DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

AYŞE BENGÜ SÜNBÜL

Email:

absunbul

Telefon:

291 2599

Faks:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Zemin Mekaniği

Sayısal Modelleme

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2005-2010

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yüksek Lisans

2001-2004

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Lisans

1997-2001

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Tezler

Yüksek Lisans

Tez Adı

ADAPAZARI ZEMİNLERİNDE SIVILAŞMA UNSURLARININ BELİRLENMESİ VE SIVILAŞMANIN ÖNLENEBİLMESİ İÇİN ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİLMESİ

Doktora

Tez Adı

Yüzeysel temelli 4-6 katlı binaların deprem sırasındaki davranışlarının parametrik incelenmesi

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Taş kolonların sonlu elemanlara dayalı davranış analizi

NESLİHAN ALTUN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak zemin sıvılaşması gözlenen alanda zemin iyileştirme uygulama örneği

ALTAN ARSLAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Yumuşak zeminde kazık grupları ile desteklenen köprü ayaklarının sonlu elemanlar yöntemi ile analizi

DUYGU BİNGÖL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Derin temel oturma davranışında etkin parametrelerin belirlenmesi

HATİCE GÖRKEN AŞIK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Dökümhanelerde oluşan atık döküm kumunun geri kullanım yöntemlerinin incelenmesi

MİRAÇ GEDİKLİ
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Destekli dayanma yapılarında etkin parametrelerin belirlenmesi

SELİMCAN TURHAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İnce daneli zeminlerin kompaksiyon parametrelerinin istatistiksel analizler ile tahmin edilmesi

RESÜL SİVRİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Forekazıklı ankrajlı duvar sistemlerinin sonlu elemanlar yöntemi ile analizi

MUHAMMED YASİN KALÇA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zonguldak kiliç heyelaninin sonlu elemanlar yöntemi ile stabilite analizi

EKREM ÖZGENÇ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Temel altı zemin iyileştirme yöntemi olan jetgrout yöntemi ile iyileştirilen zeminlerin sonlu elemanlar yöntemiyle sayısal analizi

SEVİLAY PARLAK
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (6)

Evaluation of Static and Dynamic Behavior of Rigid Columns

Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture

Tarih: 6/2018 MUNGAN HÜSEYİN,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,SÜNBÜL FATİH

Endeks:International Citation Index ISSN:2602-3865

Investigation of Earthquake Behavior of a Clay Core Rockfill Dam Using Finite Elements

Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture

Tarih: 6/2018 MUNGAN HÜSEYİN,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,SÜNBÜL FATİH,KARTAL MURAT EMRE

Endeks:International Citation Index ISSN:2602-3865

A Case Study on 3D Non-Linear Analysis of A Clay Core Rockfill Dam

The eurasia proceedings of science, technology, engineering mathematics

Tarih: 12/2017 Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa: 388-396 SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,ÇAVUŞLİ MURAT,KARTAL MURAT EMRE,SÜNBÜL FATİH

Endeks:Crossref, Scilit, U gate ISSN:2602-3199

A CASE STUDY ON 3D NON-LINEAR ANALYSIS OF A CLAY CORE ROCKFILL DAM

The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering Mathematics (EPSTEM)

Tarih: 12/2017 Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa: 388-396 SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,ÇAVUŞLİ MURAT,KARTAL MURAT EMRE,SÜNBÜL FATİH

Endeks:Crossref,Scilit,U gate

Investigation of Static and Dynamic Behaviour of Mersin Aksıfat Dam

Aksaray University Journal of Science and Engineering

Tarih: 6/2017 Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa: 25-40 SÜNBÜL AYŞE BENGÜ

Endeks:Crossref ISSN:2587-1277 doi:10.29002/asujse.298187

Website

Assessing seismic response of a 2D roller-compacted concrete dam under variable reservoir lengths

Arabian Journal of Geosciences

Sayi: 488 Cilt: 10 Sayfa: 1-18 KARTAL MURAT EMRE,ÇAVUŞLİ MURAT,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1866-7511 doi:10.1007/s12517-017-3271-y

