DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

HAKAN AKÇIN

e-Posta:

akcinh

Telefon:

291 2597

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Harita Mühendisliği

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1992-1998

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)

Yüksek Lisans

1990-1993

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

Lisans

1983-1989

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT FAKÜLTESİ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Şehir altı madenciliği ve tasman etkilerinin diferansiyel ınsar tekniği ile belirlenmesi: Zonguldak metropolitan alanı örneği

HÜSEYİN KEMALDERE
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Taşkömür havzasındaki artık ve aktif tasman oluşumlarının yapılar ve altyapı tesisleri üzerindeki deformasyon etkilerinin belirlenmesi ve araştırılması

ERAY CAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Arazi ve arsa düzenlemesi uygulamalarında hazine taşınmazları açısından sorunsalın incelenmesi

ERHAN KASAPOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Arazi ve arsa düzenlemelerinde taşınmaz değerleri kullanılarak derece dönüşüm esaslı bir uygulama stratejisi geliştirme

SERCAN AKSOY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İmar uygulamalarında iptal edilen parselasyon çalışmalarının uygulama öncesi haline geri dönüşümü probleminin incelenmesi

BÜLENT YILDIRIM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Tarım arazisi niteliğindeki taşınmazlarda değerlemenin yargı kararları ve mevzuat açısından uyumunun incelenmesi

ORHAN ÖZDEMİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İmar Kanunun 18.maddesinin değerleme esaslı uygulanabilirliğinin incelenmesi ve öneriler

BARIŞ DEMİREL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Yer altı maden işyerlerinde geomatik mühendisliği yaklaşımlarıyla yeni bir risk değerlendirme yönteminin geliştirilmesi

SERKAN SARGINOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kadastro çalışmalarında risk değerlendirmeleri üzerine bir araştırma

BURAK AKIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İmar uygulamalarında tescilli kültür varlıklarına ilişkin koruma alanlarının akk CBS ile belirlenmesi: Zonguldak ili Kdz. Ereğli ilçesi örneği

HAVA KALYONCU TOPÇU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kadastrodaki yenileme çalışmalarının farklı kadastral teknik ve mevzuat uygulamalarıyla karşılaştırılarak incelenmesi

FERHAT YÜCEL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Açık kaynak kodlu CBS ile köylerde imar uygulamaları

MURAT UZUN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Tesis kadastrosunun yapımında özel sektörden yararlanılmasının değerlendirilmesi: Karabük-Eflani örneği

SEZİN KAMALAK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türkiye'de konumsal verinin E-devlet yapısı içinde üretici kuruluşlar ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlar arasında paylaşımı üzerine bir araştıma

CENGİZ UYAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Denizdibi topoğrafyasının modellenmesi

BİLGİ TERLEMEZOĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Emlak bilgi sistemi ve Zonguldak-Kozlu kentsel gelişim alanı için uygulanması

EYLEM KABA
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer

(Yüksek Lisans)

Üç boyutlu kadastronun kent bilgi sistemi çerçevesinde incelenmesi

KADRİYE YÜCEER
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer

(Yüksek Lisans)

Tarihsel koruma bölgelerinde mekansal bilgi sistemi Safranbolu uygulaması

ÖZLEM ERGİN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer

(Yüksek Lisans)

Robustlaştırılmış kollokasyon modeliyle yerel jeodin belirlenmesi

SAİT UÇAR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer

Uluslararası Makaleler (17)

Investigation of possible causes of sinkhole incident at the Zonguldak Coal Basin, Turkey

GEOMECHANICS AND ENGINEERING

Tarih: 10/2018 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 177-185 GENİŞ MELİH,AKÇIN HAKAN,Aydan Ömer,BACAK GÜRKAN

Endeks:SCI ISSN:2005-307X doi:10.12989/gae.2018.16.2.177

An integrated approach for the prediction of subsidence for coal mining basins

Engineering Geology

Tarih: 11/2013 Cilt: 166 Sayfa: 186-203 ÜNLÜ TUĞRUL,AKÇIN HAKAN,YILMAZ ÖZGÜR

Endeks:SCI-Expanded ISSN:00137952 doi:10.1016/j.enggeo.2013.07.014

Website

Computation of subsidence parameters resulting from layer movements post operations of underground mining

Journal of Structural Geology

Tarih: 2/2013 Cilt: 47 Sayfa: 16-24 CAN ERAY,MEKİK ÇETİN,KUŞCU ŞENOL,AKÇIN HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:01918141 doi:10.1016/j.jsg.2012.11.005

Website

Monitoring deformations on engineering structures in Kozlu Hard Coal Basin

Natural Hazards

Tarih: 2/2013 Sayı: 3 Cilt: 65 Sayfa: 2311-2330 CAN ERAY,MEKİK ÇETİN,KUŞCU ŞENOL,AKÇIN HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0921-030X doi:10.1007/s11069-012-0477-x

Website

Performance of artificial neural networks on kriging method in modeling local geoid

Boletim de Ciências Geodésicas

Tarih: 1/2013 Sayı: 1 Cilt: 19 Sayfa: 84-97 HAKAN AKCIN, CAHIT TAGI CELIK

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1982-2170 doi:10.1590/S1982-21702013000100006

Website

Measuring effects of mining on surface structure

Coordinates Magazine

Tarih: 11/2012 Sayı: 11 Cilt: 8 Sayfa: 20-26 Eray Can, Çetin Mekik, Şenol Kuşcu, Hakan Akçın

