ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İsim:

BENGİSU KAYA ÖZGÜL

e-Posta:

bengisu.kaya

Telefon:

3723233870

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : ['Temel Eğitim', 'Alan Eğitimi']

Temel Alanı : Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi

None

Öğrenim Bilgileri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 01/02/2016 - Bitiş Tarihi 30/12/2020

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / SINIF EĞİTİMİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 23/09/2009 - Bitiş Tarihi 10/06/2012

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 10/09/2013 - Bitiş Tarihi 04/01/2016

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / SINIF EĞİTİMİ

Uluslararası Makaleler (15)

The Relationship between Reading Comprehension and Writing Skills of Fourth Grade Students and Their Motivation to Read and Write

International Journal of Educational Research Review

Tarih: 3/2023 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 122- AKTAŞ NURHAN, ÇETİNKAYA ÖZDEMİR EZGİ, KAYA ÖZGÜL BENGİSU

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2458-9322 doi:10.24331/ijere.1202499

Website

An Analysis of the Relationship between Primary School Fourth-Grade Students’ Writing Performance, and Student and Class Variables

International Journal of Contemporary Educational Research

Tarih: 3/2023 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 104- KAYA ÖZGÜL BENGİSU, ATEŞ SEYİT

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2148-3868 doi:10.33200/ijcer.1195617

Website

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma ve Yazma Güçlüklerini Belirleme Düzeylerinin İncelenmesi

Ahi Evran Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi

Tarih: 3/2023 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 20- KAYA ÖZGÜL BENGİSU, ATEŞ SEYİT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2149-0767 doi:10.31592/aeusbed.1218927

Website

Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Cumhuriyet International Journal of Education

Tarih: 3/2023 Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 204- KAYA ÖZGÜL BENGİSU, AKTAŞ NURHAN, ÇETİNKAYA ÖZDEMİR EZGİ

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2147-1606 doi:10.30703/cije.1191366

Website

Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Metin Yazmayı Öğretme Öz Yeterlik İnançları Ölçeğinin Geliştirilmesi

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 2/2023 Sayı: 32 Cilt: None Sayfa: 27- KAYA ÖZGÜL BENGİSU, ATEŞ SEYİT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-7782 doi:10.29000/rumelide.1252764

Website

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Kitaplarına İlişkin Farkındalıkları

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2023 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 175- ÇETİNKAYA ÖZDEMİR EZGİ, KAYA ÖZGÜL BENGİSU

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2602-2249 doi:10.34056/aujef.1185253

Website

İlkokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerle İlgili Anlam Kurma Sorularının İncelenmesi

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Tarih: 10/2022 Sayı: 4 Cilt: 10 Sayfa: 758- KAYA ÖZGÜL BENGİSU, ÇETİNKAYA ÖZDEMİR EZGİ

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2147-6020 doi:10.16916/aded.1149900

Website

Tartışmalı Konuların Öğretiminin Sınıf Eğitimi Alanına Yansımaları

Eğitim ve Bilim

Tarih: 1/2021 Sayı: 205 Cilt: 46 Sayfa: 161- ÖNTAŞ TURĞAY, YILDIRIM ERDAL, EGÜZ ŞULE, KAYA BENGİSU

Endeks:SSCI ISSN:1300-1337 doi:10.15390/EB.2020.9104

Website

Geri Bildirimin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Yazma Becerilerine Etkisi

Eğitim ve Bilim

Tarih: 1/2020 Sayı: 201 Cilt: 45 Sayfa: 189- KAYA BENGİSU, ATEŞ SEYİT, YILDIRIM KASIM, Rasinski Timothy

Endeks:SSCI ISSN:1300-1337 doi:10.15390/EB.2019.8413

Website

Development of an Attitude Scale Towards Story Writing for Third-Fourth-Grade Primary School Students

Turkish Journal of Education

Tarih: 1/2019 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 1- KAYA BENGİSU,KAN ADNAN

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2147-2858 doi:10.19128/turje.426051

Website

Üstbilişsel Beceri Odaklı Yazma Süreçlerinin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Yazma Becerisine Etkisi

Eğitim ve Bilim

Tarih: 12/2016 Sayı: 187 Cilt: 41 Sayfa: 137- KAYA BENGİSU,ATEŞ SEYİT

Endeks:SSCI ISSN:1300-1337 doi:10.15390/EB.2016.6752

Website

Öğretmen Adaylarının Ders Materyali Hazırlamada Dönüt Düzeltme Süreciyle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Tarih: 7/2016 Sayı: 4 Cilt: 12 Sayfa: 844- KORAY ÖZLEM,KAYA BENGİSU,PEKBAY CANAY

