DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

AYKUT ŞARKGÜNEŞİ

Email:

aykutsarkgunesi

Telefon:

0 372 291 2120

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Uluslararası İktisat

Uluslararası Politik İktisat

Uluslararası Ticaret

Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2008-2013

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (DR)

Yüksek Lisans

2004-2007

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (YL) (TEZLİ)

Lisans

2000-2004

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Doğrudan yabancı sermaye hareketlerinin Türk bankacılık sektörü performans göstergelerine etkisi: CAMAELS ve EKK yöntemleri ile analizi

ŞEBNEM DURMUŞ KAYAHAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Dijital teknolojiler ve uluslararası ticaret: Türkiye için SWOT analizi

EZATULLAH SAMADI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Siyasi ve Politik İstikrarsızlıkların Uluslararası Ticarete Etkisi: 1984-2015 Dönemi Türkiye Uygulaması

OĞUZHAN AYAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Pazar büyüklüğü etkisi ve endüstri içi ticaret ilişkisi: OECD ülkeleri için sektörel panel veri analizi

HÜLYA MİSER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Verimlilik ve dış ticaret hadleri: OECD ülkeleri için nedensellik analizi

AZİZE DEMİRHAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Uluslararası ticaret ve ekolojik çevre: Ticaret ile uyarlanmış çevresel kuznets eğrisi Türkiye uygulaması

EZGİ BEKTAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (6)

Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Coğrafya Teorileri Bağlamında Uluslararası Ticaret ve Sanayileşme İlişkisi: Türkiye İçin Bölgesel Analiz

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 10/2020 Sayı: 4 Cilt: 19 Sayfa: 1649-1669 ŞARKGÜNEŞİ AYKUT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0094 doi:https://doi.org/10.21547/jss.738625

Website

The impact of foreign direct investment on CO2 emissions in Turkey: new evidence from cointegration and bootstrap causality analysis

Environmental Science and Pollution Research

Tarih: 1/2018 Sayı: 1 Cilt: 25 Sayfa: 790-804 KOÇAK EMRAH,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT

Endeks:SCI ISSN:0944-1344 doi:10.1007/s11356-017-0468-2

Website

TR81 Bölgesindeki İmalat Sanayisi KOBİ Yöneticilerinin İhracata Yönelik Tutumları

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayfa: 770-779 ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,KİŞİ NERMİN,ÜZMEZ UMUT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9194

Website

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NİN ZONGULDAK İLİNE EKONOMİK ETKİSİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Cilt: 13 Sayfa: 1011-1026 KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9208 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017ICMEB1735609

Website

The renewable energy and economic growth nexus in Black Sea and Balkan countries

Energy Policy

Tarih: 1/2017 Cilt: 100 Sayfa: 51-57 KOÇAK EMRAH,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT

Endeks:SCI-Expanded ISSN:03014215 doi:10.1016/j.enpol.2016.10.007

Website

Yabancı Sermaye Hareketlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri 1990 2007 Dönemi Nedensellik Analizi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 9/2009 Sayı: 9 Cilt: 5 Sayfa: 19-33 BARIŞIK SALİH,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT

Endeks:INDEX COPERNICUS Veri Tabanı, DOAJ Veri Tabanı,EBSCO Host Veri Tabanı, ASOS Index Veri Tabanı,TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı ISSN:2147-9194

Website

Ulusal Makaleler (2)

AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİK ENTEGRASYON SÜRECİNİN İMALAT SANAYİSİNDE BÖLGESEL YIĞILMA ETKİLERİ

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 3 Cilt: 15 Sayfa: 417-436 KÖSE SEYİT,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1306-21741306-3553

Website

Pazar Büyüklüğü Etkisi ve Endüstri İçi Ticaret İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Sektörel Panel Veri Analizi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayfa: 392-416 ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,Miser Hülya

Endeks:TR DİZİN ISSN:2630-6409

Website

Uluslararası Bildiriler (9)

