9199

Ergenlerin Dürtüsellik Düzeyi ve Kendilik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 373- BİLGİN OKAN,TAŞ İBRAHİM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5606 doi:10.23863/kalem.2017.91

Ergenlerin Özgüven Düzeyi ile Yaşam Amacı ve Diğerleriyle Olumlu İlişkiler Arasındaki İlişki

Yaşadıkça Eğitim Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 2 Cilt: 31 Sayfa: 55- BİLGİN OKAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-1272

Sosyal Yardım Kuruluşlarından Yardım Alan Ailelerin Benlik Algıları ile Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki

The Journal of Academic Social Science

Tarih: 11/2017 Sayı: 3 Cilt: 61 Sayfa: 37- TAŞ İBRAHİM,BİLGİN OKAN

Endeks:SOBİAD ISSN:2148-4163 doi:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7367

Aile içi Yakın İlişkilerde Deneyimler Ölçeğinin Kısa Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi

Tarih: 10/2015 Sayı: 14 Cilt: 4 Sayfa: 12- AKIN AHMET,BİLGİN OKAN,AKIN ÜMRAN

Endeks:Türk Eğitim İndeksi ISSN:2147-4168

Çocuklar için Çok Boyutlu Mizah Anlayışı Ölçeğinin Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 4/2015 Sayı: 37 Cilt: 8 Sayfa: 684- AKIN AHMET,BİLGİN OKAN

Endeks:Türk Eğitim İndeksi ISSN:1307-9581

The validity and reliability of Turkish version of the Situational Self-awareness Scale

Journal of Educational and Instructional Studies in the World

Tarih: 8/2013 Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa: 40- AKIN AHMET,GÜNEŞ ADEM,BİLGİN OKAN,AKKUŞ ZEYNEP

Endeks:Asos ISSN:2146-7463

The validity and reliability of Turkish version of the Self-focused Attention Scale

Journal of Educational and Instructional Studies in the World

Tarih: 8/2013 Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa: 17- AKIN AHMET,DEMİR TANER,AKKUŞ ZEYNEP,BİLGİN OKAN,GÜNEŞ ADEM

Endeks:Asos ISSN:2146-7463

The validity and reliability of Turkish version of the Relational Self-esteem Scale

Journal of Educational and Instructional Studies in the World

Tarih: 8/2013 Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa: 1- AKIN AHMET,BİLGİN OKAN,GÜNEŞ ADEM,AKKUŞ ZEYNEP,DEMİR TANER

Endeks:Asos ISSN:2146-7463

The validity and reliability of Turkish version of the Social Issues Advocacy Scale

Journal of Educational and Instructional Studies in the World

Tarih: 5/2013 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 198- AKIN AHMET,AKKUŞ ZEYNEP,GÜNEŞ ADEM,BİLGİN OKAN

Endeks:Asos ISSN:2146-7463

Uluslararası Bildiriler (33)

Covid-19 Pandemisi ve Psikolojik Sağlamlık: Türkiye’de Yazılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

(Özet bildiri)

23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 2022-06-13 Sözlü Sunum YAVUZ MERT, AKÇIL SÜLEYMAN, BİLGİN OKAN ISBN:978-605-73409-2-4 Basım Tarihi : 01.09.2022

Website

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

(Özet bildiri)

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 2021-09-01 Sözlü Sunum ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT, BİLGİN OKAN Basım Tarihi : 14.09.2021

Website

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜVEN DÜZEYİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

(Özet bildiri)

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 2021-09-01 Sözlü Sunum BİLGİN OKAN, ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT Basım Tarihi : 14.09.2021

Website

ÖZ-AŞKINLIK VE OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞ AMAÇLARI

(Tam metin bildiri)

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-V 2021-03-27 Sözlü Sunum ANLI GAZANFER, BİLGİN OKAN Basım Tarihi : 20.04.2021

Website

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK İLE COVID-19 FOBİSİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

(Tam metin bildiri)

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-V 2021-03-27 Sözlü Sunum BİLGİN OKAN, ANLI GAZANFER Basım Tarihi : 20.04.2021

Website

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI DUYARLILIK İLE OYUN BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİNİNCELENMESİ

(Özet bildiri)

