ASSOC. PROF.

Name:

HAKAN AKÇIN

Email:

akcinh

Phone:

03722912597

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Bilim Alanı : Map Engineering

Temel Alanı : Mühendislik Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Jeodezi

Remote Sensing

Ölçme Tekniği

Öğrenim Bilgileri

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 18/09/1992 - Bitiş Tarihi 27/03/1998

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 01/10/1990 - Bitiş Tarihi 25/01/1993

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 13/10/1983 - Bitiş Tarihi 06/03/1989

İNŞAAT FAKÜLTESİ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

Yönetilen Tezler - Doktora

Taşkömür havzasındaki artık ve aktif tasman oluşumlarının yapılar ve altyapı tesisleri üzerindeki deformasyon etkilerinin belirlenmesi ve araştırılması

ERAY CAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Yeraltı maden işyerlerindeki kazaların cbs ile zamansal mekansal analizi: TTK kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi örneği

PINAR EKSERT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Geomatik mühendisliğindeki gelişmelere bağlı olarak 3 boyutlu mülkiyet haritalarının oluşturulması

RESMİGÜL ŞENER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Arazi ve arsa düzenlemesi uygulamalarında hazine taşınmazları açısından sorunsalın incelenmesi

ERHAN KASAPOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Arazi ve arsa düzenlemelerinde taşınmaz değerleri kullanılarak derece dönüşüm esaslı bir uygulama stratejisi geliştirme

SERCAN AKSOY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

İmar uygulamalarında iptal edilen parselasyon çalışmalarının uygulama öncesi haline geri dönüşümü probleminin incelenmesi

BÜLENT YILDIRIM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Tarım arazisi niteliğindeki taşınmazlarda değerlemenin yargı kararları ve mevzuat açısından uyumunun incelenmesi

ORHAN ÖZDEMİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

İmar Kanunun 18.maddesinin değerleme esaslı uygulanabilirliğinin incelenmesi ve öneriler

BARIŞ DEMİREL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yer altı maden işyerlerinde geomatik mühendisliği yaklaşımlarıyla yeni bir risk değerlendirme yönteminin geliştirilmesi

SERKAN SARGINOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Kadastro çalışmalarında risk değerlendirmeleri üzerine bir araştırma

BURAK AKIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

İmar uygulamalarında tescilli kültür varlıklarına ilişkin koruma alanlarının akk CBS ile belirlenmesi: Zonguldak ili Kdz. Ereğli ilçesi örneği

HAVA KALYONCU TOPÇU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Kadastrodaki yenileme çalışmalarının farklı kadastral teknik ve mevzuat uygulamalarıyla karşılaştırılarak incelenmesi

FERHAT YÜCEL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Açık kaynak kodlu CBS ile köylerde imar uygulamaları

MURAT UZUN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Tesis kadastrosunun yapımında özel sektörden yararlanılmasının değerlendirilmesi: Karabük-Eflani örneği

SEZİN KAMALAK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Türkiye'de konumsal verinin E-devlet yapısı içinde üretici kuruluşlar ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlar arasında paylaşımı üzerine bir araştıma

CENGİZ UYAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Denizdibi topoğrafyasının modellenmesi

BİLGİ TERLEMEZOĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Emlak bilgi sistemi ve Zonguldak-Kozlu kentsel gelişim alanı için uygulanması

EYLEM KABA
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Ana Bilim Dalı

Üç boyutlu kadastronun kent bilgi sistemi çerçevesinde incelenmesi

KADRİYE YÜCEER
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Ana Bilim Dalı

Tarihsel koruma bölgelerinde mekansal bilgi sistemi Safranbolu uygulaması

ÖZLEM ERGİN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Ana Bilim Dalı

Robustlaştırılmış kollokasyon modeliyle yerel jeodin belirlenmesi

SAİT UÇAR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (14)

A GIS-based building risk assessment for the subsidence due to undercity coal mining activities in Zonguldak, Turkey

