PROFESÖR DR.

İsim:

ALİ AZAR

e-Posta:

ali.azar

Telefon:

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : ['Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi', 'Alan Eğitimi']

Temel Alanı : Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Fizik Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

None

Öğrenim Bilgileri

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 11/10/2012 - Bitiş Tarihi 06/06/2016

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Fen ve teknoloji öğretiminde tahmin-gözlem-açıklama tekniğinin kullanımının kavram yanılgılarının giderilmesine ve öğrenci başarısına etkisinin araştırılması

MÜGE AYDIN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde kullanılan alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi

MELEK OKUR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Öğrencilerin ÖSS'de yerleştirildikleri puan türleri ve sınava girdikleri alanlar ile çoklu zekâ profilleri arasındaki ilişki

MUHAMMET PEHLİVAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

MEB tarafından hazırlatılan ilköğretim 4. ve 5. sınıf matematik ders kitaplarındaki etkinliklere ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri

AYSUN KAYA
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

İlköğretim 4-5. sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarının öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri bağlamında değerlendirilmesi

HÜSEYİN ÖZSOY
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerine dayalı öğrenme yaklaşımının öğrenme ürünlerine etkisi

ZEHRA KARAHAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Sınıf ve branş öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin ölçülmesi (Zonguldak ili örneği)

MURAT MEZİROĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Fen eğitiminde bilimsel süreç becerilerine dayalı laboratuar yönteminin akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi

MUHAMMET ÖZDEMİR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (15)

The effect of the arqumantition of conceptual understanding of electricty

kareelmas eğitim bilimleri dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 207- AYDIN ŞENGÜLEÇ ÖZLEM,BAHÇİVAN ERALP,AZAR ALİ

Endeks:ındex copernicus ISSN:2148-2888

Website

What do Pre Service Physics Teachers Know and Think about Concept Mapping

EURASIA Journal of Mathematics, Science &Technology

Tarih: 4/2014 Sayı: 2 Cilt: 10 Sayfa: 77- AZAR ALİ,DİDİŞ KÖRHASAN NİLÜFER,ÖZCAN ÖZGÜR

Endeks:SSCI ISSN:None doi:10.12973/eurasia.2014.1031a

Website

Physics Teachers Perceptions About Physics Teachers Qualifications and Performance Scales Determined by Turkish Ministriy of National Education

Balkan Physics Letters

Tarih: None/2011 Sayı: 19 Cilt: 1 Sayfa: 6- AZAR ALİ

ISSN:None

Website

Computer Assisted and Laboratory Assisted Teaching Methods in Physics Teaching the Effect on Student Physics Achievement and Attitude towards Physics

Eurosian Journal of Physics and Chemistry Education,

Tarih: None/2011 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 43- AZAR ALİ

Endeks:ERI ISSN:None

Website

Inservice and Preservice secondary science teachers self efficacy beliefs about science teaching

Educational Research and Reviews

Tarih: 1/2010 Sayı: 4 Cilt: 12 Sayfa: 175- AZAR ALİ

Endeks:ERI ISSN:None

Website

A comparison of the effects of two physics laboratory applications with different approaches on student physics achievement

Energy Education Science and Technology

Tarih: 1/2010 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 161- AZAR ALİ Atıf Sayısı: 21

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

Teacher Qualifications in the Globalized World Example of Turkey

Balkan Physics Letters

Tarih: None/2010 Sayı: 18 Cilt: 1 Sayfa: 62- AZAR ALİ

ISSN:None

Website

The Effect of Critical Thinking Dispositions on Students Achievement in Selection and Placement Exam for University in Turkey

Turkish Science Education Journal

Tarih: None/2010 Sayı: 7 Cilt: 1 Sayfa: 61- AZAR ALİ

Endeks:ERI ISSN:None

Website

Lisede seçilen Alan ve ÖSS Alan Puanları ile Çoklu Zekâ Profilleri Arasındaki İlişki

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

Tarih: None/2006 Sayı: 46 Cilt: 1 Sayfa: 157- AZAR ALİ

Endeks:ERI ISSN:None

Website

Çoklu Zekâ Kuramının Öğrencilerin Başarı Tutum Hatırlama ve Bilişsel Süreç Becerilerine Etkileri

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: None/2006 Sayı: 30 Cilt: 1 Sayfa: 45- AZAR ALİ

Endeks:ERI ISSN:None

Website

Analysis Of Turkish High School Physics Examination Questions And University Entrance Exams Questions According To Blooms Taxonomy

Türk Fen Eğitimi Dergisi

Tarih: None/2005 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 144- AZAR ALİ

Endeks:ERI ISSN:None

Website

Model Helps Pupils to Understand Ideas of Magnetic Fields and Flux

Phys. Educ

Tarih: None/2004 Sayı: 39 Cilt: 1 Sayfa: 236- AZAR ALİ

Endeks:ERIC ISSN:None

Website

Job Satisfaction of Non Education Majoring Teachers The Case of Primary School Teachers