Endeks:EBSCO ISSN:1304-9496

Website

Yazma Güçlüğü Olan Bir İlkokul 4. Sınıf Öğrencisine Bitişik Eğik Yazı Öğretimi

Turkish Studies

Tarih: 3/2016 Sayı: 3 Cilt: 11 Sayfa: 1407- KAYA BENGİSU

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140 doi:10.7827/TurkishStudies.9310

Website

Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2015 Sayı: 2 Cilt: 17 Sayfa: 219- ÖZDEMİR OLCAY,ÖZDEMİR MUHAMMET,KAYA BENGİSU

Endeks:TR DİZİN ISSN:1305-7766

Website

Yaratıcı Yazma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Yapılan Çalışmalardan Bir Derleme

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları

Tarih: 12/2013 Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa: 89- KAYA BENGİSU

ISSN:2148-1512

Website

Ulusal Makaleler (4)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma ve Yazma Becerisine İlişkin Metaforik Algıları

Milli Eğitim Dergisi

Tarih: 8/2021 Sayı: 231 Cilt: 50 Sayfa: 129- ÇETİNKAYA ÖZDEMİR EZGİ, KAYA ÖZGÜL BENGİSU

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-5600 doi:10.37669/milliegitim.717988

Website

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Materyali Tasarlama Sürecinde Geri Bildirim Verilmesine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Milli Eğitim Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 224 Cilt: 48 Sayfa: 59- ÖNTAŞ TURĞAY,KAYA BENGİSU

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-5600

Website

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uygulama Deneyimlerinin Mesleki Sosyalizasyon Süreci Olarak İncelenmesi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 7/2017 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 550- ÖNTAŞ TURĞAY,ATMACA TANER,KAYA BENGİSU

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-071X doi:10.24315/trkefd.308322

Website

Şiir Sevgisi Şiir Okuma ve Yazma Becerisi Kazandırma Projesi

Eğitimci Öğretmen Dergisi

Tarih: 11/2011 Sayı: 7 Sayfa: 48- BAYRAKTAR AYŞEGÜL,KAYA BENGİSU

ISSN:2146-202X

Uluslararası Bildiriler (23)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlk Okuma ve Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algıları ve Görüşleri

(Özet bildiri)

Avrasya 7th International Conference on Social Sciences 2023-03-10 2023-03-12 Sözlü Sunum KAYA ÖZGÜL BENGİSU Sayfa:6- ISBN:978-625-6393-33-2 Basım Tarihi : 20.03.2023

Website

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlk Okuma ve Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

(Özet bildiri)

20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu 2022-11-14 2022-11-17 Sözlü Sunum KAYA ÖZGÜL BENGİSU Sayfa:10- ISBN:978-605-67183-2-8 Basım Tarihi : 20.12.2022

Website

İlkokul Öğrencilerinin “Yaratıcı Yazma”ya İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi

(Özet bildiri)

15th International Scientific Research Congress 2022-12-17 2022-12-18 Sözlü Sunum KAYA ÖZGÜL BENGİSU Sayfa:43- ISBN:978-625-8190-45-8 Basım Tarihi : 16.12.2022

Website

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Tutumları ile Okuma ve Okuma Eğitimine Yönelik Özyeterlilik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 2021-11-12 2021-11-14 Sözlü Sunum KAYA ÖZGÜL BENGİSU, ÇETİNKAYA ÖZDEMİR EZGİ Sayfa:461- Basım Tarihi : 01.12.2021

Website

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Kitaplarına İlişkin Farkındalıkları

(Özet bildiri)

19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 2021-11-12 2021-11-14 Sözlü Sunum ÇETİNKAYA ÖZDEMİR EZGİ, KAYA ÖZGÜL BENGİSU Sayfa:171- Basım Tarihi : 01.12.2021

Website

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin İkna Edici Yazma Becerilerinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 2019-10-16 2019-10-20 Sözlü Sunum AKTAŞ NURHAN, KAYA BENGİSU Sayfa:158- ISBN:978-605-67183-0-4 Basım Tarihi : 27.12.2019

