DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

BANU ÖZBUCAK ALBAR

Email:

banu.oalbar

Telefon:

0 372 291-1675

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Sosyal Politika

Çalışma Psikolojisi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2008-2013

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (DR)

Yüksek Lisans

2002-2004

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (YL) (TEZLİ)

Lisans

1998-2002

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (6)

İşgücü Piyasasında Ayrımcılık Sorunu

Route Educational and Social Science Journal

Tarih: 9/2019 Sayı: 8 Cilt: 6 Sayfa: 158-169 ÖZBUCAK ALBAR BANU

Endeks:SOBIAD,ScilitTürk Eğitim İndeksi, Açık Akademik Dergi İndex, Araştırma Dergileri İndekslemeDizini,Google Akademik,CiteFactor,SJournals,Acar Dizini ISSN:2148-5518

Oto Sanayi İşçilerinin Ücrete İlişkin Adalet Algıları: Zonguldak İli Örneği

International Journal of Management and Administration

Tarih: 2/2019 Sayı: 5 Cilt: 3 Sayfa: 111-121 ÖZBUCAK ALBAR BANU

Endeks:Index Copernicus, ASOS index, Google Scholar, DRJI, CiteFactor, CEEOL, Scientific Indexing Services, BASE, Eurasian Scientific Journal Index, Journal Factor, Rootindexing, Worldcat, Cosmos IF, JIFACTOR, SJIFactor Science Library Index, Academic Keys, ResearchBip ISSN:2587-1668 doi:10.29064/ijma.525174

Website

Çalışma Hayatında Algılanan Boş Zaman ve Sanal Kaytarma

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)

Tarih: 2/2019 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 44-53 ÖZBUCAK ALBAR BANU

Endeks:Dergipark Akademik, Google Scholar, Asos, Index Copernicus, ESJI, Rootindexing,İsam,JIFACTOR, Akademik Resource Index ISSN:2148-9963

Kadınlara Yönelik Ayrımcılık

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi

Tarih: 1/2019 Sayı: 8 Cilt: 5 Sayfa: 274-286 ÖZBUCAK ALBAR BANU

Endeks:Dergipark Akademik, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Google scholar, Open AIRE, ideal online, İSAM, ISSN:2149-178X

Website

Marka Farkındalığı Oluşturma Sürecinde Reklamlarda Ünlü Kişilerin Kullanılmasının Tüketicilerin Satın Alma Karar Süreçleri Üzerindeki Etkisi: Giresun İli Araştırması

The Journal of Academic Social Science Studies

Tarih: 10/2013 Sayı: 8 Cilt: 6 Sayfa: 417-431 ÖZBUCAK ALBAR BANU,ÖKSÜZ GÜLÜZAR

Endeks:DOAJ,MLA, ASOS,EBSCO,ARASTİRMAX,TEİ, Akademik Dizin ISSN:2174-2971 doi:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1829

Website

Özel Markalı Ürünlerin Pazarlanmasında Tutundurma Stratejilerinin Etkisi

The Journal of Academic Social Science Studies

Tarih: 7/2013 Sayı: 7 Cilt: 6 Sayfa: 869-893 ÖZBUCAK ALBAR BANU,ÖKSÜZ GÜLÜZAR

Endeks:DOAJ,MLA, ASOS,EBSCO,ARASTİRMAX,TEİ, Akademik Dizin ISSN:2147-2971 doi:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1782

Website

Ulusal Makaleler (8)

Engellilerin Çalışma Hayatındaki ve İşyerindeki Sorunları

Karatahta İş Yazıları

Tarih: 8/2019 Sayı: 14 Sayfa: 125-134 ÖZBUCAK ALBAR BANU

ISSN:2149-2417

Website

İşletmelerde İşçi ve İşveren İlişkilerinden Kaynaklanan Güncel Sorunlar

BusinessManagement Studies: An International Journal

Tarih: 12/2018 Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 633-648 ÖZBUCAK ALBAR BANU

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2586 doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v6i3.392

İş Güvencesizliği, Tükenmişlik ve İçsel İşten Ayrılma

Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 8/2018 Sayı: 26 Cilt: 5 Sayfa: 164-174 ÖZBUCAK ALBAR BANU

Endeks:SOBIAD, Cite Factor, TEİ, OAJI, İSAM, Crossref,ROAD, Research Bible ISSN:2149-0821 doi:http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4299

