DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

HAKAN AKÇIN

e-Posta:

akcinh

Telefon:

291 2597

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Harita Mühendisliği

Ölçme Tekniği

Uzaktan Algılama

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1992-1998

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)

Yüksek Lisans

1990-1993

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

Lisans

1983-1989

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT FAKÜLTESİ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Şehir altı madenciliği ve tasman etkilerinin diferansiyel ınsar tekniği ile belirlenmesi: Zonguldak metropolitan alanı örneği

HÜSEYİN KEMALDERE
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Taşkömür havzasındaki artık ve aktif tasman oluşumlarının yapılar ve altyapı tesisleri üzerindeki deformasyon etkilerinin belirlenmesi ve araştırılması

ERAY CAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Geomatik mühendisliğindeki gelişmelere bağlı olarak 3 boyutlu mülkiyet haritalarının oluşturulması

RESMİGÜL ŞENER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Arazi ve arsa düzenlemesi uygulamalarında hazine taşınmazları açısından sorunsalın incelenmesi

ERHAN KASAPOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Arazi ve arsa düzenlemelerinde taşınmaz değerleri kullanılarak derece dönüşüm esaslı bir uygulama stratejisi geliştirme

SERCAN AKSOY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İmar uygulamalarında iptal edilen parselasyon çalışmalarının uygulama öncesi haline geri dönüşümü probleminin incelenmesi

BÜLENT YILDIRIM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Tarım arazisi niteliğindeki taşınmazlarda değerlemenin yargı kararları ve mevzuat açısından uyumunun incelenmesi

ORHAN ÖZDEMİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İmar Kanunun 18.maddesinin değerleme esaslı uygulanabilirliğinin incelenmesi ve öneriler

BARIŞ DEMİREL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Yer altı maden işyerlerinde geomatik mühendisliği yaklaşımlarıyla yeni bir risk değerlendirme yönteminin geliştirilmesi

SERKAN SARGINOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kadastro çalışmalarında risk değerlendirmeleri üzerine bir araştırma

BURAK AKIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İmar uygulamalarında tescilli kültür varlıklarına ilişkin koruma alanlarının akk CBS ile belirlenmesi: Zonguldak ili Kdz. Ereğli ilçesi örneği

HAVA KALYONCU TOPÇU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kadastrodaki yenileme çalışmalarının farklı kadastral teknik ve mevzuat uygulamalarıyla karşılaştırılarak incelenmesi

FERHAT YÜCEL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Açık kaynak kodlu CBS ile köylerde imar uygulamaları

MURAT UZUN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Tesis kadastrosunun yapımında özel sektörden yararlanılmasının değerlendirilmesi: Karabük-Eflani örneği

SEZİN KAMALAK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türkiye'de konumsal verinin E-devlet yapısı içinde üretici kuruluşlar ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlar arasında paylaşımı üzerine bir araştıma

CENGİZ UYAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Denizdibi topoğrafyasının modellenmesi

BİLGİ TERLEMEZOĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Emlak bilgi sistemi ve Zonguldak-Kozlu kentsel gelişim alanı için uygulanması

EYLEM KABA
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer

(Yüksek Lisans)

Üç boyutlu kadastronun kent bilgi sistemi çerçevesinde incelenmesi

KADRİYE YÜCEER
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer

(Yüksek Lisans)

Tarihsel koruma bölgelerinde mekansal bilgi sistemi Safranbolu uygulaması

ÖZLEM ERGİN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer

(Yüksek Lisans)

Robustlaştırılmış kollokasyon modeliyle yerel jeodin belirlenmesi

SAİT UÇAR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (14)

A GIS-based building risk assessment for the subsidence due to undercity coal mining activities in Zonguldak, Turkey

Arabian Journal of Geosciences

Tarih: 1/2021 Sayı: 376 Cilt: 14 AKÇIN HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1866-7511","1866-7538 doi:10.1007/s12517-021-06702-6

Website

Investigation of possible causes of sinkhole incident at the Zonguldak Coal Basin, Turkey

