DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

ERSİN AÇIKGÖZ

e-Posta:

acikgozersin

Telefon:

3191950-1132

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Finans

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Finansal Risk Yönetimi

Finansal Tahmin ve Modelleme

Öğrenim Bilgileri

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 04/09/2006 - Bitiş Tarihi 28/05/2012
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 08/09/2003 - Bitiş Tarihi 21/07/2006
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 08/09/2003 - Bitiş Tarihi 21/07/2006
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 05/09/1994 - Bitiş Tarihi 17/07/1996
Önlisans

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 05/09/1994 - Bitiş Tarihi 17/07/1996
Önlisans Programı

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 02/09/1996 - Bitiş Tarihi 07/07/2000
Lisans-Anadal

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Gemi alım-satım fiyatına etki eden faktörlerin belirlenmesi

SERKAN YİĞİT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı

Reklam harcamalarının finansal performans ile ilişkisi: Bankacılık sektörü üzerine bir uygulama

ELİF EKŞİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

BİST metal ana endeksinde yer alan işletmelerin özsermaye kârlılığına etki eden çalışma sermayesi faktörleri

LEYLA YILDIZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (3)

PAY GETİRİLERİNE ETKİ EDEN FİNANSAL ORANLARIN PANEL VERİ ANALİZ YÖNTEMİ İLE TESPİTİ: BİST GIDA FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 10/2017 Sayı: 4 Cilt: 10 Sayfa: 187- YAMAN SERDAR,KORKMAZ TURHAN,AÇIKGÖZ ERSİN

Endeks:EBSCO, ASOS, Sobiad, Index Copernicus, Proquest, DOAJ, Academic Keys ISSN:2564-6931 doi:10.25287/ohuiibf.295748

Website

Panel causality analysis between exchange rates and stock indexes for fragile five

Theoretical and Applied Economics

Tarih: 6/2017 Sayı: None Cilt: 24 Sayfa: 33- PEKKAYA MEHMET,AÇIKGÖZ ERSİN,YILANCI VELİ

Endeks:EconLit, Econpapers, DOAJ ISSN:1844-0029

Website

Analysis of Factors Affecting Growth of Pension Mutual Funds inTurkey

International Journal of Economics and Financial Issues

Tarih: 4/2015 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 427- AÇIKGÖZ ERSİN,UYGURTÜRK HASAN,KORKMAZ TURHAN

Endeks:RePEc and IDEAS, Scopus, Econlit, EBSCO, ASOS, Index ,Copernicus ISSN:2146-4138

Website

Ulusal Makaleler (3)

DIVIDEND PAYMENT AFFECT ON STOCK PRICES: A PANELREGRESSION ANALYSIS ON BIST30 EQUITES

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 10/2016 Sayfa: 358- PEKKAYA MEHMET, AÇIKGÖZ ERSİN

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9194

Website

Türkiye de Uluslararası Sermaye Hareketleri Faiz İlişkisi 1992 2005 Dönemi VAR Analizi

TİSK Akademi

Tarih: 3/2007 Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa: 198- Salih BARIŞIK, Ersin AÇIKGÖZ Atıf Sayısı: 2

Endeks:ULAKBIM, EBSCO, ASOS ISSN:1306-6757

Website

VOB da İşlem Gören Döviz Futures Sözleşmelerinin Değeri ile Piyasadaki Likit Döviz Miktarı Arasındaki İlişki

Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Tarih: 1/2007 Sayı: 29 Cilt: 1 Sayfa: 63- Turhan KORKMAZ, Ersin AÇIKGÖZ Atıf Sayısı: 1

Endeks:ULAKBIM ISSN:1301-3688

Website

Uluslararası Bildiriler (5)

GEMİ ALIM SATIM PİYASASINDA FİYAT RİSKİNİN YÖNETİLMESİ

(Özet bildiri)

INTERNATİONAL ANKARA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH VI 2022-04-01 2022-04-03 Sözlü Sunum AÇIKGÖZ ERSİN, YİĞİT SERKAN Sayfa:282- ISBN:978-625-7464-82-6 Basım Tarihi : 30.04.2022

Website

PANEL CAUSALITY ANALYSIS BETWEEN EXCHANGE RATES AND STOCK INDEXESFOR NON-EURO EU COUNTRIES

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II 2017-04-17 2017-04-20 Sözlü Sunum PEKKAYA MEHMET,AÇIKGÖZ ERSİN Sayfa:99- ISBN: 978-605-4931-30-9 Basım Tarihi : 18.10.2017

Website

THE RELATIONSHIP BETWEEN GROWTH AND UNEMPLOYMENT: AN ECONOMETRIC ANALYSIS IN LEVEL 3 REGIONAL CLASSIFICATION FRAMEWORK

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS 2017 2017-09-07 2017-09-09 Sözlü Sunum KESİKOĞLU FERDİ,AÇIKGÖZ ERSİN,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ Sayfa:172- ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