5th International Scientific Research Congress (IBAD-2020) 2020-09-01 2020-09-02 Sözlü Sunum BİLGİN OKAN Basım Tarihi : 15.09.2020

THE INVESTIGATION OF SELF CONFIDENCE LEVELS OF ADOLESCENTS ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION SCIENCES AND LEARNING TECHNOLOGY 2019-11-06 2019-11-10 Sözlü Sunum BİLGİN OKAN Basım Tarihi : 17.11.2019

Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Yalnızlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 2019-10-24 2019-10-27 Sözlü Sunum YAVUZ MERT,ÖZDEMİR OĞUZHAN,BİLGİN OKAN,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT Basım Tarihi : 30.10.2019

Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri ile Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 2019-10-24 2019-10-27 Sözlü Sunum ÖZDEMİR OĞUZHAN,YAVUZ MERT,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT,BİLGİN OKAN Basım Tarihi : 30.10.2019

Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Geleceğe Yönelik Tutumlar

(Tam metin bildiri)

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 2018-10-25 2018-10-27 Sözlü Sunum HAŞİMOĞLU AYŞE,ANLI GAZANFER,BİLGİN OKAN,ASLANDOĞAN ALP ISBN:978-975-92254-8-3 Basım Tarihi : 20.12.2018

Ortaokul Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Becerileri ve Geleceğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 2018-10-25 2018-10-27 Sözlü Sunum BİLGİN OKAN,ANLI GAZANFER,HAŞİMOĞLU AYŞE,ASLANDOĞAN ALP ISBN:978-975-92254-8-3 Basım Tarihi : 20.12.2018

Girişimciliğin yordayıcıları olarak epistemolojik inanç ve başarı yönelimleri

(Tam metin bildiri)

Bilge Kağan 1. Uluslararası Bilim Kongresi 2018-10-26 2018-10-29 Sözlü Sunum ANLI GAZANFER,BİLGİN OKAN,HAŞİMOĞLU AYŞE,ASLANDOĞAN ALP ISBN:978-605-81106-1-8 Basım Tarihi : 19.12.2018

Lise Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Mesleki Olgunluk Düzeyi Arasındaki İlişki

(Tam metin bildiri)

Bilge Kagan 1. International Science Congress 2018-10-26 2018-10-29 Sözlü Sunum BİLGİN OKAN,TAŞ İBRAHİM Basım Tarihi : 19.12.2018

Website

Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyon Kaynakları İle Sınıf Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişki

(Tam metin bildiri)

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) 2018-04-28 2018-05-01 Sözlü Sunum ARSLAN ALİ,BİLGİN OKAN,Turgut Mustafa Basım Tarihi : 01.10.2018

Öğrencilerin Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Amaç Yönelimlerine Etkisi

(Özet bildiri)

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) 2018-04-28 2018-05-01 Sözlü Sunum ARSLAN ALİ,BİLGİN OKAN,TOMBAK ZEYNEP Basım Tarihi : 01.10.2018

Türkiye ve Singapur 3.4.5.6. Sınıflar Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) 2018-04-28 2018-05-01 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,Turgut Mustafa Basım Tarihi : 01.10.2018

Türkiye ve Şangay (Çin) 9. Sınıf Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) 2018-04-28 2018-05-01 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,TOMBAK ZEYNEP Basım Tarihi : 01.10.2018

Türkiye ve Estonya 4. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium 2018-04-26 2018-04-29 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,SARICI HASAN,Özenir Üren Esra Basım Tarihi : 06.06.2018

Türkiye ve New York (ABD) İlköğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium 2018-04-26 2018-04-29 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,SARICI HASAN,yıldırım mustafa Basım Tarihi : 06.06.2018

Türkiye ve İsviçre 8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium 2018-04-26 2018-04-29 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,SARICI HASAN,Demir Tuba Basım Tarihi : 06.06.2018

Türk Arabesk Müziğinin Varoluşçu Terapinin Temel Kavramları Açısından İncelenmesi

(Özet bildiri)

9th International Congress on New Trends in Education 2018-05-10 2018-05-12 Sözlü Sunum BİLGİN OKAN,İNCE MURAT,SARICI HASAN Basım Tarihi : 13.05.2018

