ASS. PROF.

Name:

AYCAN MURAT MARANGOZ

Email:

aycanmarangoz

Phone:

291 2575

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Map Engineering

Photogrammetry

Remote Sensing

Planlamada CBS ve Bilgi Teknolojileri

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2003-2009

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / UZAKTAN ALGILAMA VE CBS (DR)

Tez Adı : Uydu görüntülerinden kentsel ayrıntıların nesne-tabanlı sınıflandırma yöntemiyle belirlenmesi ve CBS ortamında bütünleştirilmesi

Yüksek Lisans

1999-2002

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Sayısal kameralarla tarihsel yapıların rölövelerinin çıkarılması olanakları

Lisans

1996-1999

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Aktif mikrodalga uydu görüntü verileri kullanılarak toprak neminin belirlenmesi

ALİİHSAN ŞEKERTEKİN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Zonguldak ili ve çevresindeki jeolojik yapıların uzaktan algılama teknikleriyle belirlenmesi

SONGÜL TÜZÜNER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Geleneksel fotogrametri ve insansız hava aracı (İHA) sonuç ürünlerinin karşılaştırılması

AHMET BURAK NUMAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Yapay su yapılarının yer yüzey sıcaklığı değişimine olan etkilerinin meteorolojik veriler ve uydu görüntüleri ile araştırılması: Afyonkarahisar örneği

NURULLAH GÖKDEMİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Stereo-optik Göktürk-2 uydu görüntülerinin geometrik düzeltmesi ve 3 boyutlu konum doğruluğu analizi

DAMLA YÜCE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zonguldak ve Ereğli orman işletme müdürlükleri orman yangını risk alanlarının belirlenmesi

SEMRA DİLEKÇİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Uzaktan algılama verileri kullanılarak detay çıkarımı ve zamansal değişimin izlenmesi: Hasankeyf/Batman örneği

MİHRAÇ ÖZEN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sayısal hava kameralarından elde edilen 8-16 bıt görüntülerin fotogrametrik kıymetlendirme açısından analizi – Zonguldak örneği

KADİR SENCER TAPAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Yüksek çözünürlüklü görüntü verileri kullanarak ormanlık alanlarda sınıflandırma uygulamaları

DUYGU BIYIKLI
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (11)

Zonguldak ve Ereğli Orman İşletme Müdürlükleri Orman Yangını Risk Alanlarının Belirlenmesi

journal of geomatics

Tarih: 5/2021 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 44-53 DİLEKÇİ SEMRA,MARANGOZ AYCAN MURAT,ATEŞOĞLU AYHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2564-6761

Website

ALOS-2 and Sentinel-1 SAR data sensitivity analysis to surface soil moisture over bare and vegetated agricultural fields

Computers and Electronics in Agriculture

Tarih: 4/2020 Cilt: 171 Sayfa: 105303-None ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,ABDİKAN SAYGIN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0168-1699 doi:10.1016/j.compag.2020.105303

Website

THREE-DIMENSIONAL EARTH MODELLING PERFORMANCE ANALYSIS OF GÖKTÜRK-2 SATELLITE

Turkish Journal of Engineering

Sayı: 3 Cilt: 4 Sayfa: 164-168 MARANGOZ AYCAN MURAT,SEFERCİK UMUT GÜNEŞ,Yüce Damla

Endeks:TR DİZİN ISSN:2587-1366

Website

Soil Moisture Mapping Using Sentinel-1A Synthetic Aperture Radar Data

International Journal of Environment and Geoinformatics

Tarih: 8/2018 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 178-188 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,ABDİKAN SAYGIN

Endeks:DOAJ, Index Copernicus, OAJI, Scientific Indexing Services, Journal Factor, Ulrich’xxs Periodicals Directory, WorldCat, DRJI, ResearchBib, SOBIAD, Google Scholar ISSN:2148-9173 doi:10.30897/ijegeo.425606

Website

The acquisition of impervious surface area from LANDSAT 8 satellite sensor data using urban indices: a comparative analysis