Website

Çalışma Hayatında Mobbing ve Tükenmişlik İlişkisi

Hak- İş Emek ve Toplum Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 16 Cilt: 6 Sayfa: 538-550 ÖZBUCAK ALBAR BANU,OFLUOĞLU GÖKHAN

Endeks:Asos, arastirmax, Sobiad ISSN:2587-103X

Website

Yaşlı İşgücünün İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sorunları ve Çözüm Önerileri

Hak- İş Emek ve Toplum Dergisi

Tarih: 8/2017 Sayı: 6 Cilt: 6 Sayfa: 335-360 OFLUOĞLU GÖKHAN,ÖZBUCAK ALBAR BANU

Endeks:ASSOS, ARAŞTIRMAX ISSN:2147-3668

Türkiye de Hukuki Çerçevesiyle İşyerinde Psikolojik Taciz Mobbing Gerçeği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 5 Cilt: 30 Sayfa: 1195-1206 ÖZBUCAK ALBAR BANU,BERKÜN SANEM,OFLUOĞLU GÖKHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-4646

Tüketicilerin Özel Markalı Ürünleri Satın Almasında Tutundurma Stratejilerinin Etkisi: Giresun İlinde Bir Uygulama

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 1/2014 Sayı: 1 Cilt: 24 Sayfa: 99-115 ÖZBUCAK ALBAR BANU

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-9702

Bir Tüketici Grubu Olarak Kadınların Mağaza Markalı Ürünlere Karşı Tutumları Giresun İli Örneği

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2011 Sayı: 38 Cilt: 38 Sayfa: 79-100 BANU ÖZBUCAK ALBAR, TEOMAN DUMAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-3688

Uluslararası Bildiriler (26)

Tarihsel Süreçte Çalışma Hayatı

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Bilimsel AraştırmalarKongresi 14.02.2019 17.02.2019 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU

Website

Oto Sanayi İşçilerinde İş Güvencesi Algısının örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi

(Tam metin bildiri)

III. International Applied Social Sciences Congress 04.04.2019 06.04.2019 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU

İşgücü Piyasasında Sanal Kaytarma

(Tam metin bildiri)

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi 27.06.2019 29.06.2019 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU Sayfa:636-640

Çalışma Hayatında Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları

(Tam metin bildiri)

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi 27.06.2019 29.06.2019 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU Sayfa:630-635

Çalışma Hayatında kadının Eşitlik Mücadelesi

(Tam metin bildiri)

ULUSLARARASI 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28.08.2019 31.08.2019 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU Sayfa:13-17

İşyeri çevre faktörleri ve Çalışanlara Etkisi

(Tam metin bildiri)

ULUSLARARASI 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28.08.2019 31.08.2019 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU

Kadınlara Yönelik Ayrımcılık

(Tam metin bildiri)

II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu 21.10.2018 23.10.2018 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU

Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği

(Özet bildiri)

III. International Applied Social Sciences Congress 04.04.2019 06.04.2019 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU

Coal and Development Interrelation in the World and Turkey in Terms of Natural Resources Economy

(Tam metin bildiri)

II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium 09.11.2015 13.11.2015 Sözlü Sunum OFLUOĞLU GÖKHAN,ÖZBUCAK ALBAR BANU

İş Güvencesizliği ve Tükenmişlik İlişkisi: Ev Hizmetlerinde Çalışan Kadınlara Yönelik Araştırma

(Özet bildiri)

VI. International Congress On Current Debates İn Social Sciences 14.12.2017 16.12.2017 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU

Emeğin Değişen Yüzü: Duygusal ve Estetik Emek

(Özet bildiri)

VII. International Congress On Current Debates In Social Sciences 19.04.2018 21.04.2018 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU

Dünden Bugüne Tıbbi Satış Mümessillerinin Değişen Çalışma Koşulları

(Özet bildiri)

4. Uluslararası Bilimsel AraştırmalarKongresi 14.02.2019 17.02.2019 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU

Website

Çalışma Hayatında Duygusal Emek ve Estetik Emek Karmaşasında Tükenen Kadın

(Özet bildiri)

6. International Congress on Current Debates in Social Sciences 14.12.2017 16.12.2017 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU ISBN:978-1-912503-14-8

Website

Kadın İstihdam Sorunlarının Aşılmasında Belediyelerin Üzerine Düşenler

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya 18.05.2017 20.05.2017 Sözlü Sunum BERKÜN SANEM,ÖZBUCAK ALBAR BANU