ISSN:0973-2136

Subsidence Occurring in Mining Regions and A Case Study Of Zonguldak Kozlu basin

Scientific Research and Essays

Tarih: 3/2011 Sayı: 6 Cilt: 6 Sayfa: 1317-1327 CAN ERAY,MEKİK ÇETİN,KUŞCU ŞENOL,AKÇIN HAKAN

Endeks:DOAJ, Google Scholar ISSN:1992-2248

Relaxation on the Ismetpasa segment of the North Anatolian Fault after the Golcuk Mw 7 4 and Duzce Mw 7 2 shocks

Journal of National Hazards

Tarih: 12/2010 Sayı: 12 Cilt: 10 Sayfa: 2653-2657 S H Kutoglu, H Akcin, O Gundogdu, K S Gormus, E Koksal Atıf Sayısı: 4

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1561-8633 doi:doi:10.5194/nhess-10-2653-2010

Website

Monitoring subsidence effects in the urban area of Zonguldak Hardcoal Basin of Turkey by InSAR GIS integration

Journal of National Hazards

Tarih: 10/2010 Sayı: 9 Cilt: 10 Sayfa: 1807-1814 H akcin, S H Kutoglu, H Kemaldere, T Deguchi, E Koksal Atıf Sayısı: 4

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1561-8633 doi:10.5194/nhess-10-1807-2010

Website

Triggered Creep Rate On The Ismetpasa Segment Of The North Anatolian Fault

Journal of National Hazards

Tarih: 12/2008 Sayı: 6 Cilt: 8 Sayfa: 1369-1373 S H Kutoglu, H Akcin, H Kemaldere, K S Gormus Atıf Sayısı: 9

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1561-8633

Website

Monitoring Coal field Subsidence by İntegrating GPS and SAR

GIM International Journal

Tarih: 11/2007 Sayı: 11 Cilt: 21 Sayfa: 41-45 Hakan Akcin, Tomonori Deguchi, Şenol Hakan Kutoglu

Automatic processing of interferometric SAR and accuracy of surface deformation measurement

SPIE Europe Remote Sensing

Tarih: 9/2006 Sayı: 1 Cilt: 6363 Sayfa: 1-3 Tomonori deguchi, Mesatane Kato, Hakan Akcin, Şenol hakan Kutoglu

doi:10.1117/2.1200705.0485

Determination of the 30 year creep trend on the Ismetpaşa segment of the North Anatolian Fault using an old geodetic network

Earth, Planets and Space

Tarih: 8/2006 Sayı: 8 Cilt: 58 Sayfa: 937-942 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,AKÇIN HAKAN Atıf Sayısı: 8

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1880-5981 doi:10.1186/BF03352598

Website

Application of L band InSAR for Measurement of Local Surface Deformation by Underground Coal Mining

Journal of Remote Sensing Society of Japan

Sayı: 5 Cilt: 26 Sayfa: 391-398 Tomonori Deguchi, H Tsu, Y Maruyama, M Kato, Hakan Akcin

ISSN:0289-7911

Accuracy analysis DEM generation and validation using Russian TK 350 stereo images

The Photogrammeric Record

Tarih: 9/2004 Sayı: 107 Cilt: 19 Sayfa: 200-218 Gürcan Büyüksalih, Güven Koçak, Murat Oruç, Hakan Akçın, Karsten Jacopsen Atıf Sayısı: 5

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0031-868X

Effects of Errors in Coordinates on Transformation Parameters

Journal of Surveying Engineering

Tarih: 8/2003 Sayı: 3 Cilt: 129 Sayfa: 91-94 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MEKİK ÇETİN,AKÇIN HAKAN Atıf Sayısı: 1

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0733-9453 doi:10.1061/(ASCE)0733-9453(2003)129:3(91)

Website

A Comparison of Two Well Known Models for 7 Parameter Transformation

Australian Surveyor

Tarih: 6/2002 Sayı: 1 Cilt: 47 Sayfa: 24-30 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MEKİK ÇETİN,AKÇIN HAKAN

Endeks:engineering ISSN:0005-0326 doi:10.1080/00050356.2002.10558839

Website

Ulusal Makaleler (13)

Yer altı ve yer üstü kaynaklı su baskını tehlikelerinin değerlendirilmesi ve imbat-soma-eynez kömür ocağı uygulaması

madencilik türkiye

Tarih: 12/2017 Sayı: 67 Cilt: 9 Sayfa: 102-109 AKÇIN NURİ ALİ,didari vedat,büyükyıldız gökalp,ekici aygün,ÜNLÜ TUĞRUL,AKÇIN HAKAN

ISSN:1309-1670

Taşkömür Havzasındaki Tasman Oluşumlarının Kentleşme ve Arazi Kullanımı Üzerindeki Etkileri

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi

Tarih: 7/2014 Sayı: 103 Cilt: 2010 Sayfa: 33-38 Eray Can, Hakan Akçın

ISSN:1300-3534

Açık Maden İşletmeciliği Uygulamalarında Elipsoidal Yükseklik Farklarından Ortometrik Yükseklik Belirleme Üzerine Deneysel Araştırma

Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi

Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 22-31 AKÇIN HAKAN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN

Endeks:e-indeks ISSN:1309-3983

Website

Türkiye de Konumsal Verinin E Devlet Yapısı İçinde Satışına Yönelik Bir Uygulama A Case Study Based On Markettıng Of Spatıal Data In Scope Of E Government In Turkey

