PROFESSOR DR.

Name:

AYTEN GENÇ

Email:

ayten.genc

Phone:

03722912591

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Bilim Alanı : Kimya Mühendisliği

Temel Alanı : Mühendislik Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Ayırma İşlemleri

Çevresel ve Sürdürülebilir Süreçler

Elektrokimyasal Teknolojiler

Öğrenim Bilgileri

ANKARA KEÇİÖREN LİSESİ

Kayıt Tarihi : - Bitiş Tarihi 30/06/1983

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 01/10/1984 - Bitiş Tarihi 30/01/1989

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 06/03/1989 - Bitiş Tarihi 15/08/1991

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 30/09/1991 - Bitiş Tarihi 09/08/1996

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Termik santrallerin FGD ünitelerinde kükürt dioksit arıtma veriminin belirlenmesi

SEMİH ERYILMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yağlı atıksuların üç boyutlu çelik tel elektrot kullanımı ile elektrokimyasal arıtımı

SERCAN GÖÇ
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Zonguldak ilinin ambalaj atığı plastik yönetiminin incelenmesi

SELİN SARAÇ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yağlı atıksuların elektrik alanı uygulamasıyla arıtımı

CANDAN ERYILMAZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Kesme sıvılarının karakterizasyonu ve elektrokoagülasyon ile atıksulardan arıtımı

BÜŞRA BAKIRCI
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Karadeniz Ereğli ilçesinin kentsel katı atık yönetiminin incelenmesi

ERİNÇ KURU
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Endüstriyel boyuttaki çöktürme havuzlarında çökelme verimlerinin belirlenmesi

MURAT TETİK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Atık kağıtların kraft ambalaj kağıt üretiminde kullanımının ürün kalitesine olan etkisi

LEVENT DURMAZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Kömür kalitesine bağlı olarak Çatalağzı Termik Santrali'nde katı atık miktarının belirlenmesi

DUYGU DURGUN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yüksek fırın cürufu ve kazanaltı külünün asidik boyarmaddelerin gideriminde kullanılabilirliği

AŞKIN OĞUZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Kurşunun toprakta adsorpsiyon mekanizmasının belirlenmesi

ELİF ULUPINAR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (17)

Review of Treatment Technologies for the Removal of Phenol from Wastewaters

Journal of Water Chemistry and Technology

Tarih: 1/2021 Sayı: 2 Cilt: 43 Sayfa: 145- ERYILMAZ CANDAN, GENÇ AYTEN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1063-455X","1934-936X doi:10.3103/S1063455X21020065

Website

Cost analysis of plastic solid waste recycling in an urban district in Turkey

Waste Management Research

Tarih: 7/2019 Sayı: 9 Cilt: 37 Sayfa: 906- GENÇ AYTEN,ZEYDAN ÖZGÜR,Saraç Selin

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0734-242X doi:10.1177/0734242X19858665

Website

Electroflotation of oily wastewater using stainless steel sponge electrodes

Water Science and Technology

Tarih: 11/2018 Sayı: 7 Cilt: 78 Sayfa: 1481- GENÇ AYTEN,GÖÇ SERCAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0273-1223 doi:10.2166/wst.2018.422

Website

Dependency of Removal Efficiency on Electrode Arrangements in the Treatment of Oily Wastewaters by Electrocoagulation

SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

Tarih: 2/2017 Sayı: 9 Cilt: 52 Sayfa: 1594- GENÇ AYTEN,ERYILMAZ CANDAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0149-6395 doi:10.1080/01496395.2017.1295997

Website

Destabilization and Treatment of Emulsified Oils in Wastewaters by Electrocoagulation

Water Environment Research

Tarih: 12/2016 Sayı: 11 Cilt: 88 Sayfa: 2008- GENÇ AYTEN,BAKIRCI BUSRA

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1061-4303 doi:10.2175/106143015X14362865226473

Website

Treatment of emulsified oils by electrocoagulation pulsed voltage applications

WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY

Tarih: 1/2015 Sayı: 8 Cilt: 71 Sayfa: 1186- GENÇ AYTEN,BUSRA BAKIRCI

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0273-1223

Website

Prediction of the Bottom Ash Formed in a Coal fired Power Plant Using Artificial Neural Networks