Ulusal Makaleler (3)

Deprem etkileşimlerinde Coulomb gerilme kriteri değerlendirmesi Doğu Anadolu fay hattı

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayi: 2 Cilt: 8 Sayfa: 515-522 SÜNBÜL FATİH,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987

Website

AN INVESTIGATION OF DYNAMIC BEHAVIOUR OFSTRUCTURE-GROUP WITH SHALLOW FOUNDATIONS

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

Tarih: 6/2018 SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,GÜNDÜZ ZEKİ,MUNGAN HÜSEYİN

Endeks:ASOS INDEX ISSN:1307-3818

Zemin Sıvılaşma Potansiyelinin Bulanık Mantık ile Modellenmesi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 1/2015 Sayi: 2 Cilt: 5 Sayfa: 101-105 SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,UZUN RUKİYE,ERKAYMAZ HANDE

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987

Uluslararası Bildiriler (30)

Devrek (Zonguldak) Heyelanı Formasyon Özelliklerinin Duraylılığa Etkisi

(Tam metin bildiri)

8 th International Geotechnical Symposium 13.10.2019 15.10.2019 Sözlü Sunum MUNGAN HÜSEYİN,AKARSU VELİ,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,TEMİZ CENGİZ

FOREKAZIKLI ANKRAJLI DUVAR SİSTEMLERİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

(Tam metin bildiri)

2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 23.08.2019 25.08.2019 Sözlü Sunum Kalça Yasin,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,MUNGAN HÜSEYİN

Soil Improvement in Soil Liquefaction Potential Area

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENGINEERING NATURAL SCIENCES AND ARCHITECTURE 02.05.2019 02.05.2019 Sözlü Sunum Arslan Altan,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,MUNGAN HÜSEYİN

Website

Determination of Effective Parameters In Supported Resistance Structures

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENGINEERING NATURAL SCIENCES AND ARCHITECTURE 02.05.2019 02.05.2019 Sözlü Sunum Turhan Selimcan,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,MUNGAN HÜSEYİN

Website

KILIMLI (ZONGULDAK) RESIDENTIAL AREAGENERATION OF LIQUEFACTION POTENTIAL MAP

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-3 18.10.2019 20.10.2019 Sözlü Sunum AKARSU VELİ,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,MUNGAN HÜSEYİN Sayfa:239-247

Website

Recycling of Waste Foundry Sand as Landfill Cap Layer Material

(Tam metin bildiri)

ISEM2018, 4th International Symposium on Environment and Morals 27.06.2018 28.06.2018 Sözlü Sunum DEDE GÜLGÜN,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,GEDİKLİ MİRAÇ

Investigation of Seismic Behavior of a Clay Core Rockfill Dam Using Finite Element Method

(Tam metin bildiri)

3. International Conference On Civil And Environmental Engineering 24.04.2018 27.04.2018 Sözlü Sunum MUNGAN HÜSEYİN,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,SÜNBÜL FATİH,KARTAL MURAT EMRE Sayfa:559-568

A Comparison of High Modulus Columns and Rammed Aggregate Piers in Ground Improvement Using Numerical Modeling

(Tam metin bildiri)

13th International Congress on Advances in Civil Engineering 12.09.2018 14.09.2018 Sözlü Sunum MUNGAN HÜSEYİN,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,SÜNBÜL FATİH

ZONGULDAK KIZILCAPINAR BARAJININSONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE MODELLENMESİ

(Tam metin bildiri)

Uluslararası 5. Baraj Güvenliği Sempozyumu 27.10.2018 31.10.2018 Sözlü Sunum MUNGAN HÜSEYİN,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ

BRIDGE MODELING WITH FINITE ELEMENT METHOD

(Tam metin bildiri)

EJONS V – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL MEDICAL SCIENCES 22.11.2018 25.11.2018 Sözlü Sunum Zengineken BİNGÖL Duygu,MUNGAN HÜSEYİN,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ

DETERMINATION OF EFFECTIVE PARAMETERS IN DEEP FOUNDATION SETTLEMENT

(Tam metin bildiri)

EJONS V – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL MEDICAL SCIENCES 22.11.2018 25.11.2018 Sözlü Sunum Görken Hatice,MUNGAN HÜSEYİN,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ

Finite Elements Stability Analysis Of Zonguldak Devrek Landslide Turkey

(Tam metin bildiri)

4. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATIC, ENGINEERING NATURAL SCIENCES 11.08.2018 14.08.2018 Sözlü Sunum MUNGAN HÜSEYİN,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,AKARSU VELİ,HANER BÜLENT,SÜNBÜL FATİH

Zonguldak Kozlu Heyelanının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Stabilite Analizi

(Tam metin bildiri)

2ND International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management 04-06 MAY 2018 (ISHAD2018 Sakarya Turkey) 04.05.2018 06.05.2018 Sözlü Sunum MUNGAN HÜSEYİN,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,SÜNBÜL FATİH

Sonlu Elemanlara Dayalı Dinamik Analiz Zemin İyileştirme - Derin Temel Örneği

(Tam metin bildiri)

6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 09-11 November 2018 (ISITES2018 Alanya – Antalya - Turkey) 09.11.2018 11.11.2018 Sözlü Sunum MUNGAN HÜSEYİN,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ

A Case Study On 3d Non-Lınear Analysıs Of A Clay Core Rockfıll Dam

(Tam metin bildiri)

ICONTES2017: International Conference on Technology, Engineering and Science 26.10.2017 29.10.2017 Sözlü Sunum SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,ÇAVUŞLİ MURAT,KARTAL MURAT EMRE,Sünbül Fatih Cilt: 1 Sayfa:388-396

A Case Study On 3d Nonlınear Analyses Of A Clay-Core Rockfill Dam

(Tam metin bildiri)

International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES) 26.10.2017 29.10.2017 Sözlü Sunum SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,ÇAVUŞLİ MURAT,KARTAL MURAT EMRE,SÜNBÜL FATİH Cilt: 1 Sayfa:388-396

KİL ÇEKİRDEKLİ KAYA DOLGU BARAJDA STATİK VE DİNAMİK DAVRANIŞIN BELİRLENMESİ

(Özet bildiri)

KOCAELİ 2015 5 INT. EARTHQUAKE SYMPOSIUM 10.06.2015 12.06.2015 SÜNBÜL AYŞE BENGÜ

THE EVALUATION OF SOIL STRUCTURE INTERACTION EFFECTS ON 4 6 STOREY R C BUILDING ON LOCAL SOIL CONDITIONS

(Tam metin bildiri)

11th International Congress on Advances in Civil Engineering- ACE 2014 21.10.2014 25.10.2014 SÜNBÜL AYŞE BENGÜ

Zemin Sıvılaşma Potansiyelinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi

(Tam metin bildiri)

2.. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE BİLİM ALANINDA YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU 18.06.2014 20.06.2014 SÜNBÜL AYŞE BENGÜ

1999 Marmara Depremi Sonrası Adapazarı Yerleşim Alanı için Hasar Tespit Analizleri

(Poster)

ULUSLARARASI DEPREM SEMPOZYUMU 22.10.2007 24.10.2007 AYŞE BENGÜ SÜNBÜL, UĞUR DAĞDEVİREN, ZEKİ GÜNDÜZ, İBRAHİM ÇAKILCIOĞLU Cilt: 1

The solid wastes after Marmara Earthquake and its enviromental impacts

(Tam metin bildiri)

MESAEP 13. SYMPOSIUM ON ENVIROMENTAL POLLUTION 08.10.2005 12.10.2005 AYŞE BENGÜ SÜNBÜL, HASAN ARMAN, FATİH SUNBUL, ÖMER DEDE Cilt: 1

Determination of the liquefaction componets and alternative solutions to prevent liquefaction in Adapazarı City

