DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

ARDA KARADAVUT

e-Posta:

arda.karadavut

Telefon:

2912835

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Türk Dili

Temel Alanı : Filoloji Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)

Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)

None

Öğrenim Bilgileri

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 31/08/2009 - Bitiş Tarihi 23/06/2013

EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 29/07/2016 - Bitiş Tarihi 14/07/2020

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ / TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 23/01/2015 - Bitiş Tarihi 11/03/2016

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Uluslararası Makaleler (7)

Z KUŞAĞININ TÜRKÇEYE KAZANDIRDIĞI YENİ BİR TABİR: “BOŞ YAPMAK” ÜZERİNE

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları

Tarih: 12/2022 Sayı: 37 Cilt: None Sayfa: 259- KARADAVUT ARDA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2822-6941 doi:10.20427/turkiyat.1072043

Website

Eski Uygurca Budist Metinlerde “Sonsuz” Kavram Alanı

Karadeniz Araştırmaları

Tarih: 9/2022 Sayı: 75 Cilt: 19 Sayfa: 909- KARADAVUT ARDA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2536-5126 doi:10.56694/karadearas.1173607

Website

Eski Türk Yazıtlarında Sayılar: Anlamsal Bir Yaklaşım

Türkbilig

Tarih: 6/2021 Sayı: 41 Cilt: 2021 Sayfa: 71- KARADAVUT ARDA

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-6011

Website

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk-Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 47 Cilt: None Sayfa: 115- KARADAVUT ARDA

Endeks:ESCI Emerging Sources Citation Index ISSN:2458-9071

Website

MEMLÜK KIPÇAK TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİNDE KUŞ ADLARI

Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: None Cilt: None Sayfa: 47- KARADAVUT ARDA,KUMANLI MUSTAFA SAMET

Endeks:ERIHPLUS ISSN:1300-3372

Website

Çocuk Edebiyatı Bağlamında Kuseyin Esenkocoyev’in ”Şarda Uçkanda” adlı Hikayesi Üzerine Bir Dil ve Üslup İncelemesi

Akademik Bakış

Tarih: 4/2017 Sayı: 60 Cilt: None Sayfa: 461- KARADAVUT ARDA,DUMAN GÜL BANU

Endeks:ASOS ISSN:1694-528X

Website

TÜRKÇEDE YENİ BİR NEOLOJİ ÖRNEĞİ FİİLLEŞEN MARKALAR

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 4/2016 Sayı: 39 Cilt: None Sayfa: 245- KARADAVUT ARDA

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:2458-9071

Website

Uluslararası Bildiriler (5)

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Melez Kişi Adları

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2022-12-02 Sözlü Sunum KARADAVUT ARDA Sayfa:124- ISBN:978-625-8190-64-9 Basım Tarihi : 30.12.2022

Website

Kutadgu Bilig’de Sayı Sembolizmi

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı 2019-09-26 2019-09-28 Sözlü Sunum KARADAVUT ARDA ISBN: 978-975-17-4596-5 Basım Tarihi : 04.09.2020

Website

Eski Uygurca Metinlerde Geçen Şımnu Sözcüğü Üzerine

(Tam metin bildiri)

2nd Internatıonal Conference On Studıes In Turkology 2017-08-11 2017-08-13 Sözlü Sunum KARADAVUT ARDA,SOROKİNA OKSANA Sayfa:163- ISBN:978-605-2338-02-5 Basım Tarihi : 18.12.2017

Website

Yerel Söz Varlığının Şiirlerde Yaşatılması Çabası Adnan Sivri Bozkırî Örneği

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Geçmişten Günümüze Bozkır Sempozyumu 2016-05-06 2016-05-08 KIRBAŞ GÜLSÜM,KARADAVUT ARDA Sayfa:693- ISBN:978-975-448-215-7 Basım Tarihi : 01.12.2016

Website

Türkiye Türkçesinde At Fiilinin Yardımcı Fiil Olarak Kullanımı

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Değişen Dünya ve Sosyal Araştırmalar I Kongresi 2015-08-25 2015-08-28 KARADAVUT ARDA ISBN:978-605-5583-68-2 Basım Tarihi : 27.12.2015

Website

Kitaplar (2)

Prof. Dr. Orhan Yavuz Armağanı

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Ali Şir Nevayi'ye Göre Dillerin Kökeni Editör: Direkci Bekir, Yastı Mehmet, Gülmez Mevlüt, Küçükballı Fatih Numan Basım Sayısı::(1) Sayfa::387 397 Yayınevi:: Palet Yayınları ISBN: 978-625-7675-91-8 Tarih: 2021

ZONGULDAK YÖRESİNDE YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI ISBN: 978-605-9678-22-3 Tarih: 2019

Projeler (3)

Türkiye Türkçesinde At Fiilinin Yardımcı Fiil Olarak Kullanımı

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-05-25

Bitiş Tarihi : 2015-11-25

Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri

Proje Türü : (Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç))

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2016-12-20

Bitiş Tarihi : 2019-12-20

Zonguldak’tan Almanya’ya Göç Hikayeleri

Proje Türü : (ARAŞTIRMA PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-08-25

Bitiş Tarihi : 2017-04-06