Energy

Tarih: 5/2012 Sayı: 5 Cilt: 45 Sayfa: 882- BEKAT TUGCE, ERDOĞAN MUHARREM, İNAL FİKRET, GENÇ AYTEN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0360-5442 doi:10.1016/j.energy.2012.06.075

Website

Sorption of Acid Dyes from Aqueous Solution by Using Non Ground Ash and Slag

DESALINATION

Tarih: 5/2010 Sayı: 8 Cilt: 264 Sayfa: 78- GENÇ AYTEN,OĞUZ AŞKIN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0011-9164 doi:10.1016/j.desal.2010.07.007

Website

Transport of Lead Pb2 Ions through Silty Clayey Soils under Acidic Conditions

Transport in Porous Media

Tarih: 1/2010 Sayı: 8 Cilt: 84 Sayfa: 699- GENÇ AYTEN,Ulupınar Elif

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

Effects of Coal Properties on the Production Rate of Combustion Solid Residue

ENERGY

Tarih: 5/2009 Sayı: 6 Cilt: 34 Sayfa: 1976- GENÇ AYTEN, DURGUN DUYGU

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0360-5442 doi:10.1016/j.energy.2009.08.005

Website

Electrokinetic Removal of Manganese from River Sediment

WATER AIR AND SOIL POLLUTION

Tarih: 4/2009 Sayı: 5 Cilt: 197 Sayfa: 131- GENÇ AYTEN,CHASE GEORGE,FOOS ANNABELLE

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0049-6979

Website

Changes in Slurry Concentration during the Initial Stages of Filtration

Filtration

Tarih: 2/2009 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 133- GENÇ AYTEN,TOSUN İSMAİL

Endeks:chemical abstract ISSN:None

Website

Membrane Potentials for Linearly Varying Fixed Charges

Turkish Journal of Environmental and Engineering Sciences

Tarih: 1/2009 Sayı: 5 Cilt: 33 Sayfa: 73- GENÇ AYTEN

Endeks:EBSCOhost ISSN:None

Website

Properties of Concrete Containing Non ground Ash and Slag as Fine Aggregate

ACI Materials Journal

Tarih: 1/2007 Sayı: 4 Cilt: 104 Sayfa: 303- YÜKSEL İSA,GENÇ AYTEN

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

Assessing Effect of Electrode Configuration on the Efficiency of Electrokinetic Soil Remediation by Sequential Extraction Analysis

Journal of Hazardous Materials

Tarih: 1/2005 Sayı: 3 Cilt: 119 Sayfa: 167- TÜRER DİLEK,GENÇ AYTEN

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

Analysis of the Electrofiltration Mechanism Based on Multiphase Filtration Theory

Chemical Engineering Communications

Tarih: None/2004 Sayı: 8 Cilt: 191 Sayfa: 125- GENÇ AYTEN,TOSUN İSMAİL

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

Experimental Studies on the Effect of Electrode configurations in Electrofiltration

Separation Science and Technology

Tarih: None/2002 Sayı: 13 Cilt: 37 Sayfa: 3053- GENÇ AYTEN,TOSUN İSMAİL

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

Ulusal Makaleler (1)

Yağlı AtıksularınElektrokoagülasyon ile Arıtımında Yatay ve Dikey Elektrot Yerleşiminin Karşılaştırılması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Tarih: 8/2018 Sayı: 2 Cilt: 18 Sayfa: 538- ERYILMAZ CANDAN,GENÇ AYTEN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2149-3367 doi:10.5578/fmbd.67404

Website

Uluslararası Bildiriler (17)

Determination of Sulfur Dioxide Removal Efficiency in FGD Units

(Özet bildiri)

International Conference on Coal Science and Technology 2019-11-24 2019-11-28 Sözlü Sunum GENÇ AYTEN,ERYILMAZ SEMİH Basım Tarihi : 24.11.2019

Mechanical Recycling of Plastic Solid Waste in an UrbanDistrict in Turkey

(Tam metin bildiri)

6th International Conference on Sustainable Solid WasteManagement 2018-06-13 2018-06-16 Sözlü Sunum GENÇ AYTEN,SARAÇ SELİN Sayfa:1- Basım Tarihi : 29.07.2018