Website

Almanya ve Türkiye 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

9th International Congress on New Trends in Education 2018-05-10 2018-05-12 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,Bingöl Hüseyin Basım Tarihi : 13.05.2018

Website

Sosyal Yardım Kuruluşlarından Yardım Alan Ailelerin BenlikAlgıları İle Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişki

(Özet bildiri)

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyomu 2017-11-03 2017-11-05 Sözlü Sunum TAŞ İBRAHİM,BİLGİN OKAN Basım Tarihi : 19.11.2017

Ergenlerin Özgüven Düzeyi ile Yaşam Amacı ve Diğerleriyle Olumlu İlişkiler Arasındaki İlişki

(Özet bildiri)

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi 2017-05-12 2017-05-14 Sözlü Sunum BİLGİN OKAN Basım Tarihi : 11.06.2017

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSIONOF THE THEISTIC FAITH SCALE

(Özet bildiri)

5th International Conference on New Trends in Educationand Their Implications 2014-04-24 2014-04-26 Sözlü Sunum Akın Ahmet,Çapa Büşra,Akın Ümran,BİLGİN OKAN,Akkuş Zeynep Basım Tarihi : 30.04.2014

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSIONOF THE NEED TO BELONG SCALE

(Özet bildiri)

5th International Conference on New Trends in Educationand Their Implications 2014-04-24 2014-04-26 Sözlü Sunum Akın Ahmet,Kaya Merve,Akın Ümran,BİLGİN OKAN,UĞUR EROL,Ercengiz Mustafa Basım Tarihi : 30.04.2014

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSIONOF THE CIVIC ENGAGEMENT SCALE

(Özet bildiri)

5th International Conference on New Trends in Educationand Their Implications 2014-04-24 2014-04-26 Sözlü Sunum Akın Ahmet,Usta Fatih,Akın Ümran,BİLGİN OKAN,Baykut İhsan,Yıldız Banu Basım Tarihi : 30.04.2014

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSIONOF THE ADOLESCENT LIFE GOAL PROFILE SCALE

(Özet bildiri)

5th International Conference on New Trends in Educationand Their Implications 2014-04-24 2014-04-26 Sözlü Sunum Akın Ahmet,Demir Deniz,Akın Ümran,BİLGİN OKAN,Güneş Adem Basım Tarihi : 30.04.2014

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE SOCIAL ISSUES ADVOCACY SCALE

(Özet bildiri)

4TH International Conference On New Trends in Education and Their Implications 2013-04-25 2013-04-27 Sözlü Sunum Akın Ahmet,Akkuş Zeynep,Güneş Adem,BİLGİN OKAN Basım Tarihi : 30.04.2013

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE SITUATIONAL SELF-AWARENESS SCALE

(Özet bildiri)

4TH International Conference On New Trends in Education and Their Implications 2013-04-25 2013-04-27 Sözlü Sunum Akın Ahmet,Güneş Adem,Akkuş Zeynep,BİLGİN OKAN Basım Tarihi : 30.04.2013

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE SELF-FOCUSED ATTENTION SCALE

(Özet bildiri)

4TH International Conference On New Trends in Education and Their Implications 2013-04-25 2013-04-27 Sözlü Sunum Akın Ahmet,Akkuş Zeynep,BİLGİN OKAN,Güneş Adem,Demir Taner Basım Tarihi : 30.04.2013

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE RELATIONAL SELF-ESTEEM SCALE

(Özet bildiri)

4TH International Conference On New Trends in Education and Their Implications 2013-04-25 2013-04-27 Sözlü Sunum Akın Ahmet,BİLGİN OKAN,Güneş Adem,Akkuş Zeynep,Demir Taner Basım Tarihi : 30.04.2013

An Examination Of The Movie "the Pursuit Of Happiness" In Terms Of Some Psychological Approaches

(Özet bildiri)

23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 2022-06-13 Sözlü Sunum YAVUZ MERT, BİLGİN OKAN, AKÇIL SÜLEYMAN ISBN:978-605-73409-2-4

Ulusal Bildiriler (7)

Ergenlerin özgüven düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

(Özet bildiri)

I. Ulusal Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi 2022-05-13 Sözlü Sunum ALAN ALİ OSMAN, BİLGİN OKAN, AKÇIL SÜLEYMAN Basım Tarihi : 31.05.2022

