DOÇENT DR.

İsim:

BETÜL MUTLU

e-Posta:

betul.mutlu

Telefon:

2911889

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Yeni Türk Edebiyatı

Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1999-2004

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / YENİ TÜRK EDEBİYATI (DR)

Tez Adı : Erhan Bener, Hayatı, Sanatı, Eserleri

Yüksek Lisans

1994-1997

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / YENİ TÜRK EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Cumhuriyet döneminde edebi eleştiri (1923-1938)

Lisans

1986-1990

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Muazzez Aruoba'nın romanları üzerine bir inceleme

BURCU TAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Nevzat Üstün'ün Hikayeciliği

TUBA ŞAKAR ÇEVİK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Feyyaz Kayacan'ın öykülerinde varoluşçuluk

AYŞE NUR ÇIRAKLI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Pınar Kür'ün Romanlarında Modernist Unsurlar

TOLGA ÇELEBİOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sennur Sezer'in şiirlerinde kadın

MERVE ŞENER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sezer Ateş Ayvaz'ın öyküleri üzerine bir araştırma

MEHTAP ÇELİK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Salim Şengil'in hikâyeciliği

EMRAH İNAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Ayşe Kilimci'nin öykülerinde kadın ve çocuk sorunları

ÖZGE ŞİMŞEK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sevgi Soysal'ın romanlarında kadın sorunları

ŞENAY MERAL ZEYTİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Nâbîzâde Nâzım'ın şiirleri üzerine bir inceleme

FİLİZ KALKAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Orhan pamuk'un romanlarında İstanbul

ETHEM KOÇ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İlk öğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin eleştirel düşünme eğitimine uygunluğu

NURAN BAŞOĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İlköğretim ikinci kademe türkçe programındaki okuma alanı kazanımlarının öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi

ERTUĞRUL SAMANCI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Bilgin Adalı'nın çocuk romanlarının, çocuk kitaplarının çocuğun gelişim alanlarına etkileri açısından incelenmesi

ÖZGÜL DEMİRKAYA
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın çocuk şiirlerinin, çocuk kitaplarının çocuğun gelişim alanlarına olan etkileri açısından incelenmesi

METİN BARAK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İlköğretim 7. sınıf Türkçe derslerinde mizah kullanımının öğrenci tutum ve başarısına etkisi

SERDAR SAVAŞ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (10)

Gelişim Alanlarına Uygunluğu Açısından Bilgin Adalı’xxnın Çocuk Romanları

Uluslararası Folklor/Edebiyat

Tarih: 11/2019 Sayı: 96 Sayfa: 77-96 MUTLU ÖZÇELEBİ BETÜL,Çağlayan Özgül

Endeks:Ebsco ISSN:1300-7491 doi:10.22559/folklor.312

Website

Tek Ateşten Gömlek, İki Ayrı Coğrafya: Ateşten Gömlek veZeynep Romanlarında Vatanın Temsili Olarak Kadın

uLUSLARARASI iNSAN VE tTPLUMBİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Tarih: 5/2019 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 684-694 MUTLU ÖZÇELEBİ BETÜL

Endeks:EBSCO ISSN:2147-1185

Website

"Gülten Akın'ın Şiirinde Kadının Halleri"

Turnalar Uluslararası Türk Dili, Edebiyat ve Çeviri Dergisi

Tarih: 1/2017 Sayı: 19 Sayfa: 3-10 MUTLU ÖZÇELEBİ BETÜL

Endeks:Dil ve Edebiyat ISSN:1303-2933

Perçemli Sokak ta Gerçeküstücü Unsurlar

Uluslararası Sosyal Araştırmalar dergisi

Tarih: 9/2014 Sayı: 33 Cilt: 7 Sayfa: 222-233 MUTLU BETÜL

Endeks:Türk Dili ve Edebiyatı ISSN:1307-9581

Website

Dosdoğru Günlük ünün İzinde Fikret Ürgüp ün Yalnızlık Dünyası

Turnalar

Tarih: 3/2014 Sayı: 53 Cilt: 16 Sayfa: 5-9 MUTLU BETÜL

ISSN:13002933

Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler

Turnalar

Tarih: 1/2013 Sayı: 49 Cilt: 15 Sayfa: 7-10 MUTLU BETÜL

ISSN:13032933

İlköğretim İkinci kademe Türkçe Ders Kitaplarında yer Alan Metinlerin Eleştirel Düşünce Eğitimine Uygunluğu

Uluslararası Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 10/2012 Sayı: 3 Cilt: 19 Sayfa: 983-999 Nuran Başoğlu, Betül Mutlu

Endeks:alan eğitimi ISSN:1300-8811

Website

15 Yüzyılda Hıtay da Bir Timurlu Sefir Gıyaseddin Nakkaş ın Hıtay Gözlemleri

Uluslararası Folklor/ Edebiyat Dergisi

Tarih: 11/2011 Sayı: 67 Cilt: 16 Sayfa: 125-136 MUTLU BETÜL

Endeks:Türk Dili ve Edebiyatı ISSN:1300-7491

Edebiyatımızda Hümanist Eleştiri Anlayışının Temelleri Üzerine

Uluslararası Folklor/ Edebiyat Dergisi

Tarih: 3/2009 Sayı: 57 Cilt: 15 Sayfa: 125-138 MUTLU BETÜL

Endeks:Türk Dili ve Edebiyatı ISSN:1300-7491

Erhan Bener A Rich Testimony to the Human Soul

Turkish Book Review

Tarih: 11/2008 Sayı: 3 Sayfa: 22-28 MUTLU BETÜL

ISSN:13076752

Ulusal Makaleler (4)