Arabian Journal of Geosciences

Tarih: 1/2021 Sayı: 376 Cilt: 14 Sayfa: None- AKÇIN HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1866-7511","1866-7538 doi:10.1007/s12517-021-06702-6

Website

Investigation of possible causes of sinkhole incident at the Zonguldak Coal Basin, Turkey

Geomechanics and Engineering

Tarih: 10/2018 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 177- GENİŞ MELİH,AKÇIN HAKAN,Aydan Ömer,BACAK GÜRKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2005-307X doi:10.12989/gae.2018.16.2.177

Website

ENGINEERING GEOLOGY

Tarih: 11/2013 Sayı: 166 Cilt: None Sayfa: 186- Unlu Tugrul,Akcin Hakan,Yilmaz Ozgur

Endeks:SCI-Expanded ISSN:00137952 doi:10.1016/j.enggeo.2013.07.014

Website

Computation of subsidence parameters resulting from layer movements post operations of underground mining

Journal of Structural Geology

Tarih: 2/2013 Sayı: None Cilt: 47 Sayfa: 16- CAN ERAY,MEKİK ÇETİN,KUŞCU ŞENOL,AKÇIN HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:01918141 doi:10.1016/j.jsg.2012.11.005

Website

Monitoring deformations on engineering structures in Kozlu Hard Coal Basin

Natural Hazards

Tarih: 2/2013 Sayı: 3 Cilt: 65 Sayfa: 2311- CAN ERAY,MEKİK ÇETİN,KUŞCU ŞENOL,AKÇIN HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0921-030X doi:10.1007/s11069-012-0477-x

Website

Performance of artificial neural networks on kriging method in modeling local geoid

Boletim de Ciências Geodésicas

Tarih: 1/2013 Sayı: 1 Cilt: 19 Sayfa: 84- AKÇIN HAKAN, ÇELİK Cağit Tağı

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1982-2170 doi:10.1590/S1982-21702013000100006

Website

Subsidence Occurring in Mining Regions and A Case Study Of Zonguldak Kozlu basin

Scientific Research and Essays

Tarih: 3/2011 Sayı: 6 Cilt: 6 Sayfa: 1317- CAN ERAY,MEKİK ÇETİN,KUŞCU ŞENOL,AKÇIN HAKAN

Endeks:DOAJ, Google Scholar ISSN:1992-2248

Website

Relaxation on the Ismetpasa segment of the North Anatolian Fault after the Golcuk Mw 7 4 and Duzce Mw 7 2 shocks

Journal of National Hazards

Tarih: 12/2010 Sayı: 12 Cilt: 10 Sayfa: 2653- KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, AKÇIN HAKAN, GÜNDOĞDU OĞUZ, GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR, KÖKSAL ERAY Atıf Sayısı: 4

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1561-8633 doi:doi:10.5194/nhess-10-2653-2010

Website

Monitoring subsidence effects in the urban area of Zonguldak Hardcoal Basin of Turkey by InSAR GIS integration

Journal of National Hazards

Tarih: 10/2010 Sayı: 9 Cilt: 10 Sayfa: 1807- AKÇIN HAKAN, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, KEMALDERE HÜSEYİN, Deguchi Tomonori, KÖKSAL ERAY Atıf Sayısı: 4

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1561-8633 doi:10.5194/nhess-10-1807-2010

Website

Triggered Creep Rate On The Ismetpasa Segment Of The North Anatolian Fault

Journal of National Hazards

Tarih: 12/2008 Sayı: 6 Cilt: 8 Sayfa: 1369- KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, AKÇIN HAKAN, KEMALDERE HÜSEYİN, GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR Atıf Sayısı: 9

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1561-8633

Website

Determination of the 30 year creep trend on the Ismetpaşa segment of the North Anatolian Fault using an old geodetic network