The SMEs Managers’ Attitude of Exportation in TR81 Region

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,KİŞİ NERMİN,ÜZMEZ UMUT Sayfa:394-None ISBN:978-605-82184-0-6

Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak İline Ekonomik Etkisi

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN Sayfa:173-173 ISBN:978-605-82184-0-6

Website

International Trade and Energy Intensity: Cousality Analysis For Manifacturing Industry of Turkey

(Özet bildiri)

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 12.05.2017 14.05.2017 Sözlü Sunum ŞARKGÜNEŞİ AYKUT

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NİN ZONGULDAK İLİNE EKONOMİK ETKİSİ

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN Sayfa:173-173 ISBN:978-605-82184-0-6

Website

The Integration and Concentration Specialiazation of European Countries acrossManufacturing Industries

(Tam metin bildiri)

10Th EBES Conference 23.05.2013 25.05.2013 Sözlü Sunum KÖSE SEYİT,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT Sayfa:108-129 ISBN:978-605-64002-1-6

Website

Türkiye Ana Metal Sanayisinde Verimliliğin Bileşenleri

(Özet bildiri)

Türkiye Ekonomi Kurumu 5. Uluslararası Ekonomi Konferansı 20.10.2016 22.10.2016 Sözlü Sunum ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,AYAŞ NEÇLA Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:214-214 ISBN:978-975-8958-12-2

Üretimin Girdi Yapısı ve Verimlilik İlişkisi Ana Metal Sanayi için TR81 Zongudak TR43 Kocaeli ve TR63 Hatay Bölgeleri için Karşılaştırmalı Bir Analiz

(Özet bildiri)

Türkiye Ekonomi Kurumu 5. Uluslararası Ekonomi Konferansı 20.10.2016 22.10.2016 Sözlü Sunum AYAŞ NEÇLA,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:213-213 ISBN:978-975-8958-12-2

Sectoral Linkages and Labour Productivity Panel Data Analysis for Turkey

(Tam metin bildiri)

24th International Input-Output Conference & 6th Edition of the International School of I-O Analysis 04.07.2016 08.07.2016 Sözlü Sunum ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,AYAŞ NEÇLA

Website

Input Output Linkages and Agglomeration Evidence from Turkey with Panel Data Analysis

(Tam metin bildiri)

24th International Input-Output Conference & 6th Edition of the International School of I-O Analysis 04.07.2016 08.07.2016 Sözlü Sunum AYAŞ NEÇLA,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT

Website

Ulusal Bildiriler (3)

VERİMLİLİK VE DIŞ TİCARET HADLERİ: OECD ÜLKELERİ İÇİNNEDENSELLİK ANALİZİ

(Özet bildiri)

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU 20.12.2019 23.10.2020 Sözlü Sunum ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,Demirhan Azize ISBN: 978-625-7029-46-9

Döviz Kuru, Ekonomik Büyüme, İmalat Oranı ve Cari Açık İlişkisinin Yapısal Ekonomik Temeller Bağlamında Değerlendirilmesi: Pakistan Uygulaması

(Tam metin bildiri)

Akdeniz Zirvesi 3. Sosyal Bilimler Kongresi 17.10.2020 18.10.2020 Sözlü Sunum ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,Khan Muhammad Sammyullah

Siyasi ve Politik İstikrarsızlıkların Uluslararası Ticarete Etkisi: 1984-2015 Dönemi Türkiye Uygulaması

(Özet bildiri)

5th International Scientific Research Congress (IBAD-2020) 01.09.2020 02.09.2020 Sözlü Sunum ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,Ayaz Oğuzhan

Website

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ / ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2014-2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2005-2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

İdari Görevler

Enstitü Müdür Yardımcısı

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU

Dersler - Doktora

(Doktora)

UTİ 811 Uluslararası Ekonomik Birlik ve Anlaşmalar

(Doktora)

UTİ 811 ULUSLARARASI EKONOMİK BİRLİK VE ANLAŞMALAR

(Doktora)

