DOÇENT DR.

İsim:

ARZU BAYRAMOĞLU

e-Posta:

arzutb

Telefon:

03722911463

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Makro İktisat

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Gelişme Ekonomisi - Makro

Büyüme

Enflasyon

Öğrenim Bilgileri

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 13/09/2005 - Bitiş Tarihi 20/07/2007
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 04/10/2007 - Bitiş Tarihi 05/07/2012
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 19/09/2000 - Bitiş Tarihi 05/07/2004
Lisans-Anadal

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT

Yönetilen Tezler - Doktora

Borç Dolarizasyonunun Yatırımlar ve Konjonktürel Dalgalanmalar Üzerine Etkisi

ALPER ŞIK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Elektronik ticaretin uluslararası ticaret üzerindeki etkisi: OECD örneği

EDA AYDIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Ekonomik kalkınmada kadının rolü: Türkiye ekonomisi için bölgesel düzeyde bir analiz

ESRA AKPOLAT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Ekonomik kalkınmada inşaat sektörünün rolü: Ulusal ve bölgesel düzeyde bir analiz

İZZETTİN ÖZDEMİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Türkiye ekonomisinde yatırım-tasarruf ilişkisinin Feldstein Horioka Hipotezi bağlamında incelenmesi

HANİFE GÜNBAY YILMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Doğrudan yabancı yatırımlar ve belirleyicileri: Türk finans sektörü üzerine bir uygulama

ŞEBNEM KESKİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Belirleyicileri: Türk Finans Sektörü Üzerine Bir Uygulama

ŞEBNEM AYDIN
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (YL) (TEZLİ)

İktisadi büyüme ve kamu harcamaları ilişkisi: Türkiye örneği

ENES SÜMER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Türkiye'de enflasyon hedeflemesi döneminde parasal aktarım mekanizmasının etkinliği

NAGİHAN YAMAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (15)

Türkiye Ekonomisinde Okun Yasası’nın Geçerliliği: Genel İşsizlik ve Tarım Dışı İşsizlik Oranı Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 1/2023 Sayı: 2 Cilt: 33 Sayfa: 783- TAY BAYRAMOĞLU ARZU, AYBUDAK HURİ GÜL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-9702 doi:10.18069/firatsbed.1219093

Website

Orta Gelir Tuzağı Hipotezi’nin Panel Birim Kök Testi İle Analizi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 4 Cilt: 17 Sayfa: 200- ÖZTÜRK ZAFER,TAY BAYRAMOĞLU ARZU

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-029X doi:http://dx.doi.org/10.11611/yead.631141

Website

Döviz Kuru ve Petrol Fiyatları Arasındaki İlişkinin Ortalamada ve Varyansta Nedensellik Testi ile Analizi

Business Management Studies: An Interantional Journal

Tarih: 12/2019 Sayı: 5 Cilt: 7 Sayfa: 2112- BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,TAY BAYRAMOĞLU ARZU,Ergün Mehmet Alper

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2586 doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1319

Website

İktisadi Büyüme ve Kamu Harcamaları İlişkisi: Türkiye Örneği

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 4 Cilt: 15 Sayfa: 965- TAY BAYRAMOĞLU ARZU,Sümer Enes

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2019456393

Website

Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Mikro Kredi Uygulamaları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 16 Cilt: 8 Sayfa: 41- TAY BAYRAMOĞLU ARZU,DÖKMEN GÖKHAN

Endeks:EBSCO ISSN:2148-2497

Website

The Relationship between Energy Consumption and Economic Growth in the USA: A Non-Linear ARDL Bounds Test Approach

Energy and Power Engineering

Tarih: 9/2017 Sayı: 3 Cilt: 9 Sayfa: 170- TAY BAYRAMOĞLU ARZU,YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:EBSCO ISSN:1947-3818 doi:10.4236/epe.2017.93013

Website

ARIMA ve Gri Sistem Modelleri ile Enflasyon Tahmini

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Tarih: 4/2017 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 760- TAY BAYRAMOĞLU ARZU,ÖZTÜRK ZAFER

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1185

Website

Inflation Dynamics and Monetary Transmission in Turkey in the Inflation Targeting Regime

Journal of Reviews on Global Economics

Tarih: 1/2017 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 1- TAY BAYRAMOĞLU ARZU,ALLEN LARRY

Endeks:EconLit ISSN:1929-7092 doi:DOI: https://doi.org/10.6000/1929-7092.2017.06.01

Website

Türkiye de Karbon Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Analizi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 4 Cilt: 16 Sayfa: 31- TAY BAYRAMOĞLU ARZU,KOÇ YURTKUR ASUMAN