Environmental Monitoring and Assessment

Tarih: 7/2018 Sayı: 7 Cilt: 190 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ABDİKAN SAYGIN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0167-6369 doi:10.1007/s10661-018-6767-3

Website

An Erdas Imagine Model to Extract Urban Indices Using Landsat 8 Satellite Imagery

International Journal of Scientific Technology Research

Tarih: 1/2017 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 62-67 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Endeks:CiteSeerX, CiteFactor, DOAJ, EBSCO HOST ISSN:2277-8616 doi:-

Website

Determination by Landsat Satellite Imagery to Local Scales in Land and Pollution Monitoring A Case of Buyuk Melen Watershed Turkey

Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems

Tarih: 12/2015 Barut İpek,Hülya Keskin Çıtıroğlu,ORUÇ MURAT,MARANGOZ AYCAN MURAT

Endeks:Google Scholar, DOAJ

Investigation of Temporal Changes of Urban Objects Using Object-Based Image Analysis

South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics (SEEJoEOG)

Tarih: 5/2014 Sayı: 2S Cilt: 3 MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR

Endeks:ROAD, ISSN:2241-1224

Website

Temporal Analysis and Enviromental Effects of Ash Dam Construction of Çatalağzı Thermoelectric Power Plant (ÇATES)

South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics (SEEJoEOG)

Tarih: 5/2014 Sayı: 2S Cilt: 3 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN

Endeks:ROAD, CIRAD (OU PUBLIER) ISSN:2241-1224

Website

The Examination of Geologic Formations in terms of Land Cover and Land Surface Temperature (LST) by using Landsat Images: A Case Study of Zonguldak, Turkey

South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics (SEEJoEOG)

Tarih: 5/2014 Sayı: 2S Cilt: 3 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,Çıtıroğlu Hülya Keskin

Endeks:ROAD, CIRAD (OU PUBLIER) ISSN:2241-1224

Website

SPOT Revisited Accuracy Assessment DEM Generation and Validation from Stereo Spot 5 HRG Images

The Photogrammetric Record

Tarih: 6/2005 Sayı: 110 Cilt: 20 Sayfa: 130-146 Gürcan Büyüksalih,KOÇAK MEHMET GÜVEN,TOPAN HÜSEYİN,ORUÇ MURAT,MARANGOZ AYCAN MURAT Atıf Sayısı: 7

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0031-868X

Website

Ulusal Makaleler (3)

Tarihi Yerleşim Alanlarının Yersel Fotogrametrik Yöntem ile 3B Modellenmesi: Zeynel Bey Türbesi Örneği

Türkiye Fotogrametri Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 1-6 MARANGOZ AYCAN MURAT,Özen Mihraç

Endeks:Google SCHOLAR ISSN:2687-6590

Zonguldak Metropolitan Alanındaki Arazi Kullanımı Arazi Örtüsünün Yer Yüzey Sıcaklığına Etkisi

Geomatik

Tarih: 8/2019 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 101-111 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2564-6761 doi:10.29128/geomatik.497051

Website

Uzaktan Algılama Teknolojisi ve Uydu Görüntüleri Yardımıyla Önemli Çevresel Su ve Kara Yüzeyi Etkilerin Gözlemlenmesi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 8/2015 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987

Uluslararası Bildiriler (37)

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Orman Yangını Risk Alanlarının Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

EFIS 2019 16.05.2019 17.05.2019 Sözlü Sunum Dilekçi Semra,MARANGOZ AYCAN MURAT,ATEŞOĞLU AYHAN Basım Tarihi : 30.12.2019

Uydu Görüntüleri İle Zonguldak İlinde Kiyi Değişimi Analizi

(Tam metin bildiri)

EFIS 2019 16.05.2019 17.05.2019 Sözlü Sunum Şekerci Numan Bertuğ,Eser Furkan,Oflazoğlu Sedat,MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT Basım Tarihi : 30.12.2019

GÖKTÜRK-2 UYDUSU ÜÇ BOYUTLU YERYÜZÜ MODELLEME PERFORMANSI ANALİZİ

(Tam metin bildiri)

10. TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİTEKNİK SEMPOZYUMU 25.04.2019 27.04.2019 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT,SEFERCİK UMUT GÜNEŞ,Yüce Damla Basım Tarihi : 26.04.2019

Investıgatıon Of Geologıcal Formatıons In Terms Of Land Use Land Cover (Lulc) Map Extracted Usıng Sentınel-2 Image

(Özet bildiri)

Internatıonal Symposıum On Gıs Applıcatıons In Geography And Geoscıences Isggg-2017 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT,Şekertekin Ali İhsan,AKÇIN HAKAN,BACAK GÜRKAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:2019-None ISBN:978-605-4222-55-1 Basım Tarihi : 08.12.2017

Website

Examination of Forest Destruction Caused by the Production of IIA Group Mines of Türkiye Using Sentinel-2 Satellite Imagery

(Özet bildiri)

International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017) 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, MARANGOZ AYCAN MURAT Basım Tarihi : 21.10.2017

Extraction of Surface Water Resources Using Remote Sensing Indices and Landsat 8 Data

(Tam metin bildiri)

International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017) 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,AKÇIN HAKAN Basım Tarihi : 21.10.2017

Investigation of Geological Formations in terms of Land Use Land Cover (LULC) Map Extracted Using Sentinel-2 Image

(Özet bildiri)

International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017) 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,AKÇIN HAKAN,BACAK GÜRKAN Basım Tarihi : 21.10.2017

Landsat 8 Derived Land Surface Temperature (LST) and It’s Relation to Land Use Land Cover Map (LULC)

(Özet bildiri)

Çanakkale Onsekiz Mart University International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum Akdoğan Oğuzhan,Gümüş Rabia,Koç Sena,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT Basım Tarihi : 21.10.2017

Landsat 8 Derived Land Surface Temperature (LST) and Its Relation to Land Use Land Cover Map (LULC)

(Özet bildiri)

International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017) 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum AKDOĞAN OĞUZHAN,GÜMÜŞ RABİA,KOÇ SENA,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT Basım Tarihi : 21.10.2017

Geodetic Applications of “Ilgaz 15 Temmuz İstiklal” Tunnel Construction

(Özet bildiri)

Çanakkale Onsekiz Mart University International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KEMALDERE HÜSEYİN,MARANGOZ AYCAN MURAT Basım Tarihi : 18.10.2017

Website

Pixel-based Classification Analysis of Land Use Land Cover Using Sentinel-2 and Landsat-8 Data

(Tam metin bildiri)

4th International Workshop on Geoinformation Science: GeoAdvances 2017 14.10.2017 15.10.2017 Sözlü Sunum ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,AKÇIN HAKAN Cilt: 46 Sayfa:91-93 Basım Tarihi : 15.10.2017

ANALYSIS OF LAND USE/LAND COVER CLASSIFICATION RESULTS DERIVED FROM SENTINEL-2 IMAGE

(Tam metin bildiri)

The 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference – SGEM 2017 27.06.2017 05.07.2017 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,AKÇIN HAKAN Basım Tarihi : 05.07.2017

Website

A Research Proposal Concerning Investigation of the Effects of Artificial Water Constructions on Humidity and Land Surface Temperature (LST): A Case Study of Afyonkarahisar

(Özet bildiri)

1st Engineers of Future – International Student Symposium – EFIS2017 15.06.2017 17.06.2017 Sözlü Sunum Gökdemir Nurullah,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT Basım Tarihi : 17.06.2017

Website

An Investigation on the Accuracy of Classification Results for Tree Species in Forest Areas Using Pixel and Object-Based Classification Methods

(Özet bildiri)

1st Engineers of Future – International Student Symposium – EFIS2017 15.06.2017 17.06.2017 Sözlü Sunum BIYIKLI DUYGU,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT Basım Tarihi : 17.06.2017

Website

Urban Development Analysis of Zonguldak City by Remote Sensing Technologies

(Özet bildiri)

1st Engineers of Future – International Student Symposium – EFIS2017 15.06.2017 17.06.2017 Sözlü Sunum YILMAZ Süleyman,MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ORUÇ MURAT Basım Tarihi : 17.06.2017