UTİ 810 Uluslararası Ticarette Bölgesel Analiz

(Doktora)

UTİ 810 ULUSLARARASI TİCARETTE BÖLGESEL ANALİZ

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

UTI 702 ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI

(Yüksek Lisans)

UTI 701 ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ

(Yüksek Lisans)

IKT 718 Dünya Ekonomisi

Dersler - Lisans

(Lisans)

İKT 334 Gelir Dağılımı Teorisi ve Politikaları

(Lisans)

UTİ 401 Araştırma Yöntemleri

(Lisans)

UTİ 401 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

(Lisans)

IKT 455 Ekonomik Entegrasyon

(Lisans)

IKT 455 EKONOMİK ENTEGRASYON

(Lisans)

IKT 440 Gelir Dağılımı Politikaları

(Lisans)

IKT 440 GELİR DAĞILIMI POLİTİKALARI

(Lisans)

IKT 430 Dünya Ekonomisi

(Lisans)

IKT 430 DÜNYA EKONOMİSİ

(Lisans)

IKT 410 TÜRKİYE EKONOMİSİ

(Lisans)

IKT 308 Uluslararası İktisat Politikası

(Lisans)

IKT 308 ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI

(Lisans)

IKT 307 Uluslararası İktisat Teorisi

(Lisans)

IKT 217 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ

(Lisans)

IKT 208 IKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ

(Lisans)

IKT 106 MİKRO İKTİSAT

Dersler - Ön Lisans

(Önlisans)

ÇİY 204 Girişimcilik ve Rekabet

(Önlisans)

ÇİY 204 Girişimcilik ve Küçük İşl. Yön.

(Önlisans)

ÇİY 106 Makro İktisat

(Önlisans)

ÇİN 212 Girişimcilik

(Önlisans)

ÇİN 108 Makro İktisat

(Önlisans)

ÇÇM 104 Ekonomi II

(Önlisans)

ÇYA 104 Ekonomi II

Kitaplar (4)

Finans ve Ekonomide Güncel Yaklaşımlar I

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye’nin Dünya İhracatındaki Payı: Yapısal Unsurların Etkisi Editör: Melik Kamışlı ve Cem Kartal Basım Sayısı::(1) Sayfa::11 20 Yayınevi:: Nisan Yayınaevi ISBN: 9789758675142 Tarih: 2020

İşletme ve Finans Yazıları IV

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketlerinin Türk Bankacılık Sektörü Performans Göstergelerine Etkisi: CAMELS ve EKK Yöntemleri İle Analizi Editör: Cem Kartal/Melik Kamışlı Basım Sayısı::(1) Sayfa::340 355 Yayınevi:: Beta Yayınevi ISBN: 9786052426470 Tarih: 2020

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin Zonguldak Ekonomisine Etkisi

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-21-6 Tarih: 2019

Energy and Sustainability: Theoretical and Applied Perspectives

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: INTERNATIONAL TRADE AND ENERGY INTENSITY: CAUSALITY ANALYSIS FOR MANIFACTURING INDUSTRY of TURKEY Editör: Kızılkaya Oktay, Koçak Emrah Basım Sayısı::(1) Sayfa::143 156 Yayınevi:: SRA Academic Publishing ISBN: 978-605-67769-3-9 Tarih: 2017

Projeler (4)

Bülent Ecevit Üniversitesinin Zonguldak İline Ekonomik Etkisi: Son 5 Yıllık Projeksiyon 2012-2016

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Devam Ediyor) 15.05.2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’xxNİN ZONGULDAK İLİNE EKONOMİK ETKİSİ

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 20.04.2017 - 01.08.2017

TR81 Bölgesindeki İmalat Sanayisi Kobi Yöneticilerinin İhracata Yönelik Tutumları

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 04.05.2015 - 20.12.2016

TR 81 Bölgesi İmalat Sanayisi KOBİ Yöneticilerinin İhracata Yönelik Tutumları

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 04.05.2015 - 20.12.2016