DOÇENT DR.

İsim:

AVNİ YILDIZ

e-Posta:

avniyildiz

Telefon:

3723233870

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Temel Eğitim

Matematik Eğitimi

Öğrenim Bilgileri

Bütünleşik Doktora

2009-2014

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ (DR)

Lisans

2004-2007

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ / MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGISI İLE OKURYAZARLIK ÖZ-YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

MERVE DAĞDELEN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin matematiksel modelleme süreçlerinin incelenmesi

ÖZGE ERDEM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Teknoloji destekli yürütülen üçgenler konusunun öğretim sürecinden yansımalar: Kavram imajı örneği

MEHMET DEMİRER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Ortaokul 7. ve 8. sınıf matematik ders kitaplarının PISA temel matematik beceri seviyelerine göre incelenmesi

BETÜL ŞİRİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

EBA destekli oran-orantı öğretiminin ders başarılarına ve üstbilişsel davranış algılarına etkisi

MEHMET TEKİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Matematik öğretmenlerinin dinamik bir yazılım ile etkinliklerini hazırlarken teknolojik pedagojik alan bilgisi kullanım durumlarının incelenmesi

RABİA GÜL KIRIKÇILAR
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (19)

Examining the relationship between pre-service mathematics teachers’ mathematical thinking level and attitude towards mathematics courses

Acta Didactica Napocensia

Tarih: 12/2020 Sayı: 2 Cilt: 13 Sayfa: 256-270 YILDIZ AVNİ, BALTACI SERDAL, KARTAL BÜŞRA

Endeks:ERIC, ERIH, DOAJ, EBSCO, Fachportal, IndexCopernicus, ProQuest, Ulrich’s Periodicals Directory ISSN:2065-1430 doi:10.24193/adn.13.2.17

Website

Developing an Observation Form to Determine the TPACK Usage

International Journal of Educational Studies in Mathematics

Tarih: 12/2019 Sayı: 4 Cilt: 6 Sayfa: 172-181 KIRIKÇILAR RABİA GÜL,YILDIZ AVNİ

Endeks:INDEX COPERNICUS, SOBIAD, WORLDCAT, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ ISSN:2148-5984

Website

The effect of peer instruction on conceptual and operational approaches preferred in problem solutions

Journal of International Cooperation and Development

Tarih: 5/2019 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 27-33 YILDIZ AVNİ, OLPAK YUSUF ZİYA, BALTACI SERDAL

Endeks:EBSCO Discovery Service, MyScienceWork, Summon (ProQuest), Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb, WorldCat ISSN:2612-4815

Website

A Comparison of Parents of Gifted Students and Non-Gifted Students: A Case of Expectations from Mathematics Education

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 4/2019 Sayı: 1 Cilt: 48 Sayfa: 452-497 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL,AYTEKİN CAHİT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-9967 doi:10.14812/cufej.404610

Website

THE INVESTIGATION OF STUDENTS’ COGNITIVE AND METACOGNITIVE COMPETENCIES ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES

European Journal of Education Studies

Tarih: 10/2018 Sayı: 10 Cilt: 4 Sayfa: 81-98 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL,KUZU OKAN

Endeks:ERIC, ERIH, AcademicKeys, ROAD, MIAR, Mendeley, ISSN:2501-1111 doi:10.5281/zenodo.1307430

Technological Pedagogical Content Knowledge (Tpack) Craft: Utilization of the TPACK when Designing the Geogebra Activities

Acta Didactica Napocensia

Tarih: 4/2018 Sayı: 1 Cilt: 11 Sayfa: 101-116 Kırıkçılar Rabia Gül,YILDIZ AVNİ

Endeks:ERIC, DOAJ, EBSCO, Fachportal, IndexCopernicus, ProQuest, Ulrich’s Periodicals Directory, ERIH ISSN:2065-1430 doi:10.24193/adn.11.1.8

Website

Investigation of Parents’ Expectations from Mathematics Education in Turkey

Acta Didactica Napocensia

Sayı: 3-4 Cilt: 11 Sayfa: 59-78 AYTEKİN CAHİT,BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ

Endeks:ERIC, DOAJ, EBSCO, Fachportal, IndexCopernicus, ProQuest, Ulrich’s Periodicals Directory, ERIH ISSN:2065-1430