Endeks:Ebsco ISSN:2147-3064

Website

Non Energy Import Demand Functıon in Turkey New Evidence

Asian Economic and Financial Review

Tarih: 12/2016 Sayı: 12 Cilt: 6 Sayfa: 750- TAY BAYRAMOĞLU ARZU,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ

Endeks:EconLit ISSN:2222-6737 doi:10.18488/journal.aefr/2016.6.12/102.12.750.761

Website

Pollution Havens and Their Relationship to the Environmental Kuznets Curve The Case of the US Tyre Industry

Economic Affairs

Tarih: 10/2016 Sayı: 3 Cilt: 36 Sayfa: 258- McCOLLOUGH JOHN,HE MIAO,TAY BAYRAMOĞLU ARZU

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:1468-0270 doi:DOI: 10.1111/ecaf.12202

Website

The Impact of Biofuels Demand on Agricultural Commodity Prices Evidence from U S Corn Market

Journal of Economics and Development Studies

Tarih: 6/2016 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 189- TAY BAYRAMOĞLU ARZU,ÇETİN MURAT,KARABULUT GÖKHAN

Endeks:Scientific Indexing Services ISSN:2334-2390 doi:DOI: 10.15640/jeds.v4n2a15

Website

Osmanlı Devleti nin 19 Yüzyıldaki Finansal Sisteminde Osmanlı Bankası nın Yeri ve Faaliyetleri

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2012 Sayı: 3 Cilt: 5 Sayfa: 63- APAK SUDİ,TAY BAYRAMOĞLU ARZU

Endeks:Ebsco ISSN:2146-4928

Website

An analysis of financial crisis by early warning systems approach : the case of transition economies and emerging markets (1994 - 2006 period panel logit model)

International Journal of Economic Perspectives

Tarih: None/2010 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 403- BARIŞIK SALİH,TAY BAYRAMOĞLU ARZU

Endeks:Econlit ISSN:1307-1637

Website

An Econometric Analysis of Financial Crises by Early Warning Systems Approach in Transition Economies (1994 2006 Period Panel Logit Model)

Yapı Kredi Economic Review

Tarih: 12/2008 Sayı: 2 Cilt: 19 Sayfa: 29- BARIŞIK SALİH,TAY BAYRAMOĞLU ARZU

Endeks:Econlit ISSN:1019-1232

Website

Ulusal Makaleler (4)

Dış Borçlanma, İktisadi Büyüme, Cari Açık ve Finansal Gelişme İlişkisi: Türkiye Örneği

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2021 Sayı: 60 Sayfa: 419- ÇEŞTEPE HAMZA, TAY BAYRAMOĞLU ARZU, Sümer Enes

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-3688 doi:10.18070/erciyesiibd.970296

Website

Türkiye’de Gıda ve Tarımsal Ürün Fiyatlarının Uluslararası Belirleyicileri

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2015 Sayı: 2 Cilt: 15 Sayfa: 63- TAY BAYRAMOĞLU ARZU,KOÇ YURTKUR ASUMAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0876

Export Dynamics in Emerging Market Economies

Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi,

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 19 Sayfa: 19- KOÇ YURTKUR ASUMAN,TAY BAYRAMOĞLU ARZU

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-0064

Küresel Kriz Türkiye’ye Etkileri ve Çözüm Önerileri

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2011 Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa: 111- KORKMAZ ESFENDER,TAY BAYRAMOĞLU ARZU

Endeks:AsosIndex, Arastirmax ISSN:1309-4289

Website

Uluslararası Bildiriler (14)

Türkiye'de Yatırım, Tasarruf ve Ödemeler Dengesi İlişkisi

(Özet bildiri)

8. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi 2021-11-04 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU, GÜNBAY YILMAZ HANİFE Sayfa:11- Basım Tarihi : 01.11.2021

Website

Parasal Bağımsızlığın Doğrudan Yabancı Yatırımlarn Üzerindeki Etkisi

(Özet bildiri)

International Congress of Management Economy and Policy 2019-04-21 2019-04-22 Sözlü Sunum Aydın Şebnem,TAY BAYRAMOĞLU ARZU Sayı: Spring Cilt: 2019 Sayfa:102- Basım Tarihi : 22.04.2019

Website

İktisadi Büyüme ve Kamu Harcamaları İlişkisi: Türkiye İçin Nedensellik Analizi

(Tam metin bildiri)

International Congress of Management Economy and Policy 2019-04-21 2019-04-22 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU,Sümer Enes Sayı: Spring Cilt: 2019 Sayfa:623- Basım Tarihi : 22.04.2019

Website

Türkiye’de Sektörler Arası Nedensellik İlişkisi: İnşaat Sektörünün, Sanayi, Hizmetler ve Ticaret Sektörleri ile İlişkisi