Harita Genel Komutanlığı-Harita dergisi

Sayı: 137 Cilt: 73 Sayfa: 42-53 Cengiz Uyan, Hakan Akçın

ISSN:1300-5790

Madencilik Çevre Etkilerinin İnternet Tabanlı CBS ile Zamansal Analizi

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi

Tarih: 12/2011 Sayı: 3 Cilt: 2011 Sayfa: 97-103 AKÇIN HAKAN

ISSN:1300-3534

İllegal Madencilik faaliyetlerinin DINSAR ile belirlenmesi

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi

Tarih: 12/2009 Cilt: 3 Sayfa: 103-108 Ş H Kutoğlu, H Akçın, H Kemaldere, T Deguchi, M Kato

ISSN:1300-3534

GPS Nivelman Ölçüleri ve Kriging Yöntemiyle Yerel Jeoid Belirleme üzerine Deneysel Uygulama

YTÜ sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Tarih: 3/2002 Sayı: 4 Cilt: 2002 Sayfa: 20-31 Hakan Akçın

ISSN:1304-7205

Website

Jeoit Kavramı ve Belirleme Teknikleri Üzerine Bir İnceleme

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Tarih: 7/2000 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 37-50 Hakan Akçın

ISSN:1301-6644

Website

Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Uygulamalarında Kullanılan Video Sistemleri ve Teknik Özellikleri

Genel Komutanlığı Harita Dergisi

Tarih: 1/2000 Sayı: 123 Cilt: 67 Sayfa: 41-55 Gürcan Büyüksalih, Hakan Akçın

ISSN:1300-5790

GPS de Tam Sayı Belirleme Yöntemleri

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Dergisi

Tarih: 7/1998 Sayı: 84 Cilt: 1 Sayfa: 51-65 Çetin Mekik, Hakan Akçın

ISSN:1300-3534-84

Kollokasyonla Jeoid Belirlemede Uyuşumsuz Ölçülerin Robust Kestirmiyle Belirlenmesi ve Bir Uygulama

Harita Genel Komutanlığı Harita Dergisi

Tarih: 1/1998 Sayı: 119 Cilt: 65 Sayfa: 45-57 Hakan Akçın, Ali Azar

ISSN:1300-5790

Zonguldak Taşkömürü Havzası ZTH da Mülkiyet Sorunlarının Analizi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bülteni

Tarih: 3/1995 Sayı: 77 Cilt: 1 Sayfa: 55-66 Hakan Akçın, Şakir Aliyazıcıoğlu, Mehmet Karagöz

ISSN:1300-3534-77

Yeraltı İşletmelerinin Katı Üretimleri İçin Saha Kapasitesi Araştırması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bülteni

Tarih: 3/1994 Sayı: 76 Cilt: 1 Sayfa: 57-66 Hakan Akçın

ISSN:1300-3534-76

Uluslararası Bildiriler (46)

Extraction of Surface Water Resources Using Remote Sensing Indices and Landsat 8 Data

(Özet bildiri)

Çanakkale Onsekiz Mart University International Symposıum On GIS Applıcations in Geography & Geosciences 18.10.2017 Sözlü Sunum ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, MARANGOZ AYCAN MURAT, AKÇIN HAKAN

Analysis of Land Use Land Cover Classification Results Derived From Sentinel-2 Image

(Tam metin bildiri)

17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 27.06.2017 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, AKÇIN HAKAN

Pixel-Based Classification Analysis of Land Use Land Cover Using Sentinel-2 and Landsat-8 Dat

(Tam metin bildiri)

4th International Workshop on GeoInformation Science – GeoAdvances 2017 14.10.2017 Sözlü Sunum ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, MARANGOZ AYCAN MURAT, AKÇIN HAKAN

Extraction of Surface Water Resources Using Remote Sensing Indices and Landsat 8 Data

(Tam metin bildiri)

International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017) 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,AKÇIN HAKAN

ANALYSIS OF LAND USE/LAND COVER CLASSIFICATION RESULTS DERIVED FROM SENTINEL-2 IMAGE

(Tam metin bildiri)

The 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference – SGEM 2017 27.06.2017 05.07.2017 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,AKÇIN HAKAN

Website

Pixel-based Classification Analysis of Land Use Land Cover Using Sentinel-2 and Landsat-8 Data

(Tam metin bildiri)

4th International Workshop on Geoinformation Science: GeoAdvances 2017 14.10.2017 15.10.2017 Sözlü Sunum ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,AKÇIN HAKAN Cilt: 46 Sayfa:91-93

Investigation of Geological Formations in terms of Land Use Land Cover (LULC) Map Extracted Using Sentinel-2 Image

(Özet bildiri)

International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017) 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,AKÇIN HAKAN,BACAK GÜRKAN

Examination of Forest Destruction Caused by the Production of IIA Group Mines of Türkiye Using Sentinel-2 Satellite Imagery

(Özet bildiri)

International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017) 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Geoid Determination by Combination of Evaluated GNSS PPP Data with Online Internet Services and Levelling Data in 3-D Earth Science Applications

(Özet bildiri)

International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017) 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN,İNYURT SAMED,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN

Investigation of WEB Based PPP GNSS Service Measurement in GIS Applications

(Özet bildiri)

International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017) 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum İNYURT SAMED,AKÇIN HAKAN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN

RURAL PLANING APLIED BASED ON GEOSINCE DATA BY OPEN SOURCE GIS ON INTERNET

(Özet bildiri)

ISGGG 2017 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum Uzun Murat,ATALAY CAN,AKÇIN HAKAN

