PROFESSOR DR.

Name:

AYTEN GENÇ

Email:

ayten.genc

Phone:

291 26 27

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Kimya Mühendisliği

Ayırma İşlemleri

Çevresel ve Sürdürülebilir Süreçler

Elektrokimyasal Teknolojiler

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1991-1996

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (DR)

Tez Adı : Effect of electrode configuration in electrofiltrasyon

Yüksek Lisans

1989-1991

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Model Predictive Control Studies on a Cascade Control Loop

Lisans

1984-1989

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Termik santrallerin FGD ünitelerinde kükürt dioksit arıtma veriminin belirlenmesi

SEMİH ERYILMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Yağlı atıksuların üç boyutlu çelik tel elektrot kullanımı ile elektrokimyasal arıtımı

SERCAN GÖÇ
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zonguldak ilinin ambalaj atığı plastik yönetiminin incelenmesi

SELİN SARAÇ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Yağlı atıksuların elektrik alanı uygulamasıyla arıtımı

CANDAN ERYILMAZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kesme sıvılarının karakterizasyonu ve elektrokoagülasyon ile atıksulardan arıtımı

BÜŞRA BAKIRCI
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Karadeniz Ereğli ilçesinin kentsel katı atık yönetiminin incelenmesi

ERİNÇ KURU
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Endüstriyel boyuttaki çöktürme havuzlarında çökelme verimlerinin belirlenmesi

MURAT TETİK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Atık kağıtların kraft ambalaj kağıt üretiminde kullanımının ürün kalitesine olan etkisi

LEVENT DURMAZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kömür kalitesine bağlı olarak Çatalağzı Termik Santrali'nde katı atık miktarının belirlenmesi

DUYGU DURGUN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Yüksek fırın cürufu ve kazanaltı külünün asidik boyarmaddelerin gideriminde kullanılabilirliği

AŞKIN OĞUZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kurşunun toprakta adsorpsiyon mekanizmasının belirlenmesi

ELİF ULUPINAR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (17)

Review of Treatment Technologies for the Removal of Phenol from Wastewaters

Journal of Water Chemistry and Technology

Tarih: 1/2021 Sayı: 2 Cilt: 43 Sayfa: 145-154 ERYILMAZ CANDAN, GENÇ AYTEN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1063-455X","1934-936X doi:10.3103/S1063455X21020065

Website

Cost analysis of plastic solid waste recycling in an urban district in Turkey

Waste Management Research

Tarih: 7/2019 Sayı: 9 Cilt: 37 Sayfa: 906-913 GENÇ AYTEN,ZEYDAN ÖZGÜR,Saraç Selin

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0734-242X doi:10.1177/0734242X19858665

Website

Electroflotation of oily wastewater using stainless steel sponge electrodes

Water Science and Technology

Tarih: 11/2018 Sayı: 7 Cilt: 78 Sayfa: 1481-1488 GENÇ AYTEN,GÖÇ SERCAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0273-1223 doi:10.2166/wst.2018.422

Website

Dependency of Removal Efficiency on Electrode Arrangements in the Treatment of Oily Wastewaters by Electrocoagulation

SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

Tarih: 2/2017 Sayı: 9 Cilt: 52 Sayfa: 1594-1601 GENÇ AYTEN,ERYILMAZ CANDAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0149-6395 doi:10.1080/01496395.2017.1295997

Website

Destabilization and Treatment of Emulsified Oils in Wastewaters by Electrocoagulation

Water Environment Research

Tarih: 12/2016 Sayı: 11 Cilt: 88 Sayfa: 2008-2014 GENÇ AYTEN,BAKIRCI BUSRA

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1061-4303 doi:10.2175/106143015X14362865226473

Website

Treatment of emulsified oils by electrocoagulation pulsed voltage applications

WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY

Tarih: 1/2015 Sayı: 8 Cilt: 71 Sayfa: 1186-1202 GENÇ AYTEN,BUSRA BAKIRCI

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0273-1223

Website

Prediction of the Bottom Ash Formed in a Coal fired Power Plant Using Artificial Neural Networks