(Tam metin bildiri)

International Congress of Management Economy and Policy 2019-04-20 2019-04-21 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU,Özdemir İzzettin Sayı: Spring Cilt: 2019 Sayfa:539- Basım Tarihi : 21.04.2019

Website

Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Parasal Aktarım Mekanizmasının Etkinliği

(Tam metin bildiri)

IV. European Congress on Economic Issues 2018-11-15 2018-11-17 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU,YAMAN NAGİHAN Sayfa:49- ISBN:978-605-2012-90-1 Basım Tarihi : 17.11.2018

Website

Döviz Kuru Kanalı Etkinliği: Döviz Kuru, Yatırım, Tüketim ve Gelir İlişkisi

(Tam metin bildiri)

IV. European Congress on Economic Issues 2018-11-15 2018-11-17 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU Sayfa:39- ISBN:978-605-2012-90-1 Basım Tarihi : 17.11.2018

Website

Testing the Middle Income Trap Hypothesis with the Unit Root Test

(Özet bildiri)

International Congress on Afro Eurasian Research IV 2018-04-27 2018-04-29 Sözlü Sunum ÖZTÜRK ZAFER,TAY BAYRAMOĞLU ARZU Sayfa:101- Basım Tarihi : 29.05.2018

Website

Gelir Dağılımı ve Ekonomik Büyüme: Kamu Politikaları Çerçevesinde Kuznets Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği

(Tam metin bildiri)

IV. Uluslararası Afro–Avrasya Araştırmaları Kongresi 2018-04-27 2018-04-29 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU,DÖKMEN GÖKHAN Sayfa:378- ISBN:978-605-4931-65-1 Basım Tarihi : 29.04.2018

Website

The Relationship between Economic Growth, Energy consumption, and Other Macroeconomic Variables: An Analysis for Fragile Five Countries

(Özet bildiri)

3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 2017-04-28 2017-04-29 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,TAY BAYRAMOĞLU ARZU,BAHTİYAR BERSU Basım Tarihi : 24.04.2017

Website

Turkey Import Demand From Russia: A Cointegration Analysis

(Özet bildiri)

II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium 2015-11-09 2015-11-13 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ,GÜDENOĞLU ERDEM Basım Tarihi : 09.11.2015

Website

The Impact of Agricultural Commodity Price Increases on Agricultural Employment in Turkey

(Tam metin bildiri)

Global Conference on Business, Economics, ManagementTourism 2013-10-26 2013-10-28 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU Cilt: 143 Sayfa:1058- Basım Tarihi : 01.01.2014

The Determinants of Export: The Case of Emerging Markets

(Özet bildiri)

Eurasia Business and Economics Society (EBES) 2010 2010-05-26 2012-05-28 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU,KOÇ YURTKUR ASUMAN,NOKAY PINAR Sayfa:10- Basım Tarihi : 26.05.2010

Orta Gelir Tuzağı Üzerine Ampirik Bir İnceleme: Türkiye Örneği

(Tam metin bildiri)

5. Uluslararası Antalya Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Kongresi 2023-07-26 2023-07-28 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU, Gül Meltem

Toplam Talep Politikalarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi

(Tam metin bildiri)

5. Uluslararası Antalya Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Kongresi 2023-07-26 2023-07-28 Sözlü Sunum Suleymanlı Şemistan, TAY BAYRAMOĞLU ARZU

Ulusal Bildiriler (2)

Makro Ekonomik Politikalar ve Hisse Senedi Endeksi İlişkisi: Türkiye Örneği

(Tam metin bildiri)

1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu 2012-05-31 2012-06-02 Sözlü Sunum DÖKMEN GÖKHAN,TAY BAYRAMOĞLU ARZU Basım Tarihi : 31.05.2012

Ottoman Empire’s Debt Management in 19th Century and Role of The Galata Bankers (1838-1881)

(Tam metin bildiri)

The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing 2007-03-08 2007-03-09 Sözlü Sunum TUNÇSİPER BEDRİYE,TAY BAYRAMOĞLU ARZU,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH Sayfa:10- ISBN:978-975-01960-1-0 Basım Tarihi : 09.03.2007

Website

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

28-08-2023 / 28-08-2026

İktisat Teorisi

Anabilim Dalı Başkanı

28-08-2020 / 28-08-2023

İktisat Teorisi

Anabilim Dalı Başkanı

22-02-2019 / 25-12-2019

İktisat Teorisi

Anabilim Dalı Başkanı

21-02-2013 / 21-02-2016

İktisat Teorisi

Kitaplar (11)