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL SCIENCE APPLICATION CIVIL 2004 10.10.2004 12.10.2004 Ayşe Bengü SÜNBÜL, Zeki GÜNDÜZ, Hasan ARMAN Cilt: 1

Olası İstanbul Depreminin Adapazarı nda Beklenen Etkisi

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, “İlk On Yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri” 01.02.2009 02.10.2009 UĞUR DAĞDEVİREN, AYŞE BENGÜ SÜNBÜL, ZEKİ GÜNDÜZ, HASAN ARMAN Cilt: 1

Overwiew of ground improvement applications in Adapazarı city after 1999 Marmara Earthquake in Turkey

(Tam metin bildiri)

6. INTERNATIONAL CONFERANCE ON GROUND IMPROVEMENT TECH. 06.10.2005 06.10.2005 AYŞE BENGÜ SÜNBÜL, HASAN ARMAN, ZEKİ GÜNDÜZ Cilt: 1

17 August Marmara Earthquake and its enviromental impacts

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL SCIENCE APPLICATIONS CIVIL 2004 10.10.2004 12.10.2004 AYŞE BENGÜ SÜNBÜL, HASAN ARMAN, GÜLGÜN KÖSEOĞLU, ÖMER DEDE Cilt: 1

DİNAMİK YÜKLEME ALTINDA ZEMİN KOŞULLARININ YÜKSEK KATLI YAPILARA ETKİSİ

(Özet bildiri)

ULUSLARARASI DEPREM SEMPOZYUMU 22.10.2009 24.10.2009 AYŞE BENGÜ SÜNBÜL, ZEKİ GÜNDÜZ, BİLGE SİYAHİ Cilt: 1

Potential determining of soil liquefaction in Adapazarı region by used Genetic Algoritm

(Tam metin bildiri)

5. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELIGENT MANUFACTURING SYSTEMS IMS 21.09.2006 23.09.2006 AYŞE BENGÜ SÜNBÜL, A SERHAT DEMİR Cilt: 1

BULANIK MANTIK METHODU İLE ADAPAZARI KRİTERİNE BAĞLI SIVILAŞMA POTANSİYELİ ANALİZİ

(Poster)

ULUSLARARASI DEPREM SEMPOZYUMU 22.10.2007 24.10.2007 AYŞE BENGÜ SÜNBÜL, FATİH SUNBUL, FİKRET KURNAZ, ZEKİ GÜNDÜZ Cilt: 1

ADAPAZARI ZEMİNLERİNDE ÇİN KRİTERİNE DAYANILARAK YAPAY SİNİR AĞLARI İLE SIVILAŞMA TAHMİNİ

(Tam metin bildiri)

ULISLAR ARASI DEPREM SEMPOZYUMU 22.10.2007 24.10.2007 T FİKRET KURNAZ, A SERHAT DEMİR, A BENGÜ SÜNBÜL, FATİH SÜNBÜL Cilt: 1

SİSMİK TAŞIMA GÜCÜ VE TEMELLERE ETKİYEN PARAMETRELER

(Özet bildiri)

ULUSLARARASI DEPREM SEMPOZYUMU 17.08.2009 18.08.2009 AYŞE BENGÜ SÜNBÜL, ZEKİ GÜNDÜZ Cilt: 1

Ulusal Bildiriler (17)

ŞEV STABİLİTESİ PROBLEMİNİN İKİ BOYUTLU SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ

(Özet bildiri)

2. Ulusal Heyelan Sempozyumu 11.10.2018 12.10.2018 Sözlü Sunum SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,MUNGAN HÜSEYİN

DEVREK-EREĞLİ OTOYOLU ÜZERİNDE MEYDANA GELEN HEYELAN FORMASYONUNUN BELİRLENMESİ VE DURAYLILIK ANALİZİ

(Tam metin bildiri)

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği17. Ulusal Konferansı 26.09.2018 29.09.2018 Sözlü Sunum MUNGAN HÜSEYİN,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,AKARSU VELİ,HANER BÜLENT

2D FINITE ELEMENTS METHOD ANALYSIS OF A SLOPE STABILITY PROBLEM

(Tam metin bildiri)

