PROFESÖR DR.

İsim:

BETÜL MUTLU

e-Posta:

betul.mutlu

Telefon:

2912836

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Yeni Türk Edebiyatı

Temel Alanı : Filoloji Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı

None

Öğrenim Bilgileri

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 20/10/1993 - Bitiş Tarihi 13/06/1997
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / YENİ TÜRK EDEBİYATI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 15/09/1998 - Bitiş Tarihi 02/12/2004
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / YENİ TÜRK EDEBİYATI

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Kevser Ruhi'nin öykücülüğü

MEHTAP ÇELİK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Nevzat Üstün'ün Hikâyelerinde Yapı, Tema, Dil ve Anlatım

TUBA ŞAKAR ÇEVİK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Muazzez Aruoba'nın romanları üzerine bir inceleme

BURCU TAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Feyyaz Kayacan'ın öykülerinde varoluşçuluk

AYŞE NUR ÇIRAKLI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Pınar Kür'ün Romanlarında Modernist Unsurlar

TOLGA ÇELEBİOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Sennur Sezer'in şiirlerinde kadın

MERVE ŞENER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Salim Şengil'in hikâyeciliği

EMRAH İNAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Ayşe Kilimci'nin öykülerinde kadın ve çocuk sorunları

ÖZGE ŞİMŞEK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Sevgi Soysal'ın romanlarında kadın sorunları

ŞENAY MERAL ZEYTİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Nâbîzâde Nâzım'ın şiirleri üzerine bir inceleme

FİLİZ KALKAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Orhan pamuk'un romanlarında İstanbul

ETHEM KOÇ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

İlk öğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin eleştirel düşünme eğitimine uygunluğu

NURAN BAŞOĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

İlköğretim ikinci kademe türkçe programındaki okuma alanı kazanımlarının öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi

ERTUĞRUL SAMANCI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bilgin Adalı'nın çocuk romanlarının, çocuk kitaplarının çocuğun gelişim alanlarına etkileri açısından incelenmesi

ÖZGÜL DEMİRKAYA
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın çocuk şiirlerinin, çocuk kitaplarının çocuğun gelişim alanlarına olan etkileri açısından incelenmesi

METİN BARAK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

İlköğretim 7. sınıf Türkçe derslerinde mizah kullanımının öğrenci tutum ve başarısına etkisi

SERDAR SAVAŞ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (16)

Kevser Ruhi'nin Öykülerinde Kadın Sorunları

Türük Dergisi

Tarih: 12/2022 Sayı: 31 Cilt: 10 Sayfa: 178- MUTLU BETÜL, Çelik Mehtap

Endeks:MLA, EBSCOHOST, PROQUEST, ASOS, OAJI, SIS, INDEX COPERNICUS, ACARİNDEX, TEİ, AKADEMİKDİZİN, SOBİAD ISSN:2147-8872

Website

Edebiyat, Dönem ve Siyaset İlişkisi Bağlamında Kuyucaklı Yusuf’a Yöneltilen Eleştirel Bakışlar

İnsan ve İnsan

Tarih: 1/2022 Sayı: 32 Cilt: 9 Sayfa: 84- MUTLU BETÜL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-7537

Website

Sevgi Soysal'ın Romanlarında Kadın Sorunları Üzerine Bir İnceleme

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 191- MUTLU BETÜL, Meral Zeytin Şenay

Endeks:Index Copernicus, SIS, ASOS İndex, Google Scholar. ISSN:2148-2888

Website

Gelişim Alanlarına Uygunluğu Açısından Bilgin Adalı’xxnın Çocuk Romanları

Uluslararası Folklor/Edebiyat

Tarih: 11/2019 Sayı: 96 Cilt: None Sayfa: 77- MUTLU ÖZÇELEBİ BETÜL, Çağlayan Özgül

Endeks:Ebsco ISSN:1300-7491 doi:10.22559/folklor.312

Website

Tek Ateşten Gömlek, İki Ayrı Coğrafya: Ateşten Gömlek veZeynep Romanlarında Vatanın Temsili Olarak Kadın

uLUSLARARASI iNSAN VE tTPLUMBİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Tarih: 5/2019 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 684- MUTLU ÖZÇELEBİ BETÜL

Endeks:EBSCO ISSN:2147-1185

Website

Mustafa Öneş’in Eleştirileri Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 1/2019 Sayı: 62 Cilt: 12 Sayfa: 188- MUTLU BETÜL

Endeks:Ebsco, MLA ISSN:1307-9581

Website

Gülten Akın'ın Forum Öyküleri

Uluslararası Turnalar Türk Dili, Çeviri ve Edebiyat dergisi

Tarih: 1/2019 Sayı: 73 Cilt: None Sayfa: 52- MUTLU BETÜL

ISSN:1303-2933

Website

Seyran Destanı'nda Göç Olgusu

Uluslararası Turnalar Türk Dili, Çeviri ve Edebiyat Dergisi

Tarih: 10/2017 Sayı: 38 Cilt: None Sayfa: 11- MUTLU BETÜL

ISSN:1303-2933

Website

"Gülten Akın'ın Şiirinde Kadının Halleri"