Website

Reflection on the Analytic Geometry Courses: TheGeoGebra Software and Its Effect on Creative Thinking

Universal Journal of Educational Research

Tarih: 4/2017 Sayı: 4 Cilt: 5 Sayfa: 620-630 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL,KÜÇÜK DEMİR BETÜL

Endeks:ERIC, Norwegian Centre for Research Data, ProQuest, EBSCO A-to-Z ISSN:2332-3213 doi:10.13189/ujer.2017.050411

Website

Reflection on the Analytic Geometry Courses: The GeoGebra Software and its Effect on Creative Thinking

Universal Journal of Educational Research

Tarih: 4/2017 Sayı: 4 Cilt: 5 Sayfa: 620-630 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL,KÜÇÜK DEMİR BETÜL

Endeks:ERIC, NSD - Norwegian Centre for Research Data, ProQuest, EBSCO A-to-Z, Ulrich, Google Scholar ISSN:2332-3205 doi:10.13189/ujer.2017.050411

Website

The factors affecting techno-pedagogical competencies and critical thinking skills of preservice mathematics teachers

Malaysian Online Journal of Educational Sciences (MOJES)

Tarih: 4/2017 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 66-81 YILDIZ AVNİ

Endeks:ERIC, Index Copernicus, CNKI Scholar, Directory of Research Journal Indexing, Google Scholar, WorldCat, MyJurnal

Website

Reflections from the Lesson Study for the Development of Techno-Pedagogical Competencies in Teaching Fractal Geometry

European Journal of Educational Research

Tarih: 1/2017 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 41-50 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL

Endeks:ERIC, AcademicKeys, Asian Education Index, EBSCOHOST, Index Copernicus International, OAJI, Scientific Indexing Services ISSN:21658714 doi:10.12973/eu-jer.6.1.41

Website

Reflectıons from the analytic geometry courses based on contextual teaching and learning through GeoGebra software

The Online Journal of New Horizons in Education

Tarih: 10/2016 Sayı: 4 Cilt: 6 Sayfa: 155-166 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL

Endeks:DOAJ ISSN:2146-7374

Website

The geometric construction abilities of gifted students in solving real world problems A case from Turkey

Malaysian Online Journal of Educational Technology, (MOJET)

Tarih: 10/2016 Sayı: 4 Cilt: 4 Sayfa: 53-67 YILDIZ AVNİ

Endeks:ERIC, DOAJ - Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, CNKI Scholar, Directory of Research Journals Indexing, Google Scholar, WorldCat, MyJurnal

Website

The Relationship between Metacognitive Awareness Levels Learning Styles Genders and Mathematics Grades of Fifth Graders

Journal of Education and Learning

Tarih: 8/2016 Sayı: 4 Cilt: 5 Sayfa: 78-89 BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ,ÖZÇAKIR BİLAL

Endeks:Academic Keys, CNKI Scholar, ERIC, Gale's Academic Databases, Google Scholar, JournalSeek, JournalTOCs, MIAR, Open Access Journals Search Engine (OAJSE), PKP Open Archives Harvester, SHERPA/RoMEO, Standard Periodical Directory, Worldcat ISSN:1927-5269 doi:10.5539/jel.v5n4p78

Website

GeoGebra 3D from the perspectives of elementary pre service mathematics teachers who are familiar with a number of software programs

Cypriot Journal of Educational Sciences

Tarih: 4/2015 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 12-17 BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ

Endeks:DOAJ, Ulrich's Educational Research Abstracts (ERA), EBSCO, Google Scholar, PsycINFO, Asian Education Index & AWER index

Knowledge Types Used by Eighth Grade Gifted Students While Solving Problems

BOLEMA

Tarih: 11/2014 Sayı: 50 Cilt: 28 Sayfa: 1032-1055 BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ,GÜVEN BÜLENT

Endeks:SSCI

Website

Mathematical thinking skills shown by gifted students while solving problems in a computer aided environment

Energy Education Science and Technology

Tarih: 1/2012 Cilt: 4 Sayfa: 993-995 BAKİ ADNAN,YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL

Endeks:SCI-Expanded

Metacognitive behaviours of the eighth grade gifted students in problem solving process

The New Educational Review

Tarih: 12/2011 Sayı: 4 Cilt: 26 Sayfa: 248-260 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL,GÜVEN BÜLENT