İktisadi ve Finansal Uygulamaların Ampirik Yöntemlerle Tahlili

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Finansal Başarısızlığın Finansal Oranlar Üzerinden İncelenmesi: Türkiye Ekonomisi Sektörel Bilanço Analizi (2009-2021) Editör: Karabulut Şahin Basım Sayısı::(1) Sayfa::85 96 Yayınevi:: Ekin Yayınevi ISBN: 978-625-6952-72-0 Tarih: 2023

Derlemeler-1 İktisadi ve İdari Bilimler Alanyazın

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kamu Harcamalarının İktisadi Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme: Teorik Çerçeve ve Türkiye Ekonomisinde Uygulanan Politikalar Editör: Kılıç Metin Basım Sayısı::(1) Sayfa::349 377 Yayınevi:: Beta ISBN: 978-605-242-526-8 Tarih: 2019

Blockchain Economics and Financial Market Innovation Financial Innovations in the Digital Age

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Linkage Between Cryptocurrencies and Macro-Financial Parameters: A Data Mining Approach Editör: Hacioglu Umit Basım Sayısı::(1) Sayfa::249 270 Yayınevi:: Springer Nature ISBN: ISBN 978-3-030-25275-5 Tarih: 2019

Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Assessing the Twin and Triple Deficit Hypotheses in Developing Economies: A Panel Causality Analysis Editör: Dinçer Hasan, Hacıoğlu Ümit, Yüksel Serhat Basım Sayısı::(1) Sayfa::209 225 Yayınevi:: Springer Cham ISBN: 978-3-319-78494-6 Tarih: 2018

İşletme Ekonomi Yazıları - I

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Parasal Aktarım Mekanizması: Teori ve Politikalar Editör: Şakar Nurhan Basım Sayısı::(1) Sayfa::481 509 Yayınevi:: Beta Yayıncılık ISBN: 978-605-242-306-6 Tarih: 2018

Foreign Direct Investments (FDIs) and Opportunities for Developing Economies in the World Market

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Foreign Direct Investment, Technological Innovation, and Export Performance Empirical Evidence from Developing Asia Editör: Venkataramanaiah Malepati and Mangala Gowri C. Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: IGI Global ISBN: 978-1-5225-3026-8 Tarih: 2018

Political Economy in Transition Economies

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Chapter 9: The Effect of Macroeconomic Variables on Stock Market Returns in Transition Economies: Panel Causality and Panel VAR Analysis Editör: Tayfur Bayat Basım Sayısı::(1) Sayfa::119 134 Yayınevi:: Aurel Valaciu University of Arad Publications ISBN: 978-973-752-780-6 Tarih: 2017

TR81 Düzey 2 Bölgesinin Sektörel Yapı ve Rekabet Gücünün Girdi Çıktı Modeli ile Analizi

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri ISBN: 978-975-92847-5-6 Tarih: 2015

Doğal Taşlar ve Çin Halk Cumhuriyeti Rekabeti

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Bölüm Adı: 3. Bölüm: Türk Mermerdlik Sektörünün Sorunları, Karşılaştırmalı Rekabet ve SWOT Analizi Editör: Arzu Tay Bayramoğlu, Giray Gözgör, Levent Neyse, Pınar Nokay Basım Sayısı::(1) Sayfa::109 140 Yayınevi:: İstanbul Ticaret Odası Yayınları No: 2010-113 ISBN: 978-9944-60-910-4 Tarih: 2011

Malezya’ya Bakış: Muhasebe-Finans-Ekonomi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 4. Bölüm: Finansal Krizler ve Malezya Ekonomisi Editör: BARIŞ SİPAHİ Basım Sayısı::(1) Sayfa::107 123 Yayınevi:: TÜRMOB Yayınları Tarih: 2010

Erken Uyarı Sistemleri ile Finansal Krizlerin Analizi Türkiye ve Geçiş Ekonomileri Örneği, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: İktisadi Araştırmalar Vakfı Tarih: 2008

Projeler (2)

TR81 Düzey 2 Batı Karadeniz Bölgesinin Ekonomik Yapı ve Rekabet Gücünün Girdi Çıktı Modeli ile Analizi

Proje Türü : (Kalkınma Bakanlığı)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2013-11-15

Bitiş Tarihi : 2014-02-12

Türk Mermercilik Sektörünün Sorunları Karşılaştırmalı Rekabet ve SWOT Analizi

Proje Türü : (Özel Kuruluşlar)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2010-01-01

Bitiş Tarihi : 2010-07-01

Ödüller (2)

Türkiye Ekonomi Kurumu Tez Teşvik Ödülü

Tarih: 2007
(Türkiye Ekonomi Kurumu)
(Sivil Toplum Kuruluşu)

İAV 3. Ünal Aysal Yüksek Lisans Tez Ödülü

Tarih: 2007
(İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV))
(Sivil Toplum Kuruluşu)