Earth, Planets and Space

Tarih: 8/2006 Sayı: 8 Cilt: 58 Sayfa: 937- KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,AKÇIN HAKAN Atıf Sayısı: 8

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1880-5981 doi:10.1186/BF03352598

Website

Accuracy analysis DEM generation and validation using Russian TK 350 stereo images

The Photogrammeric Record

Tarih: 9/2004 Sayı: 107 Cilt: 19 Sayfa: 200- Büyüksalih Gürcan, KOÇAK MEHMET GÜVEN, ORUÇ MURAT, AKÇIN HAKAN, Jacopsen Karsten Atıf Sayısı: 5

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0031-868X

Website

Effects of Errors in Coordinates on Transformation Parameters

Journal of Surveying Engineering

Tarih: 8/2003 Sayı: 3 Cilt: 129 Sayfa: 91- KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MEKİK ÇETİN,AKÇIN HAKAN Atıf Sayısı: 1

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0733-9453 doi:10.1061/(ASCE)0733-9453(2003)129:3(91)

Website

A Comparison of Two Well Known Models for 7 Parameter Transformation

Australian Surveyor

Tarih: 6/2002 Sayı: 1 Cilt: 47 Sayfa: 24- KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MEKİK ÇETİN,AKÇIN HAKAN

Endeks:EI: Engineering Index ISSN:0005-0326 doi:10.1080/00050356.2002.10558839

Website

Ulusal Makaleler (7)

Parselasyon Planına Göre İmar Parseli Üretimi İçin Yeni Bir Uygulama Stratejisi Geliştirme

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Tarih: 10/2022 Sayı: 5 Cilt: 22 Sayfa: 1061- AKÇIN HAKAN, Aksoy Sercan

Endeks:TR DİZİN ISSN:2149-3367 doi:10.35414/akufemubid.1114098

Website

Açık Maden İşletmeciliği Uygulamalarında Elipsoidal Yükseklik Farklarından Ortometrik Yükseklik Belirleme Üzerine Deneysel Araştırma

Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi

Tarih: 1/2014 Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 22- AKÇIN HAKAN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-3983

Website

Türkiye de Konumsal Verinin E Devlet Yapısı İçinde Satışına Yönelik Bir Uygulama A Case Study Based On Markettıng Of Spatıal Data In Scope Of E Government In Turkey

Harita Genel Komutanlığı-Harita dergisi

Tarih: 1/2014 Sayı: 137 Cilt: 73 Sayfa: 42- UYAN Cengiz, AKÇIN HAKAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-5790

GPS Nivelman Ölçüleri ve Kriging Yöntemiyle Yerel Jeoid Belirleme üzerine Deneysel Uygulama

YTÜ sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Tarih: 3/2002 Sayı: 4 Cilt: 2002 Sayfa: 20- AKÇIN HAKAN

ISSN:1304-7205

Website

Jeoit Kavramı ve Belirleme Teknikleri Üzerine Bir İnceleme

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Tarih: 7/2000 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 37- AKÇIN HAKAN

ISSN:1301-6644

Website

Kollokasyonla Jeoid Belirlemede Uyuşumsuz Ölçülerin Robust Kestirmiyle Belirlenmesi ve Bir Uygulama

Harita Genel Komutanlığı Harita Dergisi

Tarih: 1/1998 Sayı: 119 Cilt: 65 Sayfa: 45- AKÇIN HAKAN, AZAR Ali

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-5790

Zonguldak Taşkömürü Havzası ZTH da Mülkiyet Sorunlarının Analizi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bülteni

Tarih: 3/1995 Sayı: 77 Cilt: 1 Sayfa: 55- AKÇIN HAKAN, YAZICIOĞLU Şakir Ali, KARAGÖZ Mehmet

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-3534-77

Uluslararası Bildiriler (21)

A RESEARCH ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY RISK ASSESSMENT IN CASTASTRO STUDIES FOR MINING WORKPLACES