Endeks:Education Research Complete, Education Source, ERIH PLUS, Google Scholar, Index Copernicus, Open Academic Journals, IndexScopusUlrichsweb

Examining characteristics of a primary school in terms of school effectiveness and improvement paradigms

International Journal of Human Sciences

Tarih: 1/2011 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 455-473 ALTUN TANER,YILDIZ AVNİ

Endeks:DOAJ, EBSCO HOST, Index Copernicus International, WorldCat

Website

Ulusal Makaleler (16)

8. Sınıf Matematik Ders Kitabının PISA Temel Matematik Beceri Seviyelerine Göre İncelenmesi

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi

Tarih: 12/2020 Sayı: 4 Cilt: 9 Sayfa: 1158-1176 ŞİRİN BETÜL, YILDIZ AVNİ

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1606 doi:10.30703/cije.676100

Website

A Comparison of Mathematics Learning Approaches of Gifted and Non-Gifted Students

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 2 Cilt: 11 Sayfa: 461-491 KILIÇ BULUT AHSEN SEDA, YILDIZ AVNİ, BALTACI SERDAL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-4653 doi:10.16949/turkbilmat.682111

Website

Geometrik yer problemlerinin yazılım destekli çözümleri esnasında tahmin et-gözle-açıkla (tga) stratejisinin kullanımı

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 3 Cilt: 19 Sayfa: 1873-1890 BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1037

Website

İki Farklı Kurumda Çalışan Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleme Durumlarının İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 11/2018 Sayı: 1 Cilt: 15 Sayfa: 1392-1418 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1305-020

Website

Bilim Sanat Merkezi Matematik Öğretmenlerinin Kurdukları Geometrik İnşa Problemlerine Bilişsel Seviye Düzeyleri Açısından Ders İmecesi Çalışmalarının Etkisi

Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi

Tarih: 10/2017 Sayı: 1 Cilt: 14 Sayfa: 1481-1516 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1305-2020 doi:10.23891/efdyyu.2017.53

Website

Matematik Öğretmenlerinin Üstbilişi Harekete Geçirici Davranışlarının İncelenmesi İçin Gözlem Formunun Geliştirilmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 3/2017 Sayı: 41 Cilt: 1 Sayfa: 1-19 YILDIZ AVNİ,GÜVEN BÜLENT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-8944 doi:10.21764/efd.12201

Website

Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği'nin Geliştirilmesi MEVBÖ: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)

Tarih: 12/2016 Sayı: 3 Cilt: 17 Sayfa: 397-411 AYTEKİN CAHİT,BALTACI SERDAL,ALTUNKAYA BÜLENT,KIYMAZ YASEMİN,YILDIZ AVNİ

Endeks:TR DİZİN

Website

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Olasılık Problemlerini Çözme Süreçlerinin Analitik Düşünme Bağlamında İncelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 10/2016 Sayı: 39 Cilt: 1 Sayfa: 91-111 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-8944 doi:10.21764/efd.75669

Website

Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik GeoGebra Destekli Etkinlik Hazırlamak İçin Yürütülen Tasarım Tabanlı Araştırma Sürecinden Yansımalar

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 10/2016 Sayı: 39 Cilt: 1 Sayfa: 70-90 BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ,KIYMAZ YASEMİN,AYTEKİN CAHİT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-8944 doi:10.21764/efd.12232

Website

Matematik öğretmenlerinin problem çözme ortamlarında öğrencilerinin üstbilişlerini harekete geçirmeye yönelik davranışları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)

Tarih: 4/2016 Sayı: 1 Cilt: 17 Sayfa: 575-598 YILDIZ AVNİ,GÜVEN BÜLENT

Endeks:TR DİZİN

Website

Analitik geometri öğretiminde geogebra yazılımının potansiyeli Öğretmen adaylarının görüşleri

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education

Tarih: 12/2015 Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 483-505 BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ,KÖSA TEMEL

Endeks:TR DİZİN

Website

Matematik öğretmen adaylarının GeoGebra yazılımı yardımıyla analitik geometrideki bir konuyu öğrenme süreçleri

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)

Tarih: 12/2015 Sayı: 3 Cilt: 16 Sayfa: 295-312 BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ

Endeks:TR DİZİN

Website

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem kurma etkinlikleri ile olasılığa yönelik bilgilerinin incelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)

Tarih: 4/2015 Sayı: 1 Cilt: 16 Sayfa: 201-213 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL

Endeks:TR DİZİN

Website

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİNAMİK MATEMATİK YAZILIMI İLE ÜÇ BOYUTLU CİSİM PROBLEMLERİNİ ÇÖZME SÜREÇLERİ

Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 5/2012 Sayı: 2 Cilt: 20 Sayfa: 591-604 YILDIZ AVNİ, BALTACI SERDAL, AKTÜMEN MUHARREM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9844

Website

Üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan 8 sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanma durumlarının incelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 4/2012 Sayı: 1 Cilt: 25 Sayfa: 123-143 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL,KURAK YASİN,GÜVEN BÜLENT

Endeks:TR DİZİN

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin GeoGebra Yazılımının Derslerde Uygulanabilirliği Hakkındaki Görüşleri

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Tarih: 12/2011 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 103-120 AKTÜMEN MUHARREM, YILDIZ AVNİ, HORZUM TUĞBA, CEYLAN ÇELİKER TUBA

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-4653

Website

Akademik Görevler

DOÇENT

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2014-2018

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2009-2014

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

ÖĞRENME ORTAMLARININ TASARLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS SEMİNER

(Yüksek Lisans)

PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ

(Yüksek Lisans)

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ARAŞTIRMA YAYIN ETİĞİ

(Yüksek Lisans)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ

(Yüksek Lisans)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK EĞİTİMİ

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

Dersler - Lisans

(Lisans)

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

(Lisans)

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

(Lisans)

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2

(Lisans)

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1

(Lisans)

TEMEL MATEMATİK 2

(Lisans)

OKUL DENEYİMİ

(Lisans)

MATEMATİK ÖĞRETİMİ 2

(Lisans)

MATEMATİK ÖĞRETİMİ 1

(Lisans)

MATEMATİK EĞİTİMİNDE ALAN ÇALIŞMASI

(Lisans)

MATEMATİK EĞİTİMİ

(Lisans)

LİNEER CEBİR 2

(Lisans)

LİNEER CEBİR 2

(Lisans)

LİNEER CEBİR 1

(Lisans)

GENEL MATEMATİK 2

(Lisans)

GENEL MATEMATİK 1

(Lisans)

ANALİTİK GEOMETRİ 2

(Lisans)

ANALİTİK GEOMETRİ 1

(Lisans)

ANALİTİK GEOMETRİ

(Lisans)

ALAN ÇALIŞMASI

Kitaplar (3)

EĞİTİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER (Cilt II)

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE AKRAN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI Editör: SALI GÜNEŞ, BOZKURT METİN Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 23 Yayınevi:: GECE PUBLISHING ISBN: 978-625-7411-61-5 Tarih: 2021

Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler (Cilt I)

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: MATEMATİK ALAN EĞİTİMİ UZMANLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİ DERSLERİNDE KULLANDIKLARI SORULARIN ANALİZİ Editör: KOCA ŞEHRİBAN, ERTEN PINAR Basım Sayısı::(1) Sayfa::113 130 Yayınevi:: Gece Publishing ISBN: 978-625-8449-91-4 Tarih: 2021

Temel Matematiksel Kavramlar ve Uygulamaları-Öğrenen ve Öğretenler İçin

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Uzay Geometri Editör: ELÇİ Aysun Nuket, BUKOVA GÜZEL Esra, CANTÜRK GÜNHAN Berna, EV ÇİMEN Emre Basım Sayısı::(1) Sayfa::501 514 Yayınevi:: PEGEM AKADEMİ ISBN: 978-605-318-755-4 Tarih: 2016

Projeler (4)

Probability Explorer Programının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılıkla İlgili Plan Hazırlama Becerilerine Etkisi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 11.04.2017 - 01.12.2017

BİLSEM Matematik Öğretmenlerinin Geometrik İnşa Üzerine Kurdukları Problemlere Ders İmecesi Çalışmalarının Etkisi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 17.03.2017 - 26.10.2017

ORTAOKUL ÖĞRENCİ VELİLERİNİN MATEMATİK EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 08.04.2016 - 09.12.2016

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DİNAMİK YAZILIM DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 17.03.2016 - 31.10.2016

Ödüller (1)

Yurt Dışı Yayın Nedeniyle Teşekkür Belgesi

Tarih: 2012
(AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)
Üniversite Dışı Deneyimler