DOÇENT DR.

İsim:

AYSEL DEMİROĞLU

e-Posta:

ayselmemis

Telefon:

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Temel Eğitim

Temel Alanı : Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

N

o

n

Öğrenim Bilgileri

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 09/10/1993 - Bitiş Tarihi 30/06/1997

EĞİTİM FAKÜLTESİ / SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 24/09/1997 - Bitiş Tarihi 22/02/2001

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / SINIF EĞİTİMİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 14/09/2001 - Bitiş Tarihi 21/11/2005

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / SINIF EĞİTİMİ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Beşinci sınıf öğrencilerinin çalışma alışkanlık ve tutumları ile üstbilişsel okuduğunu anlama farkındalığı, okuduğunu anlama ve okuma tutumları arasındaki ilişki

HÜLYA KANDEMİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

İlkokul öğrencilerinin görsel algı düzeylerinin incelenmesi

YASİN GÜLSOY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Gelişimsel Görsel Algı Testi-3: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

SİNAN DAĞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin empatik eğilim düzeyleri ile değer yönelimleri arasındaki ilişki

SERDAR ÖZTÜRK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma becerileri ile görsel algı düzeylerinin incelenmesi

DİLER AYVAZ SİVRİ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Beşinci sınıf öğrencilerinin üstbilişsel okuduğunu anlama farkındalığı ve okuma motivasyonları ile okuma düzeyleri arasındaki ilişki

METİN BOZKURT
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Beşinci sınıf öğrencilerinin matematiksel üstbiliş düzeylerinin cinsiyet ve başarı değişkenleri açısından incelenmesi

HALE ARICAN DEMİR
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Süreç temelli yazma modellerinin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım ve yaratıcı yazma becerilerine etkisi

ESRA SEVER
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Sınıf öğretmenlerinin değer yönelimlerinin ve öğrencilerine aktarmak istedikleri değerlerin incelenmesi

ESMA GÜNEY GEDİK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stilleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

GÖZDE ÇİĞDEM
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

İlköğretim okulu birinci sınıf öğrencilerinin görsel algı düzeyleri ile yazım hatalarının incelenmesi

TUĞBA HARMANKAYA MARAŞLI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları ve üstbilişsel farkındalıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

DURSUN YAVUZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve iş doyumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

AYCAN GENÇTÜRK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (18)

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL ALGI DÜZEYLERİNİNİNCELENMESİ

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ

Tarih: 12/2019 Sayı: 6 Cilt: 21 Sayfa: 1- GÜLSOY YASİN,DEMİROĞLU AYSEL

Endeks:SOBİAD,www.turkegitimindeksi.com, www.citefactor.org ISSN:2149-0848

Website

Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Üstbilişsel Okuduğunu Anlama Farkındalığı ile Okuduğunu Anlama ve Okuma Tutumlarının İncelenmesi

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 10/2019 Sayı: None Cilt: 5 Sayfa: 62- KANDEMİR HÜLYA,DEMİROĞLU AYSEL

Endeks:tei ISSN:2149-4932

Website

Gelişimsel Görsel Algı Testi-3: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 8/2019 Sayı: 40 Cilt: 6 Sayfa: 97- DAĞ SİNAN,DEMİROĞLU AYSEL

Endeks:Crossref, ROAD ISSN:2149-0821

Website

The Relationship Between the Study Habits and Attitudes and Metacognitive Reading Comprehension Self-Awareness, Reading Comprehension, Reading Attitudes

World Journal of Education

Tarih: 7/2019 Sayı: 4 Cilt: 9 Sayfa: 133- DEMİROĞLU AYSEL,KANDEMİR HÜLYA

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:1925-0754

Website

Examination of Legibility and Writing Speeds of Primary School Students with Respect to Writing Disposition and Writing Style

Universal Journal of Educational Research

Tarih: None/2018 Sayı: 5 Cilt: 6 Sayfa: 1050- DEMİROĞLU AYSEL

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2332-3213 doi:10.13189/ujer.2018.060526

Website

The Analysis of Reading Skills and Visual Perception Levels of First Grade Turkish Students

Journal of Education and Training Studies

Tarih: 8/2016 Sayı: 8 Cilt: 4 Sayfa: 161- MEMİŞ AYSEL,AyvazSivri Diler

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2324-805X

Website

Yaratıcı Yazma ve Yaratıcı Drama Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerine ve Yardımseverlik Tutumlarına Etkisi

Turkish Studies

Tarih: None/2016 Sayı: 3 Cilt: 11 Sayfa: 1685- MEMİŞ AYSEL,SEVER ESRA,Bozkurt Metin

Endeks:Ulakbim ISSN:1308-2140

Website

Pertev Naili Boratav ın Zaman Zaman İçinde Masal Kitabının Değerler Açısından İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 10/2015 Sayı: USOSOzelsayi Cilt: None Sayfa: 246- SEVER ESRA,MEMİŞ AYSEL,Sever S

Endeks:Ulakbim,Index Copernicus ISSN:1308-7177 doi:10.14686/BUEFAD.2015USOSOzelsayi13214

Website

İlköğretim Okulu 4 Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Algıları

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: 12/2014 Sayı: 3 Cilt: 2 Sayfa: 193- MEMİŞ AYSEL, BOZKURT METİN

Endeks:Google Scholar,ASOS Index ISSN:2148-2888

Website

Süreç Temelli Yazma Modellerinin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım ve Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi

Tarih: 10/2014 Sayı: 10 Cilt: 3 Sayfa: 24- SEVER ESRA, MEMİŞ AYSEL

Endeks:Ulakbim, Arastirmax ISSN:2147-4168

Website

Süreç Temelli Yazma Modellerinin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazım Noktalama Becerisine ve Yazma Eğilimine Etkisİ