Mehmet Akif Ersoy un Asım Adlı Şiirinde Kişi Sunumu

itobiad İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Tarih: 11/2012 Sayı: 3 Cilt: 1 Sayfa: 154-171 MUTLU BETÜL

Endeks:Türk Dili ve Edebiyatı ISSN:2117-1185

Website

Günlük ünün İzinde Oğuz Atay ın Yazar Kimliği

Mühür

Tarih: 4/2012 Sayı: 30 Cilt: 7 Sayfa: 122-127 MUTLU BETÜL

ISSN:13054546

Erhan Bener in Öykücülüğü

Türkoloji Dergisi

Tarih: 1/2010 Sayı: 2 Cilt: 17 Sayfa: 157-177 MUTLU BETÜL

Endeks:Alan ISSN:02552981

Eleştirel bir Yeniden Okuma Yazma Rabia nın Dönüşü nde Metinlerarasılık

Türkbilig Türkoloji Araştırmaları

Tarih: 9/2009 Sayı: 18 Cilt: 8 Sayfa: 144-157 MUTLU BETÜL

Endeks:Türk Dili ve Edebiyatı ISSN:13026011

Uluslararası Bildiriler (2)

Romanda İç Konuşma ve Bilinç Akışı Tekniklerinin Kullanılışı

(Tam metin bildiri)

/. Sosyal Bilimler Sempozyumu 26.04.2018 27.04.2018 Sözlü Sunum MUTLU ÖZÇELEBİ BETÜL Sayfa:633-645 Basım Tarihi : 15.06.2018

Rabia nın Dönüşü nde Metinlerarası İlişkiler

(Tam metin bildiri)

14. Kıbatek Edebiyat Sempozyumu 06.04.2007 10.04.2007 MUTLU BETÜL Sayfa:199-207 ISBN:9789975988919 Basım Tarihi : 10.04.2007

Ulusal Bildiriler (3)

Aytül Akal ın Ağaç Masalları nın Ekoeleştiri Kuramına Göre İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Edebiyatı Sempozyumu 09.03.2011 11.03.2011 MUTLU BETÜL ISBN:9789755872018 Basım Tarihi : 03.05.2012

Çatalhöyük Öyküleri nde Uygarlık Tarihinin Yapılandırılışı

(Tam metin bildiri)

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 04.04.2006 06.04.2006 MUTLU BETÜL Sayfa:123-131 ISBN:9789754827378 Basım Tarihi : 11.04.2007

Herkes Suçlu İlişkiler de

(Tam metin bildiri)

8. Bursa Edebiyat Sempozyumu, “Manolya Durağında Roman 28.03.2003 30.03.2003 MUTLU BETÜL Sayfa:233-242 ISBN:9757093106 Basım Tarihi : 10.12.2003

Akademik Görevler

DOÇENT

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2006-2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Yönetim Kurulu Üyeliği

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Komisyon Üyeliği

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Kurulu Üyeliği

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2009

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2007

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Komisyon Üyeliği

2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Kurulu Üyeliği

2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

UZMANLIK ALANI

(Yüksek Lisans)

Türk Hikayeciliğininn Gelişimi

(Yüksek Lisans)

TÜRK HİKAYECİLİĞİNİN GELİŞİMİ

(Yüksek Lisans)

Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

TEZ ÇALIŞMASI

(Yüksek Lisans)

Metin Çözümleme

(Yüksek Lisans)

METİM ÇÖZÜMLEME

(Yüksek Lisans)

19. YÜZYIL YENİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ

Dersler - Lisans

(Lisans)

Çocuk Edebiyatı

(Lisans)

Çağdaş Türk Romanı

(Lisans)

ÇOCUK EDEBİYATI

(Lisans)

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI

(Lisans)

Yeni Türk Edebiyatı II

(Lisans)

Yeni Türk Edebiyatı I

(Lisans)

Modern Eleştiri Yöntemleri

(Lisans)

Eleştiri Yöntemleri

(Lisans)

Cumhuriyet DÖnemi Türk Edebiyatı

(Lisans)

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

(Lisans)

Bitirme Projesi I

(Lisans)

308 YENİ TÜRK EDEBİYATI

(Lisans)

307 YENİ TÜRK EDEBİYATI II

Kitaplar (5)

GÜLTEN AKIN IN ŞİİRİ

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ürün Yayınevi ISBN: 978-605-4938-76-6 Tarih: 2015

HITAY SEFARETNAMESİ

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Türk Tarih Kurumu Yayınevi ISBN: 9789751626448 Tarih: 2013

HAYRİYE MELEK HUNÇ

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ürün Yayınevi ISBN: 9786054616183 Tarih: 2012

Türk Edebiyatı Tarihi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Eleştiri (1923-1960) Editör: Talat Sait Halman, Osman Horata, Yakup Çelik, Nurettin Demir, Mehmet Kalmaklı, Ramazan Korkmaz, Öcal Oğuz Basım Sayısı::(1) Sayfa::481 523 Yayınevi:: Kültür Bakanlığı Yayınevi ISBN: 9751731933 Tarih: 2006

Cumhuriyet Döneminde Edebi Eleştiri 1923 1938

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(2) Yayınevi:: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ISBN: 975112106X Tarih: 2003

Projeler (1)

Metinlerarası Bağlamda Kurgulanmış Eserlerin Edebiyat Öğretiminde Kullanımı

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Ödüller (1)

ELEŞTİRİ-İNCELEME BÜYÜK ÖDÜLÜ

Tarih: 1997
(KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI)
(Kamu)
Üniversite Dışı Deneyimler

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

1991-2006

ÖĞRETMEN-OKUL MÜDÜRÜ

None