Geomechanics and Engineering

Tarih: 10/2018 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 177-185 GENİŞ MELİH,AKÇIN HAKAN,Aydan Ömer,BACAK GÜRKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2005-307X doi:10.12989/gae.2018.16.2.177

An integrated approach for the prediction of subsidence for coal mining basins

Engineering Geology

Tarih: 11/2013 Cilt: 166 Sayfa: 186-203 ÜNLÜ TUĞRUL,AKÇIN HAKAN,YILMAZ ÖZGÜR

Endeks:SCI-Expanded ISSN:00137952 doi:10.1016/j.enggeo.2013.07.014

Website

Computation of subsidence parameters resulting from layer movements post operations of underground mining

Journal of Structural Geology

Tarih: 2/2013 Cilt: 47 Sayfa: 16-24 CAN ERAY,MEKİK ÇETİN,KUŞCU ŞENOL,AKÇIN HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:01918141 doi:10.1016/j.jsg.2012.11.005

Website

Monitoring deformations on engineering structures in Kozlu Hard Coal Basin

Natural Hazards

Tarih: 2/2013 Sayı: 3 Cilt: 65 Sayfa: 2311-2330 CAN ERAY,MEKİK ÇETİN,KUŞCU ŞENOL,AKÇIN HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0921-030X doi:10.1007/s11069-012-0477-x

Website

Performance of artificial neural networks on kriging method in modeling local geoid

Boletim de Ciências Geodésicas

Tarih: 1/2013 Sayı: 1 Cilt: 19 Sayfa: 84-97 AKÇIN HAKAN, ÇELİK Cağit Tağı

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1982-2170 doi:10.1590/S1982-21702013000100006

Website

Subsidence Occurring in Mining Regions and A Case Study Of Zonguldak Kozlu basin

Scientific Research and Essays

Tarih: 3/2011 Sayı: 6 Cilt: 6 Sayfa: 1317-1327 CAN ERAY,MEKİK ÇETİN,KUŞCU ŞENOL,AKÇIN HAKAN

Endeks:DOAJ, Google Scholar ISSN:1992-2248

Relaxation on the Ismetpasa segment of the North Anatolian Fault after the Golcuk Mw 7 4 and Duzce Mw 7 2 shocks

Journal of National Hazards

Tarih: 12/2010 Sayı: 12 Cilt: 10 Sayfa: 2653-2657 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, AKÇIN HAKAN, GÜNDOĞDU OĞUZ, GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR, KÖKSAL ERAY Atıf Sayısı: 4

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1561-8633 doi:doi:10.5194/nhess-10-2653-2010

Website

Monitoring subsidence effects in the urban area of Zonguldak Hardcoal Basin of Turkey by InSAR GIS integration

Journal of National Hazards

Tarih: 10/2010 Sayı: 9 Cilt: 10 Sayfa: 1807-1814 AKÇIN HAKAN, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, KEMALDERE HÜSEYİN, Deguchi Tomonori, KÖKSAL ERAY Atıf Sayısı: 4

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1561-8633 doi:10.5194/nhess-10-1807-2010

Website

Triggered Creep Rate On The Ismetpasa Segment Of The North Anatolian Fault

Journal of National Hazards

Tarih: 12/2008 Sayı: 6 Cilt: 8 Sayfa: 1369-1373 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, AKÇIN HAKAN, KEMALDERE HÜSEYİN, GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR Atıf Sayısı: 9

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1561-8633

Website

Determination of the 30 year creep trend on the Ismetpaşa segment of the North Anatolian Fault using an old geodetic network

Earth, Planets and Space

Tarih: 8/2006 Sayı: 8 Cilt: 58 Sayfa: 937-942 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,AKÇIN HAKAN Atıf Sayısı: 8

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1880-5981 doi:10.1186/BF03352598

Website

Accuracy analysis DEM generation and validation using Russian TK 350 stereo images

The Photogrammeric Record

Tarih: 9/2004 Sayı: 107 Cilt: 19 Sayfa: 200-218 Büyüksalih Gürcan, KOÇAK MEHMET GÜVEN, ORUÇ MURAT, AKÇIN HAKAN, Jacopsen Karsten Atıf Sayısı: 5

