DOÇENT DR.

İsim:

BARIŞ KAYA

e-Posta:

bariskaya

Telefon:

3723233870

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Temel Eğitim

Temel Alanı : Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Sosyal Bilgiler Eğitimi

None

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) yönelik tutumları

AYŞE KARADENİZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Politik Okuryazarlık Becerileri Arasındaki İlişki

GONCA AKÇAY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Uzaktan eğitimde yürütülen sosyal bilgiler derslerine yönelik öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri

ÖMRÜM OTYAKMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitim Tutumları İle Kültürel Zekâları Arasındaki İlişki

ALİ DEMİRBAY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterlilik Algılarının Prososyal Eğilimlerine Etkisi

FATMA KÖSE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık ve empati düzeyleri arasındaki ilişki

DAMLA YİĞİT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (4)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Politik Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

International Balkan University

Tarih: 10/2022 Sayı: 5 Cilt: 17 Sayfa: 1119- KARAKUŞ AYLİN, YEŞİLBURSA CEMİL CAHİT, KAYA BARIŞ

Endeks:SOBIAD ISSN:2667-5609 doi:10.7827/TurkishStudies.64426

Website

An evaluation of the empathy levels of pre service social studies teachers

Educational Research and Reviews

Tarih: 3/2016 Sayı: 6 Cilt: 11 Sayfa: 229- KAYA BARIŞ

Endeks:Google Scholar, ERIC, Genamics Journal Seek ISSN:1990-3839 doi:10.5897/ERR2015.2545

Website

Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği EDBÖ Uyarlama Çalışması

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 8/2015 Sayı: 1 Cilt: 16 Sayfa: 17- KAYA BARIŞ,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Endeks:ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EDNA (Education Network Australia), NEWJOUR (Electronic Journals & Newsletters), The Intute Social Sciences Database, Index Copernicus, EBSCO HOST Education Research Complete ISSN:1300-2899 doi:10.17679/iuefd.16127895

Website

SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLARLA KARADENİZ EREĞLİ SÖZLÜTARİH ÇALIŞMASININYEREL TARİH VE KÜLTÜR DERSİ SEÇMELİ KAPSAMINDADEĞERLENDİRİLMESİ

Journal of Educational Sciences

Tarih: 6/2015 Sayı: 3 Cilt: 2 Sayfa: 1- KAYA BARIŞ,SÖNMEZ ŞİNASİ

Endeks:The German National Library, UBL Universitats Bibliothek leibzig, GIGA German Institute of Global and Area studies, WZB Wissenschaftszentrum Berlin für sozialforschung Electronic journals, LibraryOAJI Open Academic Journals Index ISSN:2199-2053

Website

Ulusal Makaleler (7)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Abant Izzet Baysal Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 2 Cilt: 20 Sayfa: 795- YEŞİLBURSA CEMİL CAHİT, DÖNMEZ CENGİZ, KAYA BARIŞ

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0493 doi:10.17240/aibuefd.2020..-483199

Website

Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Yazılı Materyallerinden Öğrenmelerini Etkileyen Bireysel Faktörler

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2010 Sayı: 27 Cilt: 27 Sayfa: 31- Kubilay YAZICI, Barış KAYA

Endeks:ULAKBİM DOAJ EBSCO ASOS Copernicus Journalseek Araştirmax Türk Eğitim İndeksi ISSN:1309-0275

Website

Kıbrısın İşgalinden Bağdat Demiryolu Projesine İngiltere nin Ortadoğu Politikası

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 7/2009 Sayı: 5 Cilt: 29 Sayfa: 930- KAYA BARIŞ

Endeks:ISI WEB OF SCIENCE, TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCOhost Index Copernicus, ASOS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (TEİ) ISSN:1301-9058

Website

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Transferin Öğretimi İle İlgili Öz Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: None/2009 Sayı: 27 Cilt: 27 Sayfa: 99- KAYA BARIŞ

ISSN:1303-8125

Website

Sosyal Bilgiler Dersinde Teknoloji Kullanımı

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2008 Sayı: 3 Cilt: 28 Sayfa: 189- KAYA BARIŞ

Endeks:ISI WEB OF SCIENCE, TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCOhost Index Copernicus, ASOS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (TEİ) ISSN:1301-9058

Website

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Üst Düzeyli Düşünme Becerilerinin Öğretimi İle İlgili Öz Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 12/2008 Sayı: 3 Cilt: 12 Sayfa: 107- Cengiz DÖNMEZ, Barış KAYA