Website

Land Surface Temperature Image Retrival Using Landsat 8 Satellite Imagery

(Özet bildiri)

1st Engineers of Future – International Student Symposium – EFIS2017 15.06.2017 17.06.2017 Sözlü Sunum GÜMÜŞ Rabia,AKDOĞAN Oğuzhan,KOÇ Sena,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT Basım Tarihi : 17.06.2017

Website

PRELIMINARY RESULTS OF ESTIMATING SOIL MOISTURE OVER BARE SOILUSING FULL POLARIMETRIC ALOS 2 DATA

(Tam metin bildiri)

3rd International GeoAdvances Workshop 16.10.2016 17.10.2016 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,ABDİKAN SAYGIN,esetlili tolga Basım Tarihi : 17.10.2016

COASTAL EVALUATION OF 125 YEAR ZONGULDAK CITY REGIONUSING OBJECT BASED IMAGE ANALYSIS

(Tam metin bildiri)

The 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO – SGEM 2016 28.06.2016 06.07.2016 MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR ISBN:978-619-7105-59-9 Basım Tarihi : 08.08.2016

MONITORING THE SURFACE HEAT ISLAND SHI EFFECTS OF INDUSTRIALENTERPRISES

(Tam metin bildiri)

XXIII ISPRS Congress 12.07.2016 19.07.2016 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ,MARANGOZ AYCAN MURAT Basım Tarihi : 19.07.2016

NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA TEKNİKLERİ İLE ZONGULDAKİLİ MERKEZİNE AİT 125 YILLIK KIYI ŞERİDİ ANALİZİ

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 23.05.2016 26.05.2016 MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ORUÇ MURAT,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR Basım Tarihi : 26.05.2016

THE SURFACE HEAT ISLAND EFFECT OF URBANIZATION SPATIALTEMPORALANALYSIS

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 23.05.2016 26.05.2016 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,KAYA ŞİNASİ Basım Tarihi : 26.05.2016

DSİ ILISU PROJESİ 16 BÖLGE CAMİİ NİN YERSELFOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3B MODELLEMESİ VE GOOGLEEARTH AÇIK KODLU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNEENTEGRASYONU

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 23.05.2016 26.05.2016 Özen Mihraç,MARANGOZ AYCAN MURAT Basım Tarihi : 23.05.2016

ZONGULDAK İLİ KİLİMLİ İLÇESİ VE TERMİK SANTRALBÖLGESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMATEKNİKLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 23.05.2016 26.05.2016 Ustaoğlu Mustafa,MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN Basım Tarihi : 23.05.2016

Analysing the Effects of Different Land Cover Types on Land Surface Temperature Using Satellite Data

(Tam metin bildiri)

The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 23.11.2015 25.11.2015 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ,MARANGOZ AYCAN MURAT Basım Tarihi : 25.11.2015

CREATING CADASTRAL MAPS IN RURAL AND URBAN AREAS OFUSING HIGH RESOLUTION SATELLITE IMAGERY

(Tam metin bildiri)

Applied Geoinformatics for Society and Environment – AGSE 2009 20.08.2009 21.08.2009 ALKAN MEHMET,MARANGOZ AYCAN MURAT Basım Tarihi : 21.08.2009

Detecting Urban Vegetation from Different Images Using an Object-Based Approach in Bartın, Turkey

(Tam metin bildiri)

3rdInternational Conference on Recent Advances in Space Technologies – Space for a More Secure World, RAST 2007 14.06.2007 16.06.2007 Sözlü Sunum TUNAY METİN,MARANGOZ AYCAN MURAT,KARAKIŞ SERKAN,ATEŞOĞLU AYHAN Basım Tarihi : 16.06.2007

COMPARISON OF PIXEL BASED AND OBJECT ORIENTED CLASSIFICATIONUSING IKONOS IMAGERY FOR AUTOMATIC BUILDING EXTRACTION SAFRANBOLU TESTFIELD

(Tam metin bildiri)

Fifth International Symposium “Turkish-German Joint Geodetic Days 28.03.2006 31.03.2006 MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT,KARAKIŞ SERKAN,şahin hakan Basım Tarihi : 31.03.2006