İmbat Madencilik Soma-Eynez İşletmesinde Yeraltı ve Yerüstü Kaynaklı Su Baskını Tehlikelerinin Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

IMCET 2017 11.04.2017 14.04.2017 Sözlü Sunum AKÇIN NURİ ALİ,Didari Vedat,Büyükyıldız Gökalp,Ekici Aygün,AKÇIN HAKAN ISBN:ISBN: 978-605-01-1008-1

Website

Investigating Sedimentologic Water Pollution Due to Coal in Black Sea By Geostatistical Modelling of Thermal Satellite Images

(Tam metin bildiri)

The 4th International Geography Symposium 23.05.2016 26.05.2016 AKÇIN HAKAN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN Sayfa:1-1348 ISBN:978-605-66576-1-0

Website

InSAR analyses supported by GIS for determination of effects of mining subsidence in urban areas A case study in Zonguldak Metropolitan Area

(Tam metin bildiri)

4th Workshop of EARSeL on Remote Sensing for Developing Countries/GISDECO 8, 05.07.2008 10.07.2008 Hakan Akcin, Senol Hakan Kutoglu, Tomonori deguchi

Subsidence Analyses for Subcritical Longwall panels A Case Study for Izmir Tire Lignite Basin of Turkey

(Tam metin bildiri)

24thInternational Mining Congress and Exhibition of Turkey IMCET 2015 14.04.2015 17.04.2015 AKÇIN HAKAN,ÜNLÜ TUĞRUL,AKÇIN NURİ ALİ,Başaran Cem Sayfa:393-402 ISBN:978-605-01-0705-0

Subsidence Analysis in Room and Pillar mining Case Study for Tire Lignite of Izmir Turkey

(Tam metin bildiri)

24thInternational Mining Congress and Exhibition of Turkey IMCET 2015 14.04.2015 17.04.2015 YILMAZ ÖZGÜR,AKÇIN HAKAN,ÜNLÜ TUĞRUL,AKÇIN NURİ ALİ,Başaran Cem Sayfa:412-422 ISBN:978-605-01-0705-0

Relation between Mine Fires and Subsidence A Case Study in Zonguldak Hardcoal Basin

(Tam metin bildiri)

24thInternational Mining Congress and Exhibition of Turkey IMCET 2015 14.04.2015 17.04.2015 AKÇIN HAKAN,ÇAKIR ALAADDİN Sayfa:283-295 ISBN:978-605-01-0705-0

Monitoring Mininig Induced Subsidences Using GPS and InSAR

(Tam metin bildiri)

XXIII International FIG Congress 08.10.2006 13.09.2006 Hakan Akcin, Senol Hakan Kutoglu, Tomonori Deguchi

InSAR analyses supported by GIS for determination of effects of mining subsidence in urban areas A case study in Zonguldak Metropolitan Area

(Sözlü Bildiri)

4th Workshop of EARSeL on Remote Sensing for Developing Countries/GISDECO 8 05.06.2008 10.06.2008 AKÇIN HAKAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,tomonori deguchi

Temporal Investıgatıon Of Effects On Coastal Structures Of Subsıdence Caused By Undersea Mınıng In Zonguldak Hardcoal Basın Usıng InSAR And GNSS Approach

(Tam metin bildiri)

FIG Workıng Week 2012, TS05F - Mining and Underground Engineering Surveying Commission:6 06.05.2012 10.05.2012 Hakan Akcin, Eray Can, Huseyin Kemaldere, Senol Kuscu

Development of a GIS Based Information and Management System for Cultural Heritage Site Case Study of Safranbolu

(Tam metin bildiri)

FIG Congress 2010 Facing the Challenges – Building the Capacity Sydney 11.04.2010 16.04.2010 D Z Seker, M Alkan, S H Kutoglu, H Akcin, Y Kahya

B27 Real Time Subsidence Monitoring Techniques In Undercity Mining and a Case Study Zonguldak Undercity Applications Turkey

(Tam metin bildiri)

FIG Congress 2010 Facing the Challenges – Building the Capacity Sydney 11.04.2010 16.04.2010 Hakan Akcin, S H Kutoglu

Early Warnıng And Emergency Management Based On Insar And GIS For Underground Mınıng Induced Dısaster

(Tam metin bildiri)

Symposium Cartography and Geoinformatics for Early warning and Emergency Management: Towards Better Solutions 19.01.2009 22.01.2009 Hakan Akcin, Senol Hakan Kutoglu, Tomon Deguchi

Detecting Illegal Mining Activities Using DInSAR

(Tam metin bildiri)

FIG Working Week 2008 14.07.2008 18.07.2008 S H Kutoglu, H Akcin, H Kemaldere, T Deguchi, M Kato

Object Based Automatic Classification of Urban Open Green Areas Using High Resolution QuickBird Imagery and Integration to GIS

(Tam metin bildiri)

27th EARSeL Symposium: "Geoinformation in Europe 04.06.2007 07.06.2007 A M Marangoz, S Karakıs, H Akcin

Monitoring of Mining Induced Land Deformation by Interferometry using L and C band SAR data

(Tam metin bildiri)

”, EARSEL Conference on Information Extraction from SAR and Optical Data, with Emphasis on Developing Countries, Commission VII 16.05.2007 18.05.2007 T Dekuchi, M Kato, H Akcin, S H Kutoglu

Monitoring of Mining Induced Land Subsidence Using L and C Band SAR Interferometry

(Tam metin bildiri)

