DOÇENT DR.

İsim:

BAYRAM GÖKBULUT

e-Posta:

bayram.gokbulut

Telefon:

3233870

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Temel Alanı : Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Eğitim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri Eğitimi

Materyal Geliştirme

Öğrenim Bilgileri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 20/09/2002 - Bitiş Tarihi 26/07/2006

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİLGİSAYAR EĞİTİMİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 18/07/2012 - Bitiş Tarihi 24/08/2016

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 15/09/1989 - Bitiş Tarihi 19/07/1993

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ / ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Lise öğrencilerinin internet bağımlılığı, okula yabancılaşma ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki

SERAP AKSOY AKBAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları, Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyleri ve Akademik Erteleme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

YAKUP SARIGÜL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Öğretmenlerin dijital vatandaşlık algıları ile dijital yerlilik, dijital göçmenlik ve dijital melezlik özelliklerinin incelenmesi

MÜZEYYEN MERVE BAKANGÖZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Teknostresin öğretmenlerin öğretme motivasyonu ve mutluluk düzeylerine etkisi

BEYZA NUR ÇELİK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki

MURAT KAMAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (28)

OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEMOKRATİK TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYON VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Erzurum Kultur ve Egitim Vakfi

Tarih: 2/2023 Sayı: 93 Cilt: 0 Sayfa: 359- Kamar Murat, GÖKBULUT BAYRAM

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-6229 doi:10.17753/sosekev.1200148

Website

Covid 19 Pandemisi Sürecinde Velilerin Öğretmen Kavramına Yönelik Geliştirmiş Oldukları Metaforlar

Trakya Eğitim Dergisi

Tarih: 9/2022 Sayı: 3 Cilt: 12 Sayfa: 1426- GÖKBULUT BAYRAM, ÇOKLAR AHMET NACİ

Endeks:TR DİZİN ISSN:2630-6301 doi:10.24315/tred.988370

Website

The Effect of Digital Material Preparation Training on Technological Pedagogical Content Knowledge Self-Confidence of Pre-service Social Studies Teachers

Journal of Theoretical Educational Science

Tarih: 7/2022 Sayı: 3 Cilt: 15 Sayfa: 475- KAYAALP FATİH, GÖKBULUT BAYRAM, MERAL ELİF, BAŞCI NAMLI ZEYNEP

Endeks:Journals Indexed İn Eric ISSN:1308-1659 doi:10.30831/akukeg.1061527

Website

Lise Öğrencilerinin Teknoloji Kullanım, Mutluluk ve Mobil Öğrenme Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 7/2022 Sayı: 83 Cilt: 21 Sayfa: 1225- GÖKBULUT BAYRAM, KILIÇ FATMA

Endeks:TR DİZİN ISSN:1304-0278 doi:10.17755/esosder.1073448

Website

Üniversite Öğrencilerinin Mobil Telefon Yoksunluğu (Nomophobia) ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi

Kastamonu Education Journal

Tarih: 3/2022 Sayı: 2 Cilt: 30 Sayfa: 331- GÖKBULUT BAYRAM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9844 doi:10.24106/kefdergi.796530

Website

Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi

Turkish Studies-Educational Sciences

Tarih: 1/2022 Sayı: 5 Cilt: 17 Sayfa: 913- AYDIN RAFET, İŞLEK MERAY, GÖKBULUT BAYRAM

Endeks:EBSCO-SOBIAD ISSN:2667-5609 doi:10.7827/TurkishStudies.62771

Website

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE TEKNOSTRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

International Journal Of Eurasia Social Sciences

Tarih: 1/2022 Sayı: None Cilt: 13 Sayfa: None- GÖKBULUT BAYRAM, Dindaş Serhat

Endeks:EBSCO Host ISSN:2146-1961 doi:10.35826/ijoess.3096

Website

An Analysis of the Technology Leadership Behaviours of School Principals from the Perspective of Teachers

The Turkish Online Journal of Educational Technology

Tarih: 1/2022 Sayı: 1 Cilt: 21 Sayfa: 35- TURAN SELÇUK, GÖKBULUT BAYRAM

Endeks:Eric ISSN:2146-7242

Website

Öğretmenlerin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2021 Sayı: None Cilt: 9 Sayfa: 204- GÖKBULUT BAYRAM

Endeks:Index Copernicus, Scientific Indexing Services, ASOS Index ISSN:2148-2888

Website

Öğretmenlerin Dijital Okuryazarlık Düzeyleri ile Hayat Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