ANALYSIS OF SEGMENTATION PARAMETERS IN ECOGNITION SOFTWAREUSING HIGH RESOLUTION QUICKBIRD MS IMAGERY

(Tam metin bildiri)

ISPRS Ankara Workshop 2006, WG I/5 & I/6 Workshop on Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites) 14.02.2006 16.02.2006 KARAKIŞ SERKAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,Gürcan Büyüksalih Basım Tarihi : 14.02.2006

Object oriented Image Analysis and Semantic Network for Extracting the Roads and Buildings from Ikonos Pan sharpened Images

(Tam metin bildiri)

ISPRS XX. Kongresi 12.07.2004 23.07.2004 MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT,gürcan büyüksalih Basım Tarihi : 23.07.2004

Comparison of pixel based and object oriented classification approaches using Landsat 7 ETM spectral bands

(Tam metin bildiri)

ISPRS XX. Kongresi, İstanbul 12.07.2004 23.07.2004 ORUÇ MURAT,MARANGOZ AYCAN MURAT,gürcan büyüksalih Basım Tarihi : 23.07.2004

Investigation of Temporal Changes of Urban Objects Using Object Based Image Analysis

(Tam metin bildiri)

Special Issue of 5th GEograhic Object-Based Image Analysis Conference – GEOBIA 2014 21.05.2014 24.05.2014 MARANGOZ AYCAN MURAT,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,ORUÇ MURAT Sayı: 25 Cilt: 3 Sayfa:545-548

Temporal Analysis and Enviromental Effects of Ash Dam Construction of Çatalağzı Thermoelectric Power Plant ÇATES

(Tam metin bildiri)

Special Issue of 5th GEograhic Object-Based Image Analysis Conference – GEOBIA 2014 21.05.2014 24.05.2014 K Sedar GÖRMÜŞ, Aycan Murat MARANGOZ, Murat ORUÇ, Aliihsan ŞEKERTEKİN Sayı: 25 Cilt: 3 Sayfa:563-566

The Examination of Geologic Formations in terms of Land Cover and Land Surface Temperature LST by using Landsat Images A Case Study of Zonguldak Turkey

(Tam metin bildiri)

Special Issue of 5th GEograhic Object-Based Image Analysis Conference – GEOBIA 2014 21.05.2014 24.05.2014 Aliihsan ŞEKERTEKİN, Aycan Murat MARANGOZ, Murat ORUÇ, Ş Hakan KUTOĞLU, Hülya K ÇITIROĞLU Sayı: 25 Cilt: 3 Sayfa:555-558

Verification of Temporal Analysis of Coastline Using Object Based Image Classification Derived from Landsat 5 Images of Karasu Sakarya Turkey

(Tam metin bildiri)

4thGEograhic Object-Based Image Analysis Conference – GEOBIA 2012 07.05.2012 09.05.2012 Aycan Murat MARANGOZ, K Sedar GÖRMÜŞ, Murat ORUÇ, Ş Hakan KUTOĞLU, Zübeyde ALKIŞ Cilt: 1

Website

Detection of Urban Details and Map Updating from Satellite Images Using Object Based Image Classification Methods and Integration to GIS

(Tam metin bildiri)

4thGEograhic Object-Based Image Analysis Conference – GEOBIA 2012, 07-09 Mayıs 2012 07.05.2012 09.05.2012 Aycan Murat MARANGOZ, Zübeyde ALKIŞ Cilt: 1

Website

Determination by Landsat Satellite Imagery to Local Scales in Land and Pollution Monitoring A Case of Melen Watershed Turkiye

(Tam metin bildiri)

8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems – SDEWES (UNESCO Sponsored) Conference 22.09.2013 27.09.2013 İpek BARUT, Hülya Keskin ÇITIROĞLU, Murat ORUÇ, Aycan Murat MARANGOZ Cilt: 1

Website

Updating Object for GIS Database Information Using High Resolution Satellite Images A Case Study Zonguldak

(Tam metin bildiri)

