DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

AYCAN MURAT MARANGOZ

e-Posta:

aycanmarangoz

Telefon:

291 2575

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Harita Mühendisliği

Fotogrametri

Uzaktan Algılama

Planlamada CBS ve Bilgi Teknolojileri

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2003-2009

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / UZAKTAN ALGILAMA VE CBS (DR)

Yüksek Lisans

1999-2002

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

Lisans

1996-1999

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Aktif mikrodalga uydu görüntü verileri kullanılarak toprak neminin belirlenmesi

ALİİHSAN ŞEKERTEKİN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Zonguldak ili ve çevresindeki jeolojik yapıların uzaktan algılama teknikleriyle belirlenmesi

SONGÜL TÜZÜNER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Geleneksel fotogrametri ve insansız hava aracı (İHA) sonuç ürünlerinin karşılaştırılması

AHMET BURAK NUMAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Yapay su yapılarının yer yüzey sıcaklığı değişimine olan etkilerinin meteorolojik veriler ve uydu görüntüleri ile araştırılması: Afyonkarahisar örneği

NURULLAH GÖKDEMİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Stereo-optik Göktürk-2 uydu görüntülerinin geometrik düzeltmesi ve 3 boyutlu konum doğruluğu analizi

DAMLA YÜCE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zonguldak ve Ereğli orman işletme müdürlükleri orman yangını risk alanlarının belirlenmesi

SEMRA DİLEKÇİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Uzaktan algılama verileri kullanılarak detay çıkarımı ve zamansal değişimin izlenmesi: Hasankeyf/Batman örneği

MİHRAÇ ÖZEN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sayısal hava kameralarından elde edilen 8-16 bıt görüntülerin fotogrametrik kıymetlendirme açısından analizi – Zonguldak örneği

KADİR SENCER TAPAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Yüksek çözünürlüklü görüntü verileri kullanarak ormanlık alanlarda sınıflandırma uygulamaları

DUYGU BIYIKLI
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (11)

Zonguldak ve Ereğli Orman İşletme Müdürlükleri Orman Yangını Risk Alanlarının Belirlenmesi

journal of geomatics

Tarih: 5/2021 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 44-53 DİLEKÇİ SEMRA,MARANGOZ AYCAN MURAT,ATEŞOĞLU AYHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2564-6761

Website

ALOS-2 and Sentinel-1 SAR data sensitivity analysis to surface soil moisture over bare and vegetated agricultural fields

Computers and Electronics in Agriculture

Tarih: 4/2020 Cilt: 171 Sayfa: 105303-None ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,ABDİKAN SAYGIN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0168-1699 doi:10.1016/j.compag.2020.105303

Website

THREE-DIMENSIONAL EARTH MODELLING PERFORMANCE ANALYSIS OF GÖKTÜRK-2 SATELLITE

Turkish Journal of Engineering

Sayı: 3 Cilt: 4 Sayfa: 164-168 MARANGOZ AYCAN MURAT,SEFERCİK UMUT GÜNEŞ,Yüce Damla

Endeks:TR DİZİN ISSN:2587-1366

Website

Soil Moisture Mapping Using Sentinel-1A Synthetic Aperture Radar Data

International Journal of Environment and Geoinformatics

Tarih: 8/2018 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 178-188 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,ABDİKAN SAYGIN

Endeks:DOAJ, Index Copernicus, OAJI, Scientific Indexing Services, Journal Factor, Ulrich’xxs Periodicals Directory, WorldCat, DRJI, ResearchBib, SOBIAD, Google Scholar ISSN:2148-9173 doi:10.30897/ijegeo.425606

Website

The acquisition of impervious surface area from LANDSAT 8 satellite sensor data using urban indices: a comparative analysis

Environmental Monitoring and Assessment

Tarih: 7/2018 Sayı: 7 Cilt: 190 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ABDİKAN SAYGIN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0167-6369 doi:10.1007/s10661-018-6767-3

Website

An Erdas Imagine Model to Extract Urban Indices Using Landsat 8 Satellite Imagery

International Journal of Scientific Technology Research

Tarih: 1/2017 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 62-67 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Endeks:CiteSeerX, CiteFactor, DOAJ, EBSCO HOST ISSN:2277-8616 doi:-

Website

Determination by Landsat Satellite Imagery to Local Scales in Land and Pollution Monitoring A Case of Buyuk Melen Watershed Turkey

Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems

Tarih: 12/2015 Barut İpek,Hülya Keskin Çıtıroğlu,ORUÇ MURAT,MARANGOZ AYCAN MURAT

Endeks:Google Scholar, DOAJ

Investigation of Temporal Changes of Urban Objects Using Object-Based Image Analysis

South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics (SEEJoEOG)

Tarih: 5/2014 Sayı: 2S Cilt: 3 MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR

Endeks:ROAD, ISSN:2241-1224

Website

Temporal Analysis and Enviromental Effects of Ash Dam Construction of Çatalağzı Thermoelectric Power Plant (ÇATES)

South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics (SEEJoEOG)

Tarih: 5/2014 Sayı: 2S Cilt: 3 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN

Endeks:ROAD, CIRAD (OU PUBLIER) ISSN:2241-1224

Website

The Examination of Geologic Formations in terms of Land Cover and Land Surface Temperature (LST) by using Landsat Images: A Case Study of Zonguldak, Turkey

South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics (SEEJoEOG)

Tarih: 5/2014 Sayı: 2S Cilt: 3 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,Çıtıroğlu Hülya Keskin

Endeks:ROAD, CIRAD (OU PUBLIER) ISSN:2241-1224

Website

SPOT Revisited Accuracy Assessment DEM Generation and Validation from Stereo Spot 5 HRG Images

The Photogrammetric Record

Tarih: 6/2005 Sayı: 110 Cilt: 20 Sayfa: 130-146 Gürcan Büyüksalih,KOÇAK MEHMET GÜVEN,TOPAN HÜSEYİN,ORUÇ MURAT,MARANGOZ AYCAN MURAT Atıf Sayısı: 7

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0031-868X

Website

Ulusal Makaleler (3)

Tarihi Yerleşim Alanlarının Yersel Fotogrametrik Yöntem ile 3B Modellenmesi: Zeynel Bey Türbesi Örneği

Türkiye Fotogrametri Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 1-6 MARANGOZ AYCAN MURAT,Özen Mihraç

Endeks:Google SCHOLAR ISSN:2687-6590

Zonguldak Metropolitan Alanındaki Arazi Kullanımı Arazi Örtüsünün Yer Yüzey Sıcaklığına Etkisi

Geomatik

Tarih: 8/2019 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 101-111 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2564-6761 doi:10.29128/geomatik.497051

Website

Uzaktan Algılama Teknolojisi ve Uydu Görüntüleri Yardımıyla Önemli Çevresel Su ve Kara Yüzeyi Etkilerin Gözlemlenmesi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 8/2015 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

2009-2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / KAMU ÖLÇMELERİ ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2008-2009

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / KAMU ÖLÇMELERİ ANABİLİM DALI

UZMAN

1999-2008

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / KAMU ÖLÇMELERİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

JDF821 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Detay Çıkarımı

(Doktora)

JDF821 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Detay Çıkarımı

(Doktora)

JDF821 UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDEN DETAY ÇIKARIMI

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

JDF745 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Harita Yapımı

(Yüksek Lisans)

JDF745 UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDEN HARİTA YAPIMI

(Yüksek Lisans)

JDF740 Görüntü Yorumlama Teknikleri

(Yüksek Lisans)

JDF740 GÖRÜNTÜ YORUMLAMA TEKNİKLERİ

(Yüksek Lisans)

JDF738 Görüntü Algılama Teknikleri

(Yüksek Lisans)

JDF738 Görüntü Algılama Teknikleri

Dersler - Lisans

(Lisans)

SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi

(Lisans)

JDF904 Uydu Gör. ve Kullanım Alanları

(Lisans)

JDF904 UYDU GÖR. VE KULLANIM ALANLARI

(Lisans)

JDF901 Haritacılık Bilim Tarihi

(Lisans)

JDF499 DİPLOMA ÇALIŞMASI

(Lisans)

JDF499 Diploma Çalışması

(Lisans)

JDF466 Yersel Fotogrametri

(Lisans)

JDF457 Sayısal Görüntü İşleme

(Lisans)

JDF439 Uzaktan Algılama

(Lisans)

JDF435 Uzaktan Algılama

(Lisans)

JDF435 Uzaktan Algılama

(Lisans)

JDF430 Ölçme Uygulama II

(Lisans)

JDF420 Uzaktan Algılama

(Lisans)

JDF415 Fotogrametri II

(Lisans)

JDF414 Diploma Çalışması

(Lisans)

JDF414 Diploma Çalışması

(Lisans)

JDF345 Temel Görüntü Bilgisi

(Lisans)

JDF330 Fotogrametri II

(Lisans)

JDF330 FOTOGRAMETRİ II

(Lisans)

JDF329 Fotogrametri I

(Lisans)

JDF329 FOTOGRAMETRİ I

(Lisans)

JDF316 Fotogrametri I

(Lisans)

JDF316 Fotogrametri I

(Lisans)

JDF270 Topoğrafya

(Lisans)

JDF264/270 Topoğrafya

(Lisans)

JDF234 Ölçme Uygulama I

(Lisans)

JDF234 ÖLÇME UYGULAMA I

(Lisans)

JDF118 Bilg. Donanımı ve Prog. Giriş

(Lisans)

JDF118 Bilg. Donanımı ve Prog. Giriş

(Lisans)

