DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

ABDULLAH KORAY

e-Posta:

akoray

Telefon:

3723233870

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Temel Alanı : Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Fizik Eğitimi

None

Öğrenim Bilgileri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 05/08/1994 - Bitiş Tarihi 22/06/1998

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ / FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 16/09/1999 - Bitiş Tarihi 21/08/2002

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FİZİK

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 09/09/2008 - Bitiş Tarihi 10/06/2010

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FİZİK

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

4. sınıf fen bilimleri dersi mikroskobik canlılar ve çevremiz ünitesinde robotik kodlama uygulamalarının öğrenme ürünlerine etkisi

SERKAN ÇAKIR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (13)

Uzaktan Eğitimle Gerçekleştirilen Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi: Öğretmen Adayı Perspektifi

Turkish Journal of Primary Education (TUJPED)

Tarih: 12/2022 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 117- KORAY ABDULLAH

Endeks:Index Copernicus, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), Türk Eğitim İndeksi, ROAD ISSN:2602-3873 doi:10.52797/tujped.1206002

Website

Modern Fizik Öğretiminde Ters Yüz Edilmiş Sınıf Uygulaması Üzerine Bir Araştırma

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2022 Sayı: 2 Cilt: 10 Sayfa: 264- KORAY ABDULLAH

Endeks:Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services, Academindex ISSN:2148-2888

Website

Subject-oriented educational robotics applications with Arduino in science teaching: digital dynamometer activity in accordance with 5E instractional model

SCIENCE ACTIVITIES-PROJECTS AND CURRICULUM IDEAS IN STEM CLASSROOMS

Tarih: 7/2022 Sayı: 4 Cilt: 59 Sayfa: 168- KORAY ABDULLAH, Duman Fikriye Gökçehan

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:0036-8121 doi:10.1080/00368121.2022.2093824

Website

Robotik Destekli Uygulamaların Akademik Başarı ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi: 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Örneği

Turkish Studies-Educational Sciences

Tarih: 4/2020 Sayı: None Cilt: 152 Sayfa: 1073- KORAY ABDULLAH, Çakır Serkan

Endeks:TR DİZİN ISSN:2667-5609 doi:10.29228/TurkishStudies.40440

Website

High School Students’ Opinions About Using The Flipped Classroom In Physics Teaching

Turkish Online Journal ofEducational Technology

Tarih: 11/2018 Sayı: None Cilt: None Sayfa: 619- KORAY ABDULLAH, Çakar Veli, KORAY ÖZLEM

Endeks:ERIC ISSN:2146-7242

Website

The Investigation of Radionuclide Concentrations in Soil and Lifetime Cancer Risk Due to Gamma Radioactivity in Zonguldak, Turkey

Acta Physica Polonica A

Tarih: 9/2017 Sayı: None Cilt: 132 Sayfa: 1122- KORAY APDULLAH,AKKAYA GİZEM,KAHRAMAN AYŞEGÜL,KAYNAK ZEKİ GÖKAY,BALDIK RIDVAN

Endeks:SCI ISSN:0587-4246 doi:10.12693/APhysPolA.132.1122

Website

Correlation of radon and thoron concentrations with natural radioactivity of soil in Zonguldak, Turkey

AIP Conference Proceedings

Tarih: 2/2017 Sayı: 060015 Cilt: 1815 Sayfa: None- KORAY APDULLAH,AKKAYA GİZEM,KAHRAMAN AYŞEGÜL

Endeks:The Conference Proceedings Citation Index (part of Web of Science), Scopus (Elsevier), Inspec, Chemical Abstracts Service (CAS), Astrophysics Data System (ADS) ISSN:None doi:10.1063/1.4976411

Website

Variation in the radon concentrations and outdoor gamma radiation levels in relation to different geological formations in the thermal regions of Bursa Turkey

Journal of Radiological Protection

Tarih: 9/2016 Sayı: 3 Cilt: 36 Sayfa: 490- AKKAYA GİZEM,KAHRAMAN AYŞEGÜL,KORAY APDULLAH,KAYNAK ZEKİ GÖKAY

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0952-4746 doi:10.1088/0952-4746/36/3/490

Website

Measurements of radon concentrations in waters and soil gas of Zonguldak Turkey

Radiation Protection Dosimetry

Tarih: 12/2014 Sayı: 3 Cilt: 162 Sayfa: 375- KORAY ABDULLAH, AKKAYA GİZEM, KAHRAMAN AYŞEGÜL, KAYNAK ZEKİ GÖKAY Atıf Sayısı: 2

Endeks:SCI ISSN:0144-8420 doi:10.1093/rpd/nct308

Website

Angular Dıstrıbutıon of Multıple Scatterıng Electrons

Balkan Physics Letters

Tarih: 2/2009 Sayı: 1 Cilt: 15 Sayfa: 151005- Abdullah Koray, Hüseyin Aytekin, Ahmet Cengiz