ISPRS Hannover Workshop 2011: High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information 14.06.2011 17.06.2011 Mehmet ALKAN, Deniz ARCA, Çağlar BAYIK, Aycan Murat MARANGOZ Cilt: 1

Website

Ulusal Bildiriler (11)

ZONGULDAK VE EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ ORMAN YANGINI RİSK ALANLARININ BELİRLENMESİ

(Tam metin bildiri)

10. Türkiye ulusal fotogrametri ve uzaktan algılama birliği teknik sempozyumu 25.04.2019 27.04.2019 Sözlü Sunum DİLEKÇİ SEMRA,MARANGOZ AYCAN MURAT,ATEŞOĞLU AYHAN Sayfa:262-266 Basım Tarihi : 08.05.2019

Geleneksel Fotogrametri ile İnsansız Hava Aracı (İHA) Verilerinin Kullanılan Kamera ve Sonuç Ürünleri Bakımından Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25.04.2019 27.04.2019 Poster MARANGOZ AYCAN MURAT,KARAKIŞ SERKAN,Numan Ahmet Burak Basım Tarihi : 28.04.2019

Website

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE ZONGULDAK İLİ KENTSEL GELİŞİMİNİNİZLENMESİ VE ALTERNATİF YERLEŞİM ALANLARININ BELİRLENMESİ

(Tam metin bildiri)

TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu 21.05.2015 23.05.2015 yılmaz süleyman,MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ORUÇ MURAT,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN Basım Tarihi : 23.05.2015

Uydu Verileri ile Arazi Örtüsündeki Yer Yüzey Sıcaklığı Değişimlerinin Analizi: Zonguldak Örneği, Türkiye

(Tam metin bildiri)

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25.03.2015 28.03.2015 Sözlü Sunum ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ,MARANGOZ AYCAN MURAT Basım Tarihi : 28.03.2015

Sakarya’nın Karasu İlçesindeki Kıyı Şeridinin Landsat Görüntülerinin Nesne Tabanlı Sınıflandırma Teknikleri Kullanılarak Zamansal Analizi

(Tam metin bildiri)

MMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 14.05.2013 17.05.2013 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,ORUÇ MURAT,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,alkış zübeyde Basım Tarihi : 14.05.2013

Comparison of spot, SRTM and ASTER DEMs

(Tam metin bildiri)

Proc. International Society of Photogrammetry and Remote Sensing 20.07.2007 Sözlü Sunum SEFERCİK UMUT GÜNEŞ, Jaocobsen Karsten, ORUÇ MURAT, MARANGOZ AYCAN MURAT Basım Tarihi : 21.07.2007

Pan-Sharp Landsat 7 ETM Görüntüsü Kullanılarak Piksel-Tabanlı ve Nesne-Tabanlı Sınıflandırma Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 02.04.2007 06.04.2007 Sözlü Sunum ORUÇ MURAT,MARANGOZ AYCAN MURAT,KARAKIŞ SERKAN Basım Tarihi : 06.04.2007

Batı Karadeniz Sahil Bölgesindeki Filyos Nehri ve Deltasındaki Değişimlerin Zamansal CBS İle İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

Ege CBS Sempozyumu 27.04.2005 29.04.2005 Sözlü Sunum büyüksalih ismail,AKÇIN HAKAN,SEFERCİK UMUT GÜNEŞ,KARAKIŞ SERKAN,MARANGOZ AYCAN MURAT Basım Tarihi : 29.04.2005

Nesne-Tabanlı Görüntü Analizi ve Ikonos Pan-Sharpened Görüntüsünü Kullanarak Yol Ve Binaların Çıkarımı

(Tam metin bildiri)

10. Meeting of Chamber of Surveying and Cadastre Engineers 28.03.2005 01.04.2005 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT,KARAKIŞ SERKAN,ORUÇ MURAT,Büyüksalih Gürcan Basım Tarihi : 01.04.2005

Sakarya nın Karasu İlçesindeki Kıyı Şeridinin Landsat Görüntülerinin Nesne Tabanlı Sınıflandırma Teknikleri Kullanılarak Zamansal Analizi

(Tam metin bildiri)