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium- IGARSS2007 23.06.2007 27.06.2007 T Deguchi, M Kato, H Akcin, S H Kutoglu

Local deformation measurement by InSAR around Zonguldak Coalfield in republic of Turkey

(Tam metin bildiri)

2006 ERI Workshop ‘New Generation InSAR 05.10.2006 06.10.2006 Tomonori Deguchi, Hakan Akcin

Automatic Processing of Interforometric SAR and accutacy of Surface Deformation measurement

(Tam metin bildiri)

The International Society for Optical Engineering Europe Remote Sensing Symposium 11.09.2006 16.09.2006 T Deguchi, M Kato, H Akcin, S H Kutoglu

Surface creep trend on the İsmetpaşa segment of the North Anatolian Fault deduced from old horizontal geodetic network

(Poster)

Fifth International Symposium Turkish –German Joint Geodetik Days 28.03.2006 31.03.2006 S H Kutoglu, H Akcin

Verification of information contents and cost considerations using very high resolution space ımagery for object extracrion

(Poster)

Fifth International Symposium Turkish –German Joint Geodetik Days 28.03.2006 31.03.2006 A M Maragoz, Z Alkıs, G Buyuksalih, H Akcin

Geometry of ORBVIEW 3 images

(Tam metin bildiri)

Topographic Mapping from space ISPRS Workshop 14.02.2006 16.02.2006 Gurcan Buyuksalih, Hakan Akcin, Karsten Jacopsen

Geometric Evaluation Automated DEM and Othoimage Generation From Along Track Stereo ASTER Images

(Tam metin bildiri)

2nd International Conferance on Recent Advanced in Space Technologies Space in the Service of Society- RAST 2005 09.06.2005 11.06.2005 A M Maraongoz, G Buyuksalih, H Akcin, I Buyuksalih, U G Sefercik

Potential of KOMPSAT 1 for Mapping Purposes

(Tam metin bildiri)

25th EARSel Symposium on Global Developments in Environmental Earth Observation from Space 06.06.2005 09.06.2005 Gurcan Buyuksalih, Hakan Akcin, Aycan M Marangoz, Karsten Jacopsen

Information Content Analysıs of KVR 1000 Ortho Image Based On The Available Topographic Maps In The GIS Enviroment

(Tam metin bildiri)

EARSEL Workshop on Remote Sensing For Developing Countries 26.09.2004 29.07.2004 H Sahin, G Buyuksalih, H Akcin, H Topan, S Karakis, A M Marangoz

GIS Based Analysis Of The Detection Of Landcoverage Changes Arising From Coal Production Wastes In Zonguldak Metropolitan Area Turkey

(Poster)

ISPRS 2004 Congress 12.07.2004 23.07.2004 hakan Akcin, Murat Oruc, Gurcan Buyuksalih Sayı: 2 Cilt: 35 Sayfa:509-515

Investigation of Time Dependent Changes of Filyos River and Its Delta In The Black Sea Coastal Zone by Temporal GIS

(Poster)

ISPRS 2004 Congress 12.07.2004 23.07.2004 Ismail Buyuksalih, Serkan Oncu, Hakan Akcin Sayı: 8 Cilt: 35 Sayfa:171-177

Handling of Ikonos Images from Orientation up to DEM Generation

(Tam metin bildiri)

Proc. of Joint ISPRS Workshop “High Resolution Mapping from Space 2003” 02.06.2003 04.06.2003 Gurcan Buyuksalih, Guven Kocak, Murat oruc, Hakan Akcin, Karsten jacopsen

Detection of Environmental Changes Arising From Coal Production Wastes in the Coastal Zone Of Zonguldak Metropolitan Area

(Poster)

The International Colloquium Series on Land Use/Cover Change and Applications, Studying Land Use Effects in Coastal Zones With Remote Sensing and GIS 13.08.2003 16.08.2003 Ibrahim Buzkan, Hakan Akcin, Murat Oruc, Gurcan Buyuksalih

DEM Generation by ASTER and TK 350

(Tam metin bildiri)

Proc. of Joint ISPRS Workshop “High Resolution Mapping from Space 2003”, 02.06.2003 04.06.2003 Gurcan Buyuksalih, Guven Kocak, Murat Oruc, Hakan Akcin, Karsten Jacopsen

Reliabilty in Coordinate Transformation

(Tam metin bildiri)

Fourth International Symposium”Turkish-German Joint Geodetic Days” 03.04.2001 06.04.2001 AKÇIN HAKAN

Error Propagation in 3 D Transformation Between GPS and National Horizantal Control Networks

(Tam metin bildiri)

Fourth International Symposium”Turkish-German Joint Geodetic Days 03.04.2001 06.04.2001 S H Kutoglu, T Ayan, H akcin

Determination of Strain Accumulation with GPS Observations Between 1997 and 2000 in Microgeodetic Network in Yenicaga Section of North Anatolian Fault

(Tam metin bildiri)

Fourth International Symposium”Turkish-German Joint Geodetic Days 03.04.2001 06.04.2001 Çetin Mekik, Ali Azar, Hakan Akcin

A case Study on Local Geoid Determination by Finite Element Prediction Method

(Tam metin bildiri)

Fourth International Symposium”Turkish-German Joint Geodetic Days 03.04.2001 06.04.2001 Hakan Akcin, Ali Azar

Investigation Of 3D Transformation Techniques In GPS GIS Aplications And Computational Result From Trans Zongedep Software

(Tam metin bildiri)

International GIS/GPS Symposium 15.09.1997 17.09.1997 Akın Kısa, Hakan Akcin, Ali Azar