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN MINING 2019-10-19 Sözlü Sunum Akın Burak, AKÇIN HAKAN, ÇAKIR ALAADDİN Basım Tarihi : 31.10.2019

Determination of Pillar and Safety Borderline for Occupational Health and Safety in Mine Workplaces Using 3-Dimensional Mine Map

(Tam metin bildiri)

ICCET 2018 2018-04-11 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN, SARGINOĞLU Serkan, BARDIZ Hacı Mehmet Basım Tarihi : 19.05.2018

Examination of Forest Destruction Caused by the Production of IIA Group Mines of Türkiye Using Sentinel-2 Satellite Imagery

(Özet bildiri)

International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017) 2017-10-18 2017-10-21 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, MARANGOZ AYCAN MURAT Basım Tarihi : 21.10.2017

Pixel-Based Classification Analysis of Land Use Land Cover Using Sentinel-2 and Landsat-8 Dat

(Tam metin bildiri)

4th International Workshop on GeoInformation Science – GeoAdvances 2017 2017-10-14 Sözlü Sunum ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, MARANGOZ AYCAN MURAT, AKÇIN HAKAN Basım Tarihi : 14.10.2017

Analysis of Land Use Land Cover Classification Results Derived From Sentinel-2 Image

(Tam metin bildiri)

17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017-06-27 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, AKÇIN HAKAN Basım Tarihi : 27.06.2017

Investigating Sedimentologic Water Pollution Due to Coal in Black Sea By Geostatistical Modelling of Thermal Satellite Images

(Tam metin bildiri)

The 4th International Geography Symposium 2016-05-23 2016-05-26 AKÇIN HAKAN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN Sayfa:1- ISBN:978-605-66576-1-0 Basım Tarihi : 23.05.2016

Website

Relation between Mine Fires and Subsidence A Case Study in Zonguldak Hardcoal Basin

(Tam metin bildiri)

24thInternational Mining Congress and Exhibition of Turkey IMCET 2015 2015-04-14 2015-04-17 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN, ÇAKIR ALAADDİN Sayfa:283- ISBN:978-605-01-0705-0 Basım Tarihi : 14.04.2015

Detection of Environmental Changes Arising From Coal Production Wastes in the Coastal Zone of Zonguldak Metropolitan Area

(Tam metin bildiri)

Studying Land Use Effects in Costal Zones with Remote Sensing and GIS 2003-08-13 Sözlü Sunum BUZKAN İBRAHİM, AKÇIN HAKAN, Büyüksalih Gürcan, ORUÇ MURAT Sayfa:355- Basım Tarihi : 13.08.2003

Information Content Analysıs of KVR 1000 Ortho Image Based On The Available Topographic Maps In The GIS Enviroment

(Tam metin bildiri)

EARSEL Workshop on Remote Sensing For Developing Countries 2004-09-26 2004-07-29 Sözlü Sunum Şahin Hakan, Büyüksalih Gürcan, AKÇIN HAKAN, TOPAN HÜSEYİN, KARAKIŞ SERKAN, MARANGOZ AYCAN MURAT

Determination of Strain Accumulation with GPS Observations Between 1997 and 2000 in Microgeodetic Network in Yenicaga Section of North Anatolian Fault

(Tam metin bildiri)

Fourth International Symposium”Turkish-German Joint Geodetic Days 2001-04-03 2001-04-06 Sözlü Sunum MEKİK ÇETİN, Azar Ali, AKÇIN HAKAN

Object Based Automatic Classification of Urban Open Green Areas Using High Resolution QuickBird Imagery and Integration to GIS

(Tam metin bildiri)

27th EARSeL Symposium: "Geoinformation in Europe 2007-06-04 2007-06-07 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT, KARAKIŞ SERKAN, AKÇIN HAKAN

Development of a GIS Based Information and Management System for Cultural Heritage Site Case Study of Safranbolu

(Tam metin bildiri)