Website

Electrochemical Treatment of Oily Wastewater Using Three Dimensional Steel Wire Electrodes

(Tam metin bildiri)

The European Conference on Sustainability and the Environment 2017-07-07 2017-07-09 Sözlü Sunum GENÇ AYTEN,GÖÇ SERCAN Basım Tarihi : 20.07.2017

Website

Modelling of Emulsified Oil Removals from Wastewaters by Electrocoagulation

(Özet bildiri)

6th International Congress Energy and Environment Engineering and Management (CIIEM15) 2015-07-22 2015-07-24 GENÇ AYTEN Sayı: Basım Tarihi : 22.07.2015

The Separation of Emulsified Oils from Wastewater by the Application of Electric Field

(Tam metin bildiri)

International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), 20-23 May, Nevşehir. 2015-05-20 2015-05-23 ERYILMAZ CANDAN,GENÇ AYTEN Basım Tarihi : 20.05.2015

Preparation of Activated Carbon from Zonguldak Bituminous Coal by Various Modification Methods and Its Application on Phenol Adsorption

(Özet bildiri)

2020 8th International Conference on Environment Pollution and Prevention (ICEPP 2020) 2020-12-03 2020-12-05 Sözlü Sunum ERYILMAZ CANDAN,GENÇ AYTEN

Comparison of Oil Removal Efficiencies in the Vertical and Horizontal Electrokinetic Units Depending on Operational Modes

(Özet bildiri)

International Congress on Water, Waste and Energy Management 2016-07-18 2016-07-20 ERYILMAZ CANDAN,GENÇ AYTEN ISBN:978-84-944311-5-9

The Effect of Electrode Configurations in Electrofiltration

(Tam metin bildiri)

7th World Filtration Congress 1996-05-20 1996-05-23 Ayten Genç, İsmail Tosun

Efficiency of Electric Field on Removal of Heavy Metals From Contaminated Soils

(Tam metin bildiri)

8th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production – SWEMP 2004-05-17 2004-05-20 Ayten Genç, Dilek Türer, İbrahim Buzkan

Electrokinetic Soil Remediation Multiple Electrode Arrangement

(Tam metin bildiri)

9th International Conference on Environmental Science and Technology-9CEST 2005-09-01 2005-09-03 Ayten Genç, Dilek Türer

Changes in the Slurry Concentration in the Initial Stages of Filtration

(Tam metin bildiri)

Proc. of American Filtration and Separation Society (AFS) Annual Meeting 2007-03-26 2007-03-30 Ayten Genç, İsmail Tosun

Strengthening of Soft Clay With Electrokinetic Stabilization

(Tam metin bildiri)

6th Symposium on Electrokinetic Remediation 2007-07-12 2007-07-15 Dilek Türer, Ayten Genç

Electrochemical Soil Remediation Ion Transport under a Non uniform Electric Field

(Tam metin bildiri)

8th International Electrochemistry Meeting 2009-10-08 2009-10-11 Ayten Genç

Impact of Recycled Fibers on Paper Strength Properties

(Tam metin bildiri)

International Conference on Recycling and Reuse 2012-06-04 2012-06-06 Ayten Genç, Levent Durmaz

Modeling Studies on Electrocoagulation

(Tam metin bildiri)

International Conference on Environmental Science and Technology (ICEST) 2013-11-14 2013-11-15 Ayten Genç, Rıfat Hacıoğlu, Büşra Bakırcı

Effects of Electrolytes on the Stability of Metalworking Oils in Water Emulsions

(Özet bildiri)

International Conference on Environmental Science and Technology 2013-06-18 2013-06-21 Büşra Bakırcı, Ayten Genç

Evaluation of Droplet Sizes from Video Images for Metal Working Fluids

(Tam metin bildiri)

International Conference on Environmental Science and Technology (ICEST) 2013-11-14 2013-11-15 Rıfat Hacıoğlu, Ayten Genç, Büşra Bakırcı

Ulusal Bildiriler (7)

Seyreltik Emülsiye Yağlı Atıksuların Arıtım Yöntemleri

(Tam metin bildiri)