Determination Of Most Suitable Numerical Geoid Modelling For GIS GPS A Case Study

(Tam metin bildiri)

International GIS/GPS Symposium 15.09.1997 17.09.1997 Hakan Akcin

Ulusal Bildiriler (24)

Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Segmentinde Gerçekleştirilen Jeodezik Çalışmalar

(Tam metin bildiri)

12. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı 11.05.2009 Sözlü Sunum KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, AKÇIN HAKAN, GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR, KEMALDERE HÜSEYİN

Batı Karadeniz sahil bölgesindeki Filyos nehri ve deltasındaki değişimlerin zamansal CBS ile incelenmesi

(Tam metin bildiri)

Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 27.04.2005 29.04.2005 Sözlü Sunum Büyüksalih İsmail,AKÇIN HAKAN,SEFERCİK UMUT GÜNEŞ,KARAKIŞ SERKAN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Zonguldak Taşkömürü Havzasında Düşey Hareketlerin İzlenmesine Yönelik InSAR Çalışmaları

(Tam metin bildiri)

12. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı 11.05.2009 15.05.2009 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KEMALDERE HÜSEYİN,Deguchi Tomonori

Kentsel Alanlara İlişkin İmar Planı Aplikasyonlarında İnternet Tabanlı Servisler Kullanılarak Değerlendirilmiş GNSS PPP Verisinin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

Engineers of Future International Student Symposium (EFIS) 15.06.2017 17.06.2017 Sözlü Sunum İNYURT SAMED,AKÇIN HAKAN,ÖZTÜRK ALPER,İÇDEN MERT,SAĞLAM ALİ,TUNALI NEVİN

1890’lardan Günümüze Zonguldak Taşkömür Havzasında Endüstrileşmeye Bağlı Kıyı Değişimlerinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

8. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları Kongresi 27.04.2010 Sözlü Sunum KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,AKÇIN HAKAN,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,ORUÇ MURAT,Öngel Sayim,Şimşek Şafak

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Şehiraltı Madencilik Faaliyetleri İle Riskli Alan Ve Riskli Yapı İlişkilerinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

14. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN

Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK Kozlu Müessesesi Yer Altı Üretimlerinde Program İlerlemeleri Fiili Durumlarının İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 20.10.2010 22.10.2010 H Akçın, S Sargınoğlu, E Can

Zonguldak Taşkömür Havzasında Madencilik Kaynaklı Tasmanın Yapılar Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Çözüm Önerileri

(Tam metin bildiri)

5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 20.10.2010 22.10.2010 E Can, Ş Kuşcu, H Akcin, ME Kartal

Zonguldak Taşkömür Havzasında Madencilik Kaynaklı Tasmanın Yapılar Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Çözüm Önerileri

(Tam metin bildiri)

5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 20.10.2010 22.10.2010 E Can, Ş Kuşcu, H Akcin, ME Kartal

Tarihi Eserlerin Dokümantasyonunda Geoinformasyon Tekniklerinin Uygulanması Safranbolu Örneği

(Tam metin bildiri)

5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 20.10.2010 22.10.2010 D Kayabaşı, Ç Bayık, H Acar, M Alkan, D Z Şeker, Ş H Kutoğlu, H Akçın

Liman inşasında Çekirdek Yapının GPS ve Batimetrik Ölçülerle Döküm Planına Uygun Olarak Aplikasyonu ve Örnek Bir Uygulama

(Tam metin bildiri)

5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 20.10.2010 22.10.2010 Kadir Anlar, Şevki Ünal, Barış Demirel, Hakan Akçın

Tesis Kadastrosunun Yapımında Özel Sektörden Yararlanılmasının Değerlendirilmesi Karabük Eflani Örneği

(Poster)

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18.04.2011 22.04.2011 Sezin Kamalak, Hakan Akçın

Zonguldak Metropoliten Alanda Fındık Ekim Bölgelerinin 2844 Sayılı Kanun Çerçevesinde İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

Zonguldak Kent Sempozyumu 16.05.2011 17.05.2011 Hakan Akçın

Zonguldak Kentsel Alanında Düşey Sirkülâsyon Aracı Olarak Kullanılan Merdiven Yapılarının Coğrafi Bilgi Sistemi İle Analizi

(Tam metin bildiri)

Zonguldak Kent Sempozyumu 16.05.2011 17.05.2011 Hakan Akçın, Sercan Doğanay

Yeraltı Maden İşletmeleri İçin CBS Uygulamaları

(Tam metin bildiri)

TMMOB 3. CBS Kongresi 31.10.2011 04.11.2011 Hakan Akçın, Serkan Sargınoğlu

Madencilikten Kaynaklanan Tasman Oluşumlarının Belirlenmesinde Sanal Küre İle İnternet CBS Uygulamaları

(Tam metin bildiri)

TMMOB 3. CBS Kongresi 31.10.2011 04.11.2011 Hakan Akçın

Madencilik Çevre Etkilerinin İnternet Tabanlı CBS İle Zamansal Analizi

(Tam metin bildiri)

TMMOB 3. CBS Kongresi 31.10.2011 04.11.2011 Hakan Akçın, Alaaddin Çakır

Kömür Üretim Bölgelerinde Zamansal Tasman Kestirimine İlişkin Yeni Bir Yaklaşım Modeli

(Tam metin bildiri)