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 14.05.2013 17.05.2013 Aycan Murat MARANGOZ, K Sedar GÖRMÜŞ, Murat ORUÇ, Ş Hakan KUTOĞLU, Zübeyde ALKIŞ Cilt: 1

Website

Nesne Tabanlı Görüntü Sınıflandırma Yöntemlerini Kullanarak Uydu Görüntülerinden Kentsel Detayların Belirlenmesi Haritaların Güncellenmesi ve CBS ye Entegrasyonu

(Tam metin bildiri)

IV. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu 16.10.2012 19.10.2012 Aycan Murat MARANGOZ, Zübeyde ALKIŞ Cilt: 1

Website

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

2009-2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / KAMU ÖLÇMELERİ ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2008-2009

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / KAMU ÖLÇMELERİ ANABİLİM DALI

UZMAN

1999-2008

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / KAMU ÖLÇMELERİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

JDF821 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Detay Çıkarımı

(Doktora)

JDF821 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Detay Çıkarımı

(Doktora)

JDF821 UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDEN DETAY ÇIKARIMI

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

JDF745 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Harita Yapımı

(Yüksek Lisans)

JDF745 UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDEN HARİTA YAPIMI

(Yüksek Lisans)

JDF740 Görüntü Yorumlama Teknikleri

(Yüksek Lisans)

JDF740 GÖRÜNTÜ YORUMLAMA TEKNİKLERİ

(Yüksek Lisans)

JDF738 Görüntü Algılama Teknikleri

(Yüksek Lisans)

JDF738 Görüntü Algılama Teknikleri

Dersler - Lisans

(Lisans)

SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi

(Lisans)

JDF904 Uydu Gör. ve Kullanım Alanları

(Lisans)

JDF904 UYDU GÖR. VE KULLANIM ALANLARI

(Lisans)

JDF901 Haritacılık Bilim Tarihi

(Lisans)

JDF499 DİPLOMA ÇALIŞMASI

(Lisans)

JDF499 Diploma Çalışması

(Lisans)

JDF466 Yersel Fotogrametri

(Lisans)

JDF457 Sayısal Görüntü İşleme

(Lisans)

JDF439 Uzaktan Algılama

(Lisans)

JDF435 Uzaktan Algılama

(Lisans)

JDF435 Uzaktan Algılama

(Lisans)

JDF430 Ölçme Uygulama II

(Lisans)

JDF420 Uzaktan Algılama

(Lisans)

JDF415 Fotogrametri II

(Lisans)

JDF414 Diploma Çalışması

(Lisans)

JDF414 Diploma Çalışması

(Lisans)

JDF345 Temel Görüntü Bilgisi

(Lisans)

JDF330 Fotogrametri II

(Lisans)

JDF330 FOTOGRAMETRİ II

(Lisans)

JDF329 Fotogrametri I

(Lisans)

JDF329 FOTOGRAMETRİ I

(Lisans)

JDF316 Fotogrametri I

(Lisans)

JDF316 Fotogrametri I

(Lisans)

JDF270 Topoğrafya

(Lisans)

JDF264/270 Topoğrafya

(Lisans)

JDF234 Ölçme Uygulama I

(Lisans)

JDF234 ÖLÇME UYGULAMA I

(Lisans)

JDF118 Bilg. Donanımı ve Prog. Giriş

(Lisans)

JDF118 Bilg. Donanımı ve Prog. Giriş

(Lisans)

JDF116 Ölçme Tekniği II

(Lisans)

JDF113 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

(Lisans)

JDF113 Temel Bilg. Tek. Kullanımı

Dersler - Ön Lisans

(Önlisans)

ZHK217 Fotogrametri

(Önlisans)

ZHK217 FOTOGRAMETRİ

(Önlisans)

ZHK201 Arazi Ölçmeleri

(Önlisans)

ZHK201 ARAZİ ÖLÇMELERİ

Kitaplar (1)

Sustainable Development Education Business and Management Architecture and Building Construction Agriculture and Food Security

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sustainability in Urban Ecosystems and Detecting Urban Vegetation from Different Images Using an Object-Based Approach Editör: Dr. Chaouki Ghenai Sayfa::197 220 Yayınevi:: InTech ISBN: 978-953-51-0116-1 Tarih: 2012