Tarih: 12/2021 Sayı: 3 Cilt: 11 Sayfa: 469- GÖKBULUT BAYRAM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5959 doi:10.5961/jhes.2021.466

Website

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Ekran Ve Kâğıttan Okuma Düzeyinin Belirlenmesi

Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2021 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 27- GÖKBULUT BAYRAM, Kazan Gökhan

Endeks:DRJI, ASOS, SIS ISSN:2687-4334 doi:10.47770/ukmead.903654

Website

Instructor Views on Technology Use and Coding Training

International Journal of Progressive Education

Tarih: 6/2021 Sayı: 3 Cilt: 17 Sayfa: 299- GÖKBULUT BAYRAM, Bakangöz Müzeyyen Merve

Endeks:Eric ISSN:1554-5210 doi:10.29329/ijpe.2021.346.19

Website

Explorıng The Lınk Between Prıncıpals Vısıonary Leadershıp And School Effectıveness

International Journal of Education Technology and Scientific Researches

Tarih: 4/2021 Sayı: 14 Cilt: 6 Sayfa: 589- Gökbulut Bayram, Turan Selçuk

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2587-0238 doi:10.35826/ijetsar.320

Website

Öğretmenlerin Teknostres ve Teknopedagojik Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 4/2021 Sayı: 1 Cilt: 22 Sayfa: 472- Gökbulut Bayram

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147 – 1037

Website

Eğitim Fakültesinde Görev Yapan Akademisyen ve Öğretmenlerin Dijital Materyal Tasarım Yeterlikleri

Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi

Tarih: 4/2021 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 11- GÖKBULUT BAYRAM, KESERCİ GÜROL, AKYÜZ ADNAN

Endeks:DRJI, ASOS, MLA ISSN:2651-3935

Website

Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

Tarih: 1/2021 Sayı: 1 Cilt: 11 Sayfa: 160- Gökbulut Bayram

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1908

Website

Ortaokul Öğrencilerinin Akran Zorbalığı ve Dijital Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişki

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 89- Gökbulut Bayram

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli DynEd İngilizce Öğretim Yazılımı Hakkındaki Görüşleri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 26 Cilt: 15 Sayfa: 145- Gökbulut Bayram

Endeks:TR DİZİN ISSN:2528-9527

Website

The effect of Mentimeter and Kahoot applications on universitystudents’ e-learning

World Journal on EducationalTechnology (WJET)

Tarih: 4/2020 Sayı: 2 Cilt: 12 Sayfa: 107- Gökbulut Bayram

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:1309-0348

Website

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknopedagojik Yeterliklerinin Belirlenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 3/2020 Sayı: 1 Cilt: 20 Sayfa: 269- Özdurak Sıngın Rabia Hürrem, Gökbulut Bayram

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0493

Website

The Relationship Between Smartphone Addiction and School Belonging

International Journal of Education Technology and Scientific Researches

Tarih: 3/2020 Sayı: 11 Cilt: 5 Sayfa: 160- Gökbulut Bayram

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2587-0238 doi:10.35826/ijetsar.59

Website

Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ile 21. Yüzyıl Becerileri Arasındaki İlişki

Turkish Studies-Educational Sciences

Tarih: 2/2020 Sayı: None Cilt: 151 Sayfa: 127- Gökbulut Bayram

Endeks:TR DİZİN ISSN:2667-5609 doi:10.29228/TurkishStudies.40164

Website

The Relationship Between Sense of Belonging and Technology Addiction of High School Students

IJOEEC (International Journal of Eurasian Education and Culture)

Tarih: 12/2019 Sayı: 7 Cilt: 4 Sayfa: 281- Gökbulut Bayram

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2602-4047

Website

Öğretmenlerin Teknoloji Kullanım Düzeyleri ile Psikolojik Sermaye Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 10/2018 Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 280- Gökbulut Bayram, Çoklar Ahmet Naci

Endeks:Sobiad ISSN:2602-2249

Website

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Uluslararası ISTE-CSE Standartlarına Göre Mesleki Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması

Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 7/2018 Sayı: 4 Cilt: 26 Sayfa: 1277- Gökbulut Bayram, Çoklar Ahmet Naci

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-8811 doi:10.24106/kefdergi.434170

Website

Uluslararası Standartlara Göre Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlilikleri

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

Tarih: 1/2018 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 226- Gökbulut Bayram

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1908 doi:10.17943/etku.336755

Website

Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri Teknoloji Koçluk Ölçeğinin Geliştirilmesi

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 10/2017 Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa: 29- Gökbulut Bayram