Çalışma Yaşamında Cam Tavan Sendromunun Kadınların İş Tükenmişliği Üzerindeki Etkisi

(Özet bildiri)

DMITRI YAVORINITSKI2nd INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 26.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU

Website

Duygusal Emek, İşe Yabancılaşma ve Duygusal Tükenme İlişkisi

(Özet bildiri)

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu 03.05.2018 05.05.2018 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU

Website

Teknolojik Denetimin Çalışanlar ve İşverenler Üzerindeki Etkisi

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONALBUSINESS AND ORGANIZATION CONFERENCE 12.09.2018 14.09.2018 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU

Website

Çalışma Hayatında Mobbing

(Özet bildiri)

II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 04.05.2018 05.05.2018 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU

Website

Tekonolojik Denetimin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi: Çağrı Merkezi Çalışanları örneği

(Özet bildiri)

II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 04.05.2018 05.05.2018 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU

Website

Çalışanlarda Psikolojik Sözleşme Algısı

(Tam metin bildiri)

SOS-NAT 2018 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YAKLAŞIMLAREĞİLİMLER KONGRESİ 08.11.2018 09.11.2018 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU

Website

İşletmelerde İşçi ve İşveren İlişkilerinde Kaynaklanan Güncel sorunlar

(Özet bildiri)

INTERNATIONALBUSINESS AND ORGANIZATION CONFERENCE 12.09.2018 14.09.2018 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU

Website

İş güvencesizliği, Tükenmişlik ve İçsel işten Ayrılma İlişkisi

(Özet bildiri)

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu 03.05.2018 05.05.2018 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU

Website

Çalışma Yaşamında Bireyin Psikolojisine Etki Eden Güncel Sorunlar

(Özet bildiri)

DMITRI YAVORINITSKI2nd INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 26.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU

Taşeron İşçilerin İş Güvencesizliği Algısı

(Özet bildiri)

V.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu 16.11.2018 17.11.2018 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU

Website

The Problems of Women Working in Home Services in Turkey: Zonguldak Sample

(Tam metin bildiri)

Innovation and Global Issues in Social Sciences – INGLOBE 2017, Antalya 27.04.2017 29.04.2017 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU,BERKÜN SANEM

Demir Çelik İşçilerinin Çalışma Hayatına ve Sendikalara Bakış Açısı Üzerine Bir Araştırma

(Tam metin bildiri)

Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017 27.04.2017 29.04.2017 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU

Ulusal Bildiriler (1)

Türkiye’de Hukuki Çerçevesiyle İşyerinde Psikolojik Taciz Mobbing Gerçeği

(Özet bildiri)

17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi 02.06.2016 04.06.2016 Sözlü Sunum ÖZBUCAK ALBAR BANU,OFLUOĞLU GÖKHAN,BERKÜN SANEM

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2013

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / YÖNETİM VE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2011-2013

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ / BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2006-2011

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

ALUCRA TURAN BULUTÇU MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2005-2006

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

ALUCRA MESLEK YÜKSEKOKULU

İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

2009

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

2006

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ / ALUCRA TURAN BULUTÇU MESLEK YÜKSEKOKULU

Dersler - Doktora

(Doktora)

SATIŞ YÖNETİMİ

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Çalışma Hayatında Ayrımcılık

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

(Yüksek Lisans)

STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ

(Yüksek Lisans)

E PAZARLAMA

(Yüksek Lisans)

DÖNEM PROJESİ

Dersler - Lisans

(Lisans)

İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ

(Lisans)

İŞLETME BİLİMİ-II

(Lisans)

İŞLETME BİLİMİ-I

(Lisans)

İŞLETME BİLİMİ

(Lisans)

İŞGÜCÜ PİYASASINDA ENFORMALLEŞME

(Lisans)

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

(Lisans)

İŞ HAYATININ GÜNCEL SORUNLARI

(Lisans)

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

(Lisans)

ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ

(Lisans)

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN

(Lisans)

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

(Lisans)

YÖNETİM BİLİMİ

(Lisans)

TOPLU PAZARLIK HUKUKU

(Lisans)

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

(Lisans)

PAZARLAMA-I

(Lisans)

PAZARLAMA II

(Lisans)

PAZARLAMA

(Lisans)

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER

(Lisans)

