DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

BERSU BAHTİYAR

e-Posta:

bersubahtiyar

Telefon:

0 372 291 1692

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Makro İktisat

Büyüme

Gelişme Ekonomisi - Makro

Öğrenim Bilgileri

Bütünleşik Doktora

2009-2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (DR)

Tez Adı : Sosyal sermaye faktörünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin karşılaştırmalı analizi

Lisans

2005-2009

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Enerji ve ekonomik büyüme ilişkisi: Net ithalatçı ve net ihracatçı ülkeler üzerine ampirik bir analiz

MEHMET SALİH YEŞİLKUŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (2)

Ekonomik Büyüme Farklılıklarının Açıklanmasında Sosyal Sermayenin Etkisi: Güven düzeyi Üzerinden Karşılaştırmalı bir Analiz

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayfa: 673-686 VERGİL HASAN,BAHTİYAR BERSU

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9208

The Relationship Between Energy Prices and Macroeconomic Variables Evidence from Oil Importer Turkey and Oil Exporter Russia

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Sayı: 27 Cilt: 12 Sayfa: 137-154 KOÇ YURTKUR ASUMAN,TÜLÜCE NADİDE SEVİL,BAHTİYAR BERSU

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9208

Ulusal Makaleler (1)

Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Ticari Açıklık Arasındaki İlişki: Kırılgan Beşli Ekonomileri için Bir Analiz

International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)

Tarih: 2/2017 Sayı: 6 Cilt: 6 Sayfa: 21-41 KOÇ YURTKUR ASUMAN,BAHTİYAR BERSU

Endeks:Repec, DOAJ, Econ Papers, Index Copernicus, Asos Index, ISSN:2147-4478 doi:http://dx.doi.org/10.20525/ijrbs.v6i6

Website

Uluslararası Bildiriler (6)

Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi ve Ticari Açıklık İlişkisi: Şanghay İşbirliği Örgütü Üyeleri Örneği

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Multididpliner Çalışmalar Kongresi 04.05.2018 05.05.2018 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,BAHTİYAR BERSU Basım Tarihi : 05.05.2018

Ekonomik Büyüme Farklılıklarının Açıklanmasında Sosyal Sermayenin Etkisi: Güven Düzeyi Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz

(Özet bildiri)

Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Kongresi 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum VERGİL HASAN,BAHTİYAR BERSU Basım Tarihi : 09.09.2017

The Relationship between Economic Growth, Energy consumption, and Other Macroeconomic Variables: An Analysis for Fragile Five Countries

(Özet bildiri)

3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 28.04.2017 29.04.2017 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,TAY BAYRAMOĞLU ARZU,BAHTİYAR BERSU Basım Tarihi : 24.04.2017

Website

The Impact of Trade Liberalization on the Export of MENA Countries to OECD Trade Partners

(Tam metin bildiri)

2nd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT andTOURISMUluslararası Tam metin bildiri 09.04.2014 11.04.2014 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,BAHTİYAR BERSU Basım Tarihi : 01.03.2015

Binyıl Kalkınma Hedefleri: Karadeniz Ülkeleri İçin Bir Karşılaştırma

(Tam metin bildiri)

I. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium 03.09.2014 05.09.2014 Sözlü Sunum BAHTİYAR BERSU,BEKTAŞ VOLKAN Basım Tarihi : 01.02.2015

Neoklasik Teori Işığında Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Belirleyicileri: Lucas Paradoksuna İlişkin Ampirik Bir Analiz

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi 12.10.2014 14.10.2014 Sözlü Sunum BAHTİYAR BERSU,MUKİYEN AVCI GİZEM Basım Tarihi : 14.10.2014

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2009

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Kalkınma Analizi

Dersler - Lisans

(Lisans)

İktisat Politikası

(Lisans)

İktisadi Düşünceler Tarihi

(Lisans)

Gelir Dağılımı Politikaları

Kitaplar (1)

Tools and Techniques for Implementing International E-Trading Tactics for Competitive Advantage

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: An Empirical Study on the Relationship Between Economic Growth and E-Commerce Editör: Yurdagül Meral Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: PA: IGI Global ISBN: 10.4018/978-1-7998-0035-4.ch004 Tarih: 2020

Projeler (1)

Zonguldak tan Göçün Nedenleri ve Alınabilecek Tedbirler

BAP 6 (Devam Ediyor)

Üniversite Dışı Deneyimler