Endeks:Asos, DRJI ISSN:2149-7974 doi:10.29065/usakead.338099

Website

Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Teknoloji Koçluk Düzeyleri

Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV)

Tarih: 1/2017 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 126- Gökbulut Bayram, Çoklar Ahmet Naci

Endeks:Zoological Record ISSN:1308-4941

Website

Ulusal Makaleler (1)

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri ve Eğitim İnançları Arasındaki İlişki

Milli Eğitim

Tarih: 12/2019 Sayı: 1 Cilt: 48 Sayfa: 521- Gökbulut Bayram

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-5600

Uluslararası Bildiriler (16)

ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL YERLİLİK, DİJİTAL GÖÇMENLİK VE DİJİTAL MELEZLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

(Tam metin bildiri)

8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu 2021-11-17 Sözlü Sunum GÖKBULUT BAYRAM, Bakangöz Müzeyyen Merve Sayfa:183- ISBN:978-605-69944-2-5 Basım Tarihi : 31.12.2021

Website

Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri

(Tam metin bildiri)

International Symposium of Edacation And Values-5 2021-10-18 Sözlü Sunum Aksoy Akbaş Serap, GÖKBULUT BAYRAM ISBN:978-605-74399-2-5 Basım Tarihi : 01.11.2021

Website

Artırılmış Gerçeklik Ve Sanal Gerçeklik Materyal Tasarımı Eğitimine Yönelik Öğretmen Ve Akademisyen Görüşleri

(Tam metin bildiri)

14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 2021-10-26 Sözlü Sunum GÖKBULUT BAYRAM, Keserci Gürol, Akyüz Adnan Basım Tarihi : 21.10.2021

Website

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Sosyal Bilgiler Dersine Entegrasyonu: Örnek Bir Materyal Tasarımı

(Özet bildiri)

III. Uluslararası Coğrafya Kongresi (UCEK 2021) 2021-10-14 Sözlü Sunum KAYAALP FATİH, ÖZDEMİR MUZAFFER, Önlen Maksut Basım Tarihi : 17.10.2021

Website

Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum Ve Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Etkisi

(Tam metin bildiri)

VII. TURKCESS 2021 Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 2021-09-01 Sözlü Sunum Kamar Murat, GÖKBULUT BAYRAM Sayfa:277- ISBN:978-625-8499-15-5 Basım Tarihi : 03.09.2021

Website

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojileri Yeterlikleri

(Tam metin bildiri)

VI Turkcess 2020 Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 2020-10-30 2020-11-01 Sözlü Sunum Aksoy Akbaş Serap,GÖKBULUT BAYRAM Sayfa:174- ISBN:978-625-409-887-1 Basım Tarihi : 30.10.2020

Website

Bilişim Teknolojileri Alanı Öğrencilerinin Meslek Dersleri ile Kültür Derslerine Karşı Tutumları

(Özet bildiri)

24 Kasım Başöğretmen Uluslararası Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu 2019-11-23 2019-11-24 Sözlü Sunum GÖKBULUT BAYRAM,Bilgin ÇAĞDAŞ Basım Tarihi : 24.11.2019

Website

Robotik Kodlama Hizmetiçi Eğitimleri

(Tam metin bildiri)

3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu-ISOEVA 2019-10-10 2019-10-13 Sözlü Sunum GÖKBULUT BAYRAM Sayfa:103- Basım Tarihi : 13.10.2019

Website

Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Yeterlilik Algıları

(Özet bildiri)

V. Uluslararası Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 2019-06-27 2019-06-29 Sözlü Sunum GÖKBULUT BAYRAM ISBN:978-605-82174-3-0 Basım Tarihi : 29.06.2019

Website

Teknoloji Bağımlılığının Akademik Başarıya Etkisi

(Tam metin bildiri)

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 2019-05-02 2019-05-04 Sözlü Sunum GÖKBULUT BAYRAM,Sagır Berru,Akyüz Adnan Basım Tarihi : 04.05.2019

Website

Eğitimciler İçin Uluslararası Eğitim Teknolojileri Standartları

(Özet bildiri)

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2017) 2017-10-11 2017-10-13 Sözlü Sunum GÖKBULUT BAYRAM Basım Tarihi : 13.10.2017

Website

Öğretmenlerin Teknoloji Kullanım Düzeyleri: Çorum İli Örneği

(Özet bildiri)

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2017) 2017-10-11 2017-10-13 Sözlü Sunum GÖKBULUT BAYRAM Basım Tarihi : 13.10.2017