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği17. Ulusal Konferansı 26.09.2018 22.09.2018 Sözlü Sunum ÖZGENÇ EKREM,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,MUNGAN HÜSEYİN

İnşaat Mühendisliği eğitiminde durum değerlendirmesi ve öneriler

(Tam metin bildiri)

4. İMES İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu 17.11.2017 18.11.2017 Sözlü Sunum SÜNBÜL AYŞE BENGÜ

ANALİTİK VE SAYISAL YÖNTEMLER İLE KUMLU ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜNÜN BELİRLENMESİ

(Tam metin bildiri)

TMMOB İNŞAAT MÜH.ODASI 6. GEOTEKNİK SEMPOZYUMU 26.11.2015 28.11.2015 ÇAPAR ÖMER FARUK,DAĞLI EMRAH,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ

kil çekirdekli kaya dolgu barajın dinamik davranışı

(Tam metin bildiri)

ZMTM 2. Özel konulu sempozyum yapı zemin etkileşimi 24.04.2014 25.04.2014 SÜNBÜL AYŞE BENGÜ Sayi: 1 Cilt: 1

Adapazarı katı atık Bertaraf tesisi dinamik davranışı

(Tam metin bildiri)

ZMTM 2.Özel konulu sempozyumu Yapı Zemin Etkileşimi 24.04.2014 25.04.2014 SÜNBÜL AYŞE BENGÜ Sayi: 1 Cilt: 1

BARAJ GÖVDESİ DOLGU MALZEMESİ DENEYLERİ KULLANIM LİMİTLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

(Tam metin bildiri)

uluslararası katılımlı IV. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu 09.10.2014 11.10.2014 SÜNBÜL AYŞE BENGÜ

The seismicity of Adapazarı and effects of the probable İstanbul Earthquake on the Region

(Poster)

HAZTURK 08.10.2007 10.10.2007 SÜNBÜL AYŞE BENGÜ Cilt: 1

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde yapılan hasar tespit çalışmalarının hukiki boyutu

(Tam metin bildiri)

TMMOB AFET SEMPOZYUMU 11.11.2008 13.10.2008 ABengü Sünbül, Ugur Dağdeviren, Zeki Gündüz Cilt: 1

1999 Marmara Depremi sonrasında Adapazarı şEhir merkezi hasar durumları analizi ve depremin ekonomik boyutu

(Tam metin bildiri)

TMMOB AFET SEMPOZYUMU 11.11.2008 13.10.2008 ABengü Sünbül, Uğur Dağdeviren, Zeki GÜNDÜZ, Hasan ARMAN Cilt: 1

1999 Marmara Depremi Ardından Sakarya ili için hasar analizi

(Tam metin bildiri)

DAYK 06.10.2008 08.10.2008 ABengü SÜNBÜL, Uğur DAĞDEVİREN Cilt: 1

Yüzeysel temelli 4 6 katlı binaların deprem sırasındaki davranışı A Bina Grubu

(Tam metin bildiri)

ZM 14 04.10.2012 05.10.2012 Ayşe Bengü Sünbül, Zeki Gündüz Cilt: 1

Köprübaşı Barajının statik ve dinamik davranışı

(Tam metin bildiri)

3. Baraj Güvenliği Sempozyumu 10.10.2012 12.10.2012 Ayşe Bengü Sünbül, Murat Emre Kartal, Ö Faruk Çapar, Emrah Dağlı Cilt: 1 Sayfa:347-357

Zemin parametreleri çalışmalarında NMR teknolojisi kullanımı

(Tam metin bildiri)

DAYK 06.10.2008 08.10.2008 Fatih Sunbul, Fikret Kurnaz, A Bengü Sünbül Cilt: 1

Doğu Anadolu bölgesinde meydana gelecek olası depremin Tunceli iline etkisi

(Özet bildiri)