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0031-868X

Effects of Errors in Coordinates on Transformation Parameters

Journal of Surveying Engineering

Tarih: 8/2003 Sayı: 3 Cilt: 129 Sayfa: 91-94 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MEKİK ÇETİN,AKÇIN HAKAN Atıf Sayısı: 1

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0733-9453 doi:10.1061/(ASCE)0733-9453(2003)129:3(91)

Website

A Comparison of Two Well Known Models for 7 Parameter Transformation

Australian Surveyor

Tarih: 6/2002 Sayı: 1 Cilt: 47 Sayfa: 24-30 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MEKİK ÇETİN,AKÇIN HAKAN

Endeks:EI: Engineering Index ISSN:0005-0326 doi:10.1080/00050356.2002.10558839

Website

Ulusal Makaleler (6)

Açık Maden İşletmeciliği Uygulamalarında Elipsoidal Yükseklik Farklarından Ortometrik Yükseklik Belirleme Üzerine Deneysel Araştırma

Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi

Tarih: 1/2014 Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 22-31 AKÇIN HAKAN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-3983

Website

Türkiye de Konumsal Verinin E Devlet Yapısı İçinde Satışına Yönelik Bir Uygulama A Case Study Based On Markettıng Of Spatıal Data In Scope Of E Government In Turkey

Harita Genel Komutanlığı-Harita dergisi

Tarih: 1/2014 Sayı: 137 Cilt: 73 Sayfa: 42-53 UYAN Cengiz, AKÇIN HAKAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-5790

GPS Nivelman Ölçüleri ve Kriging Yöntemiyle Yerel Jeoid Belirleme üzerine Deneysel Uygulama

YTÜ sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Tarih: 3/2002 Sayı: 4 Cilt: 2002 Sayfa: 20-31 AKÇIN HAKAN

ISSN:1304-7205

Website

Jeoit Kavramı ve Belirleme Teknikleri Üzerine Bir İnceleme

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Tarih: 7/2000 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 37-50 AKÇIN HAKAN

ISSN:1301-6644

Website

Kollokasyonla Jeoid Belirlemede Uyuşumsuz Ölçülerin Robust Kestirmiyle Belirlenmesi ve Bir Uygulama

Harita Genel Komutanlığı Harita Dergisi

Tarih: 1/1998 Sayı: 119 Cilt: 65 Sayfa: 45-57 AKÇIN HAKAN, AZAR Ali

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-5790

Zonguldak Taşkömürü Havzası ZTH da Mülkiyet Sorunlarının Analizi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bülteni

Tarih: 3/1995 Sayı: 77 Cilt: 1 Sayfa: 55-66 AKÇIN HAKAN, YAZICIOĞLU Şakir Ali, KARAGÖZ Mehmet

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-3534-77

Akademik Görevler

DOÇENT

2021

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2016

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1998-2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1996-1998

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ PR.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1989-1996

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ PR.

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

1999

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

1998

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

JDF816 WEB CBS ve UYGULAMALARI

(Doktora)

JDF816 WEB CBS VE UYGULAMALARI

(Doktora)

JDF807 UYGULAMALI JEOİSTATİSTİKSEL KESTİRİMLER

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

JDF799 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

(Yüksek Lisans)

JDF798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

(Yüksek Lisans)

JDF797 Y. LİSANS SEMİNER

(Yüksek Lisans)

JDF721 İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ

(Yüksek Lisans)

JDF714 GPS İLE YÜKSEKLİK BELİRLEME

(Yüksek Lisans)

JDF713 SAYISAL. YÜKSEKLİK MODELLERİ

(Yüksek Lisans)

JDF705 ÖZEL MADENCİLİK ÖLÇMELERİ

(Yüksek Lisans)

JDF 713 SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİ

Dersler - Lisans

(Lisans)

İNS213 MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİK METODLAR

(Lisans)

JEL308 YOL JEOLOJİSİ

(Lisans)