Website

Uluslararası Standartlar Çerçevesinde Öğretmenlerin Bilgi İletişim Teknolojileri Yeterlilikleri

(Tam metin bildiri)

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Zirvesi 2017-05-24 2017-05-26 Sözlü Sunum GÖKBULUT BAYRAM Sayfa:346- Basım Tarihi : 26.05.2017

Website

Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri ve Standartlar Açısından Teknoloji Koçluk Rolleri

(Tam metin bildiri)

10 International Computer Instructional Technologies Symposium 2019-05-16 2016-05-18 Sözlü Sunum GÖKBULUT BAYRAM,ÇOKLAR AHMET NACİ Sayfa:470- Basım Tarihi : 18.05.2016

Website

Öğretmenlere Yönelik Proje Tabanlı Bilgisayar Destekli Eğitim

(Tam metin bildiri)

4th International Educational Technology Conference 2004-10-24 2004-10-26 Sözlü Sunum BÜLBÜL HALİL İBRAHİM,Küçükali Mustafa,GÖKBULUT BAYRAM Sayfa:763- Basım Tarihi : 24.10.2004

Website

Stem Eğitimi Almış Ortaokul Öğretmenlerinin STEAM Temelli Eğitim Uygulamasına Yönelik Görüşleri

(Özet bildiri)

IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2020-10-15 2020-10-18 Sözlü Sunum GÖKBULUT BAYRAM,Kamar Murat ISBN:978-605-68062-9-2

Ulusal Bildiriler (10)

ÖĞRETMENLERİN TEKNOSTRES VE ÖĞRETME MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

(Tam metin bildiri)

6. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2022-05-13 Sözlü Sunum ÇELİK Beyza Nur, GÖKBULUT BAYRAM ISBN:978-605-73901-3-4 Basım Tarihi : 13.06.2022

Website

DİJİTAL OYUN PLATFORMU MİNECRAFT ÜZERİNE İNCELEME

(Özet bildiri)

I. Ulusal Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi 2022-05-13 Sözlü Sunum ATEŞ Mehlika Rabia, GÖKBULUT BAYRAM ISBN:973-625-417-921-1 Basım Tarihi : 13.05.2022

Website

ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU, ÖZ YETERLİLİK VE ÖĞRETMEN OLMA MOTİVASYONUNUN ÖĞRETİMİN NİTELİĞİ ÜZERİNDE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

(Tam metin bildiri)

6th International Congress of Eurasian Social Sciences 2022-05-03 Sözlü Sunum Cingöz Müberra, GÖKBULUT BAYRAM ISBN:978-605-73901-3-4 Basım Tarihi : 13.05.2022

Website

Okul Öncesi ve Anaokulu Öğretmenlerinin Teknopedagojik Yeterliklerinin Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018 2018-11-02 2018-11-03 Sözlü Sunum ÖZDURAK SINGIN RABİA HÜRREM,GÖKBULUT BAYRAM ISBN:978-975-11-4852-0 Basım Tarihi : 04.04.2019

Website

Otomasyona dayalı öğrenci yoklama alma ve veli bilgilendirme sistemi: Bir proje önerisi

(Tam metin bildiri)

Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2017 2018-11-17 2018-11-18 Sözlü Sunum GÖKBULUT BAYRAM Sayfa:84- ISBN:978-975-11-4507-9 Basım Tarihi : 18.11.2018

Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlik Düzeyleri

(Tam metin bildiri)

Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2016 2016-11-04 2016-11-05 Sözlü Sunum GÖKBULUT BAYRAM,ÇOKLAR AHMET NACİ Sayfa:49- ISBN:978-975-11-4213-9 Basım Tarihi : 05.11.2016

Turizm İçin Nelerimiz Var?İskilip Turizminde Öne Çıkarılması Gerekenler.

(Tam metin bildiri)

Her Yönüyle İskilip: Dünü, Bugünü, Yarını 2014-09-09 2014-09-11 Sözlü Sunum BARDAKCI AHMET,BARDAKCI SALİH,Bardakcı Filiz,GÖKBULUT BAYRAM Basım Tarihi : 12.12.2014

“İskilipli Olmak”: İskilip Kent Kültürü Üzerine Olgubilimsel Bir İnceleme

(Tam metin bildiri)

Her Yönüyle İskilip: Dünü, Bugünü, Yarını 2014-09-09 2014-09-11 Sözlü Sunum BARDAKCI SALİH,BARDAKCI AHMET,GÖKBULUT BAYRAM,BARDAKCI FİLİZ Sayfa:50- Basım Tarihi : 12.12.2014