Projeler (22)

x

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 01.11.2017 - 13.12.2017

Landsat 8 Uydu Verisi Kullanarak Yer Yüzey Sıcaklığı ve Arazi Kullanımı Arazi Örtüsü Arasındaki İlişkinin Araştırılması

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 01.01.2017 - 23.06.2017

Radar Uydu Verisi Kullanılarak Toprak Neminin Belirlenmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 14.10.2015 - 20.12.2016

ILGAZ DAĞI TÜNELİ JEODEZİK AĞI GNSS GÖZLEMİ

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 24.06.2015 - 20.07.2015

Uzaktan Algılama Teknikleri İle Zonguldak İli Şehirsel Gelişiminin İzlenmesi ve Alternatif Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 27.02.2015 - 20.12.2016

ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA İLÇESİ FİLYOS SERBEST BÖLGE PROJESİİMAR PLANLARINA ALTLIK İNSANSIZ HAVA ARACI İLEHALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ PROJESİ

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 30.06.2014 - 06.10.2015

BUSKİ M5

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 06.06.2014 - 01.12.2017

Bursa Mülki İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanın Sayısal Fotogrametrik Haritalarının Üretilmesi BUSKİ M5 Projesi

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 04.06.2014 - 23.11.2017

Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotogrametrik Temel Planlarının Üretilmesi (BUSKİ M5) Projesi Kontrol ve Müşavirliği

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 05.05.2014 - 02.02.2016

UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANARAK ILISU BARAJI İNŞAATININ ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN İZLENMESİ VE REZERVUAR KAMULAŞTIRMA SINIRI İÇERİSİNDE KALAN DETAYLARIN ÇIKARIMI

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 03.04.2014 - 03.04.2015

Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotogrametrik Temel Planlarının Üretilmesi (BUSKİ M4) Projesi Kontrol ve Müşavirliği

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 02.01.2013 - 04.03.2014

Maden İmalat Planlarının Sayısallaştırılması ve Bilgi Sistemine Entegrasyonu için Uygun Yazılım Kriterlerinin Belirlenmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Soğuksu Müftülük 220 Metrelik Yolunun Araziye Aplikasyonu Plankote ve Kontrolü Projesi

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Sakarya nin Karasu Ilçesindeki Sahil Şeridinin Landsat 5 Görüntülerinin Nesne Tabanli Siniflandirma Teknikleri Kullanilarak Zamansal Analizi

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Nesne Tabanlı Görüntü Sınıflandırma Yöntemlerini Kullanarak Uydu Görüntülerinden Kentsel Detayların Belirlenmesi Haritaların Güncellenmesi ve CBS ye Entegrasyonu

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Zonguldak İl Merkezindeki Kentsel Detayların Nesne Tabanlı Görüntü Sınıflandırması İle Zamansal Analizi

BAP 6 (Devam Ediyor)

Geometric and Semantic Analysis of Space Imagery for Topographic Mapping Database Construction of Selected Experimental Test Ares in Turkey

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Soğuksu Müftülük 220 Metrelik Yolunun Araziye Aplikasyonu Plankote ve Kontrolü Projesi

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Bursa Metropoliten Alanı Sayısal ve Ortofoto Temel Planlarının Yapım Projesi Müşavirlik Hizmeti

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Zonguldak Kentsel Gelişim Alanının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleriyle CBS Tabanlı Analizi

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Kültürel Mirasın Kaydı Analizi Korunması ve Yaşatılmasına Yönelik Bir Bilgi ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Örnek Uygulama Safranbolu Tarihi Kenti

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Yüksek Çözünürlüklü QuickBird Uydu Görüntüsü Kullanarak Kentsel Yeşil Alanların Nesne Tabanlı Otomatik Sınıflandırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine Entegrasyonu

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler

MNG A.Ş.

1998-1998

Stajyer

Analitik, sayısal kıymetlendirme ve edit işlemleri

MNG A.Ş.

1995-1995

Stajyer

Arazi bütünleme ve edit işlemleri