DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

ERSİN AÇIKGÖZ

e-Posta:

acikgozersin

Telefon:

3191950-1132

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Finans

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2006-2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (DR)

Tez Adı : Finansal sıkıntıyı belirleyen faktörlerin tespiti: İMKB imalat sektörü uygulaması

Yüksek Lisans

2003-2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (DR)

Tez Adı : Uluslararası sermaye hareketleri faiz ilişkisi: Türkiye örneği

Lisans

1997-2000

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

Önlisans

1994-1996

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU / TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Reklam harcamalarının finansal performans ile ilişkisi: Bankacılık sektörü üzerine bir uygulama

ELİF EKŞİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

GEMİ ALIM SATIM PİYASASINDA FİYAT RİSKİNİN YÖNETİLMESİ

SERKAN YİĞİT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

BİST metal ana endeksinde yer alan işletmelerin özsermaye kârlılığına etki eden çalışma sermayesi faktörleri

LEYLA YILDIZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (3)

PAY GETİRİLERİNE ETKİ EDEN FİNANSAL ORANLARIN PANEL VERİ ANALİZ YÖNTEMİ İLE TESPİTİ: BİST GIDA FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 10/2017 Sayı: 4 Cilt: 10 Sayfa: 187-204 YAMAN SERDAR,KORKMAZ TURHAN,AÇIKGÖZ ERSİN

Endeks:EBSCO, ASOS, Sobiad, Index Copernicus, Proquest, DOAJ, Academic Keys ISSN:2564-6931 doi:10.25287/ohuiibf.295748

Website

Panel causality analysis between exchange rates and stock indexes for fragile five

Theoretical and Applied Economics

Tarih: 6/2017 Sayı: 2(611) Cilt: 24 Sayfa: 33-44 PEKKAYA MEHMET,AÇIKGÖZ ERSİN,YILANCI VELİ

Endeks:EconLit, Econpapers, DOAJ ISSN:1844-0029

Website

Analysis of Factors Affecting Growth of Pension Mutual Funds inTurkey

International Journal of Economics and Financial Issues

Tarih: 4/2015 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 427-433 AÇIKGÖZ ERSİN,UYGURTÜRK HASAN,KORKMAZ TURHAN

Endeks:RePEc and IDEAS, Scopus, Econlit, EBSCO, ASOS, Index ,Copernicus ISSN:2146-4138

Website

Ulusal Makaleler (3)

DIVIDEND PAYMENT AFFECT ON STOCK PRICES: A PANELREGRESSION ANALYSIS ON BIST30 EQUITES

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 10/2016 Sayı: ICAFR 16 Sayfa: 358-368 PEKKAYA MEHMET,AÇIKGÖZ ERSİN

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9194

Website

Türkiye de Uluslararası Sermaye Hareketleri Faiz İlişkisi 1992 2005 Dönemi VAR Analizi

TİSK Akademi

Tarih: 3/2007 Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa: 198-218 Salih BARIŞIK, Ersin AÇIKGÖZ Atıf Sayısı: 2

Endeks:ULAKBIM, EBSCO, ASOS ISSN:1306-6757

Website

VOB da İşlem Gören Döviz Futures Sözleşmelerinin Değeri ile Piyasadaki Likit Döviz Miktarı Arasındaki İlişki

Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Tarih: 1/2007 Sayı: 29 Cilt: 1 Sayfa: 63-81 Turhan KORKMAZ, Ersin AÇIKGÖZ Atıf Sayısı: 1

Endeks:ULAKBIM ISSN:1301-3688

Website

Uluslararası Bildiriler (4)

PANEL CAUSALITY ANALYSIS BETWEEN EXCHANGE RATES AND STOCK INDEXESFOR NON-EURO EU COUNTRIES

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II 17.04.2017 20.04.2017 Sözlü Sunum PEKKAYA MEHMET,AÇIKGÖZ ERSİN Sayfa:99-99 ISBN: 978-605-4931-30-9 Basım Tarihi : 18.10.2017

Website

THE RELATIONSHIP BETWEEN GROWTH AND UNEMPLOYMENT: AN ECONOMETRIC ANALYSIS IN LEVEL 3 REGIONAL CLASSIFICATION FRAMEWORK

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS 2017 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum KESİKOĞLU FERDİ,AÇIKGÖZ ERSİN,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ Sayfa:172-172 ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

Dividend Payment Affects on Stock Prices A Panel RegressionAnalysis on BIST30 Equities

(Tam metin bildiri)

3. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 12.05.2016 14.05.2016 PEKKAYA MEHMET,AÇIKGÖZ ERSİN Sayfa:358-368 Basım Tarihi : 01.12.2016