FIG Congress 2010 Facing the Challenges – Building the Capacity Sydney 2010-04-11 2010-04-16 Sözlü Sunum ŞEKER DURSUN ZAFER, ALKAN MEHMET, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, AKÇIN HAKAN, KAHYA SAYAR YEGAN

Determination Of Most Suitable Numerical Geoid Modelling For GIS GPS A Case Study

(Tam metin bildiri)

International GIS/GPS Symposium 1997-09-15 1997-09-17 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN

Handling of Ikonos Images from Orientation up to DEM Generation

(Tam metin bildiri)

Proc. of Joint ISPRS Workshop “High Resolution Mapping from Space 2003” 2003-06-02 2003-06-04 Sözlü Sunum Büyüksalih Gürcan, KOÇAK MEHMET GÜVEN, ORUÇ MURAT, AKÇIN HAKAN, Jacopsen Karsten

Potential of KOMPSAT 1 for Mapping Purposes

(Tam metin bildiri)

25th EARSel Symposium on Global Developments in Environmental Earth Observation from Space 2005-06-06 2005-06-09 Sözlü Sunum Büyüksalih Gürcan, AKÇIN HAKAN, MARANGOZ AYCAN MURAT, Jacopsen Karsten

Geometric Evaluation Automated DEM and Othoimage Generation From Along Track Stereo ASTER Images

(Tam metin bildiri)

2nd International Conferance on Recent Advanced in Space Technologies Space in the Service of Society- RAST 2005 2005-06-09 2005-06-11 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT, Büyüksalih Gürcan, AKÇIN HAKAN, Büyüksalih İsmail, SEFERCİK UMUT GÜNEŞ

Geometry of ORBVIEW 3 images

(Tam metin bildiri)

Topographic Mapping from space ISPRS Workshop 2006-02-14 2006-02-16 Sözlü Sunum Büyüksalih Gürcan, AKÇIN HAKAN, Jacopsen Karsten

Monitoring Mininig Induced Subsidences Using GPS and InSAR

(Tam metin bildiri)

XXIII International FIG Congress 2006-10-08 2006-09-13 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, Deguchi Tomonori

Monitoring of Mining Induced Land Subsidence Using L and C Band SAR Interferometry

(Tam metin bildiri)

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium- IGARSS2007 2007-06-23 2007-06-27 Sözlü Sunum Deguchi Tomonori, Kato Mesetane, AKÇIN HAKAN, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Detecting Illegal Mining Activities Using DInSAR

(Tam metin bildiri)

FIG Working Week 2008 2008-07-14 2008-07-18 Sözlü Sunum KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, AKÇIN HAKAN, KEMALDERE HÜSEYİN, Deguchi Tomonori, Kato Mesetane

Temporal Investıgatıon Of Effects On Coastal Structures Of Subsıdence Caused By Undersea Mınıng In Zonguldak Hardcoal Basın Usıng InSAR And GNSS Approach

(Tam metin bildiri)

FIG Workıng Week 2012, TS05F - Mining and Underground Engineering Surveying Commission:6 2012-05-06 2012-05-10 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN, CAN ERAY, KEMALDERE HÜSEYİN, KUŞCU ŞENOL

Ulusal Bildiriler (27)

Geomatik Mühendisliğindeki Gelişmelere Bağlı Olarak 3 Boyutlu Mülkiyet Haritalarının Oluşturulması

(Tam metin bildiri)

III. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi 2020-12-12 Sözlü Sunum Şener Resmigül, AKÇIN HAKAN Sayfa:112- ISBN:978-605-80297-8-1 Basım Tarihi : 12.12.2020

TAŞINMAZ GELİŞTİRME VE DEĞERLEMEDE RİSKLERİN BELİRLENMESİ İÇİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS’NİN POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

(Tam metin bildiri)

4th Engineers of Future International Student Symposium 2020-05-07 Sözlü Sunum Çaldağ Bahriye Sena, AKÇIN HAKAN ISBN:978-605-9678-20-0 Basım Tarihi : 07.05.2020