Endeks:Tübitak, Ulakbim, Asos Index ISSN:1301-370

Website

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Düşünmeye Uygun Sınıf Ortamı Yaratma İle İlgili Öz Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Üniversite ve Toplum

Tarih: 1/2008 Sayı: 3 Cilt: 8 Sayfa: 41- KAYA BARIŞ

Website

Uluslararası Bildiriler (3)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

(Özet bildiri)

ULUSLARARASI AVRASYASOSYAL BİLİMLERKONGRESİ 2017-04-06 2017-04-08 Sözlü Sunum YEŞİLBURSA CEMİL CAHİT,DÖNMEZ CENGİZ,KAYA BARIŞ Basım Tarihi : 11.04.2017

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ ALGISININ İNCELENMESİ

(Özet bildiri)

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi 2017-04-06 2017-04-08 Sözlü Sunum Sevim Alper,ÇİFTÇİ BARIŞ,KAYA BARIŞ Basım Tarihi : 11.04.2017

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI HAKKINDA BİLGİ DURUMLARI VE GÖRÜŞLERİ

(Özet bildiri)

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OFEDUCATION AND VALUES 2018-10-17 2018-10-20 Sözlü Sunum YEŞİLBURSA CEMİL CAHİT,KAYA BARIŞ,SABANCI OSMAN,ALPER SEVİM

Ulusal Bildiriler (2)

Yaygın ve Örgün Olarak Devletin Değer Aktarımı Kdz Ereğli de Geçmişten Günümüze Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

(Tam metin bildiri)

V. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı 13-16 Ekim 2011 Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara 2011-10-13 2011-10-16 Şinasi SÖNMEZ, Barış KAYA Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:157- Basım Tarihi : 15.02.2012

Taba nın Tümevarımsal Zihinsel Süreç Modelinin Sosyal Bilgiler Dersi Açısından İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi 7-9 Ekim 2009, İstanbul Bildiri Kitabı, Cilt: 1 2009-10-07 2009-10-09 KAYA BARIŞ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:650- ISBN:978-605-4468-16-4 Basım Tarihi : 14.02.2011

Website

Kitaplar (6)

Education in the 21st Century Theory and Practice

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Past and Present of Social Studies Instruction in Turkey Editör: KOLEVA Irina; EFE Recep; ATASOY Emin; KOSTOVA Zdravka Blagoeva Basım Sayısı::(1) Sayfa::403 414 Yayınevi:: St. Kliment Ohridski University Press ISBN: 978-954-07-4000-3 Tarih: 2015

Siyah Beyaz Fotoğraflarla Karadeniz Ereğli Sözlü Tarih Çalışması

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Editör: Sönmez Şinasi, Kaya Barış Basım Sayısı::(2) Yayınevi:: Pegem Akademi Yayınları ISBN: 978-605-318-083-8 Tarih: 2015

Sosyal Bilgiler Öğretimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Bilgilerde Beceri Öğretimi Editör: DÖNMEZ Cengiz; YAZICI Kubilay Basım Sayısı::(1) Sayfa::263 301 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-605-318-273-3 Tarih: 2015

Sosyal Bilgilerin Temelleri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Bilgilerde Psikolojinin Yeri ve Önemi Editör: TURAN Refik, ULUSOY Kadir Basım Sayısı::(7) Sayfa::177 188 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-605-364-222-0 Tarih: 2010

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Bilgiler ve Düşünme Becerileri Editör: TURAN Refik, SÜNBÜL Ali Murat, AKDAĞ Hakan Basım Sayısı::(2) Sayfa::147 163 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-605-5885-73-1 Tarih: 2009

Sosyal Bilgiler Öğretimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Bilgiler Derslerinde Kullanılabilecek Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Farklı Yaklaşım ve Modeller Editör: SAFRAN Mustafa Basım Sayısı::(5) Sayfa::181 221 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-605-4282-02-9 Tarih: 2009

Projeler (1)

Ereğli Halkının Belleğinde Cumhuriyet Bayramları

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2010-10-14

Bitiş Tarihi : 2011-10-14

Üniversite Dışı Deneyimler

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2000-0

Araştırma Görevlisi

35. Madde ile Araştırma Görevlisi olarak Yüksek Lisans ve Doktora programının tamamlanması