RESEARCH ASSIST.

Name:

BERNA ERTÜRK

Email:

bernaerturk

Phone:

2613600-3562

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Çocuk Diş Hekimliği

Uluslararası Bildiriler (1)

Pediatrik Hastada Aşırı Kuron Harabiyetli bir Dişin Endokuron ile Restorasyonu

(Özet bildiri)

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 04.09.2019 07.09.2019 Poster ERTÜRK BERNA,DEMİRİZ LEVENT,ŞAHİN ONUR