Öğretmenlerin Meslekî Gelişim İhtiyaçları İle Özgüvenleri Arasındaki İlişki: İskilip Örneği

(Tam metin bildiri)

Her Yönüyle İskilip: Dünü, Bugünü, Yarını 2014-09-09 2014-09-14 Sözlü Sunum GÖKBULUT BAYRAM Sayfa:466- Basım Tarihi : 12.12.2014

Avrupa Birliği Eğitim ve Hibe Programları İskilip Uygulamaları

(Tam metin bildiri)

Her Yönüyle İskilip: Dünü, bugünü, yarını 2014-09-09 2014-09-11 Sözlü Sunum GÖKBULUT BAYRAM Sayfa:367- Basım Tarihi : 11.09.2014

İdari Görevler

Dekan Yardımcısı

01-02-2021 / 10-12-2023

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm Başkanı

15-12-2020 / 15-12-2023

BİLGİS.VE ÖĞR.TEK.EĞT.BÖL.

Kitaplar (5)

Teknolojinin Öğretim Ortamlarında Kullanımı

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Maddenin Tanecikli Yapısı Öğretim Materyali Editör: Şimşek Alper, Erümit Fiş Semra Basım Sayısı::(1) Sayfa::74 88 Yayınevi:: Pegem ISBN: 978-625-6357-52-5 Tarih: 2022

21. Yüzyıl Okullarını Yeniden Düşünmek

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sınıfta Teknoloji Kullanımı ve Web 2.0 Araçları Editör: Özdemir Nedim, Turan Şelçuk, Çoban Ömür Basım Sayısı::(1) Sayfa::299 313 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-625-7676-44-1 Tarih: 2021

Enriching Teaching and Learning Environments With Contemporary Technologies

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Distance Education Students’Opinions on Distance Education Editör: Durnalı Mehmet, Limon İbrahim Basım Sayısı::(1) Sayfa::138 152 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 2326-8913 Tarih: 2020

Eğitimde Güncel Konular ve Yeni Yaklaşımlar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Teknolojik Gelişmeler Işıgında Ulusal ve Uluslararası Öğretmen Yeterlikleri ve Teknopedagojik Alan Bilgisi Editör: Ali Aslan Basım Sayısı::(1) Sayfa::145 163 Yayınevi:: Nobel Akademi ISBN: 978-605-7846-93-8 Tarih: 2019

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Teknoloji Koçluğu ve Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri Editör: Hatice Ferhan Odabaşı-Buket Akkoyunlu-Aytekin İşman Basım Sayısı::(1) Sayfa::390 403 Yayınevi:: Copyright. TOJET - The Turkish Online Journal ofEducational Technology ISBN: 978-605-4735-94-5 Tarih: 2017

Projeler (19)

Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik ile Materyal Tasarımında Akademisyen Öğretmen işbirliği

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2021-05-26

Bitiş Tarihi : 2022-06-08

Redif Kışlası Restorasyonu

Proje Türü : (Kalkınma Bakanlığı)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-01-01

Bitiş Tarihi : 2017-01-01

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Proje Türü : (Avrupa Birliği)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-08-01

Bitiş Tarihi : 2015-08-01

Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları

Proje Türü : (Avrupa Birliği)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2013-11-18

Bitiş Tarihi : 2014-08-29

Restorasyon Uygulamaları

Proje Türü : (Avrupa Birliği)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-03-29

Bitiş Tarihi : 2015-04-27

Zihinsel Engellilerin İş Hayatına Adaptasyonu

Proje Türü : (Avrupa Birliği)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2012-09-27

Bitiş Tarihi : 2013-04-24

Elektrik kazalarından korunma ve iş güvenliği

Proje Türü : (Avrupa Birliği)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2011-08-29

Bitiş Tarihi : 2012-06-28

TYPO3 İçerik Yönetim Sistemi Eğitimi

Proje Türü : (Avrupa Birliği)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2009-11-09

Bitiş Tarihi : 2010-07-04

Web tasarımında Yeni Yöntemler

Proje Türü : (Avrupa Birliği)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-09-01

Bitiş Tarihi : 2015-09-01

Raylı Sistemler ve Teknolojileri Eğitim Programları Geliştirme

Proje Türü : (Avrupa Birliği)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2005-09-16

Bitiş Tarihi : 2008-01-01

Çevre Kirliliği ve Kültürel MirasDialogue interculturel et citoyenneté active pour la protection de l’environnement