Tescilli Kültür Varlıklarının Koruma Alanlarının İmar Uygulamalarında Açık Kaynak Kodlu CBS Yazılımları İle Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

3rd Engineers of Future International Student Symposium 2019-05-16 Sözlü Sunum Topçu Hava Kalyoncu, AKÇIN HAKAN Basım Tarihi : 16.05.2019

Extraction of surface water resources using remote sensing indices and Landsat 8 Data

(Özet bildiri)

International symposıum on GIS applıcations in geography and geosciences, 2017-10-18 Sözlü Sunum ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, MARANGOZ AYCAN MURAT, AKÇIN HAKAN Sayfa:288- ISBN:978-605-4222-55-1 Basım Tarihi : 18.10.2017

SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVZA YÖNETİMİ İÇİN KÖMÜRE DAYALI KİRLİLİĞİN LANDSAT 8 GÖRÜNTÜLERİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZLERLE ZAMANSAL İNCELENMESİ

(Tam metin bildiri)

6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016) 2016-10-05 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN Sayfa:76- ISBN:978-975-487-214-9 Basım Tarihi : 05.10.2016

Maden Kanunundaki Gelişmeler Çerçevesinde Harita Niteliğindeki Belgelere İlişkin Sorunların İrdelenmesi

(Tam metin bildiri)

Maden Hukuku Sempozyumu 2015-10-03 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN Sayfa:109- ISBN:978-605-83657-6-6 Basım Tarihi : 01.01.2016

1890’lardan Günümüze Zonguldak Taşkömür Havzasında Endüstrileşmeye Bağlı Kıyı Değişimlerinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

8. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları Kongresi 2010-04-27 Sözlü Sunum KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,AKÇIN HAKAN,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,ORUÇ MURAT,Öngel Sayim,Şimşek Şafak Basım Tarihi : 27.04.2010

Zonguldak Taşkömürü Havzasında Düşey Hareketlerin İzlenmesine Yönelik InSAR Çalışmaları

(Tam metin bildiri)

12. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı 2009-05-11 2009-05-15 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KEMALDERE HÜSEYİN,Deguchi Tomonori Basım Tarihi : 11.05.2009

RUS UYDU GÖRÜNTÜSÜ KVR-1000’İN TOPOĞRAFİK HARİTA YAPIMINDAKİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

(Tam metin bildiri)

TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu 2007-06-05 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN, KARAKIŞ SERKAN Basım Tarihi : 30.06.2007

Monitoring of mining induced land deformation by interferometry using L-and C-band SAR Data

(Tam metin bildiri)

ISPRS Commission VII WG2 & WG7 conference on information extraction from SAR and optical data, with emphasis on developing countries, 2007-05-16 Sözlü Sunum Deguchi Tomonori, Kato mesatane, AKÇIN HAKAN, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN Basım Tarihi : 16.05.2007

MAKSİMUM KORELASYONLU ROBUST DENGELEME MODELİYLE ALTERNATİF BİR DEFORMASYON ANALİZİ

(Tam metin bildiri)

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2007-04-02 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN Basım Tarihi : 30.04.2007

Yerleşkelerdeki Zamansal Gelişimin Uydu Görüntüleri ve CBS ile Analizi

(Tam metin bildiri)

II. Ulusal Üniversite Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı 2005-06-09 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN, Büyüksalih Gürcan, KARAKIŞ SERKAN, ORUÇ MURAT Basım Tarihi : 30.06.2005

Obje Tabanlı Yapı Bilgi Sistemi ve Örnek Uygulama

(Tam metin bildiri)

EGE Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyum 2005-04-27 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN, KARAKIŞ SERKAN, MARANGOZ AYCAN MURAT, Şahin Hakan Basım Tarihi : 30.04.2005