KARİYER GELİŞTİRME

(Lisans)

GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİK

(Lisans)

GİRİŞİMCİLİK

(Lisans)

ERGONOMİ

(Lisans)

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ II

(Lisans)

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ I

(Lisans)

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

(Lisans)

DİPLOMA ÇALIŞMASI

(Lisans)

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Kitaplar (10)

Liderlik Tarzları Çağdaş Yönetim Yaklaşımıyla İnsan Sanatında Ustalaşma

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Liderlik Tarzlarının İş Davranışlarına Etkisi Editör: H.Tezcan Uysal, Cenk Aksoy, Fatma Yılmaz Basım Sayısı::(1) Sayfa::643 661 Yayınevi:: Nobel yayınevi ISBN: 978-625-406-165-3 Tarih: 2020

Finans ve Ekonomide Güncel Yaklaşımlar-I

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Bölüm Adı: İşsizliği Önlemeye Yönelik Toplum Yararına Programların Algılanan İş Güvencesizliği Üzerindeki Etkisi Editör: Melik Kamış, Cem Kartal Basım Sayısı::(1) Sayfa::39 52 Yayınevi:: Nisan Kitabevi ISBN: 978-975-8675-14-2 Tarih: 2020

Eğitim ve Sosyal BilimlerdeYeni Araştırmalar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Dünden Bugüne Tıbbi Satış Mümessillerinin Değişen Çalışma Koşulları Editör: Bülent OKUR, Gül Banu DAYANÇ KIYAT, Ebru ATEŞOK Basım Sayısı::(1) Sayfa::59 71 Yayınevi:: Berikan Yayınevi ISBN: 978-605-7634-08-5 Tarih: 2019

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler 2019- Cilt 1

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Çalışma Yaşamında Bireyin Psikolojisine Etki Eden Sorunlar Editör: Orhan ÇOBAN, Serpil AĞACAKAYA, Enderhan KARAKOÇ, Fehmi KARASİOĞLU, Ayşe ÇOBAN Basım Sayısı::(1) Sayfa::21 31 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-605-7623-97-3 Tarih: 2019

Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2019 Cilt I Current Akademic Studies In Social Science-2019 Volume I

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Taşeron İşçilerin İş Güvencesizliği Algısı Editör: Burak ERYILMAZ,Kurtuluş ÖZLÜ,Yusuf Bahadır KESKİN, Cem YÜCETÜRK Basım Sayısı::(1) Sayfa::967 678 Yayınevi:: IVPE YAYINLARI ISBN: 978-9940-540-63-0 Tarih: 2019

Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2018 Cilt:1

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Tematik: Taşeron İşçilerin İş Güvencesizliği Algısı Editör: Burak Eryılmaz, Kurtuluş Özlü, Yusuf Bahadır Keskin, Cem Yücetürk Basım Sayısı::(1) Sayfa::967 978 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-605-288-227-6 Tarih: 2018

Current Depates In Labour Economics Industrial Relations Volume 22

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Labour Process Debates / Emeğin Değişen Yüzü: Duygusal ve Estetik Emek Editör: Çağatay Edgücan ŞAHİN, Arzu ÖZSOY ÖZMEN Basım Sayısı::(1) Sayfa::11 21 Yayınevi:: IJOPEC Puplication ISBN: 978-1-912503-34-6 Tarih: 2018

İşletme Bilimine Giriş

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Endüstriyel İlişkiler ve Sendikalaşma Editör: Şaban ESEN, Alper AYTEKİN Basım Sayısı::(1) Sayfa::359 391 Yayınevi:: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ISBN: 978-605-242-230-4 Tarih: 2018

Current Debates in Labour Economics, Demography Gender Studies Volume 7

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Labour Economics Neoliberalism,Labour Markets and Case Studies/ Working Conditions Of Informal Dpmestic Women Workers in Turkey: A case study Editör: Derya Demirdizen Çevik, Gülçin Taşkıran Basım Sayısı::(1) Sayfa::73 94 Yayınevi:: IJOPEC Puplication ISBN: 978-1-9125031-8-7 Tarih: 2017

Özel Marka Pazarlaması

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Türkiye Alim Kitapları ISBN: 978-3-639-67224-4 Tarih: 2015

Projeler (1)

Özel Marka Pazarlaması ve Tutundurma Stratejileri

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 25.04.2011 - 25.04.2013

Üniversite Dışı Deneyimler