ISSN:1301-8329-0-1

Website

The Effectıveness of Instructıon Based on Interactıve Sımulatıons Supported by Computer on Academıc Achıevement ın Physıcs Course

Balkan Physics Letters

Tarih: 2/2009 Sayı: 1 Cilt: 15 Sayfa: 151004- Ali Gökdemir, Özlem Koray, Abdullah Koray, Serhat Uzunel

ISSN:1301-8329-0-1

Website

The effect of elastic scattering cross section to multiple-scattering of electrons

AIP CONFERENCE PROCEEDINGS

Tarih: 8/2007 Sayı: None Cilt: 899 Sayfa: 536- KORAY APDULLAH,AYTEKİN HÜSEYİN,CENGİZ AHMET

Endeks:Scopus ISSN:0094243X doi:10.1063/1.2733277

Website

Energy Spectrum of Beta Particles Transmitted trough Metal Foil

Balkan Physics Letters

Tarih: 10/2000 Sayı: 4 Cilt: 8 Sayfa: 214- Ahmet Cengiz, Orhan Gürler, Ekrem Almaz, Abdullah Koray Atıf Sayısı: 1

ISSN:1301-8329-0-1

Website

Ulusal Makaleler (1)

PANDEMİDE FEN BİLİMLERİ DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Electronic Journal of Social Sciences

Tarih: 10/2022 Sayı: 84 Cilt: 21 Sayfa: 1841- PEKBAY CANAY, KORAY ABDULLAH

Endeks:TR DİZİN ISSN:1304-0278 doi:10.17755/esosder.1105747

Website

Uluslararası Bildiriler (12)

Eğitsel Robotik Tabanlı Fen ve Teknoloji Eğitiminin Öğrencilerin Akademik Performans ve Problem ÇözmeBecerilerine Etkisi

(Özet bildiri)

VII. Internetional Eurasian Educational Research Congress Online 2020-09-10 2020-09-13 Sözlü Sunum Uzunçelebi Behice Hilal,KORAY APDULLAH ISBN:978-605-170-390-9 Basım Tarihi : 01.10.2020

Fizik Eğitiminde Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modelinin (Flıpped Classroom) Kullanılmasının Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Performans Düzeyine Etkisi

(Özet bildiri)

VIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS 2019-06-19 2019-06-22 Sözlü Sunum Çakar Veli,KORAY ÖZLEM,KORAY APDULLAH ISBN:978-605-170-282-7 Basım Tarihi : 12.07.2019

Fen Bilimleri Dersinde (4. Sınıf) Robotik Kodlama Uygulamalarının Akademik Başarı ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi

(Özet bildiri)

10.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 2018-04-27 2018-04-30 Sözlü Sunum Çakır Serkan,KORAY APDULLAH,KORAY ÖZLEM ISBN:978-605-68379-0-6 Basım Tarihi : 27.04.2018

Pre-Service Teachers’ Opinions About The Use Of Rubrics In The Development Of Teaching Materials Based On A Feedback Process

(Özet bildiri)

26. International Conference on Education Sciences (ICES), Antalya. 2017-04-20 2017-04-23 Sözlü Sunum KORAY ÖZLEM,PEKBAY CANAY,KORAY APDULLAH ISBN:978-605-318-835-3 Basım Tarihi : 20.04.2017

Fen Öğretiminde Argümantasyon Yönteminin Kullanılmasının Akademik Başarı Bilimsel Süreç ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi

(Tam metin bildiri)

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS 2016-05-31 2016-06-03 Aslan Özge Yıldan,KORAY ÖZLEM,KORAY APDULLAH Sayfa:387- ISBN:978-605-140-127-1 Basım Tarihi : 15.11.2016

Website

Geleceğin Bilim Eğitimcileri İçin Güncel Bilim Ve Bilim Eğitimi II Etkinliği Hakkinda Öğretmen Adaylarinin Görüşlerinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

International Teacher Education Conference 2015 2015-09-02 2015-09-04 KORAY APDULLAH,KORAY ÖZLEM Sayfa:115- Basım Tarihi : 20.10.2015

Website

CORRELATlON OF RADON AND THORON CONCENTRATlONSWITH NATURAL RADIOACTlVITY OF SOIL IN ZONGULDAK TURKEY

(Özet bildiri)

Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress 2016-09-06 2016-09-09 KORAY APDULLAH,AKKAYA GİZEM,KAHRAMAN AYŞEGÜL ISBN:978-605-83516-0-8

Pre Service Science Teachers Opinions About Using The Rubrics In The Feedback Process

(Sözlü Bildiri)

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONALAND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING(ICCESEN-2016) 2016-10-19 2016-10-24 KORAY ÖZLEM,KORAY APDULLAH Sayfa:659-

The Effectiveness of Problem Based Learning Supported with Computer Simulations on Reasoning Ability