Energy

Tarih: 5/2012 Sayı: 5 Cilt: 45 Sayfa: 882-887 BEKAT TUGCE, ERDOĞAN MUHARREM, İNAL FİKRET, GENÇ AYTEN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0360-5442 doi:10.1016/j.energy.2012.06.075

Sorption of Acid Dyes from Aqueous Solution by Using Non Ground Ash and Slag

DESALINATION

Tarih: 5/2010 Sayı: 8 Cilt: 264 Sayfa: 78-83 GENÇ AYTEN,OĞUZ AŞKIN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0011-9164 doi:10.1016/j.desal.2010.07.007

Website

Transport of Lead Pb2 Ions through Silty Clayey Soils under Acidic Conditions

Transport in Porous Media

Tarih: 1/2010 Sayı: 8 Cilt: 84 Sayfa: 699-709 GENÇ AYTEN,Ulupınar Elif

Endeks:SSCI

Effects of Coal Properties on the Production Rate of Combustion Solid Residue

ENERGY

Tarih: 5/2009 Sayı: 6 Cilt: 34 Sayfa: 1976-1979 GENÇ AYTEN, DURGUN DUYGU

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0360-5442 doi:10.1016/j.energy.2009.08.005

Electrokinetic Removal of Manganese from River Sediment

WATER AIR AND SOIL POLLUTION

Tarih: 4/2009 Sayı: 5 Cilt: 197 Sayfa: 131-141 GENÇ AYTEN,CHASE GEORGE,FOOS ANNABELLE

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0049-6979

Changes in Slurry Concentration during the Initial Stages of Filtration

Filtration

Tarih: 2/2009 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 133-138 GENÇ AYTEN,TOSUN İSMAİL

Endeks:chemical abstract

Membrane Potentials for Linearly Varying Fixed Charges

Turkish Journal of Environmental and Engineering Sciences

Tarih: 1/2009 Sayı: 5 Cilt: 33 Sayfa: 73-81 GENÇ AYTEN

Endeks:EBSCOhost

Properties of Concrete Containing Non ground Ash and Slag as Fine Aggregate

ACI Materials Journal

Tarih: 1/2007 Sayı: 4 Cilt: 104 Sayfa: 303-309 YÜKSEL İSA,GENÇ AYTEN

Endeks:SSCI

Assessing Effect of Electrode Configuration on the Efficiency of Electrokinetic Soil Remediation by Sequential Extraction Analysis

Journal of Hazardous Materials

Tarih: 1/2005 Sayı: 3 Cilt: 119 Sayfa: 167-174 TÜRER DİLEK,GENÇ AYTEN

Endeks:SSCI

Analysis of the Electrofiltration Mechanism Based on Multiphase Filtration Theory

Chemical Engineering Communications

Sayı: 8 Cilt: 191 Sayfa: 125-136 GENÇ AYTEN,TOSUN İSMAİL

Endeks:SSCI

Experimental Studies on the Effect of Electrode configurations in Electrofiltration

Separation Science and Technology

Sayı: 13 Cilt: 37 Sayfa: 3053-3064 GENÇ AYTEN,TOSUN İSMAİL

Endeks:SSCI

Ulusal Makaleler (1)

Yağlı AtıksularınElektrokoagülasyon ile Arıtımında Yatay ve Dikey Elektrot Yerleşiminin Karşılaştırılması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Tarih: 8/2018 Sayı: 2 Cilt: 18 Sayfa: 538-547 ERYILMAZ CANDAN,GENÇ AYTEN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2149-3367 doi:10.5578/fmbd.67404

Website

Uluslararası Bildiriler (17)

Determination of Sulfur Dioxide Removal Efficiency in FGD Units

(Özet bildiri)

International Conference on Coal Science and Technology 24.11.2019 28.11.2019 Sözlü Sunum GENÇ AYTEN,ERYILMAZ SEMİH Basım Tarihi : 24.11.2019

Mechanical Recycling of Plastic Solid Waste in an UrbanDistrict in Turkey

(Tam metin bildiri)

6th International Conference on Sustainable Solid WasteManagement 13.06.2018 16.06.2018 Sözlü Sunum GENÇ AYTEN,SARAÇ SELİN Sayfa:1-4 Basım Tarihi : 29.07.2018

Website

Electrochemical Treatment of Oily Wastewater Using Three Dimensional Steel Wire Electrodes