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: None/2013 Sayı: 9 Cilt: 5 Sayfa: 243- SEVER ESRA, MEMİŞ AYSEL

Endeks:asos,tei, arastırmax ISSN:None

Website

Cinsiyet Başarı ve Sosyal Beceri

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: None/2013 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 43- MEMİŞ AYSEL, MEMİŞ UĞUR ALTAY

Endeks:Akademia Sosyal Bilimler İndeksi ISSN:None

Website

Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Üstbiliş Düzeylerinin Cinsiyet ve Başarı Değişkenleri Açısından İncelenmesi

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: None/2013 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 76- MEMİŞ AYSEL, ARICAN HALE

Endeks:Akademia Sosyal Bilimler İndeksi ISSN:None

Website

The Relationship of Reading Comprehension Success with Metacognitive Awareness Motivation and Reading Levels of Fifth Grade Students

Educational Research and Reviews

Tarih: None/2013 Sayı: 15 Cilt: 8 Sayfa: 1242- MEMİŞ AYSEL, BOZKURT METİN

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:None

Website

A Research of the Relation Between Study Orientations Gender and School Achievement

Life Science Journal

Tarih: None/2013 Sayı: 2 Cilt: 10 Sayfa: 30- MEMİŞ AYSEL

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None

Website

İlköğretim Okulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Algı Düzeyleri

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 16 Sayfa: 27- MEMİŞ AYSEL, HARMANKAYA TUĞBA

Endeks:Tübitak-Ulakbim ve Asos Index ISSN:None

Website

Investigation of Self Efficacy Perception and Metacognitive Awareness of Prospective Teachers

The International Journal of Research in Teacher Education

Tarih: 1/2010 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 12- YAVUZ DURSUN, MEMİŞ AYSEL

ISSN:None

Website

Metacognition Study Habits and Attitudes

International Electronic Journal of Elementary Education

Tarih: 1/2009 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 154- ÖZSOY GÖKHAN, MEMİŞ AYSEL, TEMUR TURAN

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:None

Website

Ulusal Makaleler (11)

Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Üstbilişsel Okuduğunu Anlama Farkındalığı ve Okuma Motivasyonları ile Okuma Düzeyleri Arasındaki İlişki

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)

Tarih: None/2013 Sayı: 3 Cilt: 14 Sayfa: 147- BOZKURT METİN, MEMİŞ AYSEL

Endeks:EBSCO

İlköğretim Okulu 1 Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik El Yazısı Hataları İle Görsel Algı Düzeylerinin İncelenmesi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: None/2012 Sayı: 1 Cilt: 19 Sayfa: 136- MEMİŞ AYSEL, HARMANKAYA TUĞBA

Endeks:EBSCO

Investigation of the Relationship Between Teacher Efficacy and Job Satisfaction

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2011 Cilt: 22 MEMİŞ AYSEL,GENÇTÜRK AYCAN

Endeks:TEİ ISSN:2146-7455

Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: None/2011 Sayı: 40 Cilt: 3 Sayfa: 55- ÇİĞDEM GÖZDE, MEMİŞ AYSEL

Endeks:ASOS INDEX

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Algıları ve İş Doyumlarının Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi

İlköğretim Online

Tarih: None/2010 Sayı: 3 Cilt: 9 Sayfa: 1037- GENÇTÜRK AYCAN, MEMİŞ AYSEL

Endeks:EBSCO

Sınıf Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri

Değerler Eğitimi Dergisi

Tarih: None/2010 Sayı: 20 Cilt: 8 Sayfa: 125- MEMİŞ AYSEL, GÜNEY GEDİK ESMA

Endeks:Education Research Index ve TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörler

İlköğretim Online

Tarih: None/2010 Sayı: 3 Cilt: 9 Sayfa: 910- ÖZSOY GÖKHAN, ÖZSOY SİBEL, ÖZKARA YASİN, MEMİŞ AYSEL

Endeks:EBSCO

Temel Bilgisayar Dersinde Gösterip Yaptırma ve Problem Çözmeye Dayalı Öğrenme Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkilerinin İncelenmesi

Çağdaş Eğitim

Tarih: None/2008 Sayı: 349 Cilt: 33 Sayfa: 16- AKDEMİR ÖMÜR, MEMİŞ AYSEL

Ders Çalışmaya İlişkin Öğrenci Görüşleri İlköğretim 5 Sınıf Örneği

Milli Eğitim

Tarih: 1/2007 Sayı: 173 Cilt: 35 Sayfa: 114- MEMİŞ AYSEL

Endeks:ULAKBİM

Okuma Yazma Güçlükleri ve Bunlara Sebep Olan Faktörler

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: None/2007 Sayı: 1 Cilt: 24 Sayfa: 79- MEMİŞ AYSEL, PİLTEN GÜLHİZ

Öğrencilerin Çalışma Oryantasyonlarını Etkileyen Demografik Faktörler

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: None/2007 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 291- MEMİŞ AYSEL

Projeler (3)

İlkokul Birinci ve İkinci Sınıf Düzeyindeki Yazınsal Nitelikli Çocuk Kitaplarının İçerdikleri Değerler

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2017-03-23

Bitiş Tarihi : 2017-09-22

İlköğretim Okulu 5 Sınıf Öğrencilerinin Üstbilişsel Okuduğunu Anlama ve Okuma Motivasyonları ile Okuma Düzeyleri Arasındaki İlişki

Proje Türü : (BAP)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Öğrencilerin Çalışma Alışkanlıkları ve Tutumlarının İncelenmesi

Proje Türü : (ARAŞTIRMA PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

2019-0

ÖĞRETİM ÜYESİ (40/B)

None

Milli Eğitim Bakanlığı

1997-0

Öğretmen

Sınıf Öğretmeni