Dividend Payment Affects on Stock Prices A Panel RegressionAnalysis on BIST30 Equities

(Tam metin bildiri)

3. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 2016-05-12 2016-05-14 PEKKAYA MEHMET,AÇIKGÖZ ERSİN Sayfa:358- Basım Tarihi : 01.12.2016

Website

Panel Causality Analysis between Exchange Rates and Stock Indexes for Fragile Five

(Özet bildiri)

2nd International Congress on Economics, Finance and Energy 2016-05-16 2016-05-18 PEKKAYA MEHMET,AÇIKGÖZ ERSİN,YILANCI VELİ

Ulusal Bildiriler (4)

COVİD-19’UN Türkiye’nin Denizyoluyla Gerçekleştirilen Dış Ticaretine Etkileri: Yapısal Kırılma Temelli Bir Analiz

(Özet bildiri)

11. ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ 2022-05-13 2022-05-14 Sözlü Sunum AÇIKGÖZ ERSİN, ORAL GÜLDEN ISBN:978-605-71873-2-1 Basım Tarihi : 30.12.2022

Website

Değerleme Standartları ve Muhasebe Uygulamalarına Etkileri

(Tam metin bildiri)

XXVI. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 2007-05-23 2007-05-27 Sözlü Sunum KORKMAZ TURHAN,AÇIKGÖZ ERSİN,ERDOĞAN SEDAT Sayfa:37- Basım Tarihi : 23.05.2007

Değerleme Standartları ve Muhasebe Uygulamalarına Etkileri

(Tam metin bildiri)

XXVI. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Turhan KORKMAZ, ERsin AÇIKGÖZ, Sedat ERDOĞAN Sayfa:37-

Türkiye de 1987 2006 Döneminde Uygulanan Döviz Kuru Rejimleri Altında Cari Açığın Belirleyicileri

(Tam metin bildiri)

Güncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi(26-28 Ekim Kuşadası-İzmir) Salih BARIŞIK, Ersin AÇIKGÖZ Sayi: 27 Sayfa:283-

İdari Görevler

Dekan Yardımcısı

15-02-2023 / 13-02-2026

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Dekan Yardımcısı

11-11-2021 / 15-02-2023

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Bölüm Başkanı

25-09-2021 / 25-09-2024

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ

Bölüm Başkanı

25-09-2018 / 25-09-2021

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ

Dekan Yardımcısı

19-09-2016 / 28-07-2019

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Dekan Yardımcısı

28-01-2015 / 19-09-2016

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Bölüm Başkanı

11-10-2012 / 11-10-2015

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ

Kitaplar (3)

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Gemi İnşa ve Gemi Bakım-Onarım Sektörlerinin Kriz Sonrası Dönem Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: Türkiye Örneği Editör: Yorulmaz Murat Basım Sayısı::(1) Sayfa::571 593 Yayınevi:: Efe Akademi Yayınları ISBN: 978-625-6939-69-1 Tarih: 2023

AFET DİRENCİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR II

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İnsan Kaynaklı Bir Afet Olarak Rusya Ukrayna Savaşının Ekonomik Etkileri Editör: Turan Melikşah, Oral Vildan Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 16 Yayınevi:: Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti. ISBN: 978-625-8275-56-8 Tarih: 2022

Uluslararası Para ve Finans International Money and Finance

(Kitap Tercümesi)

Bölüm Adı: 8. Bölüm: Döviz Kuru Riski ve Tahmini Editör: Süleyman Değirmen, Hüseyin Mahir Fisunoğlu, Ahmet Şengönül Basım Sayısı::(1) Sayfa::151 165 Yayınevi:: Nobel ISBN: 978-605-320-531-9 Tarih: 2016

Projeler (3)

Zonguldak İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarının Etki Fayda Analizi

Proje Türü : (Kalkınma Bakanlığı)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2016-02-18

Bitiş Tarihi : 2016-06-20

Zonguldak İlinde Çıraklık Eğitiminin Güçlendirilmesi Etki Analizi

Proje Türü : (Kalkınma Bakanlığı)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2016-02-18

Bitiş Tarihi : 2016-06-20

Bilgi Güvenliği Eğitiminde Bilgisayar Teknolojisinin Önemi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-05-28

Bitiş Tarihi : 2014-11-28

Ödüller (1)

En iyi bildiri ”Panel Causality Analysis Between Exchange Rates and Stock Indexes For Non-Euro EU Countries”

Tarih: 2017
(Valencia Üniversitesi ve Afro-Avrasya Gazeteciler Derneği)
(Yurtdışı Üniversite)
Üniversite Dışı Deneyimler

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

2002-0

Güvenlik Görevlisi

Koruma ve Güvenlik

Bayramoğlu Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti

1997-0

Sorumlu Yönetici

Sigorta ve Aracılık Hizmetleri