DENİZ DİBİ TOPOĞRAFYASININ YAPAY SİNİR AĞLARIYLA MODELLENMESİ

(Tam metin bildiri)

10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2005-03-28 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN, Terlemezoğlu Bilgi, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN Basım Tarihi : 30.04.2005

1972’DEN 2002’YE İSMETPAŞA JEODEZİK AĞININ DEFORMASYON GÖZLEMLERİNİN ANALİZİ

(Tam metin bildiri)

Deprem Sempozyumu 2005-03-23 Sözlü Sunum KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, AKÇIN HAKAN Basım Tarihi : 31.03.2005

ZONGULDAK ORMANLIK ALANLARINDAKİ KAÇAK YAPILAŞMANIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK NESNE ÇIKARIMI YAPILARAK CBS İLE ANALİZİ

(Tam metin bildiri)

3. CBS Bilişim Günleri 2004-10-06 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN, MARANGOZ AYCAN MURAT, KARAKIŞ SERKAN, Şahin Hakan Basım Tarihi : 02.01.2005

Yeraltı Maden Üretimlerinin Jeodezik Ağlar Üzerine Etkisinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

1. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 2003-10-30 Sözlü Sunum KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, AKÇIN HAKAN, Aratoğlu Tuna Basım Tarihi : 30.10.2003

COĞRAFİ TABANLI BİLGİ SİSTEMLERİ, YEREL YÖNETİMLER VE GAP BÖLGESİ İÇİN ÖNEMİ

(Tam metin bildiri)

II. GAP ve SANAYİ Kongresi 2001-09-19 Sözlü Sunum KUŞCU ŞENOL, AKÇIN HAKAN Basım Tarihi : 30.09.2001

Alanya Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Uygulamasında Ulaşılan Sonuçlar

(Tam metin bildiri)

8. Türkiye Haritta Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2001-03-19 Sözlü Sunum KUŞCU ŞENOL, AKÇIN HAKAN Basım Tarihi : 25.03.2001

Kuzey Anadolu Fayının Bolu Yeniçağa Geçicindeki Tektonik Hareketlerinin GPS Gözlemleri ile İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

Aktif Tektonik Araştırma Grubu 3. Toplantı 1999-04-07 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN, Azar Ali, MEKİK ÇETİN, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, KURT ORHAN Basım Tarihi : 15.11.1999

ZONGULDAK TAŞKÖMÜRÜ HAVZASI (ZTH)'NIN ÖZGÜN MEKANİK PARAMETRELERİNE DAYALI OLARAK TASMAN TAHMİNİ UYGULAMALARI

(Tam metin bildiri)

Türkiye 14.Madencilik Kongresi 1995-06-06 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN Sayfa:247- ISBN:975-395-150-7 Basım Tarihi : 06.06.1995

Zonguldak Kozlu Bölgesi Yeraltı Kömür Üretimlerinden Kaynaklanan Tasman Hareketlerinin Jeodezik Analizi

(Tam metin bildiri)

Prof. Dr. H. Wolf Jeodezi Sempozyumu 1993-11-03 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN, Aratoğlu Tuna, ÜNAL MEHMET TAMER Basım Tarihi : 30.11.1993

Zonguldak Metropoliten Alanda Fındık Ekim Bölgelerinin 2844 Sayılı Kanun Çerçevesinde İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

Zonguldak Kent Sempozyumu 2011-05-16 2011-05-17 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN

Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK Kozlu Müessesesi Yer Altı Üretimlerinde Program İlerlemeleri Fiili Durumlarının İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 2010-10-20 2010-10-22 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN, SARGINOĞLU Serkan, CAN ERAY

İnternet Tabanlı CBS Ve Sanal Küreler Üzerinden Barajlar İçin Deformasyon Ağı Tasarımı Ve Optimizasyonu

(Tam metin bildiri)

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013 2013-11-11 2013-11-13 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN, ŞAHİN Oğuz, ASLAN Fatih