(Tam metin bildiri)

The European Conference on Sustainability and the Environment 07.07.2017 09.07.2017 Sözlü Sunum GENÇ AYTEN,GÖÇ SERCAN Basım Tarihi : 20.07.2017

Website

Modelling of Emulsified Oil Removals from Wastewaters by Electrocoagulation

(Özet bildiri)

6th International Congress Energy and Environment Engineering and Management (CIIEM15) 22.07.2015 24.07.2015 GENÇ AYTEN Sayı: Basım Tarihi : 22.07.2015

The Separation of Emulsified Oils from Wastewater by the Application of Electric Field

(Tam metin bildiri)

International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), 20-23 May, Nevşehir. 20.05.2015 23.05.2015 ERYILMAZ CANDAN,GENÇ AYTEN Basım Tarihi : 20.05.2015

Preparation of Activated Carbon from Zonguldak Bituminous Coal by Various Modification Methods and Its Application on Phenol Adsorption

(Özet bildiri)

2020 8th International Conference on Environment Pollution and Prevention (ICEPP 2020) 03.12.2020 05.12.2020 Sözlü Sunum ERYILMAZ CANDAN,GENÇ AYTEN

Comparison of Oil Removal Efficiencies in the Vertical and Horizontal Electrokinetic Units Depending on Operational Modes

(Özet bildiri)

International Congress on Water, Waste and Energy Management 18.07.2016 20.07.2016 ERYILMAZ CANDAN,GENÇ AYTEN ISBN:978-84-944311-5-9

The Effect of Electrode Configurations in Electrofiltration

(Tam metin bildiri)

7th World Filtration Congress 20.05.1996 23.05.1996 Ayten Genç, İsmail Tosun

Efficiency of Electric Field on Removal of Heavy Metals From Contaminated Soils

(Tam metin bildiri)

8th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production – SWEMP 17.05.2004 20.05.2004 Ayten Genç, Dilek Türer, İbrahim Buzkan

Electrokinetic Soil Remediation Multiple Electrode Arrangement

(Tam metin bildiri)

9th International Conference on Environmental Science and Technology-9CEST 01.09.2005 03.09.2005 Ayten Genç, Dilek Türer

Changes in the Slurry Concentration in the Initial Stages of Filtration

(Tam metin bildiri)

Proc. of American Filtration and Separation Society (AFS) Annual Meeting 26.03.2007 30.03.2007 Ayten Genç, İsmail Tosun

Strengthening of Soft Clay With Electrokinetic Stabilization

(Tam metin bildiri)

6th Symposium on Electrokinetic Remediation 12.07.2007 15.07.2007 Dilek Türer, Ayten Genç

Electrochemical Soil Remediation Ion Transport under a Non uniform Electric Field

(Tam metin bildiri)

8th International Electrochemistry Meeting 08.10.2009 11.10.2009 Ayten Genç

Impact of Recycled Fibers on Paper Strength Properties

(Tam metin bildiri)

International Conference on Recycling and Reuse 04.06.2012 06.06.2012 Ayten Genç, Levent Durmaz

Modeling Studies on Electrocoagulation

(Tam metin bildiri)

International Conference on Environmental Science and Technology (ICEST) 14.11.2013 15.11.2013 Ayten Genç, Rıfat Hacıoğlu, Büşra Bakırcı

Effects of Electrolytes on the Stability of Metalworking Oils in Water Emulsions

(Özet bildiri)

International Conference on Environmental Science and Technology 18.06.2013 21.06.2013 Büşra Bakırcı, Ayten Genç

Evaluation of Droplet Sizes from Video Images for Metal Working Fluids

(Tam metin bildiri)

International Conference on Environmental Science and Technology (ICEST) 14.11.2013 15.11.2013 Rıfat Hacıoğlu, Ayten Genç, Büşra Bakırcı

Ulusal Bildiriler (7)

Seyreltik Emülsiye Yağlı Atıksuların Arıtım Yöntemleri

(Tam metin bildiri)

11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 15.10.2015 17.10.2015 ERYILMAZ CANDAN,GENÇ AYTEN Basım Tarihi : 15.01.2015