Website

Çocuklar İçin Endişe Yönetimi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

(Özet bildiri)

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 2014-05-29 2014-05-31 Sözlü Sunum Akın Ahmet,Sarıçam Hakan,Akkuş Zeynep,Akın Ümran,BİLGİN OKAN,İlbay Azmi Bayram,Baykut İhsan Basım Tarihi : 15.06.2014

Çocuklar için Üzüntü Yönetimi Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

(Özet bildiri)

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu 2014-05-29 2014-05-31 Sözlü Sunum AKIN AHMET,SARIÇAM HAKAN,AKKUŞ ZEYNEP,AKIN ÜMRAN,BİLGİN OKAN,UĞUR EROL Basım Tarihi : 15.06.2014

Sosyal Medya Kullanma Ölçeği’nin Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirliği

(Özet bildiri)

18. Ulusal Psikoloji Kongresi 2014-04-09 2014-04-12 Sözlü Sunum Akın Ahmet,Usta Fatih,UĞUR EROL,Baykut İhsan,BİLGİN OKAN,Özbay Ahmet Basım Tarihi : 30.04.2014

Sınav Kaygısı İle Baş Etmeye Yönelik Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışma Programı

(Özet bildiri)

III. UYGULAMALI PDR KONGRESİ 2010-12-10 Sözlü Sunum Atasayar Mehmet, BİLGİN OKAN Basım Tarihi : 10.12.2010

Website

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Yaklaşım ve Aile İçi İletişimi Arttırmaya Yönelik Psiko-Eğitim Çalışması

(Özet bildiri)

III. UYGULAMALI PDR KONGRESİ 2010-12-10 Sözlü Sunum Atasayar Mehmet, BİLGİN OKAN, Berberoğlu Güldane Basım Tarihi : 10.12.2010

Website

Teorik ve uygulama boyutuyla mesleki rehberlik dersine yönelik psikolojik danışman adaylarının görüşleri

(Özet bildiri)

I. Ulusal Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi 2022-05-13 Sözlü Sunum YAVUZ MERT, BİLGİN OKAN ISBN:973-625-417-921-1

İdari Görevler

Dekan Yardımcısı

17-02-2023 / 10-12-2023

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Müdür

21-12-2022 / 21-12-2025

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Anabilim Dalı Başkanı

28-06-2022 / 28-06-2025

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Anabilim Dalı Başkanı

28-06-2019 / 28-06-2022

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Kitaplar (6)

Eğitim Psikolojisi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Dil Gelişimi Editör: Koç Mustafa, İskender Murat, Düşünceli Betül Basım Sayısı::(1) Sayfa::65 88 Yayınevi:: Lisans Yayıncılık ISBN: 978-625-7825-86-3 Tarih: 2022

21. Yüzyıl Okullarını Yeniden Düşünmek

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Eğitsel ve Mesleki Rehberlik Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-625-7676-44-1 Tarih: 2021

Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İnsan Gelişimine Genel Bir Bakış Editör: Bilgin Okan, Akçıl Süleyman Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-625-406-293-3 Tarih: 2020

Ergenlerde Öz Güven ve Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-625-406-587-3 Tarih: 2020

Örgüt ve Okul İklimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Okul İklimi ve Motivasyon Editör: Mustafa ÖZGENEL Basım Sayısı::(1) Sayfa::135 141 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-625-402-065-0 Tarih: 2020

Eğitimde Güncel Konular ve Yeni Yaklaşımlar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Öğretmen Özerkliği Editör: Ali Arslan Basım Sayısı::(1) Sayfa::231 240 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-605-7846-93-8 Tarih: 2019

Projeler (3)

The Investigation of Self Confidence Levels of Adolescents According To Different Variables

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2019-09-19

Bitiş Tarihi : 2019-11-20

Lise Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Mesleki Olgunluk Düzeyi Arasındaki İlişki

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2018-08-08

Bitiş Tarihi : 2018-11-05

Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Beklemede)

Başlangıç Tarihi : 2018-06-28

Ödüller (1)

Bilge Araştırmacı Ödülü

Tarih: 2018
(Bilge Kağan Uluslararası Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu)
(Diğer)
Üniversite Dışı Deneyimler

SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2009-0

Psikolojik Danışman

None