E54 Kapalı Maden İşletmelerindeki İmalat Haritalarının Hazırlanma Süreci Gelişimi Ve Kesit Görünümlerinin Yorumlanması

(Tam metin bildiri)

14. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2013-05-15 2013-05-17 Sözlü Sunum CAN ERAY, KUŞCU ŞENOL, AKÇIN HAKAN

Yeraltı Maden İşletmeleri İçin CBS Uygulamaları

(Tam metin bildiri)

TMMOB 3. CBS Kongresi 2011-10-31 2011-11-04 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN, SARGINOĞLU Serkan

İdari Görevler

Müdür Yardımcısı

10-03-2016 / 10-03-2019

MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Anabilim Dalı Başkanı

02-01-2013 / 02-01-2016

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ

Kitaplar (1)

Sustainability In Urban Ecosystems And Detecting Urban Vegetation From Different Images Using An Object Based Approach

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sustainability in Urban Ecosystems andDetecting Urban Vegetation from DifferentImages Using an Object-Based Approach Editör: Chaouki Ghenai Basım Sayısı::(1) Sayfa::197 220 Yayınevi:: InTech ISBN: 978-953-51-0116-1 Tarih: 2012

Projeler (8)

Tasman Oluşumunun İzlenmesi ve Önlenmesi -Topuk Tasarımı - İşletme Projesinin Revize Edilmesi

Proje Türü : (Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç))

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2012-07-01

Bitiş Tarihi : 2012-07-31

İmbat Madencilik Soma-Eynez İşletmesinde Yeraltı ve Yerüstü Su Baskını Tehlikelerinin Araştırılması

Proje Türü : (Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç))

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2016-02-01

Bitiş Tarihi : 2016-04-21

Karaman İli Ermenek İlçesi Pamuklu Köyü Mevkii Sicil 1260 Ruhsat Numaralı Ermenek Cenne Linyit Kömür İşletmesi Ltd Şti Sahasının 3213 Sayılı Maden Kanunu Hüküm ve Yönetmelikleri Gereğince Tanzim Edilen 10 yıllık Temdit İşletme Projesi

Proje Türü : (Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç))

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-05-21

Bitiş Tarihi : 2016-02-08

Karaman İli Ermenek İlçesi Pamuklu Köyü 1260 Sicil Nolu Ermenek Cenne Linyit İşletmesi sahası 10 yıllık Üretim Planlamasına İlişkin Tasman Projesi

Proje Türü : (Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç))

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-05-21

Bitiş Tarihi : 2016-02-08

Kaya Düşmesi ve Heyelan gibi Ani Gelişen Doğal Afetlere Müdahalede AB Mesleki Eğitimi Proje No 2013 1 TR1 LEO02 49588

Proje Türü : (Avrupa Birliği)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2013-08-14

Bitiş Tarihi : 2015-01-13

Kültürel mirasıun kaydı analizi korunması ve yaşatılmasına yönelik bir bilgi ve yönetim sisteminin geliştirilmesi örnek uygulama Safranbolu tarihi kenti 106Y157 nolu TÜBİTAK projesi

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2009-01-01

Bitiş Tarihi : 2012-01-01

Türkiyedeki bir Test Alanında Topoğrafik Harita Yapım Amaçlı Uydu Görüntülerinin Geometrik ve Semantik Analizi TÜBİTAK ve Almanya Bilimler Akademesi Ortak Projesi P N 101Y090

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2002-01-01

Bitiş Tarihi : 2006-01-01

Batı Karadeniz Bölgesinde Zemin Hareketlerinin İzlenmesi Projesi Proje no K96121820

Proje Türü : (Kalkınma Bakanlığı)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 1996-01-01

Bitiş Tarihi : 1998-11-01

Üniversite Dışı Deneyimler

TÜBİTAK

2002-0

Zonguldak Karaelmas Ü.Türkiye-Hanovver Ü. Almanya Ortak projesi Araştırma

Proje araştırmaları