JEL232 MÜHENDİSLİKTE ETİK

(Lisans)

JEL207 JEOLOJİ ÖLÇME BİLGİSİ

(Lisans)

JDF464 İMAR UYGULAMALARI

(Lisans)

JDF443 TAŞINMAZ DEĞERLENDİRMESİ

(Lisans)

JDF414 DİPLOMA ÇALIŞMASI

(Lisans)

JDF412 UZAKTAN ALGILAMA

(Lisans)

JDF354 MADENLERDE ÖLÇME VE PLANLAMA

(Lisans)

JDF354 MADENLERDE ÖLÇME

(Lisans)

JDF353 TOPOĞRAFYA

(Lisans)

JDF301 TOPOĞRAFYA

(Lisans)

GEO474 ARAZİ YÖNETİMİ VE PROJESİ II

(Lisans)

GEO464 İMAR UYGULAMALARI

(Lisans)

GEO427 ARAZİ YÖNETİMİ VE PROJESİ I

(Lisans)

GEO351 MADEN HARİTACILIĞI

(Lisans)

GEO244 KADASTRO BİLGİSİ

(Lisans)

GEO225 TAŞINMAZ HUKUKU

(Lisans)

GEO 443 TAŞINMAZ DEĞERLEME

Kitaplar (1)

Sustainability In Urban Ecosystems And Detecting Urban Vegetation From Different Images Using An Object Based Approach

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sustainability in Urban Ecosystems andDetecting Urban Vegetation from DifferentImages Using an Object-Based Approach Editör: Chaouki Ghenai Basım Sayısı::(1) Sayfa::197 220 Yayınevi:: InTech ISBN: 978-953-51-0116-1 Tarih: 2012

Projeler (8)

İmbat Madencilik Soma-Eynez İşletmesinde Yeraltı ve Yerüstü Su Baskını Tehlikelerinin Araştırılması

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 01.02.2016 - 21.04.2016

Karaman İli Ermenek İlçesi Pamuklu Köyü Mevkii Sicil 1260 Ruhsat Numaralı Ermenek Cenne Linyit Kömür İşletmesi Ltd Şti Sahasının 3213 Sayılı Maden Kanunu Hüküm ve Yönetmelikleri Gereğince Tanzim Edilen 10 yıllık Temdit İşletme Projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 21.05.2015 - 08.02.2016

Karaman İli Ermenek İlçesi Pamuklu Köyü 1260 Sicil Nolu Ermenek Cenne Linyit İşletmesi sahası 10 yıllık Üretim Planlamasına İlişkin Tasman Projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 21.05.2015 - 08.02.2016

Kaya Düşmesi ve Heyelan gibi Ani Gelişen Doğal Afetlere Müdahalede AB Mesleki Eğitimi Proje No 2013 1 TR1 LEO02 49588

Avrupa Birliği 3 (Tamamlandı) 14.08.2013 - 13.01.2015

Tasman Oluşumunun İzlenmesi ve Önlenmesi -Topuk Tasarımı - İşletme Projesinin Revize Edilmesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 01.07.2012 - 31.07.2012

Kültürel mirasıun kaydı analizi korunması ve yaşatılmasına yönelik bir bilgi ve yönetim sisteminin geliştirilmesi örnek uygulama Safranbolu tarihi kenti 106Y157 nolu TÜBİTAK projesi

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 01.01.2009 - 01.01.2012

Türkiyedeki bir Test Alanında Topoğrafik Harita Yapım Amaçlı Uydu Görüntülerinin Geometrik ve Semantik Analizi TÜBİTAK ve Almanya Bilimler Akademesi Ortak Projesi P N 101Y090

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 01.01.2002 - 01.01.2006

Batı Karadeniz Bölgesinde Zemin Hareketlerinin İzlenmesi Projesi Proje no K96121820

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 01.01.1996 - 01.11.1998

Üniversite Dışı Deneyimler

TÜBİTAK

2002-2002

Zonguldak Karaelmas Ü.Türkiye-Hanovver Ü. Almanya Ortak projesi Araştırma

Proje araştırmaları