Website

İlkokul Öğrencilerinin Yazma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Verdikleri Geri Bildirimlerin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 2019-10-16 2019-10-20 Sözlü Sunum KAYA BENGİSU, AKTAŞ NURHAN Sayfa:165- ISBN:978-605-67183-0-4 Basım Tarihi : 27.12.2019

Website

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Ortamında Geri Bildirime Yer Verme Durumları ve Geri Bildirime İlişkin Görüşleri

(Tam metin bildiri)

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 2019-10-16 2019-10-20 Sözlü Sunum ÇETİNKAYA ÖZDEMİR EZGİ,KAYA BENGİSU Sayfa:595- ISBN:978-605-67183-0-4 Basım Tarihi : 27.12.2019

Website

Sınıf Öğretmeni Adaylarının, Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Eğitimi Alanı Akademisyenlerinin Tartışmalı Konuların Öğretimi ile İlgili Deneyimleri

(Özet bildiri)

I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu 2019-05-02 2019-05-04 Sözlü Sunum ÖNTAŞ TURĞAY,YILDIRIM ERDAL,EGÜZ ŞULE,KAYA BENGİSU Sayfa:384- ISBN:978-975-441-531-5 Basım Tarihi : 01.07.2019

Website

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullanma Durumlarının Çeşitli Faktörler Bakımından İncelenmesi

(Özet bildiri)

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 2018-04-11 2018-04-14 Sözlü Sunum KAYA BENGİSU,ULUSOY MUSTAFA Sayfa:188- ISBN:978-975-2480-24-6 Basım Tarihi : 14.05.2018

Website

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma ve Yazma Güçlüklerini Belirleme Düzeylerinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 2018-04-11 2018-04-14 Sözlü Sunum KAYA BENGİSU, ATEŞ SEYİT Sayfa:186- ISBN:978-975-2480-24-6 Basım Tarihi : 14.05.2018

Website

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Yazma Çalışmalarına Verilen Geri Bildirimin Öğrencilerin Akıcı Yazma Becerisine Etkisi

(Özet bildiri)

4th International Conference on Primary Education 2017-09-18 2017-09-24 Sözlü Sunum KAYA BENGİSU,ATEŞ SEYİT Sayfa:346- ISBN:978-605-9791-70-0 Basım Tarihi : 24.09.2017

Website

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Materyali Tasarlama Sürecinde Geri Bildirim Verilmesine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 2017-05-08 2017-05-11 Sözlü Sunum KAYA BENGİSU,ÖNTAŞ TURĞAY Sayfa:118- ISBN:72166 Basım Tarihi : 11.05.2017

Okuma ve Yazma Güçlüğü Olan Bir İlkokul 2. Sınıf Öğrencisinin Okuma ve Yazma Becerisinin Geliştirilmesi

(Özet bildiri)

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 2017-05-08 2017-05-11 Sözlü Sunum AKYOL HAYATİ,KAYA BENGİSU Sayfa:125- ISBN:72166 Basım Tarihi : 11.05.2017

İlkokul Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Öğrencileri İçin Hikâye Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

(Özet bildiri)

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 2017-05-08 2017-05-11 Sözlü Sunum KAYA BENGİSU,KAN ADNAN Sayfa:153- ISBN:72166 Basım Tarihi : 11.05.2017

Sınıf Öğretmeni ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitime Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

II nd International Eurasian Educational Research Congress 2015-06-08 2015-06-10 Sözlü Sunum ÖZDEMİR MUHAMMET,ÖZDEMİR OLCAY,KAYA BENGİSU Sayfa:758- Basım Tarihi : 08.06.2015

Website

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ders Materyali Hazırlamada Dönüt Düzeltme Süreci İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

II nd International Eurasian Educational Research Congress 2015-06-08 2015-06-10 Sözlü Sunum KORAY ÖZLEM,PEKBAY CANAY,KAYA BENGİSU Sayfa:838- Basım Tarihi : 08.06.2015

Website

Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi

(Özet bildiri)

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 2015-05-21 2015-05-23 Sözlü Sunum ÖZDEMİR OLCAY,ÖZDEMİR MUHAMMET,KAYA BENGİSU Sayfa:198- Basım Tarihi : 21.05.2015

Teaching of Italic Handwriting to a 4th Grade Student with Dysgraphia (An Action Research)

(Özet bildiri)

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges 2015-05-13 2015-05-15 Sözlü Sunum KAYA BENGİSU Sayfa:165- Basım Tarihi : 15.05.2015