Turnalar Uluslararası Türk Dili, Edebiyat ve Çeviri Dergisi

Tarih: 1/2017 Sayı: 19 Cilt: None Sayfa: 3- MUTLU ÖZÇELEBİ BETÜL

Endeks:Dil ve Edebiyat ISSN:1303-2933

Website

Perçemli Sokak ta Gerçeküstücü Unsurlar

Uluslararası Sosyal Araştırmalar dergisi

Tarih: 9/2014 Sayı: 33 Cilt: 7 Sayfa: 222- MUTLU BETÜL

Endeks:Türk Dili ve Edebiyatı ISSN:1307-9581

Website

Dosdoğru Günlük ünün İzinde Fikret Ürgüp ün Yalnızlık Dünyası

Turnalar

Tarih: 3/2014 Sayı: 53 Cilt: 16 Sayfa: 5- MUTLU BETÜL

Endeks:None ISSN:13002933

Website

Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler

Turnalar

Tarih: 1/2013 Sayı: 49 Cilt: 15 Sayfa: 7- MUTLU BETÜL

Endeks:None ISSN:13032933

Website

İlköğretim İkinci kademe Türkçe Ders Kitaplarında yer Alan Metinlerin Eleştirel Düşünce Eğitimine Uygunluğu

Uluslararası Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 10/2012 Sayı: 3 Cilt: 19 Sayfa: 983- Nuran Başoğlu, Betül Mutlu

Endeks:alan eğitimi ISSN:1300-8811

Website

15 Yüzyılda Hıtay da Bir Timurlu Sefir Gıyaseddin Nakkaş ın Hıtay Gözlemleri

Uluslararası Folklor/ Edebiyat Dergisi

Tarih: 11/2011 Sayı: 67 Cilt: 16 Sayfa: 125- MUTLU BETÜL

Endeks:Türk Dili ve Edebiyatı ISSN:1300-7491

Website

Edebiyatımızda Hümanist Eleştiri Anlayışının Temelleri Üzerine

Uluslararası Folklor/ Edebiyat Dergisi

Tarih: 3/2009 Sayı: 57 Cilt: 15 Sayfa: 125- MUTLU BETÜL

Endeks:Türk Dili ve Edebiyatı ISSN:1300-7491

Website

Erhan Bener A Rich Testimony to the Human Soul

Turkish Book Review

Tarih: 11/2008 Sayı: 3 Cilt: None Sayfa: 22- MUTLU BETÜL

Endeks:None ISSN:13076752

Website

Ulusal Makaleler (5)

Ömer Seyfettin'in Hikâyelerinde Kadınlar

HECE

Tarih: 1/2019 Sayı: 265 Sayfa: 475- MUTLU BETÜL

ISSN:1301-210X

Mehmet Akif Ersoy un Asım Adlı Şiirinde Kişi Sunumu

itobiad İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Tarih: 11/2012 Sayı: 3 Cilt: 1 Sayfa: 154- MUTLU BETÜL

Endeks:Türk Dili ve Edebiyatı ISSN:2117-1185

Website

Günlük ünün İzinde Oğuz Atay ın Yazar Kimliği

Mühür

Tarih: 4/2012 Sayı: 30 Cilt: 7 Sayfa: 122- MUTLU BETÜL

Endeks:None ISSN:13054546

Erhan Bener in Öykücülüğü

Türkoloji Dergisi

Tarih: 1/2010 Sayı: 2 Cilt: 17 Sayfa: 157- MUTLU BETÜL

Endeks:Alan ISSN:02552981

Eleştirel bir Yeniden Okuma Yazma Rabia nın Dönüşü nde Metinlerarasılık

Türkbilig Türkoloji Araştırmaları

Tarih: 9/2009 Sayı: 18 Cilt: 8 Sayfa: 144- MUTLU BETÜL

Endeks:Türk Dili ve Edebiyatı ISSN:13026011

Uluslararası Bildiriler (8)

Romanda İç Konuşma ve Bilinç Akışı Tekniklerinin Kullanılışı

(Tam metin bildiri)

7. Sosyal Bilimler Sempozyumu 2018-04-26 2018-04-27 Sözlü Sunum MUTLU BETÜL Sayfa:633- Basım Tarihi : 15.06.2018

Website

Rabia nın Dönüşü nde Metinlerarası İlişkiler

(Tam metin bildiri)

14. Kıbatek Edebiyat Sempozyumu 2007-04-06 2007-04-10 MUTLU BETÜL Sayfa:199- ISBN:9789975988919 Basım Tarihi : 10.04.2007

Edebiyat Tarihiyle Eleştirinin Sınırlarında Bir Öncü Eser: Kıbrıs Türk Edebiyatında Sosyal Konular

(Tam metin bildiri)