Website

Panel Causality Analysis between Exchange Rates and Stock Indexes for Fragile Five

(Özet bildiri)

2nd International Congress on Economics, Finance and Energy 16.05.2016 18.05.2016 PEKKAYA MEHMET,AÇIKGÖZ ERSİN,YILANCI VELİ

Ulusal Bildiriler (2)

Değerleme Standartları ve Muhasebe Uygulamalarına Etkileri

(Tam metin bildiri)

XXVI. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Turhan KORKMAZ, ERsin AÇIKGÖZ, Sedat ERDOĞAN Sayfa:37-53

Türkiye de 1987 2006 Döneminde Uygulanan Döviz Kuru Rejimleri Altında Cari Açığın Belirleyicileri

(Tam metin bildiri)

Güncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi(26-28 Ekim Kuşadası-İzmir) Salih BARIŞIK, Ersin AÇIKGÖZ Sayi: 27 Sayfa:283-308

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2012-2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2007-2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

2018

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Komisyon Başkanlığı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Kurulu Üyeliği

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Farabi Koordinatörü

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Komisyon Üyeliği

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

2007

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

(Yüksek Lisans)

Finansal Piyasalar

Dersler - Lisans

(Lisans)

İşletme Finansı II

(Lisans)

İşletme Bilimine Giriş

(Lisans)

İş Hukuku

(Lisans)

İthalat-İhracat Uygulamaları

(Lisans)

İthalat İhracat Uygulamaları

(Lisans)

Uluslararası İşletmecilik

(Lisans)

Uluslararası Finans

(Lisans)

Ticaret Hukuku (II.Öğretim)

(Lisans)

Ticaret Hukuku

(Lisans)

Sosyal Sorumluluk Projesi

(Lisans)

Sosyal Sorumluluk Projesi

(Lisans)

Sermaye Piyasaları

(Lisans)

Risk Yönetimi ve Türev Ürünler

(Lisans)

Risk Yönetimi

(Lisans)

Mikro Ekonomi (II.Öğretim)

(Lisans)

Mikro Ekonomi

(Lisans)

Lojistiğe Giriş

(Lisans)

Liman İşletmeleri Yönetimi

(Lisans)

Kıymetli Evrak Hukuku (II.Öğretim)

(Lisans)

Kıymetli Evrak Hukuku

(Lisans)

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU (II.ÖĞRETİM)

(Lisans)

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

(Lisans)

Hukukun Temel Kavramları (II.Öğretim)

(Lisans)

Hukukun Temel Kavramları

(Lisans)

Girişimcilik

(Lisans)

Genel Muhasebe

(Lisans)

Finansal Yönetim

(Lisans)

Finansal Yatırım Araçları

(Lisans)

Finansal Risk Yönetimi

(Lisans)

Dış Tİcarete Giriş

(Lisans)

Dış Ticarete Giriş

(Lisans)

Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı

(Lisans)

Diploma Çalışması

(Lisans)

Denizcilik Ekonomisi I

(Lisans)

Deniz Ticaret Hukuku

(Lisans)

Deniz Taşımacılığı Yatırım ve Finansmanı

(Lisans)

Deniz Taşımacılığı

(Lisans)

Deniz Sigorta Hukuku

(Lisans)

Deniz Hukuku

(Lisans)

Borçlar Hukuku

(Lisans)

Bireysel İş Hukuku

Kitaplar (1)

Uluslararası Para ve Finans International Money and Finance

(Kitap Tercümesi)

Bölüm Adı: 8. Bölüm: Döviz Kuru Riski ve Tahmini Editör: Süleyman Değirmen, Hüseyin Mahir Fisunoğlu, Ahmet Şengönül Basım Sayısı::(1) Sayfa::151 165 Yayınevi:: Nobel ISBN: 978-605-320-531-9 Tarih: 2016

Projeler (3)

Zonguldak İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarının Etki Fayda Analizi

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 18.02.2016 - 20.06.2016

Zonguldak İlinde Çıraklık Eğitiminin Güçlendirilmesi Etki Analizi

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 18.02.2016 - 20.06.2016

Bilgi Güvenliği Eğitiminde Bilgisayar Teknolojisinin Önemi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 28.05.2014 - 28.11.2014

Ödüller (1)

En iyi bildiri ”Panel Causality Analysis Between Exchange Rates and Stock Indexes For Non-Euro EU Countries”

Tarih: 2017
(Valencia Üniversitesi ve Afro-Avrasya Gazeteciler Derneği)
(Yurtdışı Üniversite)
Üniversite Dışı Deneyimler

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

2002-2007

Güvenlik Görevlisi

Koruma ve Güvenlik