Examining the Views of Pre-School Teacher Candidates about Feedback Process in Preparing Course Materials

(Özet bildiri)

International PAEDEIA Conference: European Symposium Young Teachers as Change Agents 2015-10-21 2015-10-23 Sözlü Sunum KORAY ÖZLEM,KAYA BENGİSU,PEKBAY CANAY Sayfa:22- Basım Tarihi : 01.04.2015

Kelime Hazinesi ve Okuma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 2014-10-16 2014-10-18 Sözlü Sunum KAYA ÖZGÜL BENGİSU Sayfa:1218- Basım Tarihi : 30.10.2014

Website

Reading and Writing Poems with Fourth-Graders

(Özet bildiri)

International Journal of Arts Sciences (IJAS) Conference 2012-10-29 2012-11-01 Sözlü Sunum BAYRAKTAR AYŞEGÜL,KAYA BENGİSU

Üstbilişsel Beceri Odaklı Yazma Süreçlerinin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Yazma Becerisine Etkisi

(Özet bildiri)

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 2016-05-11 2016-05-14 Sözlü Sunum KAYA BENGİSU,ATEŞ SEYİT ISBN:978-605-318-445-4

Kitaplar (6)

Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar XVI

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İlkokul Türkçe Ders ve Çalışma Kitaplarında Metin Yazma Etkinlikleri Editör: Esra DERELİ Basım Sayısı::(1) Sayfa::103 128 Yayınevi:: Eğitim Yayınevi ISBN: 978-625-6408-24-1 Tarih: 2023

İlkokul Öğrencileri İçin Etkinliklerle Türkçe Öğretimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Metin Türleri ve Öğretimi Editör: Mustafa KOCAARSLAN Basım Sayısı::(1) Sayfa::277 312 Yayınevi:: Vizetek Yayıncılık ISBN: 978-625-8499-06-3 Tarih: 2021

Çocuk Edebiyatı

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Çocuk ve Medya Editör: Ayfer ŞAHİN Basım Sayısı::(1) Sayfa::215 260 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-625-7582-73-5 Tarih: 2021

New Horizons in Eduational Sciences

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Reading and Writing Poems with Fourth-Graders Editör: Turhan ÇETİN, Ergin HAMZAOĞLU, Yurdal DİKMENLİ, Bahadır KILCAN Basım Sayısı::(1) Sayfa::333 342 Yayınevi:: SRA Academic Publishing ISBN: 978-605-69047-9-0 Tarih: 2019

New Horizons in Educational Sciences I

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Development of The Reading and Writing Skills of a 2nd Grade Student with Reading and Writing Difficulties Editör: Turhan ÇETİN, Ayfer ŞAHİN, Almasa MULALIC, Nudzejma OBRALIC Basım Sayısı::(1) Sayfa::40 71 Yayınevi:: Lambert Academic Publishing ISBN: 978-613-9-92748-7 Tarih: 2018

Okuma Yazma Eğitimi ve Teknoloji

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Yazma Öğretimi ve Teknoloji Editör: İhsan Seyit ERTEM Basım Sayısı::(1) Sayfa::99 124 Yayınevi:: Nobel Yayıncılık ISBN: 978-605-133-914-6 Tarih: 2014

Projeler (3)

Hikâye Küpleri Kullanımının 4. Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Hikâye Yazma Becerisine Etkisinin İncelenmesi

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Devam Ediyor)

Başlangıç Tarihi : 2022-05-16

Bir İlkokul Öğrencisinin Okuma-Yazma Güçlüğünün Belirlenmesi ve Giderilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Devam Ediyor)

Başlangıç Tarihi : 2022-05-16

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Özel Gereksinimli Bireyler Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Metafor Çalışması

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Devam Ediyor)

Başlangıç Tarihi : 2022-05-16

Ödüller (5)

Akademik Teşvik Ödeneği

Tarih: 2021
(Kamu)

Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü

Tarih: 2017
(INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRIMARY EDUCATION)
(Diğer)

Akademik Teşvik Ödeneği

Tarih: 2017
(Kamu)

Akademik Teşvik Ödeneği

Tarih: 2016
(Kamu)

Sınıf Öğretmenliği Bölüm Birincisi

Tarih: 2012
(Üniversite)
Üniversite Dışı Deneyimler

NESİBE AYDIN EĞİTİM KURUMLARI

2012-0

SINIF ÖĞRETMENİ

SINIF ÖĞRETMENİ