7. Ulusal Deprem mühendisliği konferansı 06.10.2011 08.10.2011 Ayşe Bengü Sünbül, Müjde Gürsoy Cilt: 1

TAŞKOLONLA GÜÇLENDİRİLMİŞ TEMELLERİN DİNAMİK DAVRANIŞI

(Tam metin bildiri)

ZM12 20.10.2008 22.10.2008 BİLGE SİYAHİ, AYŞE BENGÜ SÜNBÜL, YASİN FAHJAN, BÜLENT AKBAŞ, J SHEN Cilt: 1

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

YARDIMCI DOÇENT

2014

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GEOTEKNİK ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2010-2012

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GEOTEKNİK ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

Yamaçların Stabilitesi

(Doktora)

Yamaçların Stabilitesi

(Doktora)

YAMAÇLARIN STABİLİTESİ

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

İleri Temel Mühendisliği

(Yüksek Lisans)

İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ

(Yüksek Lisans)

İLERİ TEMEL MÜHENDİSLİĞİ

(Yüksek Lisans)

İLERİ TEMEL MÜHENDİSLİĞİ

(Yüksek Lisans)

ZEMİNLERİN iYİLEŞTİRMESİ

(Yüksek Lisans)

Mühendislik Sismolojisi ve Depremler

(Yüksek Lisans)

Geoteknikte bilgisayar Uygulamaları

(Yüksek Lisans)

Geoteknikte Bilgisayar Uygulamaları

(Yüksek Lisans)

GEOTEKNİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Dersler - Lisans

(Lisans)

Şevlerin Stabilitesi

(Lisans)

ŞEVLERİN STABİLİTESİ

(Lisans)

İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler

(Lisans)

bilgisayar destekli teknik resim

(Lisans)

ZEMİN MEKANİĞİ

(Lisans)

Yapı Bilgisi

(Lisans)

ULAŞTIRMADA TOPRAK İŞLERİ

(Lisans)

Temel Mühendisliği I

(Lisans)

Teknik Resim

(Lisans)

TEMEL MÜHENDİSLİĞİ 2

(Lisans)

TEMEL MÜHENDİSLİĞİ 1

(Lisans)

TEMEL MÜHENDİSLİĞİ

(Lisans)

TEKNİK RESİM

(Lisans)

Statik ve Dinamik

(Lisans)

Sosyal Sorumluluk Projesi

(Lisans)

STATİK VE DİNAMİK

(Lisans)

SSP

(Lisans)

REINFORCED CONCRETE1

(Lisans)

Mühendislik Jeolojisi

(Lisans)

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ

(Lisans)

Mukavemet

(Lisans)

FOUNDATION ENGINEERING2

(Lisans)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM

(Lisans)

Bilgisayar Destekli Teknik Resim

(Lisans)

BETONARME 2

(Lisans)

BETONARME 1

(Lisans)

Arazi ve Laboratuar Çalışmaları

(Lisans)

Arazi ve Labaratuar Çalışmaları

(Lisans)

Afetlerden Korunma

(Lisans)

AFETLERDEN KORUNMA

Projeler (1)

TEMEL ALTI ZEMİN İYİLEŞTİRMEYÖNTEMİ OLAN JETGROUT YÖNTEMİ İLE İYİLEŞTİRİLEN ZEMİNLERİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE SAYISAL ANALİZİ

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Devam Ediyor) 12.06.2017

Üniversite Dışı Deneyimler

MİNE MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.

2008-2010

İNŞAAT MÜHENDİSİ

ŞİRKET SAHİBİ / Ticari (Özel)

YENİ SİSTEM YAPI DENETİM LTD. ŞTİ

2006-2008

YARDIMCI KONTROL MÜHENDİSİ

None / Ticari (Özel)

ADAPAZARI MERKEZ BELEDİYESİ

2005-2006

KONTROL MÜHENDİSİ

None / Kamu

ZEKİ YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.

2002-2005

YARDIMCI KONTROL MÜHENDİSİ

None / Ticari (Özel)

İNKO İNŞAAT LTD. ŞTİ.

2000-2002

PROJE MÜHENDİSİ

None / Ticari (Özel)