(Sözlü Bildiri)

International Conference on new Horizons in Educations 2013 2013-06-25 2013-06-27 Koray Özlem, Koray Abdullah Cilt: 106 Sayfa:2746-

The Effect of Elastic Scattering Cross Section to Multiple Scattering of Electrons

(Tam metin bildiri)

6th International Conference of the Balkan Physical Union Abdullah Koray, Hüseyin Aytekin, Ahmet Cengiz Cilt: 899 Sayfa:536-

Website

Measurements of Radon Concentrations in Waters of Zonguldak Turkey

(Özet bildiri)

3. Uluslararası Bursa Su Kongresi 2013-03-22 2013-03-24 Abdullah Koray, Gizem Akkaya, Ayşegül Kahraman, Gökay Kaynak Cilt: 2 Sayfa:1212-

Monte Carlo Simulation of Angular Distribution of Multiple Scattering Electrons

(Özet bildiri)

Türk Fizik Derneği 24. Uluslar arası Fizik Kongresi Abdullah KORAY, Ahmet CENGİZ, Hüseyin AYTEKİN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:97-

Ulusal Bildiriler (4)

Compton Saçılmasının Monte Carlo Yöntemi ile Örneklenmesi

(Tam metin bildiri)

TFD 22. Fizik Kongresi 2004-09-14 2004-09-17 Sözlü Sunum KORAY APDULLAH,CENGİZ AHMET Cilt: 1 Basım Tarihi : 14.07.2004

Elektronların Çoklu Saçılmaları Açısal Dağılım ve Difüzyon Durumu

(Tam metin bildiri)

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi 2009-10-09 Abdullah KORAY, Hüseyin AYTEKİN, Ahmet CENGİZ Cilt: 2 Sayfa:24-

Eleştirel ve yaratıcı düşünme temelli Fen ve Teknoloji laboratuarı uygulamalarının problem çözme ve yaratıcılık üzerine etkisi

(Tam metin bildiri)

X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi kongresi 2012-06-27 2012-06-30 Canay ALTINDAĞ, Çağlar GÖKSEL, Özlem KORAY, Abdullah KORAY Cilt: 1

Belli Kalınlığı Geçen Gamma Işınlarının Enerji Dağılımlarının Deneysel Olarak Elde Edilmesi

(Özet bildiri)

IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi 2005-09-16 Ekrem ALMAZ, Ali GÜLTEKİN, Nil KÜÇÜK, Abdullah KORAY, Ahmet TARTAR, Cumhur Gökhan ÜNLÜ, Ahmet CENGİZ Cilt: 1

Kitaplar (3)

Eğitim Bilimlerinde Uluslararası Araştırmalar - II

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Uzaktan Eğitim Fen Bilimleri Derslerinde Scratch Etkinliklerinin 5e Öğretim Planlarına Adapte Edilmesi: Öğretmen Adaylarının Hazırlık Ve Uygulama Süreçlerini Değerlendirmesi Editör: Bay, Erdal Basım Sayısı::(1) Sayfa::55 74 Yayınevi:: Serüven Publishing ISBN: 978-625-6399-05-1 Tarih: 2022

EĞİTİM BİLİMLERİ Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler-3

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: ÖĞRETMEN ADAYLARININ MODEL TEMELLİ ASTRONOMİ KAZANIMLARINA YÖNELİK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Editör: Doç. Dr. Harun ŞAHİN Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 27 Yayınevi:: İVPE ISBN: 978-9940-46-080-8 Tarih: 2021

Elektronların Çoklu Saçılmalar Sonunda Açısal Dağılımlarının İncelenmesi

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Cinius Yayınları ISBN: 978-625-7993-93-7 Tarih: 2019

Projeler (6)

Eğitsel Robotik Tabanlı Fen ve Teknoloji Eğitiminin Öğrencilerin Akademik Performansına ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2019-04-01

Bitiş Tarihi : 2022-01-11

Geleceğin Bilim Eğitimcileri için Güncel Bilim ve Bilim Eğitimi II 1059B291400421

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-02-02

Bitiş Tarihi : 2015-02-07

Zonguldak Bölgesi Toprak Örneklerinde Radyoaktivite Tayini Ve Halkin Aldiği Radyasyon Dozu Değerinin Belirlenmesi Kodu 2013 76962555 01

Proje Türü : (BAP)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Geleceğin Bilim Eğitimcileri için Güncel Bilim ve Bilim Eğitimi Kodu 1059B291300090

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2013-06-03

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı İçin Fizik Kimya ve Biyoloji Laboratuvarının Kurulması Kodu 2010 12 01 01

Proje Türü : (BAP)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Elektronların çoklu saçılmalar sonunda açısal dağılımlarının incelenmesi 2007 2 13 03 14

Proje Türü : (ARAŞTIRMA PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)