18. Kömür Kongresi 08.06.2012 Hakan Akçın, Tuğrul Ünlü, Özgür Yılmaz

E54 Kapalı Maden İşletmelerindeki İmalat Haritalarının Hazırlanma Süreci Gelişimi Ve Kesit Görünümlerinin Yorumlanması

(Tam metin bildiri)

14. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 17.05.2013 Eray Can, Şenol Kuşcu, Hakan Akçın

Zonguldak Kent Merkezi ve Çevresinin Yüzey Deformasyonlarının Diferansiyel Radar İnterferometri Tekniği İle İzlenmesi

(Tam metin bildiri)

14. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 17.05.2013 H Kemaldere, Ş H Kutoğlu, H Akçın, K S Görmüş

E56 Arazi Eğim Sınıflamasına Dayalı CBS Uygulamalarında Robustlaştırılmış Kestirimlerle Sayısal Yükseklik Modeli Oluşturma

(Tam metin bildiri)

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013 17.05.2013 Hakan Akçın, Serap Özada

İnternet Tabanlı CBS Ve Sanal Küreler Üzerinden Barajlar İçin Deformasyon Ağı Tasarımı Ve Optimizasyonu

(Tam metin bildiri)

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013 11.11.2013 13.11.2013 Hakan Akçın, Oğuz Şahin, Fatih Aslan

İnternet Tabanlı CBS Ve Sanal Küreler Üzerinden Barajlar İçin Deformasyon Ağı Tasarımı Ve Optimizasyonu

(Tam metin bildiri)

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013 11.11.2013 13.11.2013 Hakan Akçın, Oğuz Şahin, Fatih Aslan

E58 Arazi Ve Arsa Düzenlemesinde Eşdeğerlilik İlkesinin Sağlanmasına Yönelik İmarlı Arazilerde CBS Tabanlı Taşınmaz Değerlemesi Modeli Uygulaması

(Tam metin bildiri)

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013 11.11.2013 13.11.2013 Hakan Akçın, Derya Akyol, Mehmet Yılmaz, Barış demirel

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

1998

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1996-1998

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

UZMAN

1989-1996

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

1999

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

1998

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

JDF816 WEB CBS ve UYGULAMALARI

(Doktora)

JDF816 WEB CBS VE UYGULAMALARI

(Doktora)

JDF816 WEB CBS VE UYG.

(Doktora)

JDF807 Uygulamalı Jeoistatistiksel Kestirimler

(Doktora)

JDF807 UYGULAMALI JEOİSTATİSTİKSEL KESTİRİMLER

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

JEL207 Jeoloji Ölçme Bilgisi

(Yüksek Lisans)

JDF799 Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

JDF799 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

(Yüksek Lisans)

JDF798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

JDF798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

(Yüksek Lisans)

JDF797 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

JDF797 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

(Yüksek Lisans)

JDF797 Y. LİSANS SEMİNER

(Yüksek Lisans)

JDF727 Jeodezik Yöntemlerle Deformasyoların Analizi

(Yüksek Lisans)

JDF722 Taşınmazların Değerlendirilmesi

(Yüksek Lisans)

JDF721 İstatistiksel Analiz Teknikleri

(Yüksek Lisans)

JDF721 İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ

(Yüksek Lisans)

JDF714 GPS İLE YÜKSEKLİK BELİRLEME

(Yüksek Lisans)

JDF714 GPS ile yükseklik belirleme

(Yüksek Lisans)

JDF713 Sayısal Yükseklik Modelleri

(Yüksek Lisans)

JDF713 SAYISAL. YÜKSEKLİK MODELLERİ

(Yüksek Lisans)

JDF705 Özel Madencilik Ölçmeleri

(Yüksek Lisans)

JDF705 ÖZEL MADENCİLİK ÖLÇMELERİ

(Yüksek Lisans)

JDF 713 SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİ

Dersler - Lisans

(Lisans)

İNS213 MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİK METODLAR

(Lisans)

JEL308 YOL JEOLOJİSİ

(Lisans)

JEL232 MÜHENDİSLİKTE ETİK

(Lisans)

JEL207 JEOLOJİ ÖLÇME BİLGİSİ

(Lisans)

JDF464 İmar Uygulamaları

(Lisans)

JDF464 İMAR UYGULAMALARI

(Lisans)

JDF459 GPS Uygulamaları

(Lisans)

JDF443 Taşınmaz Değerlendirmesi

(Lisans)

JDF443 TAŞINMAZ DEĞERLENDİRMESİ

(Lisans)

JDF427 Kamu Ölçmeleri

(Lisans)

JDF427 KAMU ÖLÇMELERİ

(Lisans)

JDF414 DİPLOMA ÇALIŞMASI

(Lisans)

JDF414 Diploma Çalışması

(Lisans)

JDF412 Uzaktan Algılama

(Lisans)

JDF412 UZAKTAN ALGILAMA

(Lisans)

JDF354 Madenlerde Ölçme ve Planlama

(Lisans)

JDF354 MADENLERDE ÖLÇME VE PLANLAMA

(Lisans)

JDF354 MADENLERDE ÖLÇME

(Lisans)

JDF353 TOPOĞRAFYA

(Lisans)

JDF351Maden Haritacılığı

(Lisans)

JDF351MADEN HARİTACILIĞI

(Lisans)

JDF318 Jeodezik Ölçmeler

(Lisans)

JDF301 TOPOĞRAFYA

(Lisans)

JDF246 Mühendislik Etiği

(Lisans)

JDF217 Yükseklik Ölçmeleri

(Lisans)

JDF217 YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ

(Lisans)

JDF114 Olasılık ve İstatistik

(Lisans)

JDF 353 Topoğrafya

(Lisans)

JDF 353 TOPOĞRAFYA

(Lisans)

INS213 Müh. İSTATIS. MET.