IV. Uluslararası Kıbatek Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu 2022-11-07 Sözlü Sunum MUTLU BETÜL

Kuyucaklı Yusuf'a Yöneltilen Öncü Eleştirel Bakışlar

(Tam metin bildiri)

Doğumunun 110.Yılında Sabahattin Ali ve Balkanlar Sempozyumu 2017-05-17 Sözlü Sunum MUTLU BETÜL

Tek Ateşten Gömlek İki Ayrı Coğrafya: Ateşten Gömlek ve Zeynep Romanlarında Vatanın Temsili Olarak Kadın

(Tam metin bildiri)

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2017-10-18 2017-10-24 Sözlü Sunum MUTLU BETÜL

Seyran Destanı'nda Göç Olgusu

(Tam metin bildiri)

KIBATEK 1.Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu 2016-12-01 Sözlü Sunum MUTLU BETÜL

Öznel-İzlenimci ve Nesnel-Bilimsel Yönelim Çerçevesinde 1960-1980 Yılları Arasında Edebî Eleştiri

(Tam metin bildiri)

ACTUAL PROBLEMS OF STUDY AND TEACHING THE TURKIC LANGUAGES AND LITERATURE 2021-03-20 Sözlü Sunum MUTLU BETÜL

Sennur Sezer'in Şiirlerinde Anne İzleği

(Tam metin bildiri)

3. Uluslararası Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumu 2019-11-18 Sözlü Sunum MUTLU BETÜL, ŞENER MERVE

Ulusal Bildiriler (3)

Aytül Akal ın Ağaç Masalları nın Ekoeleştiri Kuramına Göre İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Edebiyatı Sempozyumu 2011-03-09 2011-03-11 MUTLU BETÜL ISBN:9789755872018 Basım Tarihi : 03.05.2012

Çatalhöyük Öyküleri nde Uygarlık Tarihinin Yapılandırılışı

(Tam metin bildiri)

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 2006-04-04 2006-04-06 MUTLU BETÜL Sayfa:123- ISBN:9789754827378 Basım Tarihi : 11.04.2007

Herkes Suçlu İlişkiler de

(Tam metin bildiri)

8. Bursa Edebiyat Sempozyumu, “Manolya Durağında Roman 2003-03-28 2003-03-30 MUTLU BETÜL Sayfa:233- ISBN:9757093106 Basım Tarihi : 10.12.2003

Kitaplar (9)

Çocukluk ve Roman

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Çizgi ISBN: 9786051967523, Tarih: 2022

İncelikler Tarihi Gülten Akın Şiiri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Gülten Akın'ın Şiirlerinde Şiir ile Öykünün Kesişim Noktaları Editör: Asuman Susam, Duygu Kankaytsın Basım Sayısı::(1) Sayfa::149 168 Yayınevi:: Yapı Kredi Yayınları ISBN: 978-975-08-5281-7 Tarih: 2022

Tanzimat Dönemi Şiiri Çözümlemeleri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Hürriyet Kasidesi Editör: Mehmet Nuri Parmaksız Basım Sayısı::(1) Sayfa::330 357 Yayınevi:: Yade Akademik ISBN: 978-605-699-15-3-0 Tarih: 2020

Zamanın Esintilerinde Metin Turan

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Metin Turan'ın Şiirinin İzlek Örgüsü Editör: Serpil Aygün Cengiz, Pınar Ekinci Basım Sayısı::(1) Sayfa::135 143 Yayınevi:: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-975-6002-20-9 Tarih: 2019

GÜLTEN AKIN IN ŞİİRİ

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ürün Yayınevi ISBN: 978-605-4938-76-6 Tarih: 2015

HITAY SEFARETNAMESİ

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Türk Tarih Kurumu Yayınevi ISBN: 9789751626448 Tarih: 2013

HAYRİYE MELEK HUNÇ

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ürün Yayınevi ISBN: 9786054616183 Tarih: 2012

Türk Edebiyatı Tarihi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Eleştiri (1923-1960) Editör: Talat Sait Halman, Osman Horata, Yakup Çelik, Nurettin Demir, Mehmet Kalmaklı, Ramazan Korkmaz, Öcal Oğuz Basım Sayısı::(1) Sayfa::481 523 Yayınevi:: Kültür Bakanlığı Yayınevi ISBN: 9751731933 Tarih: 2006

Cumhuriyet Döneminde Edebi Eleştiri 1923 1938

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(2) Yayınevi:: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ISBN: 975112106X Tarih: 2003

Projeler (1)

Metinlerarası Bağlamda Kurgulanmış Eserlerin Edebiyat Öğretiminde Kullanımı

Proje Türü : (DİĞER)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Ödüller (1)

ELEŞTİRİ-İNCELEME BÜYÜK ÖDÜLÜ

Tarih: 1997
(KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI)
(Kamu)
Üniversite Dışı Deneyimler

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

1991-0

ÖĞRETMEN-OKUL MÜDÜRÜ

None