11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 2015-10-15 2015-10-17 ERYILMAZ CANDAN,GENÇ AYTEN Basım Tarihi : 15.01.2015

Kağıt Üretiminde Atık Kağıt Kullanımının Retansiyona olan Etkisi

(Tam metin bildiri)

9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi 2010-08-22 2010-08-25 Durmaz Levent,GENÇ AYTEN

Filtrasyonun İlk Aşamalarında Katı Madde Derişimindeki Değişimler

(Tam metin bildiri)

I. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi 1994-10-13 1994-10-16 GENÇ AYTEN,TOSUN İSMAİL

Kömür Kalitesine Bağlı Olarak Termik Santrallerdeki Katı Atık Miktarının Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

10. Yanma Sempozyumu 2008-10-08 2008-10-09 Duygu Durgun, Ayten Genç

Entegre Demir Çelik Fabrikalarında Su Kullanımı ve Çöktürme Havuzlarında Verimlerin Artırılması

(Tam metin bildiri)

V. Demir Çelik Kongresi ve Sergis 2011-06-01 2011-06-03 Murat Tetik, Ayten Genç

Termik Santrallerde Oluşan Taban Külü Miktarının Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Tahmini

(Özet bildiri)

18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 2011-09-07 2011-09-10 Tuğçe Bekat, Muharrem Erdoğan, Fikret İnal, Ayten Genç

Metal Kesme Sıvıları ile Kirlenmiş Atıksuların Elektrokoagülasyon ile Arıtımı

(Tam metin bildiri)

10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi 2013-09-12 2013-09-14 Büşra Bakırcı, Ayten Genç

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

12-04-2017 / 12-04-2020

ÇEVRE MÜH.

Anabilim Dalı Başkanı

10-11-2015 / 10-11-2018

ÇEVRE MÜH.

Bölüm Başkanı

22-07-2013 / 30-09-2013

ÇEVRE MÜH.

Anabilim Dalı Başkanı

10-11-2012 / 10-11-2015

ÇEVRE MÜH.

Bölüm Başkan Yardımcısı

05-11-2012 / 22-07-2013

ÇEVRE MÜH.

Anabilim Dalı Başkanı

10-11-2009 / 10-11-2012

ÇEVRE MÜH.

Anabilim Dalı Başkanı

25-09-2008 / 07-04-2009

ÇEVRE MÜH.

Anabilim Dalı Başkanı

26-09-2005 / 26-09-2008

ÇEVRE MÜH.

Bölüm Başkan Yardımcısı

14-09-2005 / 25-04-2007

ÇEVRE MÜH.

Projeler (7)

Yağlı Atıksuların Elektrik Alanı Uygulaması ile Arıtımı

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-10-28

Bitiş Tarihi : 2016-04-04

Yağ Su Emülsiyonlarının Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Yöntemler ile Destabilizasyonu

Proje Türü : (BAP)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Yağlı Atıksuların Elektrokoagülasyon ile Arıtımında Verimin Artırılması

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2012-04-15

Bitiş Tarihi : 2014-06-15

Ağır Metallerin Topraktan Elektrik Alanı Yardımıyla Temizlenmesinin Deneysel Çalışmalarla Araştırılması

Proje Türü : (BAP)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

ERDEMİR ve ÇATES Katı Atıklarının Beton Üretiminde Kullanım Olanaklarının Deneysel Olarak Araştırılması

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Deneysel Olarak Ağır Metallerce Kirletilmiş Olan Toprak Kolonlarda Bu Metallerin Hareketliliğinin Tespiti ve Bu Toprakların Elektroosmoz Yöntemi İle Temizlenebilirliğinin Araştırılması

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Zonguldak İl Merkezinden Geçen Üzülmez Deresindeki Kirliliğin Su ve Sediment Analizleri ile Belirlenmesi

Proje Türü : (BAP)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Ödüller (1)

Postdoctoral Fulbright Scholarship

Tarih: 2006
(Fulbright Organization)
(Ticari (Özel))
Üniversite Dışı Deneyimler

Aloha Tekstil

2000-0

Laboratuvar şefi

Boyama reçetelerin işletmeye hazırlanması