(Lisans)

GEO474 ARAZİ YÖNETİMİ VE PROJESİ II

(Lisans)

GEO464 İMAR UYGULAMALARI

(Lisans)

GEO427 ARAZİ YÖNETİMİ VE PROJESİ I

(Lisans)

GEO351 MADEN HARİTACILIĞI

(Lisans)

GEO244 KADASTRO BİLGİSİ

(Lisans)

GEO225 TAŞINMAZ HUKUKU

(Lisans)

GEO 443 TAŞINMAZ DEĞERLEME

Kitaplar (1)

Sustainability In Urban Ecosystems And Detecting Urban Vegetation From Different Images Using An Object Based Approach

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sustainability in Urban Ecosystems andDetecting Urban Vegetation from DifferentImages Using an Object-Based Approach Editör: Chaouki Ghenai Basım Sayısı::(1) Sayfa::197 220 Yayınevi:: InTech ISBN: 978-953-51-0116-1 Tarih: 2012

Projeler (17)

Soma Eynez İşletmesinde Yeraltı ve Yerüstü Su Baskını Tehlikelerinin Araştırılması

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 01.09.2015 - 29.02.2016

Karaman İli Ermenek İlçesi Pamuklu Köyü Mevkii Sicil 1260 Ruhsat Numaralı Ermenek Cenne Linyit Kömür İşletmesi Ltd Şti Sahasının 3213 Sayılı Maden Kanunu Hüküm ve Yönetmelikleri Gereğince Tanzim Edilen 10 yıllık Temdit İşletme Projesi

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 21.05.2015 - 08.02.2016

Karaman İli Ermenek İlçesi Pamuklu Köyü 1260 Sicil Nolu Ermenek Cenne Linyit İşletmesi sahası 10 yıllık Üretim Planlamasına İlişkin Tasman Projesi

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 21.05.2015 - 08.02.2016

Kaya Düşmesi ve Heyelan gibi Ani Gelişen Doğal Afetlere Müdahalede AB Mesleki Eğitimi Proje No 2013 1 TR1 LEO02 49588

Avrupa Birliği 3 (Tamamlandı) 14.08.2013 - 13.01.2015

Kültürel mirasıun kaydı analizi korunması ve yaşatılmasına yönelik bir bilgi ve yönetim sisteminin geliştirilmesi örnek uygulama Safranbolu tarihi kenti 106Y157 nolu TÜBİTAK projesi

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 01.01.2009 - 01.01.2012

Zonguldak Kent Merkezi ve Çevresinin Yüzey Deformasyonlarının Diferansiyel İnterferometri Tekniği İle İzlenmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 01.05.2008 - 15.05.2011

Yüksek Çözünürlüklü Quickbird Uydu Görüntüsü Kullanarak Kentsel Yeşil Alanların Nesne Tabanlı Otomatik Sınıflandırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine Entegrasyonu Proje NO 2007 YDP 70 08

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 01.07.2007 - 01.09.2007

Zonguldak Kentsel alanlarındaki tasman oluşumlarının InSAR ve GPS teknikleriyle incelenmesi

Diğer (Uluslararası) 18 (Tamamlandı) 01.09.2005 - 01.07.2008

Zonguldak Kentsel Gelişim Alanlarının Yüksek Çözünülürlüklü Uydu Görüntüleriyle CBS Tabanlı Analizi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 05.08.2004 - 15.07.2008

Maden İmalat Planlarının Sayısallaştırılması ve Bilgi Sistemine entegrasyonu için Uygun Yazılım Kriterlerinin Belirlenmesi P N 2002 45 05 01

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 01.05.2002 - 01.06.2005

Safranbolu nun Tarihi ve Kültürel Kaydının Dijital Fotogrametrik Yöntemlerle Oluşturulması P N 2001 45 05 01

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 15.05.2001 - 15.04.2004

Batı Karadeniz bölgesinin uzay görüntülerinin harita yapım amaçlı geometrik ve semantik analizi ve veritabanı oluşturulması P N 2001 45 05 02

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 05.02.2001 - 15.01.2004

Türkiyedeki bir Test Alanında Topoğrafik Harita Yapım Amaçlı Uydu Görüntülerinin Geometrik ve Semantik Analizi TÜBİTAK ve Almanya Bilimler Akademesi Ortak Projesi P N 101Y090

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 15.01.2001 - 15.04.2006

Bursa Büyük Şehir Belediyesinin 1 5000 Ölçekli Sayısal Ortofoto Haritalarıtının Üretimi Projesi ZKÜ D S Projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 15.04.1998 - 01.06.2005

Kuzey Anadolu Fay Hattı Üzerinde Tektonik Kaynaklı Zemin Hareketlerinin İzlenmesi Projesi Proje no K96121820

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 15.05.1997 - 01.06.2002

Alanya Kent Bilgi Sistemi Projesi ZKÜ D S Projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 15.04.1997 - 10.06.2001

Bursa Metropolitan Alanı Sayısal Fotogrametrik Harita Üretimi Projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 10.04.1994 - 01.06.2000

Üniversite Dışı Deneyimler

TÜBİTAK

2002-2002

Zonguldak Karaelmas Ü.Türkiye-Hanovver Ü. Almanya Ortak projesi Araştırma

Proje araştırmaları