JDF116 Ölçme Tekniği II

(Lisans)

JDF113 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

(Lisans)

JDF113 Temel Bilg. Tek. Kullanımı

Dersler - Ön Lisans

(Önlisans)

ZHK217 Fotogrametri

(Önlisans)

ZHK217 FOTOGRAMETRİ

(Önlisans)

ZHK201 Arazi Ölçmeleri

(Önlisans)

ZHK201 ARAZİ ÖLÇMELERİ

Kitaplar (1)

Sustainable Development Education Business and Management Architecture and Building Construction Agriculture and Food Security

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sustainability in Urban Ecosystems and Detecting Urban Vegetation from Different Images Using an Object-Based Approach Editör: Dr. Chaouki Ghenai Sayfa::197 220 Yayınevi:: InTech ISBN: 978-953-51-0116-1 Tarih: 2012

Projeler (22)

x

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 01.11.2017 - 13.12.2017

Landsat 8 Uydu Verisi Kullanarak Yer Yüzey Sıcaklığı ve Arazi Kullanımı Arazi Örtüsü Arasındaki İlişkinin Araştırılması

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 01.01.2017 - 23.06.2017

Radar Uydu Verisi Kullanılarak Toprak Neminin Belirlenmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 14.10.2015 - 20.12.2016

ILGAZ DAĞI TÜNELİ JEODEZİK AĞI GNSS GÖZLEMİ

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 24.06.2015 - 20.07.2015

Uzaktan Algılama Teknikleri İle Zonguldak İli Şehirsel Gelişiminin İzlenmesi ve Alternatif Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 27.02.2015 - 20.12.2016

ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA İLÇESİ FİLYOS SERBEST BÖLGE PROJESİİMAR PLANLARINA ALTLIK İNSANSIZ HAVA ARACI İLEHALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ PROJESİ

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 30.06.2014 - 06.10.2015

BUSKİ M5

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 06.06.2014 - 01.12.2017

Bursa Mülki İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanın Sayısal Fotogrametrik Haritalarının Üretilmesi BUSKİ M5 Projesi

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 04.06.2014 - 23.11.2017

Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotogrametrik Temel Planlarının Üretilmesi (BUSKİ M5) Projesi Kontrol ve Müşavirliği

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 05.05.2014 - 02.02.2016

UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANARAK ILISU BARAJI İNŞAATININ ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN İZLENMESİ VE REZERVUAR KAMULAŞTIRMA SINIRI İÇERİSİNDE KALAN DETAYLARIN ÇIKARIMI

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 03.04.2014 - 03.04.2015

Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotogrametrik Temel Planlarının Üretilmesi (BUSKİ M4) Projesi Kontrol ve Müşavirliği

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 02.01.2013 - 04.03.2014

Maden İmalat Planlarının Sayısallaştırılması ve Bilgi Sistemine Entegrasyonu için Uygun Yazılım Kriterlerinin Belirlenmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Soğuksu Müftülük 220 Metrelik Yolunun Araziye Aplikasyonu Plankote ve Kontrolü Projesi

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Sakarya nin Karasu Ilçesindeki Sahil Şeridinin Landsat 5 Görüntülerinin Nesne Tabanli Siniflandirma Teknikleri Kullanilarak Zamansal Analizi

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Nesne Tabanlı Görüntü Sınıflandırma Yöntemlerini Kullanarak Uydu Görüntülerinden Kentsel Detayların Belirlenmesi Haritaların Güncellenmesi ve CBS ye Entegrasyonu

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Zonguldak İl Merkezindeki Kentsel Detayların Nesne Tabanlı Görüntü Sınıflandırması İle Zamansal Analizi

BAP 6 (Devam Ediyor)

Geometric and Semantic Analysis of Space Imagery for Topographic Mapping Database Construction of Selected Experimental Test Ares in Turkey

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Soğuksu Müftülük 220 Metrelik Yolunun Araziye Aplikasyonu Plankote ve Kontrolü Projesi

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Bursa Metropoliten Alanı Sayısal ve Ortofoto Temel Planlarının Yapım Projesi Müşavirlik Hizmeti

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Zonguldak Kentsel Gelişim Alanının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleriyle CBS Tabanlı Analizi

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Kültürel Mirasın Kaydı Analizi Korunması ve Yaşatılmasına Yönelik Bir Bilgi ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Örnek Uygulama Safranbolu Tarihi Kenti

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Yüksek Çözünürlüklü QuickBird Uydu Görüntüsü Kullanarak Kentsel Yeşil Alanların Nesne Tabanlı Otomatik Sınıflandırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine Entegrasyonu

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler

MNG A.Ş.

1998-1998

Stajyer

Analitik, sayısal kıymetlendirme ve edit işlemleri

MNG A.Ş.

1995-1995

Stajyer

Arazi bütünleme ve edit işlemleri