Educational Sciences: Theory & Practice

Tarih: None/2003 Sayı: 3 Cilt: 2 Sayfa: 341- AZAR ALİ

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

The Levels of Cesium Radionuclides in Lichens in The Eastern Black Sea Area of Turkey

Toxicological and Environmental Chemistry

Tarih: None/1994 Sayı: 45 Cilt: 1 Sayfa: 221- AZAR ALİ

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

Levels of Cesium Radionuclides in Mosses in The Eastern Black Sea Area of Turkey

J. Radioanal. Nucl. Chem.Letters

Tarih: None/1994 Sayı: 187 Cilt: 6 Sayfa: 435- AZAR ALİ

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

Ulusal Makaleler (13)

5E öğrenme modeline göre bilgisayar destekli öğretim materyali tasarlama iş güç ve enerji ünitesi örneği

Kuramsal Eğitim bilim Dergis

Tarih: 1/2012 Sayı: 3 Cilt: 5 Sayfa: 278- Hırça N, Seven S, Azar Ali

Endeks:None

Türkiyedeki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem Nitelik mi nicelik mi

Yükseköğretim ve Bilim

Tarih: 6/2011 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 36- AZAR ALİ

Endeks:TR DİZİN

Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşler

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: None/2011 Sayı: 19 Cilt: 2 Sayfa: 387- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

İlköğretim 4 Ve 5 Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri

Milli Eğitim Dergisi

Tarih: None/2010 Sayı: 187 Cilt: 1 Sayfa: 269- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Ortaöğretim Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançları

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: None/2009 Sayı: 6 Cilt: 12 Sayfa: 235- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından İncelenmesi

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: None/2008 Sayı: 16 Cilt: 1 Sayfa: 125- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Örnek Olaya Dayalı Öğretim Yönteminin Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Ders Başarısı ve Derse Karşı Tutumlarına Olan Etkisinin İncelenmesi

Milli Eğitim Dergisi

Tarih: None/2005 Sayı: 168 Cilt: 1 Sayfa: 156- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Öğrenci Seçme Sınavı İle Lise Fizik Sorularının Bilişsel Düzeylerinin Uyuşumu

Çağdaş Eğitim Dergisi

Tarih: None/2005 Sayı: 30 Cilt: 320 Sayfa: 7- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Fizik Öğretmenlerinin Hizmetçi Eğitim İhtiyaçları

Milli Eğitim Dergisi

Tarih: None/2004 Sayı: 162 Cilt: 1 Sayfa: 279- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerin Yansımaları

Milli Eğitim Dergisi

Tarih: None/2003 Sayı: 159 Cilt: 1 Sayfa: 181- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Adaylık Eğitiminde Akreditasyon

DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: None/1999 Sayı: 11 Cilt: 1 Sayfa: 23- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Yeni Öğretmenlerin İşbaşında Gelişimini Destekleyen Modeller

DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: None/1999 Sayı: 11 Cilt: 1 Sayfa: 39- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Fizik Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Etkinliklerinin Mesleki Deneyime Göre Değişimi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Tarih: None/1999 Sayı: 16 Cilt: 1 Sayfa: 24- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Projeler (8)

Geleceğin Teknolojisi ile Randevumuz var 2 Tubitak 4007 Bilim Şenlikleri Projesi

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2016-05-20

Bitiş Tarihi : 2016-05-21

Doğal Gaz Kullanım Potansiyelinin Araştırılması Zonguldak Bartın Karabük illeri İle Ereğli Çaycuma Devrek İlçelerinde Doğal Gaz Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi

Proje Türü : (BAP)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerine Göre Yapılan Deneylerin Öğrenci Başarısına Kavram Öğrenmeye Hatırlamaya Olan Etkisinin Ölçülmesi

Proje Türü : (BAP)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Matematik Geometri Konusunda Kavramların Değerlendirilmesi Yaklaşımları

Proje Türü : (BAP)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Alan İçinden Gelen Sınıf Öğretmenleri İle Alan Dışından Gelen Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Ölçülmesi

Proje Türü : (BAP)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Üniversite Öğrencilerinin Elektrik Konusu İle İlgili Kavram Yanılgılarının Analizi

Proje Türü : (BAP)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Öğretmen Adaylarının Manyetizma Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine İnternet Tabanlı Öğretim Materyalinin Etkisinin Araştırılması

Proje Türü : (BAP)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Alan Dışından Sınıf Öğretmeni Olarak Atanan Öğretmenlerin Mesleki Hazır Oluş Mesleki Problem ve İş Doyumlarının Ölçülmesi

Proje Türü : (ARAŞTIRMA PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Ödüller (1)

Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 1993
(BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI)
(Kamu)
Üniversite Dışı Deneyimler

MILLI EGITIM BAKANLIGI

1990-0

öğretmen

Milli Eğitim bakanlığına bağlı bir kurumda öğretmen olarak çalışıyor.