Kağıt Üretiminde Atık Kağıt Kullanımının Retansiyona olan Etkisi

(Tam metin bildiri)

9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi 22.08.2010 25.08.2010 Durmaz Levent,GENÇ AYTEN

Filtrasyonun İlk Aşamalarında Katı Madde Derişimindeki Değişimler

(Tam metin bildiri)

I. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi 13.10.1994 16.10.1994 GENÇ AYTEN,TOSUN İSMAİL

Kömür Kalitesine Bağlı Olarak Termik Santrallerdeki Katı Atık Miktarının Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

10. Yanma Sempozyumu 08.10.2008 09.10.2008 Duygu Durgun, Ayten Genç

Entegre Demir Çelik Fabrikalarında Su Kullanımı ve Çöktürme Havuzlarında Verimlerin Artırılması

(Tam metin bildiri)

V. Demir Çelik Kongresi ve Sergis 01.06.2011 03.06.2011 Murat Tetik, Ayten Genç

Termik Santrallerde Oluşan Taban Külü Miktarının Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Tahmini

(Özet bildiri)

18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 07.09.2011 10.09.2011 Tuğçe Bekat, Muharrem Erdoğan, Fikret İnal, Ayten Genç

Metal Kesme Sıvıları ile Kirlenmiş Atıksuların Elektrokoagülasyon ile Arıtımı

(Tam metin bildiri)

10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi 12.09.2013 14.09.2013 Büşra Bakırcı, Ayten Genç

Akademik Görevler

PROFESÖR

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

2011-2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2001-2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1989-1996

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2008

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

Taşınım Olayları

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Su ve Atıksu Arıtma Prosesleri

(Yüksek Lisans)

SU VE ATIKSU ARITMA PROSESLERİ

(Yüksek Lisans)

Elektrokinetik Olaylar ve Uygulama Alanları

(Yüksek Lisans)

ELEKTROKİNETİK OLAYLAR VE UYGULAMA ALANLARI

Dersler - Lisans

(Lisans)

Çevresel Modelleme

(Lisans)

Çevre Mühendisliğinde Enstrumental Analiz Yöntemleri

(Lisans)

ÇEVRE MODELLEME

(Lisans)

Termodinamik

(Lisans)

Physicochemical Processes

(Lisans)

PHYSİCOCHEMİCAL PROCESSES

(Lisans)

Mühendislik Matematiği

(Lisans)

HİDROLİK

(Lisans)

FİZİKO-KİMYASAL PROSESLER

(Lisans)

Fluid Mechanics

(Lisans)

FLUİD MECHANİCS

(Lisans)

Environmental Modelling

(Lisans)

ENVİRONMENTAL MODELLİNG

(Lisans)

Akışkanlar Mekaniği

(Lisans)

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

Projeler (7)

Yağlı Atıksuların Elektrik Alanı Uygulaması ile Arıtımı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 28.10.2014 - 04.04.2016

Yağlı Atıksuların Elektrokoagülasyon ile Arıtımında Verimin Artırılması

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 15.04.2012 - 15.06.2014

Yağ Su Emülsiyonlarının Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Yöntemler ile Destabilizasyonu

BAP 6 (Tamamlandı)

Ağır Metallerin Topraktan Elektrik Alanı Yardımıyla Temizlenmesinin Deneysel Çalışmalarla Araştırılması

BAP 6 (Tamamlandı)

ERDEMİR ve ÇATES Katı Atıklarının Beton Üretiminde Kullanım Olanaklarının Deneysel Olarak Araştırılması

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Deneysel Olarak Ağır Metallerce Kirletilmiş Olan Toprak Kolonlarda Bu Metallerin Hareketliliğinin Tespiti ve Bu Toprakların Elektroosmoz Yöntemi İle Temizlenebilirliğinin Araştırılması

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Zonguldak İl Merkezinden Geçen Üzülmez Deresindeki Kirliliğin Su ve Sediment Analizleri ile Belirlenmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Ödüller (1)

Postdoctoral Fulbright Scholarship

Tarih: 2006
(Fulbright Organization)
(Ticari (Özel))
Üniversite Dışı Deneyimler

Aloha Tekstil

2000-2001

Laboratuvar şefi

Boyama reçetelerin işletmeye hazırlanması