Proje Türü : (Avrupa Birliği)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2007-10-01

Bitiş Tarihi : 2019-07-31

Çatı Yapım Teknikleri

Proje Türü : (Avrupa Birliği)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2008-06-05

Bitiş Tarihi : 2009-07-15

Duvar Örgü Yapım Teknikleri

Proje Türü : (Avrupa Birliği)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2007-11-30

Bitiş Tarihi : 2008-07-28

PIC 16 F 84 Asambler Uygulamaları Eğitimi

Proje Türü : (Avrupa Birliği)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2005-11-06

Bitiş Tarihi : 2006-11-25

Intercultural Competences in Vocational Training

Proje Türü : (Avrupa Birliği)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-09-01

Bitiş Tarihi : 2017-09-01

Alternatif Enerji Sistemleri

Proje Türü : (Avrupa Birliği)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-09-01

Bitiş Tarihi : 2016-08-30

Teknik Öğretmenler İçin Bilgisayar Destekli Çizim, Sistem Uzmanlığı ve Teknik İngilizce Eğitimi

Proje Türü : (Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2008-09-01

Bitiş Tarihi : 2010-01-01

Okul Öncesi Öğretmen Adayları İçin Düşünme Rutinleri Eğitimi

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2021-11-15

Okul Öncesi Öğretmen Adayları Oyuncak Müzeleriyle Buluşuyor

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2021-10-11

Bitiş Tarihi : 2021-10-16

Ödüller (28)

Teşekkür Belgesi

Tarih: 2023
(ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Teşekkür Belgesi

Tarih: 2022
(ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Teşekkür Belgesi

Tarih: 2021
(ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Teşekkür Belgesi

Tarih: 2021
(Üniversite)

Teşekkür Belgesi

Tarih: 2021
(Üniversite)

Teşekkür Belgesi

Tarih: 2021
(Üniversite)

Başarı Belgesi

Tarih: 2018
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Üstün Başarı Belgesi

Tarih: 2018
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Başarı Belgesi

Tarih: 2016
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Başarı Belgesi

Tarih: 2016
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Başarı Belgesi

Tarih: 2015
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Üstün Başarı Belgesi

Tarih: 2015
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Başarı Belgesi

Tarih: 2014
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Başarı Belgesi

Tarih: 2013
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Teşekkür Belgesi

Tarih: 2011
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Takdir Belgesi

Tarih: 2009
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Teşekkür Belgesi

Tarih: 2009
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Teşekkür Belgesi

Tarih: 2009
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Takdir Belgesi

Tarih: 2007
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Teşekkür Belgesi

Tarih: 2006
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Teşekkür Belgesi

Tarih: 2005
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Teşekkür Belgesi

Tarih: 2004
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Teşekkür Belgesi

Tarih: 2003
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Aylıkla ödüllendirme

Tarih: 2000
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Teşekkür Belgesi

Tarih: 1998
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Teşekkür Belgesi

Tarih: 1998
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Teşekkür Belgesi

Tarih: 1997
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)

Takdir Belgesi

Tarih: 1996
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)
(Kamu)
Üniversite Dışı Deneyimler

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

2017-0

Bilişim Teknolojileri Alan Şefliği

İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Bilişim Teknolojileri Alan Şefiği görevini yürütmüştür.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

2012-0

Müdürbaş yardımcılığı

İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürbaş yardımcıılığı görevini yürütmüştür..

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

2012-0

Proje Koordinatörü

Çorum-İskilip Kaymakamlığının Proje Ofisi koordinatörlük görevini kısmi zamanlı olarak yürütülmüştür. Yapılan bu görev süresince Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, İçişleri Bakanlığı, IPARD vb. projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi görevleri yerine getirilmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

2005-0

Müdür Yardımcılığı

İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcılığı görevi yerini yürütmüştür.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

2001-0

Bilişim Teknolojileri Eğitici Formatör Öğretmenliği İlçe Koordinatörlüğü

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün yürütmüş olduğu teknoloji içerikli projelerde Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmeni olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında MEB Hizmetiçi eğitim merkezleri, il ve ilçelerde Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmenleri, Formatör Öğretmenler ve görev yapan öğretmenlere eğitimde teknoloji kullanımına yönelik kurs ve seminer verme görevi yürütülmüştür.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

1997-0

Teknik Müdür Yardımcılığı

İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

1994-0

Öğretmen

İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Elektrik-Elektronik Teknolojileri öğretmeni olarak görev yapmıştır.